Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Purbalingga kerkhof deel 3. 

(Poerbolinggo - Poerbalingga.)

 

Met foto en (deels gegevens via website) van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van o.a. de blog: https://langgamlangitsore.blogspot.com/ , onder meer onderzoekster van oudheidkundige artifacts in Indonesia. De foto's dragen haar Copyright en zijn haar eigendom, welke ik met toestemming mag gebruiken.Met dank /Terima kasih Mbak Anita !!! 


 

Het graf van mevr. C. van den Berg geboren Langras.

 

Er valt niet veel te vertellen over deze familie. Althans niet in de zin van spectaculaire gebeurtenissen. maar wel een heleboel veel "vreemde" noteringen van de heren ambtenaren destijds wat betreft de B.S. informatie van mevr. van den Berg-Langras alsmede van de heer F, van den Berg. 

De discrepanties met betrekking tot Catharina Langras:

Mevr. CATHARINA LANGRAS werd geboren te Kedong Kebo op 20 nov 1849 als dochter van Barend Langras en de Inlandse vrouw WAKIUM en gedoopt op 19 mei 1850 te Bagelen. (BRP4 doopregister)

Mevr. C. Langras had een broer geheten LOUIS HENDRIK GUILLAUME LANGRAS geboren te Kedong Kebo op 4 jan 1853 uit vader Barend Langras en de Inlandsche vrouw BAGIUM. (BRP4 doopregister)

Volgens almanakken wordt geboren op 4 jan 1853 LODEWIEKUS JOZEF GELHOM LANGRAS. (BRP4/RA1854)

Volgens almanakken overleed LOUIS HENDRIK GUILLAUME aka LODEWIEKUS JOZEF GELHOM nu echter geheten WILLEM LODEWIEKUS GELHOM JOSEPH op. (1926 Film 1208978)

Voorlopig hebben we dus: Één moeder (echtgenote van Barend) die onder twee verschillende namen genoteerd werd en één zoon (van Barend) die onder 3 verschillende voornamen genoteerd werd.

Wat zouden de heren ambtenaren destijds gedacht hebben? Als het beessie maar een naam heeft of zoiets?

Vader Barend Langras overleed te Bagelen op 12-10-1878, maar er werd ook nog geboren te Purbalingga/Poerbolinggo op 31 mei 1875 een kind FRITS LANGRAS met als vader Barend Langras en de Inlandse vrouw SIKEM. Frits(Fritz) huwde Elise Henriette van der Weide. (1971INN)

 

Catharina huwde Fredrik van den Berg te Bagelen op 12 dec 1968. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

De discrepanties met betrekking tot Frederik van den Berg.

 

Bron Roosjeroos.nl:

De overl. adv.van de heer F. van den Berg getekend door de weduwe namens de familie.OK, dat is wel vaker gebruikelijk, niets nieuws onder de zon. Maar kijk dan op de overl.adv. van de weduwe onder deze scan.

 

De overl. adv. van de weduwe C. van den Berg geboren Langras. Getekend door de Test-Ex Dr. B.J. Esser namens nagelaten betrekkingen en vrienden.

 

Hieronder een stuk uit een artikel van het IGV met daarin vermeld, dat mevr. de weduwe C. van den Berg geboren Langras een batik fabriek had te Purbalingga.

In de overl.adv. van mevr. van den Berg staat de naam van de Test-Ex. vermeld als Dr. B.J. Esser. Hij was geen dokter volgens krantenberichten maar Missie Predikant  - Hou me ten goede, kranten kunnen ook fouten maken. (www.kb.nl en zie ook Purbalingga kerkhof deel 2.)  Dokter B.J. Esser was wel degelijk ook een dokter en schreef een boek "In de duisternis niet blijven - 1930" Op het kaft van het boek staat zijn naam en titel als Dr. B.J. Esser. Dr. Esser schreef meerdere boeken.

Dr. Bernard Jonathan Esser zelf ontkwam ook niet aan de ellende van de oorlog. Hij werd ook slachtofer en op het ereveld Kalibanteng is zijn erekruis (Zie OGS) met vermelding als titel Ds (Dominee). Hij werd geboren te Den Haag 16 sept 1875 en overleed Semarang kamp Halmaheira op 30 dec 1944.

 

Wat ZOU ik hieruit kunnen concluderen? Dat de nagelaten betrekkingen niet bij machte waren om haar zaken te regelen, wegens wellicht te ver weg wonend? Of zich er niet mee wilden bemoeiien....En dat er nog een batikfabriek bestond waar alles voor geregeld diende te worden? En dat wellicht de opbrengst van de liquidatie naar de missie ging? En dat de begrafenis door de missie werd geregeld? De grafplaat noemt ook geen tekst zoals bijvoorbeeld: Hier rust onze lieve moeder of iets dergelijks. Heel simpel: Hier rust...een algemene tekst dus.

Ik heb me niet verdiept in de nazaten en verdere details, omdat ik slechts deze pagina gemaakt heb, passend in de serie van oude begraafplaatsen in voormalig Indië.

 

Zijdelingse aanvullende opmerking: Zie de scan van het IGV hierboven en de naam Eliza van Zuylen geboren Eliza Charlotte Niessen (1863-1946 batil pansellen..... Benieuwd hoe ze als klein meisje eruit zag? Zie de pagina www.imexbo.nl/home  Op die pagina is een groepsfoto en daar staat een klein meisje bij rechts staand. (Famile van de webmaster). Helemaal links zittend met een stukje jas niet goed dichtgeknoopt is de heer Niessen (oom van mijn opa Julius Boers) en rechts van hem zittend de heer Beerschot, naaste concurrent van de heer Niessen wat betreft het huwelijksleven :-) 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge allen hun eeuwige vrede en rust hebben.

Top