Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PURBALINGGA deel 4

met verwiijzingen naar Purbalingga deel 1.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 2.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 3.

En tevens nieuwe aanvullingen. 

 

Met foto en (deels gegevens via website) van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van o.a. de blog: https://langgamlangitsore.blogspot.com/ , onder meer onderzoekster van oudheidkundige artifacts in Indonesia. De foto's dragen haar Copyright en zijn haar eigendom, welke ik met toestemming mag gebruiken.Met dank /Terima kasih Mbak Anita !!! 

Op 23 mei 2019 kreeg ik nieuwe en aanvullende berichten en foto's van dit kerkhof en aan de hand hiervan heb ik derhalve verwijzingen naar de voorgaande delen zoals hierboven gelinked.

 


 

Verwiijzingen naar Purbalingga deel 1.

 

Delen van de fam. BURGMANS. Indien men het fijne tot in detail wil weten, dient u zelf op het internet te zoeken naar de stamboom Burgmans 400 jaar. 

Ik beperk me hierbij tot de volgende twee graven:

ADRIANA GEERTRUIDA BURGMANS, geboren 28 nov 1871 en overleden...NIET MEER LEESBAAR.

Ik VERMOED, dat dit kind de eerstgeborene moet zijn van HENDRIK BURGMANS en echtgenote GEERTRUIDA JOHANNA BEKER. Immers zij waren in 1869 gehuwd. Volgens diverse stambomen wordt hun eerstgeborene pas vermeld op datum 1873.

 

Het graf van vader HENDRIK BURGMANS:

Hendrik Burgmans was gehuwd met 

  1. Geertruida Johanna Beker in 1869. Zij vertrok op 1 nov 1869 uit Rotterdam naar PROBOLINGO... (Maar dat kan een schrijffout van meneer ambtenaar zijn geweest, want PROBOLINGO of POERBOLINGGO klinken voor hollandse oren eensluidend toch.  Uit dit huwelijk volgens stambomen BURGMANS 4 kinderen beginnend met geboorte kind 1 in  1873. Derhalve vermoed ik toch sterk, dat Geertruida Johanna hun eerstgeborene moet zijn geweest. Ook nog vanwegen het feit, dat er te Poerbolinggo GEEN andere Burgmans waren.Geertruida overleed te Malang op 16-6-1883. (Zie advertenties CBG advertenties Burgmans tot 1970)
  2. DIJEM, een Inlandse dame en hieruit - volgens stambomen Burgmans - eveneens 4 kinderen.

Hij werd geboren te Rotterdam 1846 en was administrateur van de SF Bodjong Poerbolinggo te Poerbolinggi Banjoemas (Zie RA adressen Indië.)

Was ook lid van de plaatselijke schoolcommissie en kerkelijke gecomitteerde en brandspuitmeester en huisvader en had bovendien ook nog zijn werk.(zie RA). Waar hij de tijd vandaan haalde. Een druk bezet man.

 


 

Het graf van Mevr. Wijke Abels Ruibing.

Zij werd geboren te Winschoten op 25 dec 1832 en overleed te Banjoemas Poerbolinggo op 30 juni 1862.

Zij huwde:

 

  1. Edsko Jacobs Hilgenga in 1854 en scheidde in 1857.
  2. Hendrik Plantema te Winschoten 19-6-1860. Hij was geboren 21-2-1833 Blesdijke en overleed Cheribon 5-6-1974. Hendrik was hoofdonderwijzer op de gouvernementsschool  te Java.
    1. Uit dit huwelijk werd geboren zoon Gerrit Plantema op 30 maart 1862 en was exact 3 maanden oud toen zijn moeder Wijke overleed. Hendrik huwde - als weduwnaar - daarna met Victoria Virginie HOFF op 26 dec 1864 te Salatiga en uit dit huwelijk kinderen.

 

 


 

Het graf van de kleine MARCELLUS BRAAKMAN.

Geboren en overleden op 1 juli 1962 te Purbalingga.

Ik vermoed dat zijn vader de heer Dr. G. Braakman was, die vanaf 1952 t/m 1967 zendeling arts was te TRENGILING PURBALINGGA en in 1967 voorgoed naar Nederland terugkeerde.

Vermoedens gebaseerd op:

 

  1. Marcellus overleed in 1962
  2. Het graf draagt een grafplaat opgesteld in de Nederlandse taal (zwaar beschadigd) en de Indonesische taal (Indonesia was toen al jaren lang onafhankelijk)
  3. Er waren geen andere familieleden Braakman in die periode woonachtig te Purbalingga.

 

Met verlof naar Nederland in 1963 en weer terug naar Indonesia.:

Voorgoed terug naar Nederland. Omstreeks die jaren begon de "afkeer" van Indonesia tegen Nederland weer aardig op te laaien en ik vermoed dat het gezin Braakman derhalve hierdoor besloot om definitief terug te keren.

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Top