Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het kerkhof PURBALINGGA deel 5

met verwiijzingen naar Purbalingga deel 1.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 2.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 3.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 4.

En tevens nieuwe aanvullingen. 

 

Met foto en (deels gegevens via website) van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van o.a. de blog: https://langgamlangitsore.blogspot.com/ , onder meer onderzoekster van oudheidkundige artifacts in Indonesia. De foto's dragen haar Copyright en zijn haar eigendom, welke ik met toestemming mag gebruiken.Met dank /Terima kasih Mbak Anita !!! 

Op 23 mei 2019 kreeg ik nieuwe en aanvullende berichten en foto's van dit kerkhof en aan de hand hiervan heb ik derhalve verwijzingen naar de voorgaande delen zoals hierboven gelinked. 

 


De graven der familieleden LAFONTAINE.

 

1) mevr. Marie Elisabeth Lafontaine geboren Laurensz.

Hieronder 2) C. Lafontaine.

Hieronder 3) TH. Lafontaine

 

Uitleg over de graven Lafontaine.

 

  1. Mevr. MARIA ELISABETH LAURENSZ, geboren 1807 en overleden 18 dec 1879 te Poerbolinggo (als weduwe Lafontaine) huwde op ??-??-1824 te Japara met de heer CLAAS (NICOLAI)(NICOLAAS) LAFONTAINE.
  2. C. Lafontaine. (Claude) Volgens de grafplaat staat er geboren op 2-6-1831 en overleden 2-1-1880. Volgens de regsiter almanakken was de overledene geheten CLAUDE LAFONTAINE en geboren 2-6-1831 te Semarang en overleden 2-1-1880 te Poerbolinggo.
  3. Th. LAFONTAINE.(Theodoor) Hier rust onze geliefde vader. Geboren 12-2-1838 Semarang en overleden 6-12-1889 Poerbolinggo. Volgens mil. stamboek: Hij meldde zich als vrijwillige dingende naar de rang van officier 27-10-1856 en trad uit dienst 15-7-1857. Zoon van CLAAS LAFONTAINE en MARIE ELISABETH LOURENTZ. (Let op schrijfwijze moeder's achternaam.). Theodoor had een relatie met de Inlandse vrouw SARIPAH en hieruit een zoon George *14-5-1863 Madioen die evenens militair werd. 

Extra informatie: Er was ook een MERCUS (MARCUS) LAFONTAINE, geboren 15-6-1843 Ambarawa en volgens zijn stamboek (officier) was hij de zoon van CLAUDE LAFONTAINE en moeder MARIA ELISABETH LAURENS. (Let op schijfwijze !!!!) 

Daar gaan we weer: Als het beessie maar een naampie heeft.

Aanvullingen op Mercus Lafontaine hieronder:

Huwelijk 1 van Mercus: 

21.02.1871 Mercus Lafontaine, geb. [Ambarawa (Semarang)] 15 juni 1843, le

luitenant-administrateur, zoon van Claude Lafontaine, overleden, en Maria Elisabeth

Laurensz; met Florette Hanriette Dom, geb. [Djokjakarta] 21 juni 1854, dochter van

Arend Nicolaas Dom, landhuurder, en Anna Louisa Lammers, overleden.

[RA 1872, 1931 

 

Huwelijk 2 van Mercus:

27.12.1889 Mercus Lafontaine, oud 46 jaar, [geb. Ambarawa (Semarang) 15 juni

18431, gepensioneerd kapitein van de militaire administratie, weduwnaar van Florette

Hemiette Dom, zoon van Claude Lafontaine en Maria Elisabeth Laurens, beiden

overleden; met Marie Anne Lammers, oud 37 jaar, [geb. Djokjakarta 2 sept. 18521,

dochter van Pieter Bemardus Lammers, overleden, en de Chinese vrouw Sie Pook.

[RA 1891, 277; CBG, Stamboeken officieren O.I.L., inv. nr. 400, fol. 105] 

 

Foto's onder als extra en copyright Lengkong Sanggar Ginaris:

 

 


 

Het graf van FRANS JACOBUS GERARDUS HEIJER. ( 25-5-1858 Tjilatjap Banjoemas +28 september 1875 Poerbolinggo)

 

De ouders van Frans waren: 

  • de heer J.C. Heijer (medewerker suikerfabriek Kalibogor en Purbalingga o.a.) en waarschijnlijk geheten Johan Cornelis. (Aangenomen, omdat een kleinzoon ook genoemd werd Joan Cornelis, maar voor hetzelfde geld was het Joseph Christian) en
  • mevr. Atjin Mooij. (Almanak RA 1871 noemt haar AMOOIJ en de overl. advertentie van moeder zegt Atjin Mooij.) Ik vermoed dat zij van Chinese afkomst was. Mevr. Atjin Mooij stierf op 28 okt 1870 in de leeftijd van 39 jaar te Kalibogor (SF) en zal hoogstwaarschijnlijk op het fabrieksterrein begraven zijn. Op dit terrein ligt ook de oprichter van de fabriek begraven, de heer E. Cooke Jr. en zijn echtgenote. Ik verwijs gaarna naar de pagina: https://www.imexbo.nl/kalibagor-banjoemas.html

 

 

Vader J.C. Heijer plaatste ook een dankzegging voor getoonde leedwezen bij overlijden van zoon Frans en zegt mede namens zijn kinderen. 

Bij mijn weten zijn het o.a. deze kinderen. (Ik heb geen verdere gegevens kunnen vinden.)

 

  • Josephine Christine geboren 29-10-1852 Tjilatjap Banjoemas
  • Joseph Christian geboren 17-9-1854 Tjilatjap Banjoemas. (Soms ook zich noemende J.C. Heijer Jr.). Hij huwde M.E. Prager
  • Wilhelmus Johannes geboren 8-9-1856 Tjilatjap Banjoemas.

 

Op dit terrein zal hoogstwaarschijnlijk mevr. Atjin Mooij (moeder van Frans) begraven zijn.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

Top