Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Purworejo (voorheen Poerworedjo)

Purworejo, wie heeft er nooit van gehoord? Er was indertijd ook een Afrikaans legerkamp gevestigd, een Belanda Hitam kamp. Maar daar wil ik het hier niet over hebben.

Enkele beelden van Purworejo zijn hier te bezien.

Een van die soldaten, ooit met ruw geweld uit Afrika gehaald (met medewerking van de lokale Shanti koning natuurlijk) was een Afrikaan die maar meteen een Hollandse achternaam in zijn achterste kreeg geschoven door de koloniale leiding en dat was KLINK, geen voornaam, niets van dien aard. Uiteraard waren er meerdere mensen die - zonder Nederlands te spreken - zomaar een Hollandse naam kregen.

Een voorbeeld hoe het eraan toe ging in die zogeheten "goeie ouwe" tijden. In de almanak RA 1898 staat vermeld: Op 9 sept 1896 gehuwd te Semarang de Christen Afrikaan Piet van den Berg met de Afrikaansche Christenvrouw Maria Josepha Klink.

 

Met medewerking van Roemah Toea community en Lengkong Sanggar Ginaris.

 

Foto's copyright Komunitas Roemah Toea en onderaan Lengkong Sanggar Ginaris.

Het graf van Lena Klink. Geboren 5 mei 1897 te Purworejo en gestorven op 15 juni 1915 te Purworejo in de leeftijd van slechts 18 jaren en circa 9 maanden gehuwd. Zij was gehuwd met Antoon de Ruiter te Purworejo op 9 sept 1914. Mogelijk kan zij aan kraamkoorts gestorven zijn?

Extra info: Jan Josef Klink (geboren 1861)  huwde op 8 april 1914 te Purworejo met de Afrikaansche Christenvrouw Antje Hoed.

Conform de almanakken waren er heel wat personen, die de naam KLINK droegen. Idem dito wat betreft de naam de Ruiter.

 


Het graf van Helena Duren (Düren), gehuwd 2-2-1916 met Joannes Theodorus Antonie te Purworejo. Joannes was geboren op 8-3-1886 te Purworejo.

De familie Antonie was ook ruimschoots vertegenwoordigd in Indië en meerdere personen van de familie Antonie waren gerelateerd aan de familie Duren.

De familie graven van de familie Antonie en Duren.

 

Het graf (foto boven links) van Helena Duren (Düren), gehuwd 2-2-1916 met Joannes Theodorus Antonie te Purworejo. Joannes was geboren op 8-3-1886 te Purworejo.

 

Het graf van Emile en Ewald Duren (op de totaal foto in het midden). Ewald overleed te Purworejo op 5-11-1914. Geboortedatum mij onbekend, evenals de geb.- en overlijdensdatum van Emile. Ik vermoed dat het nog jonge kinderen waren.


Enkele foto's over de waardeloze toestand van het kerhof. Het is niet enkel Peneleh dat er zo troosteloos uitziet. 

De hoofdlaan van het kerkhof.


 

De onderstaande beelden zijn het copyright van Sujeira Nas Lentes.

Het graf van H.L.W. Tellings. Hij was sedert 1894 een gepensionneerd Kapitein KNIL.

 

 

 

Nog iets aanvullends over Tellings: Hij was gehuwd met Wilhelmina Fernanda BOERS op 29 juli 1880 te Salatiga en zij was geboren Serang 9 mei 1861 en gestorven Batavia 25 febr 1913, dcohter van BOERS en VAN REDE VAN OUDTSHOORN (Beider voorgeslachten hadden iets van doen gehad met de VOC.)


 

Enkele onbekende graven.

 

De foto hieronder is van Lenkong Sanggar en toont het graf van de Sergeant Majoor Adm. de heer Franciscus Johannes Philip van Cleef, geboren te Nijmegen 26 juni 1890 en gestorven te Purworejo op 23-3-1928.

Wegens "schending van vertrouwelijke informatie of iets dergelijks" kreeg in 1917 de toen nog in rang zijnde sergeant een douw van 6 maanden van de krijgsraad.

Lengkong Sanggar struinde heden het kerkhof af en zag de troosteloze aanblik van het kerkhof. Uit piëteit tegen over de overledenen restte hem niets anders dan wat bloemen te strooien op dit graf....(Pasarbloemen uit eigen zak en uit eigener beweging...Klasse klasse klasse.)  Weet u wat? Ik zie dit in Nederland zo zelden gebeuren... uit respect het graf van iemand uit een volk dat Nederland ooit heeft bezet zomaar bloemen strooien uit respect en eerbied voor de doden. Ik vind het klasse van Lengkong Sanggar..JEMPOL. De foto is COPYRIGHT van Lengkong Sanggar. Vragen staat vrij. Netjes vragen toont fatsoen en respect. Makasih Mas !!!!!

Lengkon Sanggar Ginaris is een pas afgestudeerde archeoloog, geboren en getogen en woonachtig te Purworejo en heeft een blog over het kerkhof Purworejo. Dat kan men hier lezen en de foto's inzien.

http://jejakkolonial.blogspot.com/2015/09/dera-pusara-renta-di-kerkhof-purworejo.html?showComment=1525680143319#c3833526849525102543

Op dit blog kan men tevens lezen welke andere personen hier liggen begraven. Veel graven zijn deels vernield en derhalve zijn de persoonsgegevens soms een ietwat onleesbaar. Ik heb de webmaster ietwat meer duidelijkheid gegeven aan de hand van de beschikbare almanakken. Wellicht zal hij in de tussentijd al het een ander aangevuld hebben.

 

 

 

 

 

Enkele beelden van Poerworedjo toen en Puworejo anno 2014.

 

 

Top