Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het speciale kerkhof Rante Pao Tana Toraja.

Het graf van de zendeling ANTHONIE ARIS VAN DE LOOSDRECHT en het graf van CORNELIS BALKE.

 

Op het kerkhof zijn 10 overledenen begraven waaronder de zendeling van de Loosdrecht. 

Helaas heb ik geen goede foto's van de overige begravenen, op die van een andere zendeling na:CORNELIS BALKE.

Omdat dit artikel past in mijn serie over oude kerkhoven in Indonesia, leg ik natuurlijk de nadruk op de graven en niet op de personen. In dit geval al zeker niet, omdat er al enorm veel geschreven is over de heren van de Loosdrecht en Balke.

 

Korte uitleg over beide heren:

Anthonie Aris van de Loosdrecht werd geboren 21 maart 1885 te Veenendaal en huwde Alida Petronella Sizoo op 7 aug 1913 te Rotterdam en zij was 22 jaar oud. Het echtpaar vertrok nog dezelfde dag per trein naar Genua om aldaar op de boot te stappen naar Ned. Indië omdat hij uitgezonden werd naar Zuid Celebes met het doel om daar de missie op te zetten. Hij slaagde hier volkomen in.

Op 26 juli 1917 werd Anthonie Aris van de Loosdrecht door een groep Toraja personen met een speer vermoord. Volgens mededeling van de lokale berichtgevingen gebeurde dit omdat men hem niet mocht. (letterlijk vertaald.)

Uit het huwelijk werden geboren de kinderen:

  1. Pieternella Johanna op 16-2-1916 (RA 1917) te Rante Pao maar openarch.nl noemt als geboortedatum 16-2-1915 (Erfgoed Leiden bldz 291A archief 0516)
  2. Anthonia Arisa (vernoemd naar haar vader) op 7-1-1917 te Palopo (Rante Pao). Zij bracht in 1989 nog een bezoek aan het graf van haar vader en de goegemeente te Rante Pao.   https://dewaarheidsvriend.nl/artikelen/dochter-aa-van-de-loosdrecht-moord-was-deel-gods-plan
  3. Er moet ook nog een zoontje geboren zijn, die jong stierf te Solo: zie relaas in de link hierboven.

De heer en mevr. van de Loosdrecht:

Na het overlijden van haar echtgenoot keerde mevr. van de Loosdrecht terug naar Nederland en overleed in 1953.

 

Cornelis Balke werd geboren op 8 dec 1926 te Baarn en overleed te Rante Pao op 27 dec 1957. Hij werd zendeling. Zie ook de link https://www.digibron.nl/search/detail/012fc0673add79cfd7d94eac/in-memoriam-ds-cornelis-balke inzake zijn levensverhaal. Hij huwde W.(Ina) Hilbrands in 1953 en uit dit huwelijk een kind. Ina was een dochter van Marten Herman Hlbrands en Adriana Turkenburg. Ina overleed in 2008.

Gelijk zijn voorganger (hierboven genoemd) stierf ook hij op jonge leeftijd tijdens uitoefening van zijn ambt.

Bron: Arrchieven.nl    C. Balke (1926-1957): Geb. 8 december 1926, predikant, zendingspredikant, aankomst op Celebes februari 1956, 1956-1957 docent aan de Sekolah Alkitab Geredja Toradja (Bijbelschool, evangelistenopleiding) en vertegenwoordiger van de zending bij de Torajakerk, 27 december 1957 te Rantepao overleden. Gehuwd met W. Hilbrands 1953.

 

Foto hieronder: de grafplaat van Anthonie Aris van de Loosdrecht NADAT er in 2017 een grote schoonmaak werd gehouden op het kerkhof door de gelovige gemeente.

 

Hieronder: de schoonmaak van het kerkhofje met op de voorgrond het graf van de heer Cornelis Balke. De persoon met witte pet en oranje shirt is bezig om het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht schoon te boenen.

 

 

Schoonmaak van het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht maar nu door een ander lid van de gelovige gemeente. De persoon met het oranje shirt kijkt of alles wel goed gaat evenals de cheffin(??)

 

Het standbeeld te Rante Pao van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top