Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het speciale (zendelingen)kerkhof Rante Pao Tana Toraja Celebes.

Door lokalen wordt dit kerkhof ook wel aangeduid als het van der Loosdrecht kerkhof, alhoewel er niet enkel de graven van de zendelingen zijn te vinden, maar ook lokale Christen begravenen, zoals Toraja zelve en lokale Chinezen. Geen andere Europeanen.

 

Deel 1.

Het graf van de zendeling ANTHONIE ARIS VAN DE LOOSDRECHT en het graf van CORNELIS BALKE.

 

Het graf met het witte kruis aan de zijkant is het graf van de heer van der Loosdrecht.(Nummer 4) Het graf van de heer Balke ligt (op de foto 2de rechts boven) recht tegenover het graf van de heer van der Loosdrecht. (Nummer 7)

 

Op het kerkhof zijn 10 overledenen begraven waaronder de zendeling van de Loosdrecht maar verdeeld over 9 graven. 

Helaas heb ik geen goede foto's van de overige begravenen, op die van een andere zendeling na:CORNELIS BALKE.

Inmiddels anno begin jan 2021 heb ik wel andere foto's gevonden en door omstandigheden pas heden anno medio maart 2022 een pagina hierover kunnen maken en wel de pagina RANTE PAO ZENDELINGEN DEEL 2.

Omdat dit artikel past in mijn serie over oude kerkhoven in Indonesia, leg ik natuurlijk de nadruk op de graven en niet op de personen. In dit geval al zeker niet, omdat er al enorm veel geschreven is over de heren van de Loosdrecht en Balke.

 

Korte uitleg over beide heren:

Anthonie Aris van de Loosdrecht werd geboren 21 maart 1885 te Veenendaal en huwde Alida Petronella Sizoo op 7 aug 1913 te Rotterdam en zij was 22 jaar oud. Het echtpaar vertrok nog dezelfde dag per trein naar Genua om aldaar op de boot te stappen naar Ned. Indië omdat hij uitgezonden werd naar Zuid Celebes met het doel om daar de missie op te zetten. Hij slaagde hier volkomen in.

Op 26 juli 1917 werd Anthonie Aris van de Loosdrecht door een groep Toraja personen met een speer vermoord. Volgens mededeling van de lokale berichtgevingen gebeurde dit omdat men hem niet mocht. (letterlijk vertaald.)

Uit het huwelijk werden geboren de kinderen:

 

  1. Pieternella Johanna op 16-2-1916 (RA 1917) te Rante Pao maar openarch.nl noemt als geboortedatum 16-2-1915 (Erfgoed Leiden bldz 291A archief 0516)
  2. Anthonia Arisa (vernoemd naar haar vader) op 7-1-1917 te Palopo (Rante Pao). Zij bracht in 1989 nog een bezoek aan het graf van haar vader en de goegemeente te Rante Pao.   https://dewaarheidsvriend.nl/artikelen/dochter-aa-van-de-loosdrecht-moord-was-deel-gods-plan
  3. Er moet ook nog een zoontje geboren zijn, die jong stierf te Solo: zie relaas in de link hierboven.

 

De heer en mevr. van de Loosdrecht:

Na het overlijden van haar echtgenoot keerde mevr. van de Loosdrecht terug naar Nederland en overleed in 1953.

 

Cornelis Balke werd geboren op 8 dec 1926 te Baarn en overleed te Rante Pao op 27 dec 1957. Hij werd zendeling. Zie ook de link https://www.digibron.nl/search/detail/012fc0673add79cfd7d94eac/in-memoriam-ds-cornelis-balke inzake zijn levensverhaal. Hij huwde W.(Ina) Hilbrands in 1953 en uit dit huwelijk een kind. Ina was een dochter van Marten Herman Hlbrands en Adriana Turkenburg. Ina overleed in 2008.

Gelijk zijn voorganger (hierboven genoemd) stierf ook hij op jonge leeftijd tijdens uitoefening van zijn ambt.

Bron: Arrchieven.nl    C. Balke (1926-1957): Geb. 8 december 1926, predikant, zendingspredikant, aankomst op Celebes februari 1956, 1956-1957 docent aan de Sekolah Alkitab Geredja Toradja (Bijbelschool, evangelistenopleiding) en vertegenwoordiger van de zending bij de Torajakerk, 27 december 1957 te Rantepao overleden. Gehuwd met W. Hilbrands 1953.

 

Foto hieronder: de grafplaat van Anthonie Aris van de Loosdrecht NADAT er in 2017 een grote schoonmaak werd gehouden op het kerkhof door de gelovige christelijke gemeente.

 

Hieronder: de schoonmaak van het kerkhofje met op de voorgrond het graf van de heer Cornelis Balke. De persoon met witte pet en oranje shirt is bezig om het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht schoon te boenen.

 

 

Schoonmaak van het graf van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht maar nu door een ander lid van de gelovige gemeente. De persoon met het oranje shirt kijkt of alles wel goed gaat evenals de cheffin(??)

 

Het standbeeld te Rante Pao van de heer Anthonie Aris van de Loosdrecht.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top