Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Resident Johan Gerard Friedrich RIEDEL. (1880-1883 Amboina).

Voorheen werkzaam als commies, Ass.Resident Menado, waar hij ook geboren was.

Een paar foto's op de website van Krul Antiquariaat bracht me op het idee om eens wat naders te onderzoeken over de zendeling Riedel / nazaten en aanverwanten te Menado. Maar, let wel, ik ga hier niet de genealogische reutemeteut uit de doeken doen, omdat er voor mij te weinig bronnen beschikbaar zijn en omdat het vrij grote families waen en omdat er niet altijd juist of volledig werd geregistreerd.


De foto's toonden mevr. Riedel/ de Paauw Riedel en de heer Riedel. De bijschriften deden me erover nadenken en wel de "benaming" die het aniquariaat gebruikte. Daarover later meer.  

Zie ook: https://www.imexbo.nl/a-f-p-graafland.html  (Zendelingen te Menado).

In elk geval als voorschot op het hieronder geschreven ge-OH van me: De familie Riedel te Menado was nauw verbonden met de families TOWER, de PAAUW etc.etc. 

Hieronder een aantal foto's uit KRUL ANTIQUARIAAT. ( https://www.krulantiquarianbooks.nl/fotos.php ) Zoeken op Riedel en op de Pauw. (Alle foto's geplaatst en afkomstig van het antiquariaat zijn door hen gedateerd op circa 1880.)

 

Foto 1: Mevr. de Pauw (de Paauw) volgens bijschrift een Indonesische vrouw...Oh oh oh. Zelfs het antiquariaat kent het verschil niet tussen Indonesisch en Indisch

Foto 2: Volgens bijschrift zou mevr. de Pauw (Paauw) dus van geboorte geheten hebben juff. Riedel

Foto 3:  De heer Riedel. Gelet op het feit, dat hij in een net kloffie poseert, doet me vermoeden dat dit wel eens de Resident Riedel geweest was. MAAR, zeker weten doe ik het NIET. Ik sla maar een slag. In elk geval: betiteling is hier Dutch-Indonesian, dus een Indo (Indisch).

 

Dan ook nog deze foto's hieronder van de heer de Pauw (Paauw) en echtgenote mevr. de Pauw, genomen in Den Haag en zoals omschreven door het antiquariaat. Oh ja, ook nog omschreven als "Indonesia related" bij de foto van de heer de Pauw (Paauw) en "Indonesian woman" bij de foto van mevr. de Pauw (Paauw)

 

 

 

Ik kan concluderen dat de dame hierboven dezelfde dame is als op de foto's erboven geplaatst, juff Riedel dus gehuwd met de heer de Pauw(Paauw) zoals door het antiquariaat beschreven.

Maar volgens de register almanakken was er geen heer de Paauw gehuwd met een juffr. Riedel. Wel was er Louis de Paauw gehuwd met een juffr.  CatharinaTower.

En echtgenote Catharina Tower gehuwd met Louis de Paauw overleed Den Haag 9 dec 1914. Zie PK hieronder. Louis de Paauw was Lt. Kolonel, geridderd WMO4, geboren Tabanio 1830 enoverleden Den Haag 3 okt 1908 akte 3000.

Ik laat het maar in het midden wie er gelijk heeft.

 

Dan iets over de Resident Johan Gerard Friedrich Riedel en dat betreft een stukje uit de krant in welke hij door een auteur VERITAS wordt beticht van "toch wel behoorlijke onbekwaamheid" op het gebied van de werkzaamheden van een Resident.

Maar in het stukje wordt wel iets over de geneaologie verhaald, waardoor ik het de moeite vond om het hierna volgend te plaatsen.

 

De resident Johan Gerard Friedrich Riedel (geb.17-2-1832 Menado) huwde op 6 sept 1869 te Menado met juff. Susan Tower.

(RA1834 en RA 1857).

In het laatste stukje uit de krant hierboven staat onder letter b) mevr. de weduwe P. schoonzuster, handelende,: Volgens RA 1867 heb ik de tekst overgenomen en geplaatst op het krantenstukje. Ann Tower was dus de zuster van Susan Tower en van Catharina Tower die gehuwd  was met de heer de Paauw en genoemde Maria Juditha Riedel was de zuster van de Resident.

Ontfoort Johan Pelenkahu overleed 24 mei 1870 (Krantenbericht Oproep Debiteuren Krediteuren en Ann Tower executrice.)

Op bovenstaand stukje onder letter c) de heer G. Het betreft de heer Graafland gehuwd met een zuster van de resident Riedel. De info heb ik op een andere pagina uit de doeken gedaan. Zie https://www.imexbo.nl/a-f-p-graafland.html

Onder letter d) de heer de L. heb ik niets kunnen vinden.

Onder letter e) wordt bedoeld de heer Hessel Rooker, die gehuwd was met Anthonetta Sabina Riedel. 

 

 

Kortom, genoeg uitgeplozen. Geinteresseerden mogen het verder zelf onderzoeken.

Top