Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het echtpaar ROBIJN MARINISSEN te BANGIL/PASURUAN.

Met de nadruk op de heer JOHN JOSEPH ROBIJN.

HERSCHREVEN OP 3 MEI 2022.

 

 

 

 

Genealogische onderzoekers dienen in hun research de familieverbanden ROBIJN - PFAFF - MARINISSEN te betrekken.

 

VOOR HEN DIE VIELEN OM WELKE REDEN OOK.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik ten dele (let wel: ten dele) geen respect op kan brengen voor sommige gedachten/daden die de heer Robijn er op na hield en uitvoerde met name in de laatste jaren van zijn leven na 1939 (of wellicht eerder) tot aan het tijdstip van overlijden in 1944, maar hij was een medemens en het grootste deel van zijn leven was hij een stukje historie van het voormalig Nederlands Indië en uit dien hoofde dien ik hem te respecteren.

Ook om die redenen heb ik deze pagina aangemaakt. Let wel: Ik veroordeel de heer Robijn totaal niet, omdat ik daartoe niet gerechtigd ben en omdat  een ieder in het leven keuzes maakt en het ligt niet aan mij om vast te stellen of die keuzes goed of fout zijn.

Alhoewel ik deze pagina ook als sub geplaatst heb onder hoofdnoemer ZIJ DIE OPTEERDEN, heeft de hoofdpersoon op deze pagina niets van doen met het opteren in de jaren 1950-1951.

Ik heb deze pagina als sub aangemaakt omdat er een verband bestaat met de pagina's ROBIJN/PFAFF  en vanwege het onderstaande en vanwege het feit dat Pasuruan (Bangil) wordt aangehaald en Pasuruan ken ik omdat mijn grootouders van moeders kant er woonden, werkten en leefden en begraven lagen (hun grafkelder is niet meer).

Op de pagina ROBIJN PASURUAN DIVERSEN had ik ook (bij het samenstellen van bedoelde pagina) een klein zinnetje onderaan de pagina geschreven: "Extra info. Er was ook een echtpaar Robijn Marinissen die te Bangil woonde." Meer niet, het was slechts een beetje extra info voor diegenen die de genoemde personen nader onder de loep wilden nemen.

Dit kleine zinnetje echter trok de aandacht van de heer GUY CARDEYNAELS, educatief medewerker en historicus en auteur, die mij benaderde of ik soms wellicht meer gegevens had over de heer Robijn en echtgenote Marinissen. En deelde de heer Cardeynaels mij tevens mede: Deze heer Robijn ligt begraven te Lommel België op het Duitse Oorlogs ereveld en was lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond.

De informatie van de heer Cardeynaels trok mijn aandacht en ik besloot dieper in de achtergronden van de heer Robijn te duiken.

Het visitekaartje van de heer Cardeynaels hieronder (daarnaast is hij auteur van het boek "Hoeveel kost een tapir" en er zijn plannen om een nieuw boek uit te brengen):  

Guy Cardeynaels
Educatief medewerker - Duitse oorlogsbegraafplaats
Pädagogischer Mitarbeiter - deutsche Kriegsgräberstätte

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Dodenveldstraat 30 - 3920 Lommel (België)
Tel: (+32) 011 55 43 70 - Mobil: (+32) 479 81 11 66

Fax: (+32) 011 55 43 71
website: https://www.huisovergrenzen.eu - facebook: https://www.facebook.com/duitsebegraafplaatslommel

De Duitse oorlogsbegraafplaats te Lommel. (Foto's via Google View). Dodenveldstraat 30 te Lommel. Een schitterende rustige en rustieke omgeving waar de overledenen (om welke reden ook en van welke landsaard dan ook) hun eeuwige rust hebben, zolang het kerkhof blijft bestaan. Mocht het ooit geruimd worden in de verre toekomst, dan is er een kelder aanwezig waar de circa 30.000 (of meer)  begravenen dan verder in vree mogen rusten.

Tot slot wil ik de heer Cardeynaels nogmaals hartelijk danken voor het feit, dat hij al zoekende naar meer gegevens over John Joseph Robijn op mijn website terechtkwam en dat ik hem een beetje ten dienste heb kunnen zijn en omgekeerd idem dito, want door zijn speurtocht en hints, ben ik in staat geweest om tenminste ook de heer John Joseph Robijn zijn plaatsje in de voormalige Nederlandse kolonie te gunnen, hetgeen altijd mijn doel was: Iets meer over de mensen kunnen vertellen die ooit tot de bevolking behoorden van de voormalige kolonie geheten destijds Nederlands Indie ook wel genaamd de Gordel van Smaragd en/of Insulinde met haar diverse bevolking, cultuurverschillen, menselijke eigenaardigheden maar ook vooral de zoektocht naar wat meer geluk, voorspoed, pais en vree.... Zochten zij dat niet? Ik dacht van wel, anders hadden velen toch destijds niet de beslissing genomen om huis en haard te verlaten en een nieuw leven te beginnen in die voormalige kolonie.

Zo genoeg over de heer Cardeynaels hier op mijn website en nee, ik krijg geen commissie omdat ik reclame maak voor zijn boek. Wellicht in de toekomst als hij wederom een boek uitgeeft, wie weet?  ;-)

 

Nu verder met de heer Robijn om wie het op deze pagina per slot van rekening gaat.

JOHN JOSEPH ROBIJN werd geboren/erkend op 7 oktober 1884 te Pasoeroean. (Gedoopt in 1887 - zie doopboek Krancher dot com met vermelding dat hij geadopteerd was doro Andela-Robijn)

Ik heb niet (met zekerheid) kunnen ontdekken wie zijn ouders waren en vermeldde het derhalve ook niet tijdens het opstellen van deze pagina.(Eind apeil 2022 ben ik er echter in geslaagd met behulp van de heer Cardeynaels om er achter te komen wie zijn vader was. Helaas niet zijn moeder aangezien zij een Inlandse On-christelijke vrouw was en derhalve niet genoteerd stond.)

 • In de almanakken wordt John Joseph Robijn verder niet genoemd, slechts in de adresboeken vanaf 1919 t/m 1941 en in de laatste zit een fout. John zou volgens het adresboek nog steeds te Bangil woonachtig zijn, maar dat is niet waar, aangezien John in Den Haag sedert 1939-1939 woonachtig was.
 • Volgens de huwelijksadvertentie gehuwd te Soerabaja in 1924 met ELEONORE MARINISSEN. (geb 1899 en oudste kind/dochter van Jan Philipus Cornelis Marinissen en Maria Geertruida Pfaff.)
 • Dit echtpaar Marinissen had meerdere kinderen en de heer Marinissen was administrateur van de suikerfabriek DINOYO aldaar in die zelfde contreien. Deze kinderen (Eleonore, Emile Henri en Maximiliaan) werden naar Nederland gestuurd voor studie en opleiding en waren in 1911 woonachtig bij de weduwe M.G. Wagner geb Privé.
 • De weduwe Wagner had ook een zoon Herman Frans (zie PK hierboven) en Herman Frans werd oorlogsslachtoffer en ligt te Thailand op het ereveld.
 • Maar in 1910 werd ook nog geboren de jongste geheten Flora Jacqueline Marinissen. Zie geb adv. hieronder. Flora huwde later met de heer Oscar Schansman, hoofd comm. poltie. Ik vraag me af of er tussen de geboortes van de 3 oudsten en Flora nog meer kinderen geboren werden? Ik heb niets kunnen vinden erover. Flora (roepnaam Floortje) was eerder gehuwd geweest met Willem Johan de Jongh op 22 nov 1938 te Soerabaja en ontbonden 29 mei 1946 te Soerabaja. Zie PK Amsterdam archief
 • We zijn er nog niet, want er werden ook geboren de kinderen:
 • MARIE LOUISE op 22 juni 1902 Modjokerto (Zie PK Amsterdam archief), gehuwd met Heinrich Fritz Jäger te Malang op 15 maart 1940 en gescheiden te Überlingen 7 mei 1962.
 • HUBERTINE GEERTRUDE, gebr 15 sept 1903 te Modjokerto (zie PK Amsterdam archief). Ongehuwd en secretaresse onderwijs instellingen Amsterdam.
 • Tussen de geboorte van Hubertine in 1903 en de geboorte van Flora in 1910 heb ik geen andere kinderen kunnen vinden. Het gat blijft dan 7 jaar tussen de twee laatst genoemden. Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen.

Het dochtertje van John Joseph Robijn en Eleonore Marinissen werd geboren en geheten GERTRUDE JEANETTE ROBIJN op 9 jan 1932 te Soerabaja. Hoe is haar leven verder verlopen? En dat van haar moeder Eleonore Robijn-Marinissen?

 • Op bovengenoemde vragen verkreeg ik van mevr. Marcella de Jager een passend antwoord, waarvoor veel dank voor de hulp.

Het bleek dat Eleonore Robijn met haar dochter Gertrude Robijn in 1945 van Knokke terugkeerde naar Nederland en aldaar op diverse adressen woonde, waaronde ook voor ene paar maanden bij haar broer Maximiliaan te Alblasserdam. In 1949 verhuisde Eleonore naar Zürich. Het dossier van dochter Gertrude Jeanette Robijn te Amsterdam is pas per 2065 openbaar en ik kan dus niet verder haar levensloop verhalen. Maar het adresboek van Zürich (verkregen via mevr. Marcella de Jager van het Stamboomforum PeterB. en Bart, waarvoor veel dank) meldt alsvolgt, dat Getrude Buro-Angestelte was en woonachtig Ziegelstrasse 14. Is zij daarna gehuwd? Zo ja met wie? Kinderen?

 

Andere bronnen uit Belgie vermelden dat er GEEN andere kinderen waren (Zie onder de scan van VOJO welke ik verkreeg van de heer Cardeynaels.

John was werkzaam op suikerfabrieken als tuinemployee en de laatst genoemde werkgever was de SF Soemberredjo te Bangil.

Op 6 juni 1931 overleed zijn schoonvader de heer J.P.C. Marinissen te München en John trad op als  exec.test. voor zijn schoonvader. Dit houdt in elk geval in dat John in 1934 dus nog in Bangil woonde. Mijn vraag: Wat deed de heer Marinissen in München? Volgens necrologie krant was hij daar voorgoed gevestigd (volgens kranten 16-7-1930 aan boord PC Hooft naar Amsterdam), na het overlijden van zijn echtgenote M.G. Marinissen geboren Pfaff op 22 sept 1927 te Malang. Zij werd te Sukun kerkhof Malang begraven.

(Mijn vraag resteert: Er waren ook nog 2 zonen. (Emile Henri en Maximiliaan).  Waarom een schoonzoon als test.exc.? Waarom niet één der zonen? Éen zoon woonde werkte in Nederland en daar kan ik het van begrijpen...weinig tijd, ver van mijn bed show... Maar de andere zoon Emile Henri zat nog in Indië ook werkzaam op een suikerfabriek. Hij werd in de oorlog ook geinterneerd en op de kaart wordt zijn vader aangeduid als Jan Pieter Cornelis en zijn moeder met achternaam PHAFF i.p.v PFAFF)

Er komt een moment dat John (en gezin) naar Nederland (en daarna Belgie) vertrekken.. John geboren in 1884 is dan oud circa 52/53 jaar en zal hoogstwaarschijnlijk zijn pensionerings datum al bereikt hebben, anders had hij deze beslissing niet genomen.Van mevr. Marcella de Jager kreeg ik een passagierslijst

Naam passagier fam. J.J. Robijn en kind
Bestemming passagier Marseille-Lissabon-Southampton-Rotterdam
Schip Baloeran
Herkomst schip Batavia
Bestemming schip Rotterdam
Informatie reis Passagiers van het m.s. Baloeran, 4 April vertrokken van Batavia naar Rotterdam en 7 April te Belawan verwacht.
Bron De Sumatra post 5-4-1934

Zou de sluiting van de suikerfabriek SOEMBERREDJO wellicht te maken hebben gehad met het feit, dat John richting Nederland vertrok? In jan 1935 werd de fabriek gesloten en overtollig personeel werd als "bewaarder" aangesteld. (Bron:Locomotief 21 nov 1934). In een andere krant wordt geschreven dat ook de pensioenen niet meer uitbetaald zouden worden. In 1935 zou nagedacht worden over totale ontbinding van de fabriek. (Telegraaf 29 maart 1935). En hetgeen ook plaats vond in mei 1935. (Nederl. staatscourant 4 mei 1935.)

De oorlog breekt uit en Nederland wordt vanaf mei 1940 een door de nazi's bezet land en deze gebeurtenis zal van grote invloed geweest zijn voor John (en zijn gezin.)

De oorlog loopt ten einde en Belgie (waaronde KAPELLEN) wordt in het najaar 1944 bevrijd van het nazi juk.

Op 4 okt 1944 wordt het lijk van John Joseph Robijn gevonden, dragend een Duits militair uniform, geen militair identificatie plaatje en enkel papieren bij zich met zijn naam geboortedatum/plaats en woonadres te Den Haag op de Laakkade 80. John is dan oud 60 jaar en scheen vrijwilliger geweest te zijn. Maar...geen naamplaatje. Was hij dan officiëel vrijwilliger of heeft hij zich zelf benoemd tot vrijwilliger? Het kan ook zo zijn geweest, dat ter plekke de Duitse administratie een beetje een rotzooi was wegens de naderende geallieerden en dat daarom roef roef roef alles snel afgewerkt diende te worden, want anders zou Berlijn het niet genoteerd hebben. Ik neem derhalve aan, dat John NIET zichzelf heeft benoemd als vrijwilliger en dat er wel degelijk iets administratiefs werd genoteerd over hem.

De overl.akte van John afgegeven door Berlijn en uit het NA archief afkomstig. Volgens deze Berlijnse overl. akte - afgegeven 15 juni 1948 -  was John woonachtig te Knokke, Dumatierloon nummer 18 en overleden op 7 sept 1944 te Kapellen.

De overl. akte uit Den Haag, opgesteld conform een afschrift uit Berlijn op 26 febr 1947 (dus een jaar eerder dan bovengenoemde Sterbe Urkunde en in deze Haagse akte wordt als overl. datum begin oktober 1944 aangehouden en bovendien Den Haag als woonplaats aangeduid en niet Knokke zoals de andere akte aangeeft.

John Joseph Robijn krijgt een eregraf te Lommel op de Duitse begraafplaats onder nummer 66 Blok 2.

Van de heer Cardeynaels ontving ik een foto van zijn eregraf te Lommel genomen op 12 jan 2022 waarvoor veel dank. Het copyright berust ook volledig bij de heer Cardeynaels. Men gelieve er rekening mee te houden en in acht te nemen.

Over zijn familie is verder niets te vinden, totaal niets, zelfs de BS Den Haag heeft niets naders online  te verklaren.

John Joseph Robijn, geboren als tropenjongen, werkzaam onder de tropenzon als tuinemployee in de suikerfabriek Soemberredjo, overleden als soldaat op 60-jarige leeftijd te Kapellen Belgie toen de naderende winter zich al begon af te kondigen.

Wat heeft je ertoe bewogen John om deze keuze te maken?  Verdriet? Wanhoop wegens?? Sensatie? Was je je levensweg kwijt? Gefrustreerd om welke reden dan ook? Verbitterd om één of andere reden? Wat was er gebeurd John, dat je besloot om als vrijwilliger een geweer vast te pakken en je medemens dood te schieten en dat op een leeftijd dat menigeen op zijn gemak op die leeftijd zijn gepensioneerde dagen zit te slijten?

Had je zo'n verschrikkelijke haat tegen een ieder die anders denkend was? Hopelijk heb je nu je zielerust hervonden is hetgeen ik je vurig toewens en voor je bid.

John, ik heb je nooit gekend,  maar ik geloof ten stelligste dat je geen slecht persoon was...je was verdwaald en niemand nam je bij de hand om je de juiste weg te wijzen en daarom pakte je op een gegeven moment de verkeerde afslag op de weg van het leven en heb je de prijs ervoor betaald:  namelijk gevonden als soldatenlijk...Hoe en in welke toestand zullen we nooit weten...wat zullen je laatste gedachten zijn geweest toen het leven langzaam uit je eenzaam en verlaten lichaam verdween? Of was God je genadig en heb je niet geleden?

Wrong time wrong place was het voor jou...

John Joseph Robijn, je doet me denken aan een neef van me: eveneens wrong time wrong place voor hem. Hij had de "pech" om in Duitsland geboren te worden omdat zijn vader Duitsland als domicilie had gekozen ver voordat er ooit gedacht werd aan een 1ste wereld-oorlog en automatisch kreeg hij de Duitse nationaliteit en het werd wederom oorlog en automatisch werd hij opgeroepen om de kusten van Normandie te verdedigen in de 2de wereld-oorlog tegen de gealliëerden en als prijs betaalde ook hij met zijn leven. Met het verschil, dat de botten en resten van mijn neef ergens tussen de zandkorrels van het strand verspreid liggen.

Aanvullende info d.d. 15 april 2022:

Inmiddels is het vandaag 15 april 2022 geworden, m.a.w. Goede Vrijdag en het aankomend weekend is het Paasfeest. Ish Krancher en ondergetekenden waren en zijn nog steeds bezig om iets meer te weten te komen over John Joseph Robijn's achtergronden en afgelopen week stuurde Ish me een scan uit het doopregister - zie onder - waaruit blijkt dat er geboren werd te Ponorogo op 8 okt 1884 en gedoopt te Pasoeroean op 11 febr 1887 een jongetje geheten JOHN, geboren uit een Inlandse niet christelijke vrouw en geadopteerd door het echtpaar Alfons Andela en Louise Robijn.

Ish en ondergetekende hebben onze gedachte erover laten varen en zijn uiteindelijk niet tot een sluitende bewijsvoering kunnen komen of de in de scan genoemde JOHN inderdaad de eendere is als de genoemde John Joseph.

Ik verstrek hieronder enkele feiten die door de historische stukken in de archieven bevestigd kunnen worden en de lezer/-es doet er mee wat hij of zij kan of wil doen. Het betreft veel zijdelingse info, maar wie weet kan dit (door eventuele lezers) gebruikt worden om tot een oplossing te komen.

 • John Joseph Robijn wordt erkend te Pasoeroean op 7 okt 1884 (RA1888/286)
 • John Robijn wordt gedoopt te Pasoeroean op 11 febr 1887 en was geboren te Ponorogo op 8 okt 1884 (Zie scan boven) was geadopteerd door het echtpaar: ALFONS OEPKE ANDELA en LOUISE PAULINE JOSEPHINE ROBIJN, die met elkaar huwden te Pasoeroean op 10 juni 1882 (RA1883/235).
 • Louise Pauline Josephine Robijn werd geboren te Malang/Pasoeroean 14 maart 1860 (RA1861/45) en Louise Pauline Josephine Robijn overleed te Pasoeroean op 13 febr 1894 te Pasoeroean (RA1895/423). Volgens een stamboekkaart uit Openarch van zoon Theodorus Johannes Andela, wordt haar overlijdensdatum anders vermeld. In elk geval overleed zij vlak na de geboorte van haar zoon Theodorus Johannes. (Zie scan hieronder).
 • Op 27 nov 1866 wordt geboren te Malang/Pasoeroean het kind JOSEPH NICOLAAS ROBIJN (RA 1866/50) en JOSEPH NICOLAAS ROBIJN overleed te Pasoeroean op 11 okt 1886 (RA1888/384). Als hij overlijdt is hij oud bijna 20 jaar. Veronderstelling: Als JOHN ROBIJN geboren wordt op 8 okt 1884 of als JOHN JOSEPH ROBIJN geboren/erkend wordt op 7 okt 1884 te Pasoeroean, dan is het best mogelijk dat de vader geweest zou kunnen zijn JOSEPH NICOLAAS ROBIJN, die in okt 1884 dan de leeftijd had van circa 18 jaar, waarmee dan tevens op de scan van de doop in 1887 verklaard wordt waarom er geen vader wordt genoemd en slechts de moeder, want de vader leeft dan niet meer in 1887. Let wel. Is veronderstelling/overpeinzing/vermoeden/gedachtgegang mijnerzijds !!! Waarom deze richting gedacht? Omdat ik de voornaam JOSEPH erbij betrek, die dus ook weer terugkeert bij Louise Pauline JOSEPHine.
 • Het zou tevens verklaard kunnen worden, dat John geadopteerd werd door Louise Pauline Josephine Robijn, die met Alfons Andela huwde in 1882. Wellicht was dan Joseph Nicolaas een jonger broertje van Louise???? Vraag blijft dan: wie waren beider ouders?
 • Joseph Nicolaas Robijn werd begraven op het alg. kerkhof van Pasoeroean.

Tot dan 15 april 2022 was het hierbovenstaande een veronderstelling mijnerzijds. Einde aanvulling 15 april 2022.

 

Edoch, let wel, attentie en tataratata; op 28 APRIL 2022 mailde de heer Cardeynaels mij en verstuurde de volgende extra informatie welke hij op zijn beurt verkregen had via navraag e.d. Ik doe hiernavolgend NIET alle verkregen informatie toevoegen. Slechts datgene welke mij een zetje in de goede richting hebben kunnen geven wat betreft zijn afkomst.

De inlichtingenkaart van VOJO Brugge België. Op deze kaart wordt vermeldt, dat John Joseph Robijn als ouders had ROBIJN/STERNBACH.

 • Via de register almanakken kwam ik uit op een huwelijk tussen SIMON FREDERIK ROBIJN met ELISE ADRIENNE AMELIE VON STERNBACH te Pasoeroean/Malang op 23 mei 1894. (RA1895). Uit dit huwelijk werden na 1894 meerdere kinderen geboren.(zie o.a. de 2 scans onderaan deze pagina).
 • Ik keer terug naar de doopscan waarbij vermeld wordt dat JOHN ROBIJN geb 7 okt 1884 uit een Inlandse niet christelijke vrouw, geadopteerd werd door het echtpaar ANDELA / ROBIJN. De doop werd uigevoerd op 11 febr 1887, dus mag ik aannemen dat de adoptie in elk geval vóór deze datum plaats had gevonden. (Ik heb geen documentatie hierover gevonden.) Ik mag dus ook aannemen dat de relatie van de vader van John en de Inlandse vrouw om welke reden dan ook NIET meer bestond en dat de vader van John Joseph NIET in staat was om John Joseph op te voeden en te verzorgen.
 • Maar waarom dan de adoptie door het echtpaar ANDELA/ROBIJN?
 • Als men de register almanakken erbij neemt, dan komen de volgende geboortes van kinderen ROBIJN te voorschijn.
 • Louise Pauline Josephine Robijn geboren 14 maart 1860 (RA1861) en Simon Frederik Robijn geboren 15 april 1862 (RA1863)
 • Ik mag aannemen, dat Simon Frederik het jongere broertje was van Louise Pauline Josephine en dat wegens het feit dat Simon Frederik geen kans zag om John Joseph te verzorgen, derhalve de adoptie plaats had gevonden.

Mochten eventuele lezers/-eressen andere en of betere veronderstellingen hebben of aanvullende verklaringen/mededelingen hebben, dan houden Ish en ondergetekende ons ten zeerste aanbevolen.

Hieronder als extra info enkele scans ter ondersteuning:

Uit de roosjeroos.nl de familieleden von Sternbach.

 

Een kind van het echtpaar Simon Frederik Robijn en Elise von Sternbach. (Ergo: halfzuster van John Joseph)

 

Een kind van het echtpaar Simon Frederik Robijn en Elise von Sternbach. Ergo een halfbroer van John Joseph Robijn.

 

Het stamboek van Paul Jean Louis von Sternbach, de schoonvader van Simon Frederik Robijn en vader van Elise. Maar dus NIET de grootvader van John Joseph Robijn.

 

Tot slot een foto van John Joseph Robijn.

 

 

Moge John en zijn medebegravenen - van welke landsaard, van welke leeftijd en om welke reden dan ook zij sneuvelden - hetzij vrijwillig hetzij als milicien - hun eeuwige vrede hebben naast onze Schepper.

Top