Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhofje SALIB PUTIH te Salatiga waar de familie graven rusten van de stichters van deze kolonie de familie VAN EMMERIK.

 

Lokatie: Jl. Raya Kopeng, Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50734, Indonesia. Gesitueerd ten noorden van de kerk Salib Putih. (= Witte Kruis.)

 

Foto's graven van Mas Ibnu, die de foto's maakte en ze doorstuurde naar Mas Aga Yurista P. die het op zijn beurt naar mij doorstuurde om het in Nederland bekend te maken via mijn website.

 

De graven van de familie hieronder. Copyright |Mas Ibnu|Mas Aga Yurista P.|FB groep Roemah Toea. De graven moeten door de Christelijk Javaanse gemeenschap aldaar verbeterd/vernieuwd zijn, omdat de teksten in het moderne Indonesisch aangebracht zijn. Wanneer dit gebeurd is weet ik niet. In elk geval na de WW2 en zelfstandigheid van Indonesia.

De stichters van de armen kolonie Salib Putih waren oorspronkelijk leden van het Leger des Heils, die ( ik meen 1901) uit het Leger des Heils traden en voor zich zelf begonen en de armen kolonie oprichten.

Zij waren de heer Adolf Theodoor Jacobus van Emmerik en zijn echtgenote mevr. Alice Cleverly en in 1903 kwam erbij de jongere zuster van mevr. Cleverly namelijk Louisa Cleverly.

Over het wel en wee van deze familie en het zeer bizondere goede werk wat zij deden, ga ik hier niet over uitweiden...In de oude kranten kan men heel veel lezen. 

 

ADOLF THEODOOR JACOBUS VAN EMMERIK werd te Batavia geboren op 2 sept 1857 uit ouders Johannes Jacobus van Emmerik en Elisabeth Geertruida van Schie. Bij zijn geboorte werd hij aangegeven als Adolf Theodoor (zonder Jacobus). RA1860.

Adolf huwde op 4 april 1888 met Charlotta Elisabeth Louise Zeijdel te Salatiga en na een kortstondig huwelijk van een half jaar overleed Charlotta te Salatiga op 11 okt 1888.

Charlotta was een dochter van Johannes Gerardus Zeijdel en Charlotte Elisabeth Louise JOSEPH.

Adolf vertrok naar Nederland om zich verder te ontwikkelen in zijn werkzaamheden bij het Leger des Heils en kwam daardoor ook terecht in London, alwaar hij de Engelse collega ALICE CLEVERLY ontmoette en zij gingen beiden naar Indië alwaar zij op 21 nov 1895 in Semarang huwden en uit dit huwelijk kwamen kinderen voort. Registratie van hun huwelijk RA1897 zegt ALICE CLEVERLEY

Ik heb al hun kinderen kunenn traceren op één zoon na geheten Cor. Hij zal waarschijnlijk geboren zijn in 1899.

In 1924 overleed Adolf wegens zijn zwakke gezondheid en drukke werkzaamheden (hij leide ook een armenkolonie Salib Putih in Midden Celebes.)

Hieronder zijn overlijdens advertentie welke ik voorzien heb van aantekeningen. De oudste dochter Tresna huwde met de heer Alm.

Enkele aanvullende notes wat betreft de kinderen van Adolf en Alice:

De genoemde namen onder die van Lestarie zullen de kleinkinderen geweest zijn, maar van wie?

Leidsch Dagblad 10 febr 1978: Overleden Lestarie Margaretha Clara van Emmerik te Oegstgeest volgens overl. adv. en haar zuster Tresna Sarah Alm woonde in Cheshire USA.

In dezelfde advertentie wordt broer Pitados Theodoor genoemd als P.A. van Emmerik, gehuwd met mevr. Gijsen en wonend te Amersfoort. Weduwe Cornelia van Emmerik Gijsen overleed op 81 jarige leeftijd op 16 maart 1978 te Den Haag. (Adv Trouw 18 maart 1878).

Broer Harep L.M. overleed 12 dec 1971 en ligt begraven te Zeist. (Begraafplaatsen online.nl)

 

Na zijn overlijden zette zijn weduwe Alice van Emmerik Cleverly de goede werkzaamheden voort en zij werd 2x gedecoreerd hiervoor. De kolonie werkte veel samen met Pa van der Steur.

Alice overleed op 20 dec 1942, 18 jaren na haar echtgenoot.

Op haar graf staan 2 gezegden welke ik vertaald heb.

 

 

 

Alice van Emmerik geb Cleverly overleed na een zeer godsvruchtig en sociaal leven op 20 dec 1942 en heeft gode zij dank niet de gruwelen van de WW2 en bezetting door de Jappo's mee mogen maken op haar oude leeftijd.

Enkele maanden eerder op 25 juli 1942 overleed Louisa Cleverly de jongere zuster van Alice die gedurende 35 jaar steun en toeverlaat was geweest van Alice en het tehuis. Louisa had zich in 1903 gevestigd, komende uit London en is nooit gehuwd. Zij werd in de kolonie genoemd Auntie. In de algemene berichtgeving werd zij niet vaak genoemd, doch daarom was haar werk niet minder belangrijk en liefdevol voor de armen en verpauperden.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper en aan Wie zij hun leven hadden gewijd.

Top