Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een verzamel pagina van enkele graven, waar ik heel weinig over heb gevonden, maar deze wijlen personen het verdienen om NIET vergeten te worden.

Gewoon omdat het eens mensen waren zoals u en ik en soms zelfs maar een dagje leefden op deze wereld en het weer vaarwel moesten zeggen.

Uit respect voor hen deze pagina genaamd:

 

VERZAMEL GRAVEN DIVERSE PLAATSEN deel 2

 

Een oud apart kerkhofje te SAMARINDA op Borneo. De copyrighthouder staat vermeld op de foto's. Het zijn foto's van hoofdzakelijk vroeg gestorven kinderen/zuigelingen.Samarinda ( In lokale taal uitgesproken als SAMARENDAH) ligt noordelijk van Balikpapan Oost Borneo.)

De fotograaf heeft zelf op de foto's de namen geplaatst en in enkele gevallen zijn deze door mij verbeterd aan de hand van de almanakken.

De lokatie van het kerkhofje. is aan de Gng Arjuna GG2 en staat niet op Google View vermeld. De toegang naar het kerkhofje is een soort traliehek met naast het hek een warung en ligt ten noorden van het voetbalstadion Kina Balu.

 Maria Louise CAROLUS, geb 15 april 1918 en overleden 23 aug 1918. Tekst onleesbaar. Niets over de familie Carolus kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk een militair gezin. 

 


 

Het graf van Jan Elzerman. Weinig kunnen vinden als slechts zijn trouwdatum en overlijdings datum. Ik kan de naam van zijn echtgenote ook niet thuis brengen. Hij huwde te Soerabaja met CARHARINA ROMSA HENTREM. (Dus NIET CATHARINA) conform RA1914 Roosjeroos.nl 

 


 

Het graf van Louis Marie Verstraelen. Ook hier weer bitter weinig te vertellen. Slechts geb. en overl. datum via Roosjeroos.nl. 

 


 

Het graf van het kind DORJEE...Geboren en overleden ...IC...SAN ?? Geen datums erbij op de grafplaat. 

 

Het graf van Ivonne Elisabeth SCHAAD. (aug 1939 -  febr 1940). Over deze familie heb ik iets meer kunnen vinden.

Haar ouders (gebaseerd op de stamkaart van J.G. Schaad - zie onder) waren: J.G. Schaad en Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga (= erkend Pati Semarang 22 april 1908 en overleden Leidschendam 1 dec 1972).  Het echtpaar  huwde in 1934. Hij was inspecteur Politie. Behalve het verloren dochtertje Yvonne hadden zij ook een zoon Ronald Leopold.(Bron genealogie website Ruud Schaad). Mij zijn verdere gegevens onbekend.

J.G. Schaad = Johan George Schaad, geboren 16 okt 1905 en overleden 17 juni 1945 door de Japanners onthoofd (laatste mededeling is van de heer Rene Schaad) Zie ook OGS website.

Aanvulling d.d. 27 febr 2020:

Ik heb ten behoeve van de kleine Ivonne Elisabeth Schaad een tweede pagina gemaakt naar aanleiding van het feit, dat ik bezoek kreeg van familie van de kleine Ivonne en zij verstrekten mij foto's en achtergronden van de familie, met heel veel dank.

Te zien en te lezen op de pagina SAMARINDA DEEL 2 SCHAAD.

 

  

 

Moge zij in vrede rusten.

 

Top