Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhofje (resten) van Samarinda, deel 2.

Het grafje van de kleine Ivonne Elisabeth Schaad.

Enkele jaren terug had ik reeds iets over de kleine Ivonne geschreven op de pagina Samarinda deel 1 Diversen.

Ivonne Elisabeth Schaad, geboren te Samarinda 3 aug 1939 en overleden  5 febr 1940, dochtertje van Johan George Schaad en Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga. 

Een recentelijk bezoek  eind febr 2020 van één der familieleden Schaad - zijnde de heer R. Schaad te Rotterdam en kleinzoon van de heer Johan George Schaad en mevr. Johanna Wilhelmina Schaad geboren Kutsch Lojenga - aan mijn website, bracht me met hen in direct contact en ik verkreeg van de familie diverse foto's en overige details, welke ik hier met toestemming mag plaatsen. Waarvoor heel veel dank. 

 

De lezer/lezeres wordt hierbij in kennis gesteld, dat alle foto's hiernavolgend - tenzij ANDERS vermeld - het eigendom zijn en het copyright dragen van de familie R. Schaad te Rotterdam en dat overname en of dupliceren ervan niet toegestaan is, tenzij uitdrukkelijk om toestemming gevraagd is aan en verkregen is van de rechtmatige eigenaars.

Hieronder een foto van de kleine Ivonne Elisabeth:

 

De achtergronden:

Ergens begin 1900 (ik heb het niet kunnen vinden tot nog toe) trok de heer Reindert Kutsch Lojenga van Nederland naar voormalig Indië en startte daar zijn carierre en om er ook zijn geluk en vree te vinden in het leven. Zijn ouders waren Frederik Kutsch Lojenga en Andrea ter Horst en behalve Reindert (geboren 24 dec 1872 Leeuwarden) werd uit dit huwelijk ook geboren zijn jongere broer Sierk Kutsch Lojenga op 25 okt 1874 te Leeuwarden en hij overleed te Tjimahi op 17 mei 1920. (Hij was gegageerd militair KNIL en vertrok in 1900 naar voormalig Indië) en Reindert Frederik trad op als testament executeur en erfgenaam. Er waren geen andere kinderen uit dit gezin Kutsch Lojenga / ter Horst. 

 1. In de RA 1904 verschijnt zijn naam voor het eerst als tuinemployee van de SF Langsee te Pati en daar bleef hij zijn werk doen en wonen tot 1911.
 2. Vanaf 1912 werd hij landhuurder van de NV Maatschappij tot Exploitatie der Pamanoekan en Tjiasem Landen in de Preanger en dat bleef hij tot en met 1918. Hij woonde toen in Bandoeng. Hier te Bandoeng leerde hij mevr. Tan Loe Weh Nio (ook te boek als Loe Weh Nio) kennen, kreeg een realtie met haar en waar hij mee huwde op 3 jan 1918 te Bandoeng.
 3. In hetzelfde jaar vertrok het gezin terug naar Pati nabij Semarang, alwaar de heer R.F. Kutsch Lojenga tot 1920 de functie aanvaardde van Adjunct Adm. van de Afdelingsbank te Pati.
 4. In 1920 werd hij boekhouder bij het Boschwezen tot aan zijn pensioen.

De suikerfabriek Langsee te Pati in de jaren 1920/1930:

 

Hieronder het echtpaar Kutsch Lojenga - Tan Loe Weh Nio.

 

Uit het huwelijk Kutsch Lojenga en Tan Loe Weh Nio werden de volgende kinderen geboren: 

 1. Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga, geboren te Pati op 22 april 1908.
 2. Theodora Frederika Kutsch Lojenga, geboren te Soebang (nabij Bandoeng) op 12 maart 1910.
 3. Sierk Kutsch Lojenga, (vernoemd naar zijn oom) geboren te  Soebang (nabij Bandoeng) op  ?? (vermoedelijk circa 1913/1914) en overleden te Pati op 2 nov 1918.

Hieronder een foto van de kinderen met hun moeder, hoogstwaarschijnlijk nog te Bandoeng.

 

Ad 1) Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga huwde de heer Johan George Schaad (vernoemd naar zijn Zwitserse grootvader) op 18 juli 1934 te Pati en hij was geboren op 16 okt 1905 te Salatiga uit ouders Adolf Theophile Schaad (*Batavia 1-1-1880 en +16 mei 1928 Purworejo)  en mevr. Dalijem (bron Trouwakte en register almanak). De heer Adolf Theophile Schaad werd geboren uit Zwitserse vader Johan George Schaad uit Schaffhausen en mevr. Lina Salomons uit Manado Celebes, waar zij werd geboren. Uit het gezin JOHAN GEORGE SCHAAD EN LISA SALOMONS meerdere kinderen.

De overlijdensakte echter van de heer Johan George Schaad vermeldt dat zijn ouders waren: Albertus Schaad en de vrouwe Dalijem. !!! De overlijdens akte werd opgemaakt na de oorlog en de bronnen waren vaak niet betrouwbaar. Ik hou het erop dat de vermelding in de huwelijksakte het betrouwbaarst is, omdat in de akte staat dat alle benodigde akten door het echtpaar waren overhandigd.

 

De heer Johan George Schaad  (jr) was politie inspekteur 2de klasse, geinterneerd door de Japanners en werd op 17 juni 1945 te Balikpapan door de Japanners onthoofd. Hij is - volgens het OGS begraven op de Buitenerevelden.

De weduwe Johanna Wilhelmina Schaad-Kutsch Lojenga vertrok naar Nederland met haar 3 kinderen in 1952. De Nederlandse staat heeft de weduwe destijd - naar mijn persoonlijke bewering - niet erg netjes (ik zou haast de termen "onbeschoft" en "minachtend/arrogant" gebruiken) behandeld. (Dokumentatie familie archief) Gelijk duizenden andere gezinnen is overkomen. Desondanks heeft Mevr Johanna Schaad het hoofd boven water kunnen houden en haar kinderen een zeer respectable opvoeding en opleiding kunnen geven, waarvoor mijn respect !!

Uit dit huwelijk de volgende kinderen:  

 1. Ilse Andrea Schaad, geboren 1 juni1935 te Semarang
 2. Ronald Leopold Schaad, geboren 28 febr 1938 te Semarang
 3. Ivonne Elisabeth Schaad, geboren Semarang 3 aug 1939 en overleden Samarinda 5 febr 1940. Zie foto graf boven.
 4. Margaretha (Marguerite) Georgine Schaad, geboren 16 juni 1943 te Semarang.
 5. Ik vermeld geen verdere details wegens de wet op de privacy.

 

 

Hieronder enkele scans van het gezin: De heer Johan George Schaad, echtgenoot van mevr. Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga,  in het midden gezeten (in uniform) en op zijn knie zijn zoontje Ronald Leopold. Deze foto moet vlak voor de oorlog genomen zijn.

Hieronder de heer Johan George Schaad en zijn echtgenote mevr. Johanna Wilhelmina Schaad geboren Kutsch Lojenga.

 

De heer Ron Leopold Schaad, zoon van Johan George Schaad en Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga ligt samen met zijn moeder Johanna Wilhelmina te rusten in een gezamenlijk graf.

 Mevr. Johanna Wilhelmina Schaad geboren Kutsch Lojenga op oudere leeftijd. 

De gezamenlijke rustplaats van moeder en zoon:

 

Mevr. Johanna Wilhelmina Kutsch Lojenga en haar zuster mevr. Frederika Theodora Kutsch Lojenga op jonge leeftijd, hoogstwaarschijnlijk te Pati.

 

Op de vervolgpagina SAMARINDA DEEL 3 SCHAAD vervolg ik met enkele wetenswaardigheden over de familie leden Schaad en Kutsch Lojenga en aanverwanten/gerelateerden en tevens iets meer over Frederika Theodora Kutsch Lojenga.

Top