Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

SEBELIMBINGAN - DIVERSE KERKHOVEN DEEL 5. (KalSel)

 

Weer zo'n speciale editie, vind ik zelf. KalSel.... Huh? Wa's dah nou weer? Ja hoor, dezelfde vragen van dezelfde onwetenden of te wel De Zaligen Armen van Geest., die slechts sate kambing, gado2 en de randang (en niet RENDANG volgens een professor in de Lijpologie) in een rantang in hun woordenboek hebben en het liefst hun koffie bij en in het durpscafe de Leuterboer drinken.

KalSel is KALimantan SELatan of te wel Zuid Borneo en heel vroeger toen er nog Big Shots met vuurrode harses en rood-wit-blauwe vlaggetjes in de zon daar rondliepen werd het wel eens Zuider- en Ooster- Afdeling van Borneo genoemd. Maar je bent geinteresseerd in het land van herkomst of je bent het niet en als je het niet bent, dan weet je dus ook niet wat KalSel betekent tegenwoordig toch? En blijf je lekker weg. Lekker puh, analfabeet. (Indonesia heeft een voorliefde voor afkortingen. Oost Java bijv. = JaTim = Jawa Timur.  West Jawa = JaBar = Jawa Barat.)

 

Goed, deze pagina is voor ALLE personen bestemd, die ooit eens uit hoofde van "Voor Vorst en Vaderland en Eigen Gewin" daar rondliepen in die bepaalde contreien die honderden zo niet duizenden kilometers ver weg verwijderd waren van de Grote Toean Papa Besar met zijn gouden epauletten en sjerp en dichtgesloten jas toetoep en tegelijkertijd de moord stikte van de warmte. (Ook wel genaamd de G.G. - Gouverneur Generaal.)

En één van die contreien was bijvoorbeeld Poeloe Laoet (tegenwoordig Pulau Laut met hoofdstad Kota Baru), een eiland ten oosten van Banjarmasin en Martapura gelegen en tegenwoordig zelfs verbonden door een grote moderne brug met Borneo, want ook daar rijden tegenwoordig auto's en motoren rond en zijn de dagen van de dokar, becak en speerwerpen voorbij.

 

Waar ligt dat precies dat Pulau Laut? Zie kaart hieronder.

 

Mijn hemel, wat hadden die blonde jongens - al of niet rondzwalkend in het burgerpakkie of een leger uniform daar te zoeken?

Een paar simpele redenen waarom zij daar waren: 1) De zeeroverij in de peiling houden. 2) de opiumsmokkel in de peiling houden. 3) Af en toe in het bootje stappen om naar het vasteland te gaan en uit hoofde van bijvoorbeeld hun soldaten beroep, een robbertje meeknokken met de troepen van het vasteland Borneo tegen enkele opstandige Dayak figuren en volgelingen en 4) later eind jaren 19de eeuw / begin jaren 20ste eeuw ook de wacht houden bij de steenkool ontginning.

Relatief zaten daar op dat eiland deze soldaten wel veilig in vergelijking met bijvoorbeeld een detachement in Kandangan, want op het vaste land van Borneo waren de Dayakers overal en alom aanwezig maar zo weer verdwenen ook met soms achterlating van enkele onthoofde lichamen van hun tegenstanders.

Het eiland was voor hen wat moeilijker te bereiken omdat hun kanootjes ietwat fragiel waren en zij anders ook vermoeide armen van het roeien hadden en dus niet meer zo goed hun parang of klewang (of hoe je het ook wilt noemen) konden hanteren. Heh, moet ik nu alles voorkauwen?

 

Maar, zoals altijd en overal ter wereld gaan wel eens mensen dood en aangezien het volk dat gestationeerd werd op dat eiland nu niet bepaald tot de hoogste rangen en standen behoorden, werden zij dus netjes op het eiland zelf begraven. Even naar het vasteland overvaren was te duur of er was toevallig geen boot aanwezig. Ze kregen wel netjes een gemetselde tombe.

En laat nu een bewoner van dat eiland eens op speurtocht gegaan zijn en te midden van het onbewoonde gedeelte midden in de jungle zo'n verlaten, overwoekerd en in vervallen staat gevonden hebben, waarvan hieronder dan enkele beelden.

Helaas zijn de graven dusdanig verweerd, dat enige herkenning niet meer mogelijk is.

Voor hen die daar liggen en voor alle anderen die elders op zo'n verlaten plek hun laatste rustplaats hebben gevonden, dan hierbij mijn hommage aan hen. Opdat zij niet vergeten worden en zij in eeuwige vrede hun rust hebben.

 

 

 

Triest...eens waren zij net als ons lezers.... zij moesten hun brood verdienen en dit is hun dank.

 

Tja, en later kwam natuurlijk dat steenkool gedoe ook nog op de proppen en daarom een foto van GaHetNa met beelden van een afgemeerd kolenschip. Dat de ontginning van de steenkoolmijn Poeloe Laoet niet bepaald volgens de regels van de hedendaagse normen en waarden gebeurde, hoef ik natuurlijk hier niet uit de doeken te doeken te doen, toch? Ik neem aan, dat zoiets wel bekend is bij het geachte lezerspubliek. (of niet?)

De steenkool maatschappij ging later over in handen van de regering en in 1934 werd het bedrijf gesloten en toen..... zat men met de handen in het haar, want.... er waren woningen over, landerijen, loodsen, een kerkje, een school en zelfs een ziekenhuis etc etc.... Alles was er behalve de mensen die er werkten en woonden....wat moest men er in godesnaam mee?

Tot één of andere snuggere regerings beleidsbepaler een idee opperde: Jongens we maken er kolonie van geschikt voor KATHOLIEKE Indo Eurpeanen !!!!! En we nemen deze kolonie als voorbeeld van het slagen van een welgeopperd plan als voorbeeld voor eventuele andere kolonies....jaja zo ging dat dus.

 

Het ziekenhuis van Poeloe Laoet te Sebelimbingan. Bron Collectie Tropenmuseum. En laat nu dat kleine kerkhofje naast het terrein van het ziekenhuis gelegen zijn.

 

De toegangspoort van het kerhofje.

 

Volgens media bronnen te Banjarmasin waren er voor 2012 nog circa 30 graven te vinden op het kerkhofje. Sedert 2012 echter telde men stukken minder en was er veel kapot gemaakt en zijn van sommige graven slechts gaten in de grond zichtbaar. Volgens de media zou het kunnen, dat de lokale bevolking de graven geplunderd heeft ten eigen behoeve, zoals bijvoorbeeld de marmeren grafplaten e.d.

BTvP heeft geen lijst samengesteld van de aldaar begravenen: het zouden militairen geweest kunnen zijn maar ook patienten die in het ziekenhuis overleden waren. Misschien wel zeelieden? 

Slechts van 2 graven is er nog een klein beetje iets van te maken, maar de beschikbare bronnen vermelden totaal niets over hen, althans als de namen op de graven juist zijn.

 

Graf 1:

I.D. Parera. Ik heb in de almanakken wel een Izaac Daniel Nicolaas Parera (militair) gevonden gestationeerd te Koeta Radja (Sumatra). Het gebeurde vaker dat op het graf niet de volledige voornamen/initialen vermeld worden.

Het zou deze persoon geweest kunnen zijn, want de heer Izaac Daniel Nicolaas ging in 1930 met pensioen uit de militaire dienst te TERNATE en Ternate ligt westelijk (voorbij Celebes) van Sebelimbingan. Hij kreeg een pensioen van 118 guldens (in 1930 !!!!) PER JAAR. Het KAN dus geweest dat hij wellicht weer aan het werk ging in de mijnen? Helaas kan ik geen verdere details ontcijferen op de grafplaat. Nogmaals: Ik zeg NIET dat de genoemde naam bij dit graf behoort. 

 

Graf 2:

F.D. Bastiaan of Bastiaans ?? Ik kan geen zinnig woord hierover vermelden, helaas. Volgens de lokale media zou er BASTIAAN staan, maar als ik de afstand neem van de linkerrand tot de letter "F" en dezelfde afstand toepas op de rechterrand tot de laatste letter, dan zou er achter de "N" nog een andere letter moeten staan. Was hij varensgezel? Was hij een onderwijzer of priester? Was hij militair? 

 

Moge zij om vrede rusten in die eenzame van iedereen verlaten jungle van Sebelimbingan in dat verre Dayakland.

Top