Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Semampir kerkhof (Kediri) en deze pagina is gewijd aan een vrouw geheten:

JOHANA SAMIDJAH

(althans volgens het grafopschrift.)

 

Foto's copyright Nathallia Fidrawati/www.imexbo.nl

 

Wie was deze lokale vrouw Johana Samidjah?

Ik zou het niet weten, Ik heb zowat stad en land afgezocht naar meerdere details, doch zij was en bleef één der vele "onbekenden", die voormalig Ned. Indië (later Indonesia) rijk was.

Maar bovenal was en bleef zij ook moeder en echtgenote. Moeder van wie? Echtgenote van wie?

Daarom voor haar een eerbetoon, want ook zij verdient een plaatsje in de historie, omdat zij deel uitmaakte van de historie.

 

Foto's hieronder: Een beeld van het totale graf en daaronder details van de opschriften.

Het totaal beeld. Wat mij opvalt is het kruis. De linkerkant alsmede de bovenkant heeft een extra " stuk bouwsel". Rechts en onder niet.

Wat mij ook opvalt is dat de grond links in de lengte van het graf zwart betegeld is en rechterkant niet. Vreemd. Half werk of willens en wetens zo gebouwd?

 

 

 

Een detail van de bovenkant van het graf:

Johana Samidjah * th (=jaar) 1892. Waar? + ??-3-1965 Waar? Dat zal wel Kediri geweest zijn, want anders werd zij niet te Semampir begraven toch. Let op de schrijfwijze van Johana met één "n".

 

 

Een detail hieronder van de onderkant van het graf:

Dari anak (= van de kinderen), gevolgd door:  UNO (??) / HOLLAND en EVE (met omgekeerde E) / HOLLAND.

Van de tweede omgekeerde "E" kan ik helaas niets anders maken.

 

Mijn vermoedens, nogmaals VERMOEDENS:

Dat de kinderen (wie waren zij?) in Holland wonende in 1965, opdracht hebben gegeven aan een lokale begrafenisondernemer of wellicht andere lokale familieleden aldaar om dit graf ter ere en respect van hun moeder hebben laten bouwen en dat de lokale begrafenis ondernemer niet goed wijs kon uit de tekst in de opdracht????

Zouden de kinderen destijds met de vader meegekomen zijn naar Holland? Of was vader al overleden en heeft moeder Samidjah ervoor gezorgd, dat de kinderen naar Holland konden vertrekken voor een beter leven?

Afgaande op het feit, dat mevr. Samidjah geboren werd in 1892, zal zij omstreeks 1912 of zoiets gehuwd zijn (leeftijd circa 20 jaar oud)

Ik weet het niet, ik gis slechts afgaande op zovele andere voorbeelden uit die tijden.

Ik hou me open voor details, graag zelfs, want mevr. Samidjah verdient het.

 

 

Hoe het ook zij of geweest moge zijn:

Moge mevr. Samidjah rusten in eeuwige vrede, eenzaam liggend op het kerkhof Semampir te Kediri.

Top