Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Neen, dit keer in deze serie kerkhoven GEEN graf maar slechts een eerbetoon aan de familie ABELS / WAGENAAR, omdat - volgens de mededelingen, dit echtpaar in SEMARANG begraven werd. Helaas, het graf is niet meer.

Bron: Moesson online / TongTong 1977, 1978 en 1985,   artikelen geschreven door de heer D.A. Visker en hiermede ook een eerbetoon aan de heer D.A. Visker die zoveel van zijn tijd en energie stopte in het familie archief (met behulp van vrijwiliggers en andere krachten.). Zonder hun allen hadden we heden ten dage niets om te herinneren. En natuurlijk ook TonTong/Moesson die er voor zorgde dat het voor allen bereikbaar werd. Met heel veel dank.

Naar aanleiding van een artikel over het graf van de familie von Hugo in Den Haag Nieuw Eijkenduijnen (zie Indisch4ever Weduwe van Indië), snuffelde ik wat rond in de Moesson Online en vond een stukje over het verscheiden van mevr. Corrie Adams - von Hugo en besloot derhalve om dit eerbetoon te schrijven.

Het is ook NIET pertinent de bedoeling om op deze pagina het hele genealogische hebben en houwen van de familie Wagenaar, von Hugo, de Wilde en Viskel uit de doeken te doen; dat mogen de liefhebbers zelf uitzoeken.

Slechts de summiere details hiernavolgend:

Huwelijk 1) Semarang 19-7-1882. Echtscheiding uitgesproken Semarang 3-5-1888. Izak vroeg en kreeg naamsverandering in Jacques de Wilde 11/12/1891. Hij overleed Rotterdam 14-7-1906.

Huwelijk 2) Semarang 23-5-1889 met Franciscus Viskel en echtscheiding Semarang 16-2-1898. Franciscus werd geboren Semarang 6-11-1859 en overleed Bandoeng 10-10-1931 en werd nog net niet 72 jaar oud.

Huwelijk 3) Semarang 18-2-1910 met Johannes Abraham Abels.

 

Ook voor de kleindochter van mevr. Josine Wagenaar mijn respect hieronder.

Ter verduidelijking: Spathodea was te Zeist een Indisch (bejaarden)tehuis en werd later wegens te hoge kosten gesloten. Sommige bewoners werden naar Arnhem verkast.

"Immers een dochter van oma de Wilde".... Huwelijk Constant Johannes von Hugo op 20-2-1905 te Semarang met Joanna Cornelia Ernstina de Wilde (één der twee dochters van mevr. Josina Wagenaar uit huwelijk met de heer Izak/Jacques de Wilde.) RA1906. Echtscheiding 1917. RA1918.

 

Hieronder het relaas geschreven door de heer D.A. Visker over het leven van mevr. Josina Wagenaar.

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten en dat zij herinnerd blijven.....zij waren een stukje voormalig Indië.

 

Top