Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Iets over de KNIL militair LEENDERT GERARDUS PLAAT, die een erekruis heeft op Kalibanteng Ereveld Semarang.

Geen foto's van Leendert of zijn gezin of zijn nazaten: Slechts een eerbetoon aan Leendert. Waarom? Omdat hij geboren werd te Delft en ik heb een zwak voor Delft, omdat mijn overgrootvader Johan Coenradus Boers er woonde en werkte en overleed.

En hij ligt begraven te Semarang, de stad van Armeense overgrootvader.

Bron OGS, het kruis van Leendert Gerardus Plaat op het ereveld Kalibanteng. Hij zocht zijn geluk in voormalig Indië, vond het er ten dele en gaf zijn hart aan dat groene tropenland. Kend ehelaas ook slechte momenten van verdriet in zijn leven aldaar.

 

Bron: Openarch.nl studkaart.

Leendert Gerardus Plaat werd geboren te Delft op 12 april 1875 uit ouders Cornelis Plaat (*1833) en Johanna Elisabeth van der Hout.(*1837). Meerdere kinderen uit dit gezin.

Leendert meldde zich vrijwillig in october 1893 bij de koloniale troepen en ontving een premie van 300 guldens en kwam te Batavia aan op 27 jan 1894 om aldaar in Ned. Indie zijn carriere als militair te vervolgen. Deed heel goed zijn best, kreeg diverse eremedailles en ereprijzen etc etc en kwam op een goede dag mevr. Mariana Mandagi tegen waar hij mee huwde op 21 sept 1820 te TONDANO Manado. Leendert was dan al in 1912 gepensioneerd en afgegaan te Malang. Ergens tussen 1914 en 1920 moet Leendert naar Tondano gegaan zijn

Vóór zijn huwelijk in 1820 had het paar al drie kinderen (Zie studkaart hieronder) en volgens de almanakken werden te Malang geboren ook nog 2 kinderen, in totaal 5 kinderen dus vóór het huwelijk.

Recapitulerend hadden Leendert en Mariana de volgende kinderen en het echtpaar moet zeer gelovig geweest zijn, aangezien alle kinderen als tweede voornaam een bijbelse naam hadden:

 

  1. CORNELIS LUCAS geboren 2 sept 1903 te Fort de Kock
  2. MARIANA ELIZABETH geboren 2 juni 1908 te Semarang.
  3. JOHANNA MARIA geboren 17 dec 1911 te Semarang en overleden 14 mei 1910 te Semarang.
  4. LEENDERT MOZES geboren 31 mei 1912 te Malang.
  5. DIRK SAMUEL geboren 24 april 1914 te Malang.

 

Ad 1) kom ik hieronderaan op deze pagina op terug.

Ad 2) Mariana huwde op 5 juni 1926 te Soekaboemi Cheribon met de heer Claas Carel Axel en uit dit huwelijk meerdere kinderen, waarvan een kind jong gestorven. In 1932/1933 maakte dit gezin een reis naar Nederland uit hoofde van toegekend groot verlof en zij verbleven te Rotterdam in de straat De Boschjes nabij de Boschjes kerk, welker straat en kerk in 1940 plat gegooid werden door de Mofski's aus Nazi Deutschland.

Ad 4) en 5) heb ik geen verdere details over kunnen vinden en kan ik derhalve niet veel vermelden over hen. Éen der zonen was in elk geval in 1930 nog aanwezig op aarde, aangezien in een overlijdens advertentie gesproken wordt over een zoon.

De overlijdens advertentie van een zoontje van de familie Axel-Plaat en in de advertentie wordt aangeduid dat er tenminste nog één zoon in leven was.

 

Waarmede ik dan aangekomen bij zoon CORNELIS LUCAS PLAAT, geboren te Fort de Cock op 2 sept 1903 en erkend volgens almanak op 9 okt 1903. (RA1905)

Hij huwde op 4 sept 1924 te Soerabaya met DRAGA HALKEMA en op 14 maart 1934 volgde een echtscheiding te Soerabaja; zie film 1357838 bijregister akte 12 Huwelijksregister Soerabaja; uit dit huwelijk kinderen - zie de overlijdens advertentie hierboven van zijn neefje Claas Gerardus Barend Axel.

Hij was - volgens krantenberichten werkzaam als machinist op een cultuur onderneming nabij Sragen. (Sommige kranten maakten er as usual een potje van en deden melden dat hij hoofdagent politie was.)(Sommige kranten schrijven dat hij te Kedawong werkzaam was op een rubberplantage en andere kranten zeggen dat hij op een vezelplantage te Tarik Ngaroe werkzaam was.)

Cornelis Lucas kon zich op een kwade avond niet bedwingen en pleegde hij - na een ruzie - een moord in oct 1930 op een taxi chauffeur Dirham te Sragen en in 1933 werd hij veroordeeld tot levenslang. De oorlog brak 9 jaren later uit in 1942 en ik weet niet wat er met gevangenen gebeurde. Werden zij overgezet naar kampen of bleven zij in de gevangenis? 

In elk geval was de scheiding tussen Cornelis Lucas Plaat en Draga Halkema een logisch gevolg en Draga Halkema  trad weer in het huwelijk met COSMUS VON BORNEMANN. Uit het huwelijk van Bornemann en Halkema tenminste een kind.

(Conform de Asal Oesoel IGV van Roel de Neve - fam von Bornemann: Huwelijk in 1933. M.i.niet juist want scheiding was pas in 1934 en ook toen was het onmogelijk om wettelijk te huwen met een ander als je nog gehuwd was.)

 

Kortom de oorlog is voorbij en ook de bersiap en politionele acties en dies meer en Indonesia werd zelfstandig en waarschijnlijk kwam Cornelis Lucas door al deze strubbelingen en rumoerige tijden op vrije voeten.

In elk geval verschijnt er in 1956 een advertentie dat Cornelis Lucas Plaat een handelsbedrijfje had. Wat er daarna gebeurde na 1956 is mij onbekend en gaat mij eigenlijk ook geen bal aan uit respect voor eventuele nazaten en of familieleden.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede leven, ondanks het slechte wat gebeurd was.

Top