Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Semarang Bergotta kerkhof en het speciale graf van de familie ADOLPH HETTINGA.

 

Herschreven op 6 december 2018, naar aanleiding van het feit, dat ik hulp vroeg en kreeg aan/van Eric Neijndorff om het familie dossier bij het Indisch Archief met betrekking tot enkele benodigde gegevens. Heel veel dank voor Eric Neijndorff.


De foto's van het graf zijn gemaakt door Ellen Mierop, toen zij in september 2018 te Semarang was en op mijn verzoek, het kerkhof Bergotta aldaar onder de loep nam.

Waarom Bergotta? Heel simpel, Bergotta was in oude tijden het Joodse kerkhof gelegen naast het Armeense kerkhof, waar mijn over overgrootvader Joseph Johannes werd begraven...Helaas.....oude tijden vervliegen.

Het Armeense kerkhof is een jungle geworden en het Joodse kerkhof is nu een algemeen Christelijk kerhof geworden. Soit, so be it.

Ook veel dank dus voor Ellen Mierop, want hiermee kan ik een stuk respect tonen aan de familie Hettinga.

 

Hieronder het huidige Bergota (met één T ):

 

 

 

Kortom, Ellen maakte foto's rondom en random hier en daar en er sprongen 2 foto's tevoorschijn uit de bups, die ogenblikkelijk mijn aandacht vereisten... Waarom dan wel? Heel simpel: Het waren de enige Nederlandse namen op dat kerkhof, althans door Ellen gefotografeerd dan en ik vind het een mooi familiegraf. Wellicht zullen er meerdere graven met Nederlandse namen zijn op dat kerhof, doch deze zijn in elk niet door Ellen onder de loep genomen.

 

Hieronder de twee foto's van het familie graf van Adolph Hetting en enkele door mij gemaakte uitsnedes. 

 

De uitsnedes hieronder. Links mevr. Siti Aminah, de (ex-)echtgenote van de heer Adolph Hettinga, midden hun zoon Marinus Hettinga Pandi(Pandoe??) Soebroto en rechts de heer Adolph Hettinga en daarnaast geheel rechts een naamloos graf. De sporen van een naamplaat zijn wel te zien. Het geheel omringd door een hekwerk met achtergrond decor.

 

 

 

 

In de register almanakken Ned. Indië heb ik over het gezin Hettinga niets kunnen vinden. In de Openarchieven (WiewasWie) wel over het leven van Adolph Hettinga in Nederland. In de oude kranten Delpher heb ik een 3-tal vermeldingen gevonden, betrekking hebbend op een scheiding van Adolph Hettinga en zijn echtgenote Siti Aminah en bij het OGS een vermelding dat Adolph buiten de Erevelden ligt begraven als slachtoffer van de oorlog. Waarom deze vermelding bij het OGS, is mij onbekend.

Aan de hand van al deze bescheiden en gegevens heb ik geprobeerd het één en ander te reconstrueren over het leven van de heer Adolph Hettinga en hieronder in een soort chronologische volgorde.

 

Let wel: Het is een persoonlijke visie en ik kan er mijlen ver naast zitten, maar ik meen toch mijn visie hieronder mede te delen, omdat het volgens mij een logische verklaring is. Zie ook daarvoor de getoonde foto's en scans.

 

 1. Geboren op 20 november 1897 te Amsterdam uit moeder SIPKJE HETTINGA en vader onbekend. Hij had een zusje Louise (1899) en een zusje Jacoba (1901). In 1899 verblijft hij enkele maanden in het gemeente ziekenhuis Amsterdam.
 2. Gaat te Amsterdam de militaire dienst in en gaat naar Ned. Indië als militair.
 3. Gaat in 1936 uit de militaire dienst en het burgerleven in.
 4. Hij verdwijnt dan bij mij uit beeld en komt dan pas weer boven water in 1948 naar aanleiding van een geplaatste oproep vermissing en aansluitend verzoek tot echtscheiding.
 5. Hij overlijdt 26 oktober 1951 geheel onverwachts, als hij dan magazijnchef is bij Semarang Veem. Het kantoor plaatst een overlijdens advertentie. Een woord van dankzegging geplaatst door de weduwe Hettinga. (Dit moet zijn tweede vrouw zijn, want het verzoek tot echtscheiding is bij rechterlijke macht uitgesproken.)
 6. Als ik de grafplaat van echtgenote Siti Aminah bestudeer, dan meen ik te lezen dat zij in 1955 is overleden.
 7. Verder mijn opmerking over de zoon Marinus Hettinga. Toegevoegd is de naam Pandoe Soebroto.
 8. De stamboekkaart van Adolph vermeldt dat hij naar Indië terugkeerde eind 1929. Hij vestigde zich (alleen) bij aankomst te Batavia in januari 1930 op het adres Gang Commissaris 35. (Nieuws van de Dag Ned. Indië 25 jan 1930)

 

Hieronder de militaire stamboek gevevens.

 

 

Hieronder de overlijdens advertentie, de dankzegging van de weduwe Hettinga en verzoek aan rechtbank tot echtscheiding van eerste echtgenote mevr. Siti Aminah. 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens uit het dossier Hettinga bij het Indisch Familie archief, verkregen via Eric Neijndorff die belangeloos zijn hulp verstrekte.

 

 • Adolph Hettinga (geboren Amsterdam 20 nov 1897 maar dossier IFA zegt 1898) huwde op 25 april 1923 met de Indonesische mevrouw Siti Aminah, geboren te Magelang 1904
 • Geboren in 1924 zoon Jacobus Johannes Hettinga, die later naar Nederland vertrok en later naar de USA Santa Barbara California. Gehuwd met mevr. J. Tismeer. (*Soerabaja) (Ouders J. Tismeer - Gerritsen). Jacobus overleed 22 mei 2014 volgens SantaMariaTimes.com.
 • Geboren in 1928 zoon Marinus (Pandoe Soebroto) Hettinga en later naar Nederland vertrokken. (Hij  moet dan toch teruggekeerd zijn naar Indonesia - wanneer ?? - , aangezien hij te Bergota is begraven.)
 • Geboren te Salatiga op 9 sept 1937 zoon Cornelis Hendrik Hettinga. Hij opteerde op 18 dec 1950 voor het WN (Warga Negara) - schap.
 • Adolph Hettinga gescheiden van Siti Aminah op 13 febr 1948 volgens advertentie boven. Dossier zegt: 28 mei 1948. Zij hertrouwt een Indonesische man en Siti Aminah neemt zelf ook de Indonesiche nationaliteit aan. Siti is dan voogdes over haar jongste zoon Cornelis Hendrik en zij beiden woonden op het adres Jl. Ngentak III - 2. Ik heb niet kunnen vinden waar precies de Jl. Ngentak gesitueerd was. Google maps spreekt alleen over de wijk Ngentak Lor. In elk geval woonde de weduwe Hettinga in 1951 op het adres Pengapon 362. Zie advertentie. De aanduiding III duidt erop dat het een zijstraat/gang/steeg geweest moet zijn. Is het gezin Siti Hettinga Aminah en zoon Cornelis Hendrik kleiner gaan wonen wegens gebrek aan inkomsten na de dood van haar echtgenoot?

 

 

 

Zoon Marinus Hettinga is overleden in 1995 (althans dat meen ik op de foto van het graf te herkennen). Geen gegevens on line over hem te vinden. Was hij gehuwd? Hebben zijn nazaten ervoor gezorgd dat er zo'n mooi familiegraf gebouwd werd?

Dan resten mij ook nog de vragen:

Zijn Siti Aminah en Adolph Hettinga later weer bij elkaar gekomen? Immers het familie dossier zegt, dat in 1955 woonachtig waren op het adres Jl. Ngentak III-2 de weduwe Hettinga geboren Siti Aminah en zoon Cornelis Hendrik. (Zie ook overl. advertentie boven getekend door weduwe Hettinga.)

Waarom is Adolph Hettinga opgenomen in de registers van de OGS?

 

Hoe het ook moge wezen: Moge zij allen in vrede rusten.

Top