Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het hele oude Armeniaans / Joods kerkhof van Semarang, nu slechts een herinnering,

gelegen op de destijds genoemde berg/streek JOHANNESHEUVEL net buiten Semarang.

 

(Voormalig Ned. Indië was bezet door de Engelsen en Raffles voerde het bewind al GG. Nederland was een vazal staat geworden van Frankrijk en de marionet GG Daendels werd door de Fransen aangesteld als GG. De Engelsen pikten dit niet en trokken Ned. Indië binnen 1810-1815. Dit in het kort.)

In 1808 kwam mijn over over opa Joseph Johannes (Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan) uit Nor Jugha Isfahan via Calcutta de haven van  Semarang binennvaren en zetelde zich aldaar. 

Hij had wat interessants gedaan voor de Engelsen (financiële hulp voor hun oorlog tegen de Fransen/Nederlanders) en als beloning kreeg hij in 1811 van RAFFLES een stuk berg welke later bekend stond als de JOHANNES HEUVEL.)

Over over opa maakte van deze berg een kerkhof voor Armeniërs en Joden en Christenen.(bovenop naturlijk; niet heel de berg, want de berghellingen cultiveerde hij en toverde deze om tot theetuinen, welke de Gunung Mlaja thee werd genoemd.)(Bronnen BTvP)

Maar goed, daar gaat dit verhaal eigenlijk niet om. Waar dan wel over?

 

Het gaat om toeval. Toeval van historische verbondenheid van mensen in dat voormalig Nederlandsch Indië.

Overoverop Joseph kreeg in 1811 dat stuk land en maakte er een kerkhof van. In 2875 werd het kerkhof verkocht aan de Chinese gemeenschap te Semarang met de conditie dat het Armeens/Joods/Christelijk gedeelte door de Chinese gemeenschap in ere zou wroden onderhouden.....Maar beloftes en kondities zijn er om verbroken te worden, hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk geschiedde en het bewuste gedeelte is nu slechts een berg bakstenen en puin.

 

Een eeuw later in 1911 trok een dokter JAN JACOBUS VAN LONKHUIJZEN vanuit Nederland naar voormalig Indië en vervolmaakte er zijn carriere. Hij werd later Hoofd Geneeskundige Dienst,

Het gezin vestigde zich eerst te Semarang in de Randoesarie (straat) en gelijk elk ander gezin, maakte dit gezin uitstapjes en foto's van de uitstapjes en het dagelijks leven.

De nazaten van het gezin van Lonkhuijzen hebben de foto's aan het Tropenmuseum gegeven en uit dit foto-album heb ik enkele foto's gehaald en hieronder geplaatst, voorzien van mijn aanvullend commentaar en alles ter ere en respect van het gezin van Lonkhuijzen. Enkele genealogische gegevens heb ik gehaald van de website van Lonkhuijsen (met een "s"). Tevens waar mogelijk heb ik de personen, die mede op de foto's staan, getracht te ontcijferen aan de hand van de teksten die op de website van het tropenmuseum staan. Niet tot in detail natuurlijk; dat mag men zelf doen als er interesse voor bestaat.

Dokter Jan Jacobus van Lonkhuizen * 7 mei 1877 te Arnhem en + 18 jan 1965 te Eefde, gehuwd op 30 jan 1906 met Johanna Laurentina (roepnaam Joop) Noordhoek Hegt (1880-1965) en het gezin had 3 kinderen: 1) Frederika Sara (roepnaam Freda of Poelie) 1906-1985 , 2) Jan Jacobus (19081-1971) en 3) Bastiaan Frans (1910-1981). Verdere gegevens/details kan men inzien op genoemde website Lonkhuijsen.

Hieronder dan een klein aantal van de foto's. Nogmaals: alle foto's zijn van het Tropenmuseum afkomstig. Eerst een close up van de drie kinderen

 

Tijdens een uitstapje circa 1913/1914 naar de heuveltop Johannesberg. Vanaf de top kan men in de "diepte" op Semarang neerkijken. De drie kinderen poserend bij een aantal bizondere graven. En wel zeer bizonder - althans voor mij persoonlijk. Aan de hand van de omschrijvingen van BTvP die dit kerkhof bezocht in 1934 (hij omschrijft het o.a. als Klein Acropolis), heb ik kunnen herleiden, dat het rechtergraf de rustplaats is van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (Joseph Johannes), gestorven 25 maart 1835. Links waar de kinderen voor staan is het graf van David Johannes, gestorven 14 maart 1835 en oudste zoon van overover opa Joseph. David stierf op 23 jarige leeftijd en was kapitein op één der vele schepen van Joseph. De website van het Tropenmuseum schrijft: "MOGELIJK GRAFMONUMENTEN"... Niks MOGELIJK, ik weet het wel zeker, zoek de historische geschriften er maar op na.

 

In de tuin van de woning te Randoesari: Vergelijk beide foto's met elkaar en vooral wat betreft Mevr. Visser.

MIND: De teksten op de foto heb ik letterlijk overgenomen van Tropenmuseum.

 

Op onderstaande foto heb ik een persoonlijke tekst neergezet wat betreft de dame LINKS. Tropenmuseum zegt in de foto boven, dat WIM VISSER en zijn echtgenote te zien zijn. Op de foto hieronder zegt Tropenmuseum dat de dame links MARY zou heten. Persoonlijk vind ik dat de dames op beide foto's wel eens dezelfde dames zou kunnen zijn geweest.

Foto boven: Rechts Nelly Noordhoek Hegt - geboren Nelly Claus. Op 4 dec 1902 gehuwd te Batavia met Alexander Cornelis Noordhoek Hegt - candidaat notaris per sept. 1907 - Adj. Inspec. Arbeidsinspectie Tebingtinggi mei 1911/1915 - examen Grootambtenaar behaald in 1898, broeder van Johanna Laurentina Lonkhuijzen-Noordhoek Hegt. Ten tijde van hun verloving woonde Nelly Claus te Magelang en Alexander Cornelis Noordhoek Hegt te Weltevreden (febr 1902). Op de foto hun zoon Freddy leunend op de schoot van zijn moeder, voluit geheten Frederik Johan Henri Noordhoek Hegt en geboren te Weltevreden op 21 sept 1903. Freddy overleed Den Haag op 6 aug 1974 en zijn moeder Nelly (geboren 27 sept 1881) overleed 8 febr 1967. (Graftombe nl.)

Op de foto wordt genoemd de naam Sander Noordhoek Hegt (Sandertje). Naast Freddy bij moeder Nelly. Dit was namelijk het broertje van Freddy, voluit geheten Alexander Frans Bastiaan Noodhoek Hegt. Ook hij ontkwam de internering niet. Zie de interneringskaart hieronder. Hij overleed op 17 nov 1947 op 36-jarige leeftijd en zijn naam staat op het oorlogsmonument gegrift. (Mnteng Pulo - OGS kruis). Zijn echtgenote was Johanna Wilhelmina Lindijer, gehuwd op 7 juli 1938 te Rotterdam (archief Rotterdam) en was 23 jaar oud. Zij overleed op 14 april 1952 te Rotterdam.

 

Het Nieuws van de dag Nederlands Indie 24 april 1924 vermeldt een overl.advertentie van mevr. S.A. Noordhoek-Andeweg te Den Haag en de heer A.C. Noordhoek wordt erin vermeld edoch zonder naam echtgenote Nelly. Waarom? Alle overige leden worden wel volledig genoemd. Het gezin van dokter Jan Jacobus Lonkhuizen is inmiddels dan woonachtig te Batavia, waar hij de functie bekleedde van Hoofd Geneeskundige Dienst tot zijn pensioen.

De ouders van Nelly Claus waren: MARIA ELISABETH UNGERER (1851-1931) en DIRK COENRAAD CLAUS (*1849 Padang  +1898 Padang.)

 

Hieronder een foto uit de Tong Tong van Han(nie) Gelder en mevr. Nelly Noordhoek Hegt geboren CLaus. De foto is uit een krant, doch ik heb deze bewerkt om het er beter uit te laten zien.

 

Een neef van mevr. Nelly Noordhoek Hegt-Claus was de heer Han(nie) Gelder.(Zoon van Gustaaf Herman Daam Gelder en Henriette Claus). Hij was een Indische verzetsjongen. Zijn erekruis ligt op het ereveld Loenen. Mevr. Nelly Noordhoek Hegt zelve werd in 1943 ook opgepakt..... Lees hier het verhaal van mevr. Nelly Noordhoek Hegt-Claus in de Tong Tong.

 

Lees hier het verhaal van Gustaaf Henri Gelder, Indische student en verzetsman, in het AD van 4 mei 2014 door Arno Gelder. (http://www.ad.nl/binnenland/het-dappere-verzetsleven-van-held-han-gelder~aeee8504/ )

 

Een broer van mevr. Johanna Laurentina van Lokhuijzen-Noordhoek Hegt was de heer Johannes Noordhoek Hegt.

Hij was geboren 10 maart 1868 en overleed 29 sept 1915. Hij huwde Suzanne Elvira RIEDEL, geboren 23 mei 1863 te Menado en overleden op ?? te Nice.

Hun kinderen waren: 

  1. Frederik Johan Noordhoek Hegt (1897-1945) en
  2. Elvire Susanne Noordhoek Hegt (1905- 1929) 

Het bovenstaande is volgens de website: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rozeman-en-diverse-joodse-families/R2303.php

De RA 1897/314 zegt dat haar volle naam luidt: SUSANNE ELVIRE VICTORINE AGATHE RIEDEL.

Hieronder een foto van het Tropenmuseum van Johannes, echtgenote Suzanne en dochter Elvire, maar het tropenmuseum plaatst echter andere benamingen bij de echtgenote op de foto, namelijk Lily. Rara.  Het Tropenmuseum zegt dat deze foto circa 1915 genomen moet zijn; dit zal dan hoogstwaarschijnlijk de laatste foto zijn die gemaakt werd van de heer Johannes Noordhoek Hegt, aangezien hij overleed op 29 sept 1915

In  mei 1925 biedt de wed. mevr. Noordhoek Hegt - geboren Riedel,  tijdelijke inwoning aan studerende jonge dames in haar huis te Buitenzorg, Panaragan no. 3, aangezien zij van plan is in juli naar Nederland te vertrekken.

Mevr. de wed. Noordhoek Hegt - geboren Riedel was een dochter van de oud Resident Johann Gerard Friedrich Riedel , laatstelijk van  te Amboina en haar moeder was S. Tower.

De volgende advertentie verscheen in de krant en als men goed het bovenstaande van mij heeft gelezen, dan weet men dus ook wie de Resident van Amboina was. Ik zeg dus : WAS....... namelijk eervol ontslagen per juni 1893 als Resident van Amboina.

De heer J.G.F. Riedel overleed 15 dec 1911 te Weltevreden. Zijn weduwe mevr. S. Tower plaatste de mededeling.

De vraag rijst bij mij: wat moest de heer Riedel in godesnaam met een stuk land in erfpacht aldaar in die uithoek? Hij was er wel vaak aanwezig in verband met zijn kennis van taal-, land- en volkenkunde. Xou hij er een huis gebouwd hebben, omdat hij daar vaak vertoefde voor zijn "hobby" van oudheidkundigheden?

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten en moge nog vele "geheimen" van bewaarde foto's ontcijferd worden, opdat wij hen niet zullen vergeten. 

 

Top