Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het fort te SIAK  RIOUW SUMATRA, gelegen aan de rivier SIAK.

Hieronder de kaart met de lokatie waar SIAK ligt. Het is niet de bedoeling dat ik hier op deze pagina uit ga weiden waarom dat fort er gebouwd werd; dat is allemaal terug te vinden in de historische stukken.

Een aantal foto's van het fort zelf. Volgens lokale kranten scheen er een paar jaren geleden (ik dacht 2017) een ongeluk gebeurd te zijn (muren ten dele ingestort) waarbij 2 scholieren - die daar op excursie waren - dodelijk getroffen werden door de instorting. Sindsdien heeft de lokale regering maatregelen getroffen door versterkingen, afbakening van gevaarlijke delen en een likje verf hier en daar. toe te passen. (Is er niet een spreekwoord dat zegt: Als het kalf verdronken is dempt men de put??)

 

Foto fort anno 2017:

 

Foto fort anno 2019:

 

Volgens beschikbare bronnen schijnen er ongeveer een stuk of 30 personen begraven te liggen op dat kerkhofje, doch die graven zijn in de loop der tijden helemaal kuis verrot, op een vijftal graven na, die nog enigszins herkenbaar zijn als graf.

En van die 5 resterende graven is er slechts nog één die een leesbare herkenning heeft.

Volgens de krant https://infosiak.com/travel/makam-van-rossum-di-benteng-hulu-saksi-bisu-tewasnya-serdadu-belanda-di-siak zou er dit moeten staan:

LAATSTE RUSTPLAATS VAN P.J.J. VAN ROSSUM. GEBOREN 25-1-1884 DEN HAAG. OVERLEDEN 23-2-1919 TE SIAK.

( Mind: Volgens de genealogische website van Marianne Meisenbacher: Overleden 4-4-1919 !!!!)

 

Hieronder een foto van het graf van P.J.J. van Rossum gedateerd 28 dec 2019 uit de krant zoals hierboven aangehaald.

 

Hoogstwaarschijnlijk is P.J.J. van Rossum een militair geweest, gelet op het feit, dat - volgens berichtgeving lokalen - diverse andere graven een eensluidende vorm en gedenknaald hebben die vaker te zien zijn bij graven van militairen elders. Een soort uniforme bouw. Ook volgens de register almanakken moeten er op deze begraafplaats meerdere militairen begraven zijn. Ik heb geen nadere berichten hierover kunnen vinden welk vak Pieter Johannes James van Rossum als beroep had.

 

Wie was P.J.J. van Rossum?

Hij was PIETER JOHANNES JAMES VAN ROSSUM, geboren te Den Haag op 25 januari 1884 uit ouders PIETER VAN ROSSUM en CATHARINA CORNELIA VAN HEIJNINGEN.

Zijn geboorte akte:

Zijdelingse info:

 

Als ik de geboorte akte bestudeer, dan valt mij het volgende op:

De handtekening van vader Pieter toont niet het gebruikelijke handschrift van een handwerkman (vader Pieter was timmerman). Het handschrift toont mij een handschrift van iemand die gestudeerd heeft maar ook een vaste krachtige hand hand. (De rechte lijn onder de handtekening, kaarsrecht en krachtig. Zou vader Pieter wellicht eerst voor een ander vak gestudeerd hebben?

Verder valt me op, dat zoon Pieter Johannes James van Rossum de voornamen draagt van de getuigen Johannes Hendrikus van der Ark en van James Aves Jr. Deze getuigen en vader Pieter moeten beslist goede kennissen van elkaar geweest zijn. Wellicht buren zelfs?

Over getuige Johannes Hendrikus van der Ark heb ik niets kunnen vinden en over getuige James Aves Jr. nog het volgende.

Volgens de geboorteakte was James Aves Jr een steendrukker. Doch volgens een bericht uit Delpher was hij Lithograaf die 25 jaar in dienst was bij S. Lankhout & Co, alwaar hij als leerling begon, op datum 6 april 1894.  James Aves Jr. huwde op 47-jarige leeftijd te Amsterdam op 11 aug 1898 met de 44-jarige Helena v.d. Slot en James Jr overleed te Dordrecht op 5 mei 1938 in de leeftijd van 83 jaren. James Aves Sr overleed op 71-jarige leeftijd in 1893 te Den Haag

S.Lankhout & Co was een zeer bekende Haagse uitgeverij, steendrukkerij en lithograaf, opgericht de heer Wolf en later verder gegaan onder naam van de heer Samuel Lankhout, die als kwaliteiten had: Tekenaar, graveur, drukker, lithograaf, uitgever en reproductielithograaf. Diverse door hem persoonlijk geproduceerde werken zijn in diverse musea te bezichtigen.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten, waar dan ook.

Top