Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het eiland Soembawa.

 

Het hieronder vermelde verhaal is ook te vinden op de link: http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638 doch aangezien ik reeds een hele serie artikelen geplaatst heb op mijn webiste over de oude koloniale begraafplaatsen, meen ik mij te veroorloven om over dit echtpaar ook een artikel te schrijven.

Met dank aan de genoemde eigenaar van de website http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638 en een FaceBook kennis Transpiosa Riomandha die met aanvullende foto's bijdroeg.

Over het sultanaat van Soembawa in oude tijden kan men meer lezen en zien op deze link http://www.jelajahsumbawa.com/2012/07/foto-foto-sumbawa-tempo-dulu.html

 

 

 

Op 23 aug 1911 huwden te Soerabaya de heer Bernard Eysenburger en mej. Maria Elisabeth Hendrika Pierlot met elkaar en beloofden elkaar eeuwige trouw.... Die eeuwige trouw - zou naar later bleek - nog geen 2 jaren duren omdat een noodlottige gebeurtenis ingreep in hun beider leven.

 

Hij was de zoon van de onderwijzer F.J. Eijsenburger en zijn moeder was E.C.M. de Bruijn en hij was geboren te Semarang (Salatiga) op 1 dec 1885, deed - uiteraard op verzoek van zijn pa de onderwijzer - goed zijn best op school ( HBS Semarang o.a.) en werd veearts voor het gouvernement. Over zijn latere vrouw Maria Pierlot valt weinig bizonders mee te delen. Zij was geboren te Den Haag op 9 aug 1882 en haar ouders waren: Lodewijk Joseph Lensink Pierlot en Johanna Hendrika Eigenrook.

Wat betreft de schrijfwijze van de namen van de heer Eijsenburger valt nog mede te delen, dat - volgens diverse bronnen - wel eens als volgt geschreven werd: EYSENBURGER en dat in de www.kb.nl volgens journalistieke beichtgevingen de heer Bernard Eijsenburger ook wel eens aangeduid werd als C. Eijsenburger. Ook wordt de naam als volgt geschreven: Eisenburger.

Hij blijft echter gewoon officiëel heten BERNARD EYSENBURGER volgens almanakken.

 

Hieronder een afbeelding van het echtpaar. (Copyright http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638)

Ik heb de foto enigszins "gefatsoeneerd" omdat er wat vlekken en strepen op zaten. 

 

Kortom, de heer Eysenburger werd in zijn hoedanigheid als gouvernements veearts te werk gesteld op het eiland Groot Soembawa en ondervond meteen na zijn plaatsing aldaar vijandigheid van de lokale bevolking. (Aldus volgens krantenberichten).

Waarom die vijandigheid?

Bernard was gouvernements veearts en Soembawa had veel paardenhandelaren en bij paarden werd wel eens paardendroes ontdekt - een besmettelijke ziekte.

En paardendroes kon het gouvernement niet gebruiken en een streng keuringsbeleid was dan ook stelregel nummer 1...maar .... de garantie prijs van de regering bij afkeuring was niet al te hoog: 30 guldens voor een afgekeurd paard tegenover een normale standaard verkoopprijs van 70 á 80 guldens voor een gezond paard.

En Bernard Eysenburger was een streng veearts hetgeen tot gevolg had, dat er wel eens paardenhandelaren zeer zware verliezen leden.

Wil men echter het fijne van keuring der paarden weten, dan gelieve men op de www.kb.nl dedeze link te volgen:

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=moord+soembawa&page=3&coll=ddd&identifier=ddd%3A011036348%3Ampeg21%3Aa0001&resultsidentifier=ddd%3A011036348%3Ampeg21%3Aa0001

 

 

Het was inmiddels 7 juni 1913 en Bernard en zijn echtgenote waren nog even langs hun kennis, de huisarts, langs gegaan voor een aangifte van een gewonde lokale vrouw, toen de min of meer dreigende vijandigheid bewerkelijkt werd en een drietal lokale bewoners het echtpaar aanviel met gebruik van een lans en een parang (bijl). (Andere berichten schrijven dat er twee daders waren en een derde fungeerde als brein, namelijk een neef van de regerende Radja aldaar.)

Maria overleed ter plaatse aan de zware verwondingen en Bernard Eysenburger zelve bekwam eveneens zware verwondingen en werd zo goed en kwaad als het kon terstond naar Bali Boeleleng gebracht om aldaar verder verpleegd te worden.

Het mocht echter niet baten, want Bernard overleed alsnog aan zijn vewondingen op 18 juni 1913. Hij werd te Singaradja op Bali begraven en op zijn graf staat slechts zijn naam vermeld en de sterfdatum(s) 7/6 - 18/6/1913. (Indische Navorschers BRP6). Ik heb geen foto beschikbaar van het graf.

 

Hieronder een foto van het graf van Maria en de bron is op de foto zelf vermeld door mij. Bijna alle krantenberichten die destijds over de moord berichtten, kan men vinden op de link http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638

 

 

Via Transpiosa Riomandha (copyright) zijn de volgende 2 foto's van het graf en het kerkhof. Hoe akelig dichtbij zijn nu de woningen gebouwd en het graf staat nu bijna binnen het huis van één der bewoners. Ik vermoed, dat het graf achteraan op de twee foto ligt, doch ik kan geen herkenningspunt vinden. Hoe lang zal het nog duren, voordat het kerkhof tegen de vlakte gaat????

Meer weten over Transpiosa Riomandha? Hij is anthropolist, ethnofotograaf, toerleider, reiziger en vader van 2 kinderen Klik op deze link https://www.instagram.com/cuk_riomandha/

 

 

 

2 Maanden na de verschrikkleijke gebeurtenis - 8 aug 1913 -  overleed op 75-jarige leeftijd te Semarang de wed. de Bruijn geboren Meijer. Zij was Maria's grootmoeder en ik vermoed (doch weet het niet zeker) dat de gebeurtenis met haar kleindochter een behoorlijke impact op haar heeft gehad.

 

 

 

 

Bijna een jaar na de moorden werden de daders berecht en volgens het krantenbericht scheen een neef van de heersende Radja van Soembawa het brein achter de moorden te zijn en werden zij berecht in afwachting van de uitvoering van de doodstraf.

De daders waren: MANOESOENG, BATANG EN POJO. Zij kregen geen gratie en de destijds regerende rijksbestierder in 1912 was DATOE RANGGA. Er moet worden bijgezegd, dat het geen makkelijk te besturen gebied was voor de voormalige koloniale regering en dat volgens de kranten, deze moord kwestie GEEN gevolg was van de handelingen van de veearts, doch dat de koloniale regering de ontevredenheid heeft aangewakkerd wegens haar schriel en armetierig garantiebeleid op de paardenteelt/handel.

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge beide slachtoffers hun eeuwige rust en vrede hebben.

Top