Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het eiland Soembawa.

 

Het hieronder vermelde verhaal is ook te vinden op de link: http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638 doch aangezien ik reeds een hele serie artikelen geplaatst heb op mijn webiste over de oude koloniale begraafplaatsen, meen ik mij te veroorloven om over dit echtpaar ook een artikel te schrijven.

Met dank aan de genoemde eigenaar van de website http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638 en een FaceBook kennis Transpiosa Riomandha die met aanvullende foto's bijdroeg.

Over het sultanaat van Soembawa in oude tijden kan men meer lezen en zien op deze link http://www.jelajahsumbawa.com/2012/07/foto-foto-sumbawa-tempo-dulu.html

 

 

 

Op 23 aug 1911 huwden te Soerabaya de heer Bernard Eysenburger en mej. Maria Elisabeth Hendrika Pierlot met elkaar en beloofden elkaar eeuwige trouw.... Die eeuwige trouw - zou naar later bleek - nog geen 2 jaren duren omdat een noodlottige gebeurtenis ingreep in hun beider leven.

 

Hij was de zoon van de onderwijzer F.J. Eijsenburger en zijn moeder was E.C.M. de Bruijn en hij was geboren te Semarang (Salatiga) op 1 dec 1885, deed - uiteraard op verzoek van zijn pa de onderwijzer - goed zijn best op school ( HBS Semarang o.a.) en werd veearts voor het gouvernement. Over zijn latere vrouw Maria Pierlot valt weinig bizonders mee te delen. Zij was geboren te Den Haag op 9 aug 1882 en haar ouders waren: Lodewijk Joseph Lensink Pierlot en Johanna Hendrika Eigenrook.

Wat betreft de schrijfwijze van de namen van de heer Eijsenburger valt nog mede te delen, dat - volgens diverse bronnen - wel eens als volgt geschreven werd: EYSENBURGER en dat in de www.kb.nl volgens journalistieke beichtgevingen de heer Bernard Eijsenburger ook wel eens aangeduid werd als C. Eijsenburger. Ook wordt de naam als volgt geschreven: Eisenburger.

Hij blijft echter gewoon officiëel heten BERNARD EYSENBURGER volgens almanakken.

 

Hieronder een afbeelding van het echtpaar. (Copyright http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638)

Ik heb de foto enigszins "gefatsoeneerd" omdat er wat vlekken en strepen op zaten. 

 

Kortom, de heer Eysenburger werd in zijn hoedanigheid als gouvernements veearts te werk gesteld op het eiland Groot Soembawa en ondervond meteen na zijn plaatsing aldaar vijandigheid van de lokale bevolking. (Aldus volgens krantenberichten).

Waarom die vijandigheid?

Bernard was gouvernements veearts en Soembawa had veel paardenhandelaren en bij paarden werd wel eens paardendroes ontdekt - een besmettelijke ziekte.

En paardendroes kon het gouvernement niet gebruiken en een streng keuringsbeleid was dan ook stelregel nummer 1...maar .... de garantie prijs van de regering bij afkeuring was niet al te hoog: 30 guldens voor een afgekeurd paard tegenover een normale standaard verkoopprijs van 70 á 80 guldens voor een gezond paard.

En Bernard Eysenburger was een streng veearts hetgeen tot gevolg had, dat er wel eens paardenhandelaren zeer zware verliezen leden.

Wil men echter het fijne van keuring der paarden weten, dan gelieve men op de www.kb.nl dedeze link te volgen:

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=moord+soembawa&page=3&coll=ddd&identifier=ddd%3A011036348%3Ampeg21%3Aa0001&resultsidentifier=ddd%3A011036348%3Ampeg21%3Aa0001

 

 

Het was inmiddels 7 juni 1913 en Bernard en zijn echtgenote waren nog even langs hun kennis, de huisarts, langs gegaan voor een aangifte van een gewonde lokale vrouw, toen de min of meer dreigende vijandigheid bewerkelijkt werd en een drietal lokale bewoners het echtpaar aanviel met gebruik van een lans en een parang (bijl). (Andere berichten schrijven dat er twee daders waren en een derde fungeerde als brein, namelijk een neef van de regerende Radja aldaar.)

Maria overleed ter plaatse aan de zware verwondingen en Bernard Eysenburger zelve bekwam eveneens zware verwondingen en werd zo goed en kwaad als het kon terstond naar Bali Boeleleng gebracht om aldaar verder verpleegd te worden.

Het mocht echter niet baten, want Bernard overleed alsnog aan zijn vewondingen op 18 juni 1913. Hij werd te Singaradja op Bali begraven en op zijn graf staat slechts zijn naam vermeld en de sterfdatum(s) 7/6 - 18/6/1913. (Indische Navorschers BRP6). Ik heb geen foto beschikbaar van het graf.

 

Hieronder een foto van het graf van Maria en de bron is op de foto zelf vermeld door mij. Bijna alle krantenberichten die destijds over de moord berichtten, kan men vinden op de link http://www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=638

 

 

Via Transpiosa Riomandha (copyright) zijn de volgende 2 foto's van het graf en het kerkhof. Hoe akelig dichtbij zijn nu de woningen gebouwd en het graf staat nu bijna binnen het huis van één der bewoners. Ik vermoed, dat het graf achteraan op de twee foto ligt, doch ik kan geen herkenningspunt vinden. Hoe lang zal het nog duren, voordat het kerkhof tegen de vlakte gaat????

Meer weten over Transpiosa Riomandha? Hij is anthropolist, ethnofotograaf, toerleider, reiziger en vader van 2 kinderen Klik op deze link https://www.instagram.com/cuk_riomandha/

 

 

 

2 Maanden na de verschrikkleijke gebeurtenis - 8 aug 1913 -  overleed op 75-jarige leeftijd te Semarang de wed. de Bruijn geboren Meijer. Zij was Maria's grootmoeder en ik vermoed (doch weet het niet zeker) dat de gebeurtenis met haar kleindochter een behoorlijke impact op haar heeft gehad.

 

 

 

 

Bijna een jaar na de moorden werden de daders berecht en volgens het krantenbericht scheen een neef van de heersende Radja van Soembawa het brein achter de moorden te zijn en werden zij berecht in afwachting van de uitvoering van de doodstraf.

De daders waren: MANOESOENG, BATANG EN POJO. Zij kregen geen gratie en de destijds regerende rijksbestierder in 1912 was DATOE RANGGA. Er moet worden bijgezegd, dat het geen makkelijk te besturen gebied was voor de voormalige koloniale regering en dat volgens de kranten, deze moord kwestie GEEN gevolg was van de handelingen van de veearts, doch dat de koloniale regering de ontevredenheid heeft aangewakkerd wegens haar schriel en armetierig garantiebeleid op de paardenteelt/handel.

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge beide slachtoffers hun eeuwige rust en vrede hebben.

Top