Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Sophie Galistan, opdat zij voor altijd in onze herinneringen zal blijven en opdat men wete wie zij was.

 

Ter uwer ere en respect Sophie Galistan.

Mijn belangstelling is gestoeld op het feit, dat Sophie Galistan en ondergetekende gerelateerd zijn via de Armeense voorouders en omdat Sophie's levensloop zeer sterk op de levensloop van mijn moeder geleek in velerlei opzicht, zoals haar werk,  bijna het zelfde jaar op groot verlof in Den Haag en tevens een zeer sterke gelaatsgelijkenis, het huwelijk  met een weduwnaar en de kinderen van de weduwnaar en het leed en ellende van de oorlog en verliezen van een echtgenoot door de oorlog en nasleep.

 

Op het internet is de volgende foto wel bekend. Een foto van de medewerkers van het Planteninstituut te Buitenzorg voorzien van namen van de Europese medewerkers/-sters en die van al die Pak Kromo's natuurlijk niet.

En mijn aandacht richtte zich op de naam: Mej. Galistan....aha, Armeense naam, dus voor eens en voor altijd uitzoeken wie Mej. Galistan was...Nog geen eens voorletters bij de mejuffrouwen. Gewoonte in die "goeie ouwe tijd".  Alleen mej. Dr. M.B. Schwartz wel... De foto was genomen op 10 mei 1923...en ik heb deze overgenomen uit Krul Aniquariaat Photographs.

 

Hieronder een uitvergroting van de mejuffrouwen Jansen, Schepers en Galistan (rechts).

 

Op naar de achtergronden van mej. Galistan destijds in 1923 werkzaam bij het Planteninstituut te Buitenzorg.

 

Wie woonde er toen in Buitenzorg van Armeense bloede...Niet zo moeilijk, dat was meneer CARAPIET GALISTAN en in dit geval was het vreemde, dat meneer Carapiet Galistan GEEN koopman was, zoals gebruikelijk bij 99% van de Armeniers...Neen, meneer Carapiet was 1ste Commies en agent Weeskamer en nog meer van dat soort administratieve rangen.

Hij zou geboren moeten zijn circa 1844, als ik de overl. adv. bekijk, oud 81 jaar en overleden 1925 en geboorte was te Semarang. Ik zou bijna zeggen "uiteraard" te Semarang, want in die tijden was Semarang meer Armeens dan Europees vanwege de haven en handel en lekker verweg van de (belasting-)ambtenaren te Batavia. 

 

Uittreksel hieronder via Roosjeroos en allen te Buitenzorg. L. van der Tas geboren Galistan in de overl. adv. was Marie Leonie geboren??

En 18 april 1900 werd geboren en geheten Sophie en laat nu Sophie toch de mej Galistan zijn die later werkzaam was bij het Planteninstituut. Vader Carapiet huwde in 1912 met de Chinese dame mevr. Tjoe Oewat Nio Nio. 

In 1874 was Carapiet gehuwd met Maria Scholten en zij stierf in 1899 te Buitenzorg. Uit dit huwelijk ook kinderen. 

 

Kortom Sophie studeerde (Klein ambtenaar) en werd commies bij het genoemd instituut en in juni 1929 ging zij met groot verlof naar Nederland, verbleef er een jaar in Den Haag bij een tante (Archief Den Haag) en keerde terug naar Indie in mei 1930 en vervolgde haar werkzaamheden bij het Instituut, alwaar zij haar latere echtgenoot Franciscus Antonius Theodorus Hendrikus Verbeek (Venray 14 juni 1893 + Bersiap vermoord 19 okt 1945 Dramaga Bogor.)  ontmoette en mee huwde op 21 april 1933.Het was het tweede huwelijk van Franciscus, die 1ste trouwde met Thea Mori waaruit 3 kinderen werden geboren. Thea overleed te Buitenzorg in 1932. Franciscus was voorheen leraar, alvorens bij het instituut te werken.

De oorlog brak uit en Sophie werd geinterneerd, maar overlefde de oorlog; Franciscus kwam bij het NICA en op 19 okt 1945 werden hij en 7 anderen door de Pamuda's gepakt, vermoord en in een put geworpen. Hij ligt nu op Menteng Pulo Jakarta Ereveld. (Bron:Venrayse Weekblad Peel en Maas 12-3-2015).

Uit het zelfde blad hierboven de volgende foto van Sophie, echtgenoot en de drie kinderen.

In het genoemde weekblad is abusievelijk door de auteur een abuis gemaakt; hij haalt 2 verschillende steden door elkaar met name Buitenzorg en Batavia. Verder zegt het OGS dat hij in de gevangenis van Buitenzorg overleed, dit in tegenstelling tot het verhaal in het weekblad.

Hieronder kunt u het artikel volledig lezen door op download te klikken. Het bestand opent zich in een aparte pagina zonder dat het in uw compter komt. U dient natuurlijk wel een PDF reader geinstalleerd te hebben op uw PC of welk ander apparaat dan ook waarmee u deze website bezoekt.

1426281546.pdf
PEEL EN MAAS 12-3-2015.

 

 

Sophie vertrok in 1958 definitief naar Nederland en helaas heb ik niet kunnen achterhalen wat er verder met Sophie Galestan gebeurde en waar zij overleed en wanneer.

 

In elk geval: Moge zij allen in eeuwige vrede rusten onder de hoede van ons aller Schepper.

Top