Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
De broers Gentis
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ken Dedes
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
't kampung Indootje
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Indisch kampong jochie.

 

Voor al die kampong jochies en meisjes die tussen wal en schip zaten.

Een prototype van het product van een Totok vader en een lokale moeder, waarvan Indië de moord stikte in die goeie ouwe tijd. De vader of overleden of pleitte en de moeder en kroost dan onverzorgd achterlaat. Vaak genoeg horen zeggen:" 't  Is maar een anak kampong" op een bizarre minachtende toon.

Het jochie was geen tempe maar ook geen kaas om het zomaar cru neer te plonken. Met andere woorden: Zo'n kind behoorde niet tot de lokalen (ook al had hij de huidskleur en de tongval en ook al woonde hij in de kampong temidden van de lokalen) maar behoorde ook niet tot de Europeanen inclusief hun rechten. schreef ooit een boek over zo'n Indootje die geen terasi maar ook geen gekookte aardappel was.

Hieronder een printscreen van een deel van de pagina van de website van Inge Dümpel. Onder deze foto staat de link naar Inge's website. Het gaat over een fictieve figuur Sinjo Juul.

Het hele verhaal kan men lezen door op deze link te drukken. Het is de website van Inge Dümpel en niet geheel onbekend in de Indische wereld toch. Oh, net als ik uit Surabaya en daarom zijn we toch bizonder? (Lekker puh.)   http://members.upc.nl/i.dympel/dongeng/Boekenplank/Entries/2009/12/8_Simon_Franke_(1880_-_1957).html

 

Een stuk recensie over het boek Sinjo Juul en met name op het "discriminerend" taalgebruik. "Het wordt tijd, dat etc.etc. " .. helemaal onderaan".

 

 

Goed, verder oreren over Simon Franke en zijn boek ga ik hier op deze bladzijde niet, maar zal me richten op die vele andere schrijnende gevallen van Indootjes in zo'n zelfde soort situatie beland geraakt destijds en waar men ook zo vaak de ogen en oren voor sloot. Een enkeling uitgezonderd dan.

In mijn jeugd had ik dergelijke vriendjes gehad en voelde me altijd al sterk tot hen aangetrokken/ 'k Zou niet weten waarom, misschien omdat ik zelf wees was?

In mei 1940 verscheen er een artikel in de Indische Crt over arme Indo-gezinnen die in de kampong leefden, naast de originele kampongbewoners,  op de grens van armoe of zelfs in grotere armoe dan hun buren: Ten dele aanvaard door de originele kampongbewoners en niet door de Europeanen die in de beter wijken woonden. Pas na publikatie van genoemd artikel werd door de meer welgestelden een actie in elkaar geflanst ten behoeve van deze arme ongelukkigen. Paar ouwe broeken en bloesen en ik dacht zoiets van een paar guldens....

 

Een stukje uit de krant Ind.Crt van juni 1937 over een jochie ergens in Blitar..... Men hoopt dan hem t.z.t. te kunnen opnemen in een gesticht staat er als laatste regel hetgeen me dan brengt bij een artikeltje eronder geplaatst: Het Protestants gesticht.

Een artikel over het Protestants Jeugdhuis Oost Java. Godezijdank dat er gestichten waren.......als sluitpost op de Indische Begroting gesteld??? Lees linkerkolom eerste screen naar beneden en door op linkerkolom 2de screen en dan weer terug naar eerste kolom eerste screen en door naar beneden naar 2de screen.

Ik had ooit een oudoom, aangetrouwd aan vaders kant. Die overkwam het zelfde lot. Alleen in zijn geval ging hij als jochie ook al naar het hiernamaals.

Zie de pagina: ANTON EN LOUIS.

Zie ook deze pagina en ik zeg niet wat er staat.

 

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com