Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Taman Prasasti deel 2, een verzameling van diverse graven.

Het voormalig Kebon Jahe Kober kerkhof te Batavia hetgeen omgetoverd is tot een museum geheten Taman Prasasti Jakarta. 

 

Naar aanleiding van een bezoek van Lourens Dinger, een achterkleinzoon van JAN DINGER, aan mijn website, ontstond er tussen Lourens en ondergetekende een contact. 

Lourens bracht namelijk in 2012 een bezoek aan de voormalige werkoorden van Jan Dinger in Oost Java en tevens het graf van Jan en hetwelk tegenwoordig onder de Indonesische nationale monumentenzorg valt.

Lourens bood me een kleine 150 foto's aan van de kerkhoven Taman Prasasti, Buitenzorg en foto's van de vroegere werkkring van Jan Dinger en diens graf anno 2012, die hij tijdens het bezoek in 2012 maakte en deze foto's mag ik op mijn website plaatsen. De foto's heb ik voorzien van het Copyright van Lourens Dinger. Men gelieve er rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te hanteren en overal scheit en maling aan te hebben. Zeg dan tenminste dank je wel, want dat heeft men toch eertijds van uw pa en ma geleerd neem ik aan...tenzij u uit een aso-gezin afkomstig bent natuurlijk.

Hierbij mijn dank aan Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen.

 


 

Volgens grafopschrift: Hier ruht Julius Hoppenstedt / Geb. 4 Jan 1882/ Gest. 5 juli 1905 / Auf Wiedersehen.

Kort en bondig. Het viel me op, dat er geen gangbare tekst op stond zoals Hier rust mijn geliefde echtgenote of onze geliefde zoon etc etc...

Ik heb getracht iets meer te vinden over Julius Hoppenstedt. De familienaam Hoppenstedt was vrij bekend in Indië, maar ik heb weinig kunnen vinden over Julius zelve. (Bekend te Semarang, Soerabaya en Batavia).

 

  • Op 6 mei 1903 huwde Julius met Emilie Caroline de Vries en volgens de advertentie Oproep Debiteuren Crediteuren geplaats na zijn overlijden door zijn weduwe, was hij koopman te Batavia.
  • Uit bovenstaand huwelijk werd geboren dochter CAROLINE HENDRIKA Hoppenstedt op 2 febr 1904. Zij huwde Abraham Luytjes en overleed 1993 in de USA. (Amerikaanse overlijdens index SSDI). Carolina was Lerares M.O. en woonde in Bandoeng toen zij zich in 1928 verloofde met A. Luijtjes van beroep destijds in dat jaar Opperhoutvester
  • Een geboorte advertentie van Julius werd ook geplaatst in de kranten destijds, doch evenzeer vreemd was het feit, dat de geboorte advertentie NIET de namen van zijn ouders vermeldde.
  • Een advertentie wederom zonder aanduiding naam ouders: Geboren 3 aug 1883 LUISE FREDERICA HELENE. (Duits klinkend en geschreven de naam LUISE). Zou dus een zusje geweest kunnen zijn van Julius. Zij huwde 21 dec 1914 Johannes Hanrath te Helmond.
  • Een advertentie wederom zonder aanduiding naam ouders: Geboren 25 sep 1884 CAROLA AGNES. Duits klinkend en zou dus een zusje geweest kunnen zijn.
  • In 1888 werd een advertentie geplaatst over het overlijden van HERMANN Hoppenstedt, geplaatst door GEORG (zijn broer) Hoppenstedt in het Duits. Het grafopschrift van Julius is ook in het Duits geschreven. Het zou dus mogelijk zijn, dat Julius een nazaat was van Georg. Deze laatste scheen gehuwd te zijn met C. Meijer (vlgs een overlijdens bericht inzake het overlijden van de heer Hoppenstedt senior in mei 1889). Hermann was waarschijnlijk ongehuwd gebleven. (Ind. Navorser Begraven te Sindanglaja CARL ADOLPH HERMANN Hoppenstedt, geboren Hannover 1856 en overleden 1888 GHG1GRAF/341)
  • In 1889 verscheen een geboorte advertentie - wederom zonder aanduiding van naam vam ouders - met vermelding van de geboorte van FRIDA Hoppenstedt op 27 febr 1889. Frida is een Duits klinkende naam en zou dus een zusje geweest kunnen zijn van Julius.
  • In 1894 werd geboren CAROLINE IRENE HOPPENSTEDT, dochter van H.G.A. Hoppenstedt en C.A. Meijer.( Duitsland Geboortes en Dopen 1558-1898)
  • Carolina Adolfina Meijer geboren Padang 20 jan 1855 en weduwe van Hans Georg August Hoppenstedt vraagt in 1921 naturalisatie aan. Zij woont dan in Hannover. Vreemd: waarom vraagt men naturalisatie Nederlandse nationaliteit aan als men in Duitsland woont.
  • Volgens het boek De Gravelandse weg (Hilversum) op bladzijde 305 wordt gesproken over een 26-jarige vrijgezel (in 1919)  geboren (circa 1883) te Batavia GEORG HANS AUGUST HOPPENSTEDT. Familie???

Moge zij rusten in vrede.

 


 

Het familie graf Wassink, Doornik, van Delden.

 

 

ALLE HIERONDER GETOONDE DETAIL FOTO'S VAN HET VERZAMELGRAF WASSINK, VAN DELDEN EN DOORNIK ZIJN HET COPYRIGHT VAN LOURENS DINGER 2012. !!!!!  IK HEB TOESTEMMING GEKREGEN OM DEZE FOTO'S HIER OP MIJN WEBSITE TE PLAATSEN....ALS IK MERK DAT MEN ONGEVRAAGD DEZE DETAILFOTO'S HEEFT GEDUPLICEERD VOOR WELK GEBRUIK DAN OOK, DAN GEEF IK HEN OP EEN BRIEFJE DAT IK DEZE BOOSDOENERS VOOR HET GERECHT DAAG. ER MOET MAAR EENS EEN EIND AAN KOMEN AAN DAT ONFATSOENLIJKE GEDRAG VAN DIT SOORT PARASIETEN.

 

Detailfoto (op totaalfoto linksonder): Maria Magdalena Christina Doornik, geboren 10 mei 1829 Buitenzorg en gestorven Rotterdam 2 okt 1875. In dit graf te ruste gelegd op 1 januari 1876. Gehuwd met Ambrosius Johannes Willebrordus van Delden, geboren Goor (Ov) 19 nov 1819 en overleden Kobe Japan 8 sept 1887. In887 dit graf te ruste gelegd op 9 okt 1887.

Zie tevens Indische Navorser GHG3Graf pagina 50.


Detailfoto (op totaalfoto linksboven): Ambrosius J.W. van Delden gehuwd met M.M.C. Doornik.(Zie boven)

 

 

Voor het overige: In de Indische Navorsers 2002INN15 vanf pagina 284 en volgend tot en met 291 kan men de relaties vinden tussen de hierboven genoemde families onderling en de familie van Riemsdijk. Wil men meer weten: de DVD met de gegevens Ind.Navorsers is te koop bij het IGV. 

Wil men meer wetenswaardigheden weten? De www.kb.nl -   Delpher genoeg te vinden, mits men zoekt.

 


Volgens grafplaat: Rosalie Mathilde Jardin, geboren Pekalongan 14 okt 1876 en gestorven 27 okt 1897 te Weltevreden. Zij huwde op 26 sept 1896 te Soerabaya met  Robert Willem Burgemeestre. Werkzaam als opzichter Staatsspoorwegen tijdens deze jaren.  Roel de Neve heeft een uitgebreide genealogie samengesteld over de familie Burgemeestre.

De familie Jardin was Soerabajaansch in die tijden.

Volgens de advertentie in de krant scheen Rosalie langdurig geleden te hebben aan een ongeneeslijke ziekte. Haar moeder was C. Jardin en weduwe.

 

 

Moge zij in vrede rusten.

 


 

Volgens grafopschrift: Helen W(ilhelmina) Bouman - van Polanen Petel. (van Polanen Petel is gerelateerd aan de families van Riemsdijk en van Motman.)

Geboren 14 juli 1859 en gestorven 20 juli 1902. (in de nacht van 19 op 20 juli te Batavia plotsklaps volgens advertentie geplaatst door J. Bouman). Het echtpaar had o.a. een dochter, geboren in 1886.

Zij huwde op 15 nov 1882 met Johan Gerard Charles Bouman.

Johan dreef samen met Samuel Dunlop, Dirk Hannema en Frans Alexander van den Berg de firma DUNLOP & KOLFF Makelaardij te Batavia en Soerabaja.

 

 

 

Moge zij in vrede rusten.

Top