Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Taman Prasasti deel 3, een verzameling van diverse graven.

Het voormalig Kebon Jahe Kober kerkhof te Batavia hetgeen omgetoverd is tot een museum geheten Taman Prasasti Jakarta. 

 

Naar aanleiding van een bezoek van Lourens Dinger, een achterkleinzoon van JAN DINGER, aan mijn website, ontstond er tussen Lourens en ondergetekende een contact. 

Lourens bracht namelijk in 2012 een bezoek aan de voormalige werkoorden van Jan Dinger in Oost Java en tevens het graf van Jan en hetwelk tegenwoordig onder de Indonesische nationale monumentenzorg valt.

Lourens bood me een kleine 150 foto's aan van de kerkhoven Taman Prasasti, Buitenzorg en foto's van de vroegere werkkring van Jan Dinger en diens graf anno 2012, die hij tijdens het bezoek in 2012 maakte en deze foto's mag ik op mijn website plaatsen. De foto's heb ik voorzien van het Copyright van Lourens Dinger. Men gelieve er rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te hanteren en overal scheit en maling aan te hebben. Zeg dan tenminste dank je wel, want dat heeft men toch eertijds van uw pa en ma geleerd neem ik aan...tenzij u uit een aso-gezin afkomstig bent natuurlijk.

Hierbij mijn dank aan Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen. 

 


 

Het graf van Caroline Louise Pfeiffer - van Polanen Petel.

Volgens INN zou deze tekst op het graf moeten staan.

Hier rust Caroline Louise Pfeiffer gebr. Van Polanen Petel, geb. te Magelang den 6 juny 1842, overl. te Batavia den 20 july 1862. Zalig zijn de dooden die in den Heer 'ontslapen zijn.

 

 

 

Het echtpaar Karel Lodewijk Pfeiffer/Caroline Louise van Polanen Petel kreeg een dochter genaamd Caroline Louise Pfeiffer (zie advertentie hierboven.) Deze dochter huwde Jan Haga op 8 nov 1882 te Batavia. Jan werd geboren te Oldeboorn en was officier van gezondheid 2de klasse, zoon van Hendricus Haga predikant Arnhem en  Johanna Maria ten Cate. (Ind. Navorschers en Patriciaat Nederland.)

Karel Lodewijk Pfeiffer zelve was een zoon van Frederik George Pfeiffer en Jeanette Janssen. Een broer van Karel Lodewijk was Evert Willem Pfeiffer en Evert was gehuwd met Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet. Zij was een dochter van Henri Adriaan Bousquet en Josephine Mathilde Albertine Sylvie Guex de Coudray en deze laatste was weer weduwe van een oudoom (broer van mijn overopa Tiemen Cornelis Johannes Kroesen) geheten Carel Martinus Hubertus Kroesen die jong sneuvelde bij de Slag om Boni Celebes in 1859. Kunnen we het allemaal nog volgen?

Weduwnaar Karel Lodewijk Pfeiffer huwde te Bantam (Serang) op 30 mei 1864 met Adriana Antoinette van Polanen Petel. Zij was geboren te Surabaya op 24 okt 1845 en was een dochter van Oscar van Polanen Petel (Resident Bantam) en Elizabeth Christina Adriana Keuchenius. (Nederlands Patriciaat 1917 en RA 1865 en INN 2002INN15/151).

 


 

De Broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Oudenbosch.

In een graf liggen:

ADELBERTUS KRAAKMAN,

Bernulfus Peters (wereldse naam: MARINUS GERARDUS ALPHONSUS PETERS)

JULIUS OP DE WOERD.

 

 

Over de broeders valt niet veel te vertellen en ik heb het weinige wat ik vond hieronder neergezet.

Het meest trieste is het overlijden is de wijze van broeder Albertus Kraakman.

 

De overlijdens advertentie van broeder Julius op de Woerd.

 

Over Br. Bernulfus heb ik slechts kunnen vinden, dat hij jongensboeken had geschreven voor de RK-jeugd van circa 10 jaar oud. (Mea culpa als ik het mis heb.). Hij overleed op 3 mei 1945. Hij is gestorven in Japans gevangenschap enkele maanden voor het einde van de oorlog. Zie OGS Marinus Gerardus Alphonsus Peters en is geregistreerd op de Buiten Erevelden van de OGS.

Impliceert hiermede, dat br. Bernulfus niet in het verzamelgraf te ruste ligt, gelet op de informatie van de OGS inzake Buiten Erevelden? En dat slechts een herinneringssteen is aangebracht op het graf? 

Iets over de congregatie zelf in 1937. Persoonlijke wetenschap: In Soerabaya waren zij onder andere gevestigd op de voormalige Coenboulevard Darmo.

 


De generaal-majoor Arnoldus Meis, geboren op 6 juni 1809 te Koeverden en overleden te Batavia op 21 sept 1861. Hij was gehuwd in 1837 met Rudolphina Carolina Huismans (toen 18 jaar oud, geboren ca 1819). (Zij overleed Den Haag 1 aug 1882.) 

 

 

Op 27 mei 1861 kreeg A. Meis, generaal majoor, civiel en militair gouverneur van Sumatra's westkust een tweejarig verlof naar Nederland. Hem was geen lang genot beschoren van zijn toegekend verlof, aangezien hij in september overleed bij aankomst te Batavia om via die stad naar Nederland met verlof te gaan. Ziek en "versleten" arriveerde hij te Batavia uit Padang, door het verlies van twee kinderen en de drukke baan die hij bekleedde. 

  1. Op 2 sept 1860 plaatste de generaal majoor een bericht, dat zijn zoon Ferdinand Gustaaf Meis, 1ste Lt Infanterie na een smartelijk lijden te Semarang was overleden. (Bij mijn weten ongehuwd gebleven).
  2. Op 29 maart 1860 te Purworejo overleed zijn dochter Catharina Helena Meis, die gehuwd was met Jkh W.H. Teding  van Berkhout. (Eventuele latere nazaten zullen dus de naam Teding van Berkhout dragen.)
  3. Hun derde kind was Louise Johanna Meis, die geboren werd in 1838 te Batavia en overleed te Jogja in 1867. Zij huwde Christiaan van Lennep. (Nazaten zullen derhalve de naam van Lennep dragen).

 

In Delpher kan men zijn necrologie lezen via de volgende link KLIK HIER.

 

Moge zij allen rusten in vrede.

 

Top