Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Taman Prasasti Museum kerkhof te Jakarta. Deel 6.

Hieronder 2 grafplaten gefotografeerd door de heer Lengkong Sanggar Ginaris, afgestudeerd Indonesisch archeoloog. De foto's dragen zijn Copyright. Mijn grote dank aan de heer Lengkong Sanggar Ginaris / I am grateful to Mr. Lengkong Sanggar Ginaris.

De bijbehorende scans met verklarende teksten over de graven, zijn afkomstig uit de verzamel-dvd Indische Navorschers.

Let wel: De getoonde grafplaten op de foto's zijn origineel, echter de lokatie van de graven NIET, aangezien men van het oude kerkhof een paar jaren geleden er een museum heeft gemaakt en één en ander is verkast. De stoffelijke resten zullen wel vernietigd zijn.

 

De foto van de grafplaat van de families van Harrevelt / de Rotte. 

 

Conform de scan van de Indische Navorschers (hieronder) zou dus de linkerplaat MOETEN aanduiden:

"Hier rust onze lieve moeder Annette E.J.H.A. (Elisabeth, Josephine Hendrika Albertina) van Harrevelt, geb. Jonkvrouwe de Rotte. Jesus alleen."

Maar met de beste wil van de wereld kan ik dit niet bevestigen.

Ik vermoed, let wel VERMOED, dat de linkerplaat door de verantwoordelijken die Taman Prasasti opgezet hebben, er een potje van hebben gemaakt. Waarschijnlijk behoorde deze linker plaat bij een ander graf. De bevestigingsbeugels zijn smaller dan die van de rechterplaat EN de linkerplaat heeft rechtsonder één of ander soort pijpje uitsteken. In elk geval: Deze plaat is NIET conform de tekst van de scan van de Indische Navorschers.

 

 

Er zou kunnen staan: Maria Gerarda... eindigend op ...ghork?? en nog wat...echtgenote van ....eidigend op ...man?? Dan helemaal onderaan natuurlijk geboren... 1864 ??en overleden....1921 ??

 

Forget it !!!!  Want de plaat behoort bij het graf van:

JOHANNA GERARDA CHRISTINA LENSHOEK.... m.a.w. Mijn veronderstelling dat men te Tanah Abang heeft zitten kloten klopt als een bus. Want de familie Lenshoek/Poelman heeft niets te maken met de families van Harrevelt/de Rotte.

Ik moet mezelf een pluim geven, want het was niet makkelijk op te lossen.

Johanna stierf 3 dagen na de bevalling. Zij werd geboren in Zeeland Wolphaertsdijk als dochter van Cornelis Petrus Lenshoek en Maria Hendrika Cornelia Soutendam. Zij was gehuwd te Davos met Gerhard Cornelis Paul Poelman. (Hij zelf stierf 3 jaar na de dood van zijn echtgenote in 1891 te Davos - Hij was op 31-jarige leeftijd al gepensioneerd 1ste Luitenant KNIL en geboren Kramat Batavia 12 febr 1860 - zijn moeder was weduwe Maria Wilhelmina Poelman geboren Cox. Zijn vader was Mr. Gerard(Gerhard) Cornelius(Cornelis) Paul Poelman sr.)

Dochter Mary Poelman (van ouders Poelman-Lenshoek) werd geboren op 18 dec 1888 en huwde later te Den Haag met Jules Adolph Gustave Verspijck Mijnsen.(Hij was secretaris Rijksarchief). Ik vraag me af bij wie Mary werd grootgebracht? Bij de familie Poelman of Lenshoek. Beide families waren aanwezig te Batavia.

 

Meer weten over de familie Lenshoek? Zie de link:http://users.bart.nl/~smeetsp/lenshoekframeset.htm?lenshoek000010.htm

 

Zie hieronder scan uit de Ind.Navorschers 332b 

 

 

De rechterplaat vermeldt de tekst zoals hieronder in de scan. 

 Maria Christina Adrienne de Rotte was een jonger zusje van Annette .

Hun beider ouders waren: Jhr. Antonius Mauritius Wilhelmus de Rotte (1816-1879) en Jetje Maria Cornelia Visser (1841-1872) Zij was de tweede echtgenote van Antonius, die weduwnaar was van Neeltje Frederika Hughson. Uit beide huwelijken meerdere kinderen. (Ouders van Neeltje waren: Robert Hughson en Magdalena Coenraad.)

Annette was gehuwd met Onno Reint Hugo van Harrevelt. Volgens de geboorte akte was Onno geboren op 3 febr 1847 te Dokkum, daar waar op de grafplaat 3 febr 1846 staat vermeld. !!!!  Het huwelijk tussen Onno en Annette vond plaats te Buitenzorg op 14 febr 1880 en hieruit meerdere kinderen waaronder de op de grafplaat vermelde vroeg overleden 2 zonen.

De ouders van Onno waren: Jan Frederik van Harrevelt die gehuwd was met Johanna Maria de Rotte. (Er was dus een eerder verwantschap tussen de families van Harrevelt en de Rotte.)

Mij is verder onbekend wat de familie de Rotte precies deed in voormalig Indië. Zij waren eerder gemeld in Amboina en Ternate en verschenen dan te Buitenzorg. Ik vermoed dat zij in het leger dienden.

 

Saillant detail over Onno:

Onno kreeg het op een gegeven moment aan de stok met de Generaal Nederlandse leger G.F.W. Borel n.a.v. van enkele uitspreken gedaan door de heer Borel over het korps waar Onno in gediend had ivm de Aceh oorlog(en). Ik ga hier niet de hele kwestie uit de doeken doen en laat het aan de geachte lezer over om via deze link de achtergronden in geuren en kleuren te lezen. Hieronder een fragment, waarin te lezen valt waar Onno (en zijn gezin) woonde te Batavia en welke werkzaamheden hij deed na zijn dienst als militair.

De link:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=onno+reint+hugo+van+harrevelt&coll=ddd&identifier=ddd%3A011031925%3Ampeg21%3Aa0047&resultsidentifier=ddd%3A011031925%3Ampeg21%3Aa0047

 

 

 


 

Franciscus Hendrikus Valkenburg. 

Hierboven: Franciscus Hendricus Valkenburg, geboren te Tilburg op 15 maart 1862 (Gebaseerd op gegevens van de website Valkenburg Balgie Lanakan - zie scans onder). Hij overleed te Batavia op 28 maart 1898, conform de almanak gelijkluidend aan het grafopschrift. Hij werd slechts 36 jaar oud.

Zijn ouders waren Petrus Johannes VALKENBERGH (Let wel !!!) en Maria DE STA. Petrus Johannes was geëcht door Simon Pierre Valkenbergh die met zijn moeder Marie Francoise ORELIO huwde. Voorheen heette Petrus Johannes voluit Petrus Johannes Orelio. (Volgens de Valkenburg website en die van Kraal op genealogie online.)

Franciscus huwde 7-2-1883 te Rotterdam met  Maria Elisabeth RENIRIE (ook genoemd REINIRIE) en had een dochter (*8-4-1883 en + 9-7-1884) Maria Wilhelmina. In het geboortejaar van zijn dochtertje trad hij in dienst als zeevarende KPM en ging naar voormalig Indië, alwaar zijn echtgenote het beroep van strijkster uitoefende te Rotterdam. Zou hij nog contact hebben gehad met zijn gezin? Hij werd te Rotterdam opgeroepen inzake de echtscheiding circa 3 weken na zijn overlijden.

 

Hij was hofmeester bij de KPM en ik vermoed dat zijn graf en de begrafenis bekostigd zijn door de KPM en mede-varenden/collega's.

 

 

Hieronder scans van de website Valkenburg België Lanaken met zijn afstamming en huwelijk.

Scan 1: zijn ouders en broers/zusters.

 

Scan 2: Zijn huwelijk en kind(eren)

 

Moge zij rusten in vrede.

Top