Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Tante Julia Cornelia, de Benjamina onder de kinderen van mijn grootouders Julius Boers en Cornelia Boers-Kroesen.

 

Tante Julia werd geboren op 27 nov 1895 te Banjarmasin Z.O. Borneo en zij was de jongste van het gezin. Opa was net bevorderd tot Resident van Banjarmasin.

Mijn vader stond één trapje boven haar en wel met een verschil van 6 jaren. Ik heb me altijd afgevraagd waarom er zo'n groot verschil tussen zat; m.i  zou het best mogelijk geweest zijn, dat er nog een broertje of zusje tussen gezeten heeft en vroegtijdig is overleden en wellicht nooit aangegeven. Ik heb niets kunnen vinden, wat mijn gedachten zouden kunnen staven.

Goed, tante Julia groeide op onder de hoede van Lina de kindermeid en arriveerde samen met de rest van het gezin in mei 1899 in Den Haag en Lina en haar echtgenoot Kliwon waren meegetrokken met het gezin. (Over hen beiden heb ik een apart verhaal geschreven.) Lina keerde in 1911 terug naar haar geboorteland en Kliwon ligt in Nederland begraven.

 

Over tante Julia weet ik net zo veel dan dat ik weet over de rest van de familie. Ook haar heb ik nooit gekend en alles wat ik weet heb ik uit diverse bronnen bij elkaar geraapt en er wat van gemaakt. 

 

 1. Haar eerste adres waar zij terecht kwam met het gezin was de Laan van Meerderveurt en onder de hoede van Lina de kindermeid en echtgenoot Kliwon manusje van alles, die mee getrokken waren.
 2. Zij maakte mee dat het gezin uit zijn verband wordt gerukt:
 3. Haar broers vertrekken uit huis resp. in 1900 en 1904.
 4. Haar moeder sterft in 1904.
 5. Haar andere broers (mijn vader en Oom Henri) vertrokken ook uit huis en wel naar naar Arnhem bij hun oom Johannes Alexander Kroesen (broer van haar moeder) en tante Charlotte Louise Nahuijs. Hoogstwaarschijnlijk omdat de jongens een opvoedende moeder nodig hebben.
 6. Het is 1907 inmiddels en Julia wordt naar Arnhem gestuurd (gezinskaart.) en hoogstwaarschijnlijk komt zij daar onder de hoede van haar oom Johannes Alexander Kroesen en haar tante Charlotte Louise Nahuijs.. 
 7. Haar vader Julius hertrouwt op 11 nov 1909 voor de derde keer met mevr. Gerardine Johanna van der Meer en een maand later op 9 dec 1909 komt tante Julia weer thuis wonen.
 8. Op 12 febr 1912 studeert tante Julia af als Europeesche onderwijzeres (Staatscourant) en in 1916 is zij werkzaam op de 1ste School B te Jogja. Zij is dan 21 jaar oud.
 9. Op 2 nov 1916 krijgt zij op verzoek eervol ontslag, want op 4 nov 1916 huwde zij MARINUS ALBERTUS JACOBUS LEEUWENBURGH te Bagelenan Kediri/Blitar.
 10. Zij heeft dan al op 21-jarige leeftijd een behoorlijk stuk diaspora achter de rug en bovendien krijgt zij als versgebakken 21-jarige bruid, tevens de zorg op zich van een voorkind van haar echtgenoot, namelijk MARIA ALBERTINA LEEUWENBURGH geboren uit een "losse" relatie van haar echtgenoot en een onbekende dame, op 6 dec 1912. (Deze dochter werd vernoemd naar de moeder van Marinus.)
 11. Hoogstwaarschijnlijk vindt tante Julia haar huwelijksleven niet opwindend genoeg, want zij aanvaardt te Garoem wederom haar ambt als onderwijzeres, maar neemt meteen hetzelfde jaar op 29 dec 1917 eervol ontslag.
 12. Zij werd zwanger van haar oudste dochter Julie Gerardine Leeuwenburgh die op 22 april 1918 geboren wordt te BLITAR.
 13. Op 7 juli 1923 wordt te Paree geboren haar tweede dochter Nelly Jacqueline Leeuwenburg.
 14. Het gezin Leeuwenburgh keert op 8 febr 1932 terug naar Nederland en haar echtgenoot vindt het welletjes, omdat hij dan genoeg dienstjaren voor de HVA erop had zitten.
 15. Zij trekken dan in bij de voordochter Marina Albertina Leeuwenburgh op het adres Beeklaan 379 als noodadres(??) en op 3 sept 1936 verhuizen zij naar de Appelstraat 16. (Zie onder de PK van de gemeente Den Haag.)
 16. Op 22 aug 1938 verhuisde het gezin naar de Juliana van Stolberglaan 414 en dan slaat het noodlot toe, want op 15 april 1939 overleed haar echtgenoot op plotselinge wijze te Rijswijk. (Waarschijnlijk een hartaanval.)
 17. Tante Julia slaat zich met haar kinderen en als jonge weduwe door de bezetting van Nederland door de Nazi's er door heen, zo goed en zo kwaad als het kan.
 18. Op 13 juni 1946 verhuisde tante Julia naar het adres Noordeinde 92 en op 24 juli 1953 verhuisde zij naar Amsterdam Keizersgracht 702 II-hoog, alwaar zij nog 9 jaren zal wonen en een baantje heeft om in haar kost te kunnen voorzien. 
 19. In febr 1961 krijgt zij een stukje geluk in de schoot geworpen via een kleine erfenis van nicht Cornelia Kroesen, die op 12 januari 1959 te Den Haag overleed. (Cornelia Kroesen was de erkende dochter van een broer van haar moeder Tiemen Egbert Karel Theodoor Kroesen en deze laatste stierf op 39 jarige leeftijd te Soekaboemi na een langdurige slopende ziekte en was werkzaam als Ass.Resident.)
 20. Op 24 nov 1961 stapt zij op het vliegtuig naar Australia en daarna is zij spoorloos, ondanks al mijn vruchteloze pogingen om haar terug te vinden.

 Hieronder een foto van tante Julia op 16-jarige leeftijd als zij te Dresden de Kerst doorbrengt bij haar oudere broer Cornelis Laurens Frederik Boers (die op 1904 uit huis vertrok naar Duitsland.) Jammer genoeg is dit de enige foto die ik in bezit heb.

 

 

Hieronder een foto van haar ouders, schoonouders en zwager Jan Leeuwenburgh, waarschijnlijk genomen in de periode tussen 1916 en 1923. Immers: 1916 was het jaar dat zij huwde en 1923 was het jaar dat opa stierf.  De label rechtsboven STEENWEG bracht ook geen nadere details boven water. Het gezelschap draagt uitgaans kleding, dus het zal wel geweest zijn wegens een bizondere gebeurtenis. Wellicht ter gelegenheid van het huwelijk van hun respectievelijke kinderen???

Van links naar rechts zittend: Julius Boers en Jacobus Leeuwenburgh (= schoonvader Julia)...English: Father Julius Boers and father-in-law Jacobus Leeuwenburgh.)

Van links naar rechts staand: Jan Leeuwenburgh (jongste zwager van Julia), stiefmoeder Gerardine van de Meer en schoonmoeder Maria Alberdina van Ooijen. English: Jan Leeuwenburgh (brother-in-law), stepmother Gerardine van der Meer en mother-in-law Maria Alberdina van Ooijen.

 

 

 

 

Hiernavolgend enkele genealogische en wat aanvullende details/gegevens:

 

Marinus Albertus Jacobus Leeuwenburgh, geboren te Apeldoorn 5 maart 1890 en gestorven te Rijswijk (maar geregistreerd Den Haag) op 15 april 1939.  Trok naar Indie op 20-jarige leeftijd in 1910 namens de HVA en werkte als chemiker en daarna als Administrateur op diverse suikerfabrieken. De laatste jaren van zijn carriere was hij administrateur van de SF MINGGIRAN en ging in 1932 met pensioen in de leeftijd van 42 jaar.

Zijn broers waren: 

 1. Barend Constantijn Doris Leeuwenburgh (Gestorven Tjimahi 24 dec 1947) en op 12 aug 1913 met Cornelia Roos gehuwd te Soerabaya. Dit gezin kreeg 4 kinderen. Barend was ook werkzaam in de suikerindustrie. 
 2. Jan Leeuwenburgh - zie foto boven - (gestorven 31 okt 1948 Tegal) huwde in 1926 met A. Sparenrijk 1906 Semarang - 1983 Den Haag.  Dit gezin kreeg 2 kinderen. Ook Jan was werkzaam in de suiker industrie. In de overlijdens advertentie van moeder van Ooijen wordt genoemd de naam A. Sparenrijk. Ik weet, dat deze naam fout is en dat er gelezen dient te worden: SPARENREIJK.......De letter "A" zou kunnen aanduiden dat zij Anna werd genoemd..... RA1907 vermeldt: Geboren Johanna Sophia Sparenreijk te Semarang 24 mei 1906.........
  • RA1911 vermeldt de geboorte van Sophia Louise Sparenreijk te BLITAR op 1-1-1910........
  • Opmerkelijk, want: https://www.stamboomnederland.nl/etalage/Frank_de_Groot_Frank_de_Groot_87547/persons19.html#p990 zegt dat SOPHIA LOUISE SPARENREIJK geboren was te BLITAR 1918 en overleden 2003 te Apeldoorn. Zij was gehuwd - volgens deze website - met Albert August Soesman te Surakarta in 1935.......Hebben we hier te maken met 2 verschillende personen en allebei geheten Sophia Louise Sparenreijk???? Want, zie onder: 
  • RA1914 vermeldt: Huwelijk ontbonden tussen Johannes Sparenreijk en Adrianana Klees te BLITAR op 19 okt 1912.
  • De passagierslijst van de SIBAJAK van Rotterdam naar Soerabaya op 22 jan 1949 vermeldt de naam MEVR. J.S. LEEUWENBURGH-SPARENREIJK en haar twee kinderen.... http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/sibajak.htm . Er is me iets niet duidelijk met Jan's echtgenote mevr. Leeuwenburgh-Sparenreijk: zij  ging met deze boot mee terug naar Indonesia op 22 jan 1949, maar Jan was in okt 1948 al overleden in Tegal. Bovendien waren het onrustige tijden daar in Indonesia... Wat deed mevr. Leeuwenburgh-Sparenreijk daar dan??? 

Zijn ouders waren: 

 1. Jacobus Leeuwenburgh (1858 Bleiswijk - 1936 Den Haag.) Bouwkundig opzichter.
 2. Maria Alberdina van Ooijen (1861 Nijmegen - 1931 Den Haag.)

Zijn kinderen waren:

Kind uit voorgaande relatie was: 

 1. Maria Albertina Leeuwenburgh (6 dec 1912 en erkend 1916). Zij huwde Henri Antonius Rutten in 1936. Dit gezin kreeg kinderen. Op de PK zie ik een onduidelijke datum staan, iets van 1942. Ik heb niet kunnen vinden wanneer hij gestorven was. Zij werd lerares kunstenares. Hieronder een scan van haar gegevens. (Zij staat ook te boek bij het RKD.nl). Maria overleed in 2000.

De gezinskaarten van Marie Albertine Rutten Leeuwenburgh:

 

 

 

Kinderen uit huwelijk met tante Julia: 

 1. Julie Geraldine Leeuwenburgh (1918 Blitar - 2009 North Ryde NSW Australie). Zij huwde Gerrit Seur en scheidde in 1963 te Australie. In 1947 vertrok het gezin naar Indonesia (verbleef daar minimaal tot en met 1954 aangezien hun dochter Hanneke in Jakarta wordt geboren in nov 1954 en het gezin vertrok vanuit London in 1960 naar Australia. Hun oudste dochter Marijke werd geboren te Jakarta in 1950.
 2. Nelly Jacqueline Leeuwenburg (7-7-1923 Pare Oost Java -  18-10-2002 Laidley QLD Australia). Zij huwde met Jan Blokland in 1950 te Dubbeldam. Uit dit huwelijk kinderen. (2 zonen en 3 dochters). Ergens in de jaren '70 vorige eeuw scheen mijn zuster Marie enkele familieleden (wie?? Maria, het voorkind van M. Leeuwenburgh hoogstwaarschijnlijk) in Den Haag opgezocht te hebben. Ik heb daar geen verdere gegevens over, aangezien na dit bezoek er geen verder kontakten waren en zus Marie verder ook zwijgzaam erover was. Jammer.

Een fragment uit een handgeschreven brief van tante Julia Cornelia gericht aan Mevr. van der Willigen. (Een kleindochter van haar oom Johannes Alexander Kroesen (= broer van haar moeder Cornelia) uit zijn eerste huwelijk met Carolina Philipina Lange - dus in feite haar achternicht) d.d. 2 februari 1958 geschreven van het adres Keizersgracht 703 te Amsterdam. (Johannes Alexander Kroesen huwde ten tweede met Jkvr Charlotte Nahuijs, die op haar beurt gescheiden was van De Kruijff van Dorssen.)

Quote: 

Ik ben de weduwe van Marinus Albertus Jacobus Leeuwenburgh (sinds 1939) en heb 2 dochters. De oudste Julie Gerardine is getrouwd en nog in Indonesië. Ze hebben 2 dochters. De jongste Nellie Jacqueline is getrouwd en geëmigreerd naar Australië. Ze hebben 2 zoons en 3 dochters.

Unquote.

Tante Julia schrijft verder in deze brief, dat zij de volgende (stief) - broers en zusters heeft: 

 1. Stiefbroer en stiefzuster uit huwelijk van haar vader Julius met Laura. (Dit klopt). En beiden kinderloos gestorven.
 2. Broer FRITS (= Cornelis Laurens Frederik die naar Dresden vertrokken was).
 3. Broer Willem (= Willem Egbert Boers die in Overveen woonde.)
 4. Broer Henri (=Henri Constant)
 5. Broer Theo (=Theodoor Marie Cornelis Boers = vader van ondergetekende.)
 6. Broer JULIUS MARINUS THEODOOR wordt NIET genoemd, die naar Belgie en later naar Wales emigreerde. Hetgeen m.i.duidt op het feit, dat er hoogstwaarschijnlijk in de familie iets is gebeurd en over hem gezwegen werd.

  

Hieronder een foto van het graf van Nelly Jacqueline Leeuwenburgh gehuwd met Jan Blokland. Zij werd in Australia later genoemd NANCY (NELL) BLOKLAND.

 

Hieronder een verslag uit de KB met betrekking tot de begrafenis van Marinus Albertus Jacobus Leeuwenburgh. Aanwezig waren enkele oud "kopstukken" uit de suiker industrie, alsmede ook oom Willem Egbert Boers, de oudere broer van tante Julia.

De hierboven genoemde A.F. Rutten was Antonius Franciscus Rutten, vader van Henri Antonius Rutten (echtgenoot van Marie Albertine Leeuwenburgh.) A.F. Rutten was ten tweede gehuwd met Johanna Henriette Linthorst en dit gezin had in totaal 5 kinderen. (Eerste echtgenote was van Kesteren - 4 kinderen. Tweede echtgenote 1 kind.)

 

 

Adv.boven: J.G. = Julie Gerardine en N.J. = Nelly Jacqueline. Respectievelijk in 1939 oud: 21 en 16 jaar.

 

Ooit hoop ik meer gegevens te vinden over tante Julia en haar verblijf te Australie, zo God het wil.

Mijn tante Julia heeft geen normale jeugd gehad, vroeg wees, een paar jaar op jonge leeftijd de deur uit naar familie....ook haar volwassen leven was nu niet bepaald vrij van zorgen, kommer en kwel.

Dan op haar 66ste wederom verkassen naar een ver land Australia begin dec 1961.... en zich verstoppen voor een neef die haar zo graag had gekend.....

 

De aankomst van tante Julia Cornelia in Australia:

 

----------------

Aanvullingen d.d. 10 - 17 sept 2016.

 

De gezinskaart van tante Julia Cornelia Leeuwenburgh - Boers uit het archief van Amsterdam. Het adres Appelstraat 16 wordt NIET vermeldt. Wel op de kaart van Den Haag.

Hieronder de kaart van het gezin van de gemeente Den Haag. 

Als ik de achterkant kaart (= onderste nummer 4 hierboven) van Den Haag onder de loep neem, dan zie ik helemaal rechts bij tante Julia alsmede jongste nicht Nelly Jacqueline de datums genoteerd  N 11/8/1942 + per 1/8/40.

Bij Julie Gerardine zie ik staan: N 4/6/1935 + per 28/9/1939. Ik zou in Godesnaam niet weten wat deze datums inhouden en waarom deze datums van hoog naar laag genoteerd zijn???

Bij tante Julia en nicht Nelly staan dezelfde datums....zou het betekenen, dat nicht Julia niet bij haar moeder woonde?

 

Als ik de kaart van Amsterdam ( = 2de kaart van hierboven) onder de loep neem, dan zie ik links het volgende staan:

Julie Gerardine GAAT naar DJAKARTA op 20 febr 1947 en woonde in bij tante Julia.

Nelly Jacqueline komt aan uit VOORBURG op 15 maart 1949 en woont in bij tante Julia. Bij wie zat Nelly dan weer te Voorburg?? (Zij huwde pas in 1950). Zou zij bij halfzus Marie Albertine gewoond hebben, aangezien deze halfzus in 1936 gehuwd was met Henri A. Rutten en te Voorburg woonde ?? Lijkt mij een aannemelijk verhaal

 

Ik kan ook uit deze datums niet helemaal wijs worden. Enkel slechts dat Julie Gerardine naar Djakarta vertrekt.

Zij verzorgt voor Radio Djakarta Nederlandse uitzendingen in 1952 een programma "De inrichting van uw tuin". Dit doet zij geheel 1952. Dochter Marijke is al geboren op 21 sept 1950 en op 27 nov 1954 wordt dochter Hanneke geboren te Djakarta. (Zijn dus kleinkinderen van tanteJulia Cornelia.) Vraag: Wat deed haar echtgenoot Gerrit Seur voor werk, omdat de familie in 1947 naar Djakarta vertrok. Wanneer is de familie uit Indonesia vertrokken? Is de familie naar Nederland teruggekeerd????

Waarschijnlijk niet, want Gerrit Seur vertrekt uit LONDON per ms Strathmore in 1960 en kleine Hanneke gaat in Queensland naar de lagere school. (Zij is 6 jaar oud.)

 

 

 

Hieronder nog wat scans uit Australië inzake de familie aldaar. Jan Blokland komt aan te Australia begin 1950.

 

 

Volgens de Electoral lists van Australia worden de zusters (= dochters van tante Julia) Julie Gerardine en Nelly Jacqueline als volgt genoemd:

Julie Gerardine Leeuwenburgh gehuwd met Gerrit Seur. (Hieruit 2 dochters Marijke en Hanneke Seur).

Nelly Jacqueline Leeuwenburgh gehuwd met Jan Blokland. (Hieruit 2 zonen en 3 dochters - namen mij nog onbekend.)

 • JULIE GERARDINE SEUR  1972 NSW Noord Sydney.
 • MARIJKE JULIE SEUR 1972 NSW Noord Sydney (dochter van Julie Gerardine)
 • JULIE GERARDINE SEUR 1977 NSW Noord Sydney.
 • JULIE GERARDINE SEUR 1980 NSW Noord Sydney.
 •  
 • NELLY JACQUELINE BLOKLAND 1959 GRANTHAM Queensland. (Zie scan hierboven.)
 • NELLY JACQUELINE BLOKLAND 1963 OXLEY Queensland.
 • NELLY JACQUELINE BLOKLAND 1968 LILLEY Queensland.
 • JAN BLOKLAND 1972 (man van Nelly Jaqueline) LILLEY Queensland.
 • NELLY JACQUELINE BLOKLAND 1972 RYAN Queensland.
 • NELLY JACQUELINE BLOKLAND 1977 MORETON Queensland.

 

 

Kortom: Nog een boel veel te puzzelen.

 

Ter informatie: Er woonden en werkten meerdere leden van de familie Leeuwenburgh, behalve de hier op deze genoemde pagina tak Leeuwenburgh,  in voormalig Indië.

 

Wordt vervolgd bij leven en in welzijn en zo God het wil. Maar het blijft moeilijk.

Top