Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Europese kerkhof Tegalsari in TEGAL en tegenwoordig nog steeds in gebruik. 

Zoals gewoonlijk is het oude gedeelte natuurlijk een gribeszooitje maar daar komt - volgens de machtshebbers aldaar - toch geen dode meer om zich te ruste te leggen of sporadisch een levende ziel om de zaak te aanschouwen. Dus waarvoor al die moeite en kosten denken de machtshebbers.

ALLE foto's afkomstig van DAAN ANDRAAN april 2019, dus anno augustus 2019 nog vrij recentelijk. (Behalve waar ik de bronnen er apart bij vermeld heb.)

 

Kerkhof ---> Een "F" teveel en een "H" te weinig.... Weten de bezoekers/passeerders veel wat er staat :-)

 


 

Hieronder in vrij zeer goede staat het graf van:

HIER RUST / ANNA JACOBA HENRIETTE BEEKVELD / OVERL. TE TEGAL OP DEN 29-2-1884 / R.I.P.

Een vrij neutrale vage tekst. Niet voorzien van bijvoorbeeld: Onze dochter, onze zuster of mijn echtgenote, geen geboorte datum. Klaar. Het nodige wat men moest doen staat er.

Wie zou voor haar begrafenis gezorgd hebben? Familie? Een algemene nuts instelling? De gemeente? De missie-kerk?

De registeralmanakken gaven het volgende als resultaat en let op de voornamen: 

 • RA 1865 Geboren ANNA JACOBA HENDRIKA BEEKVELD te Keboemen/Bagelen 27-9-1864
 • RA 1886 Overleden ANNA JACOBA HENDRIKA BEEKVELD te Tegal 29-2-1884.

Hetgeen mij deed veronderstellen, dat haar ouders waren: 

 1. HUBERTUS JOHAN HENDRIK BEEKVELD (Oost Indisch ambtenaar 2de klasse), die te Batavia huwde op 6-7-1863 met
 2. HENDRIKA ALBERTA LUCIA SCHOUWENBERG.(RA1864)

Mijn veronderstelling werd versterkt door het feit, dat Hubertus Johan Hendrik Beekveld te werk/beschikking werd gesteld te BAGELEN waar Anna Jacoba werd geboren. (Oostpost 7-9-1864.)

Kan niet missen toch, zou men denken?

Ad a)

 

 • Geboren uit ouders MARTINUS HENDRIK BEEKVELD en JOHANNA JACOBA WILLEMSE en hij werd geboren op 29-10-1839 te Batavia tijdens een "ontijdige geboorte" zoals het krantenbericht vermeldt. (Zijn ouders huwden op 12-2-1839 te Tegal.) Uit dit huwelijk meerdere kinderen.
 • Javabode 4-10-1871: 2-jarig verlof verleend aan Hubertus Johan Hendrik Beekveld wegens ziekte.
 • Bat.Handelsbl. 28-10-1871: Vertrokken passagiers naar Nederland: Beekveld, echtgenote en kind. (Tot dusver klopt mijn veronderstelling nog wel.)
 • Overl. bericht Delpher: Overleden tijdens zijn verlof mijn hartelijk geliefde echtgenoot Hubertus Johan Hendrik Beekveld op 1-6-1872 te HAARLEM.
 • Overl. akte openarch.nl: Overleden Hendrika Alberta Lucia Schouwenberg wed Beekveld te HAARLEM op 9-6-1874.
 • Dus Anna Jacoba Hendrika Beekveld is dan oud bijna 10 jaren als ook haar moeder is overleden.

 

Dan blijft over de grote hamvraag:

Hoe komt het dat Anna Jacoba Hendrika Beekveld begraven werd te Tegal? Als haar beide ouders te Haarlem stierven en begraven werden.

Werd zij naar Tegal teruggestuurd? Door wie? Wanneer? Met wie reisde zij? Wie ving haar op in Tegal? Ik heb GEEN antwoorden kunnen vinden op genoemde vragen.

Dan het volgende: RA 1866 vermeldt de geboorte van Richard Vincent Leopold Beekveld op 10-10-1866 Kediri (2 jaren na de geboorte van Anna Jacoba) en overleden Salatiga 15-6-1932 en gehuwd met Ch.W.G. Vermeer. Wie was hij dan? Een zoon van het echtpaar Beekveld-Schouwenberg (broertje van Anna Jacoba Hendrika)? Was hij soms dat enige kind wat mee trok naar Nederland in 1871? En bleef Anna Jacoba Hendrika dan achter in Indië bij opa en oma?

Er is een website op MyHeritage dat zegt, dat hij de zoon was van Martinus Hubertus Beekveld en Johanna Jacoba Willemse, dus een broertje van Hubertus Johan Hendrik Beekveld.....Martinus Hendrik die in 1839 huwde en in 1866 een kind kreeg bij zijn echtgenote Johanna Jacoba die in 1821 geboren werd?????  Martinus was in 1866 reeds 60 jaar en Johanna Jacoba 45 jaar....Het zou kunnen met veel vraagtekens....want de overl.adv. van mevr. Johanna Jacoba Willemsen (24-5-1894) wordt door L.V.R. namens allen getekend met de mededeling: ..."door hare echtgenoot, moeder en kleinkinderen"....(Bedoelde L.V.R, hiermede dat het zijn moeder was of schaarde hij zichzelf onder de kleinkinderen?)

Vragen waar ik voorlopig nog geen antwoorden op heb kunnen vinden. Hopelijk komen de antwoorden nog wel eens als een toevallige lezer iets meer weet.


 

Hieronder het graf van:

HIER RUST ANTONETTA SUSANNA BUURMAN / geb. RALAND / gestorven te TAGAL / den 27-2-1881. (RA1882 overlijden meldt tevens dat zij gehuwd was met Willem Buurman) Archief Deventer: gehuwd 24-3-1864 Deventer. Geboren 8-6-1836 Deventer. (Haar oma was Catharina ten Cate *1781) Volle achternaam was Buurman Van Vreeden.(Bron 1996INN9)

 

 

 • Trouw-geb-en overl. jan 1866: Rembang 10-11-1865 bevallen van een zoon A.S. Buurman - Raland. (RA1867 Johan Dirk *10-11-1865  en RA1867 overleden 9-2-1866)
 • Burg.Stand maand juni 1867 Pekalongan: Geboren dochter van A.S. Buurman - Raland. RA1868 geboren Henriette Dora 16-6-1867 Pekalongan. Zij huwde later 1886 Jan Ilcken in Semarang.
 • RA1870: geboren Dirk Cornelis 13-1-1869 Pekalongan. Overleden Den Haag 1936. Hij werd Hoofdingenieur Weg en Werken. (Bron 1996INN9)
 • WieWasWie: Willem Buurman was ambtenaar Boschwezen, oud 22 jaar, geboren Apeldoorn, toen hij huwde met Antonetta die toen 27 jaar was. (akte 248 HiC Overijssel). In 1867 was hij bosbeheerder Pekalongan en Tegal. Bij de aangifte van dochter Henriette Dora werd hij "te woord gestaan" door Joseph Martherus 1ste klerk Residentie kantoor Pekalongan en aldaar wonende. (Hij was een oudoom. Een andere oudoom was zijn jongere broer Alexander Martherus die griffier was op het Residentiekantoor Pekalongan in 1867.) Het Indisch wereldje was klein in die dagen. Ons kent ons toendertijd.
 •  


 

Het praalgraf van de Poel:

HIER RUSTEN DE WELED ZEER GESTR. HEER PIETER VAN DE POEL / IN LEVEN RIDDER VAN DE MILITAIRE WILLEMSORDE / RESIDENT VAN TAGAL / GEB. TE TER GOES 9 MEI 1786 OVERL. 25 MEI 1833 / EN ZIJNE ECHTGENOOT (echtgenote?) VROUWE SUSANNA HENRIETTA VON GUTSLAFF / GEB. TE BATAVIA 17 MEI 1792 OVERL 17 JUNI 1833.

Binnen één maand na elkaar overleden beiden. Zou er destijds een epidemie rondgewaard hebben? 

Nog iets anders: Pieter van de Poel werd geboren in TER GOES en NIET zoals alle historische en overige bronnen/stukken vermelden GOES. 

(Bron Geheugen van Nederland)

 

De registeralmanak vermeldt alleen het jaar van overlijden.

Haar (stief-)vader was Georg Heinrich von Gützlaff uit Stolpen Pruisen (Gen. Majoor Baron etc.), VOC werknemer die op 12 mei 1787 voet aan wal zette te Batavia en in 1797 uit dienst trad van de VOC en zich maar meteen vestigde in Azie (Vlgs dienstlijsten werknemers VOC). Zie ook INN jaargang 1.

Haar moeder was Johanna Francina Garling, die 1) huwde met Willem Hoestemark van Kopenhagen ( Baas eiland Onrust) op 14 mei 1790. en 2) huwde met George Heinrich Gützlaff op 1 oct 1797 te Batavia. (Bron GHG2GRAF/386). Beiden liggen begraven op het landgoed Tjisaroa ( Tjisaroea/Cisarua - Tussen Batavia en Buitenzorg gelegen)

 

Alom genoeg te vinden over de heer Pieter van de Poel en diens werkzaamheden, dus op deze pagina van mijn kant geen toevoegingen.

 


 

Dan nog enkele onbekende vernielde graven enkel om aan te duiden hoe desolaat het er uit ziet. Ergens in een achterafhoekje van het oude gedeelte.

Onze Lieve Heer behoede dat er onder de vullishoop ook nog graven liggen.

 

Moge zij in eeuwige vrede rusten.

Top