Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Tjepper-Tjeper-Ceper nabij Solo-Klaten.

Tjepper, een voormalige suikerfabriek met op het terrein een kerkhof. Let wel: Er zijn daar meerdere kerkhoven.

 

Artikel samengesteld in samenwerking met ROEMAH TOEA en Lengkong Sanggar, waarvoor dank.

 

Foto's onder van het KITLV. De suikerfabriek en de administrateurswoning.

 

 

De volgende gegevens heb ik ontleend aan de Facebook pagina ROEMAH TOEA met als webmasters de heren Hari Kurniawan Hao Hao en Aga Yurista P. Ergens op het terrein van deze voormalige suikerfabriek staat een tennisbaan met bijbehorende gebouwen zoals een polykliniek en een gebouw voor alles wat enzovoorts en vlakbij deze gebouwen is een piepklein kerkhofje gelegen, slechts bezet door 2 graven:

1) Het graf van Mbah Drajat en 2) het graf van de oud-administrateur de heer Jacob Gerard Joseph Breijman. In sommige geschriften wordt hij ook aangeduid ls Jacques Gerard Joseph Breijman en men gelieve deze niet verwarren met de heer Jacques Gerard Joseph van latere datum (1870-1926) die gehuwd was met juff. Koek en hun zoon die eveneens zo heette.(1901-1984).

Over Mbah Drajat heb ik niets te vertellen, omdat ik gewoon hierover niets weet (althans te weinig om het hier neer te pennen.)

Over de heer J.G.J. Breijman heb ik wel iets mede te delen.

Hij was geboren te Amsterdam op 8 aug 1832 en stierf - na een ziekbed van een week - te Tjepper op 25 okt 1889. Hij huwde op 25 febr 1856 te Semarang met Charlotte Meijer,

Met zijn sterfdatum is tevens een andere droevige en tevens blijde  gebeurtenis mee gemoeid. Één van zijn dochters Johanna Josephine Breijman huwde namelijk op 23 okt 1889 (twee dagen voor de dood van haar vader) met Jkh. Henri Etienne Gustave Boreel. Dit gezin Boreel werd ook geen leed bespaard, want hun 3 zonen: Willem, Alfred en Gustave Boreel geraakten in Japans krijgsgevangenschap. (Zoon Gustave was hoofdonderwijzer, zoon Alfred was theeplanter en over zoon Willem weet ik niets). (Bron: Japanse interneringskaarten GaHetNa.nl)

Het gezin J.G.J. Breijman-C.Meijer had daarnaast (bij mijn weten - ik heb me niet verder verdiept in de genealogie van dit gezin) ook nog de volgende kinderen:

  1. Jacqueline Susanne Charlotte Francoise, die op 25 juni 1885 met Eduard Manuel huwde,
  2. Guillaume Fernand huwde op 20 nov 1902 met Petronella Elisabeth de Kroes te Bogor en huwde ten tweede te Batavia op 21 okt 1910 met Anna Maria de Kroes.
  3. Dan zoon J.J. welke ooit eens een keer veroordeeld werd wegens het zwaar letsel toebrengen aan plantage medewerkers, in zijn functie als opzichter.

Enkele feiten/wetenswaardigheden over de heer J.G.J. Breijman, gehaald uit de www.kb.nl

 

Ten behoeve van eventuele geïnteresseerden in de genealogie van deze familie, hieronder:

 

Foto links: Copyright Lengkong Sanggar en de foto rechts is copyright Roemah Toea. Let op de letters "J.C.J." .... Verwering door de tand des tijds heeft ook hier toegeslagen. (Anno 2015).

Foto copyright ROEMAH TOEA, het graf van de heer Breijman te Tjepper op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Op de foto één der webmasters van ROEMAH TOEA.

 

Dan nog een extra wetenswaardigheidje voor de liefhebbers. Het wereldje van de suikerbaronnen was klein. Ons kent ons, was het motto.

Toen de heer Breijman het leven liet, was het noodzakelijk en naar algemeen gebruik destijds, dat zijn zaken werden afgehandeld en werden daar gemachtigden/executeurs voor aangewezen. (Zeer zelden was het de weduwe en des te vaker waren het kennissen of prof. daartoe aangewezenen.)

In dit geval van de heer Breijman waren het de executeuren van Nispen en Andreas. Op zich zelf niets vreemds aan, ware het niet dat één der executeuren de heer A.B. Andreas was, waarvan hieronder een foto van hem. Deze was namelijk ook eens een keer een administrateur geweest van Tjepper en Bendo ..... ondergetekende webmaster is aan hem gerelateerd via de tak Joseph Johannes (Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan).

A.B. Andreas (Adolph Barsik Andreas) was de zoon van Barsikh Andreas (neef van Joseph Johannes) en Frederika Augustina Carolina Waitz, geboren te Semarang 25 mei 1848 en overleden aldaar 25 okt 1902. Hij was gehuwd met Josephine van Waardenburg. (Haar moeder was de weduwe van Jules Carel graaf van Ranzow). Adolph Barsik had een landbouwkundige opleiding gevolgd te Hamburg en werd het land uitgekikt wegens een onbetaalde studie schuld van (ik dacht) 10 of 20 Mark. Wat zullen de eisers het betreurd hebben, want later bleek dat Adolph deze schuld wel een paar duizend-voudig keer contant terug had kunnen betalen.

Hieronder het graf van Adolph Barsik Andreas, let wel: het opschrift is in het Duits. Dit graf ligt NIET op het terrein van de suikerfabriek maar in de dusun/desa Pason (Zie deel 2 van deze pagina.). Duits? Jawel: Opleiding in Duitsland gehad en ma was een Duitse, alhoewel oom Adolph wel de Nederlandse nationaliteit had. Volgens de kerkhof beheerder van Pason kpmen regelmagtig nazaten het graf bezoeken en tevens die van Casper Frederik Deuning.

Foto.'s ROEMAH TOEA.

 

 

Foto van ROEMAH TOEA:

Het graf van Mbah (grootvader) Drajat. (Zie helemaal bovenin voor mijn opmerkingen.) Dit graf ligt op het terrein van de suikerfabriek zelf.

 

 

Meer foto's zien over de fabriek? Klik dan op deze link: http://pandumanual.blogspot.nl/2013/05/the-sugar-factory-ceper-baru.html  (Bahasa Indonesia)

 

Meer lezen over Tjepper? In het Nederlands, klik dan op deze link van William Deyman over Julie een Indisch meisje. Oh ja, wie is die William ook al weer? Pa van der Steur, Kids from Dakar Senegal enz. Weten we het weer? Of zijn de gedachten stil blijven staan bij de pasar malam en de gado2 of de sateh kambing?

En vervolgend op het verhaal van William Deyman hierboven kan me ook nog de foto's vinden van Casper Frederik Deuning op de link:   op deze pagina Ceper deel 2.

 

 

 

 

 

 

Top