Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Tjepper-Tjeper-Ceper nabij Solo-Klaten.

Tjepper, een voormalige suikerfabriek met op het terrein een kerkhof. Let wel: Er zijn daar meerdere kerkhoven.

 

Artikel samengesteld in samenwerking met ROEMAH TOEA en Mas Aga Yurist P., waarvoor dank.

 

Foto's onder van het KITLV. De suikerfabriek en de administrateurswoning.

 

 

De volgende gegevens heb ik ontleend aan de Facebook pagina ROEMAH TOEA met als webmasters de heren Hari Kurniawan Hao Hao en Aga Yurista P. Ergens op het terrein van deze voormalige suikerfabriek staat een tennisbaan met bijbehorende gebouwen zoals een polykliniek en een gebouw voor alles wat enzovoorts en vlakbij deze gebouwen is een piepklein kerkhofje gelegen, slechts bezet door 2 graven:

1) Het graf van Mbah Drajat en 2) het graf van de oud-administrateur de heer Jacob Gerard Joseph Breijman. In sommige geschriften wordt hij ook aangeduid ls Jacques Gerard Joseph Breijman en men gelieve deze niet verwarren met de heer Jacques Gerard Joseph van latere datum (1870-1926) die gehuwd was met juff. Koek en hun zoon die eveneens zo heette.(1901-1984).

Over Mbah Drajat heb ik niets te vertellen, omdat ik gewoon hierover niets weet (althans te weinig om het hier neer te pennen.)

Over de heer J.G.J. Breijman heb ik wel iets mede te delen.

Hij was geboren te Amsterdam op 8 aug 1832 en stierf - na een ziekbed van een week - te Tjepper op 25 okt 1889. Hij huwde op 25 febr 1856 te Semarang met Charlotte Meijer,

Met zijn sterfdatum is tevens een andere droevige en tevens blijde  gebeurtenis mee gemoeid. Één van zijn dochters Johanna Josephine Breijman huwde namelijk op 23 okt 1889 (twee dagen voor de dood van haar vader) met Jkh. Henri Etienne Gustave Boreel. Dit gezin Boreel werd ook geen leed bespaard, want hun 3 zonen: Willem, Alfred en Gustave Boreel geraakten in Japans krijgsgevangenschap. (Zoon Gustave was hoofdonderwijzer, zoon Alfred was theeplanter en over zoon Willem weet ik niets). (Bron: Japanse interneringskaarten GaHetNa.nl)

Het gezin J.G.J. Breijman-C.Meijer had daarnaast (bij mijn weten - ik heb me niet verder verdiept in de genealogie van dit gezin) ook nog de volgende kinderen:

  1. Jacqueline Susanne Charlotte Francoise, die op 25 juni 1885 met Eduard Manuel huwde,
  2. Guillaume Fernand huwde op 20 nov 1902 met Petronella Elisabeth de Kroes te Bogor en huwde ten tweede te Batavia op 21 okt 1910 met Anna Maria de Kroes.
  3. Dan zoon J.J. welke ooit eens een keer veroordeeld werd wegens het zwaar letsel toebrengen aan plantage medewerkers, in zijn functie als opzichter.

Enkele feiten/wetenswaardigheden over de heer J.G.J. Breijman, gehaald uit de www.kb.nl

 

Ten behoeve van eventuele geïnteresseerden in de genealogie van deze familie, hieronder:

 

Foto links: Copyright Mas Aga Yurista P. en de foto rechts is copyright Roemah Toea. Let op de letters "J.C.J." .... Verwering door de tand des tijds heeft ook hier toegeslagen. (Anno 2015).

Foto copyright ROEMAH TOEA, het graf van de heer Breijman te Tjepper op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Op de foto één der webmasters van ROEMAH TOEA.

 

Dan nog een extra wetenswaardigheidje voor de liefhebbers. Het wereldje van de suikerbaronnen was klein. Ons kent ons, was het motto.

Toen de heer Breijman het leven liet, was het noodzakelijk en naar algemeen gebruik destijds, dat zijn zaken werden afgehandeld en werden daar gemachtigden/executeurs voor aangewezen. (Zeer zelden was het de weduwe en des te vaker waren het kennissen of prof. daartoe aangewezenen.)

In dit geval van de heer Breijman waren het de executeuren van Nispen en Andreas. Op zich zelf niets vreemds aan, ware het niet dat één der executeuren de heer A.B. Andreas was, waarvan hieronder een foto van hem. Deze was namelijk ook eens een keer een administrateur geweest van Tjepper en Bendo ..... ondergetekende webmaster is aan hem gerelateerd via de tak Joseph Johannes (Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan).

A.B. Andreas (Adolph Barsik Andreas) was de zoon van Barsikh Andreas (neef van Joseph Johannes) en Frederika Augustina Carolina Waitz, geboren te Semarang 25 mei 1848 en overleden aldaar 25 okt 1902. Hij was gehuwd met Josephine van Waardenburg. (Haar moeder was de weduwe van Jules Carel graaf van Ranzow). Adolph Barsik had een landbouwkundige opleiding gevolgd te Hamburg en werd het land uitgekikt wegens een onbetaalde studie schuld van (ik dacht) 10 of 20 Mark. Wat zullen de eisers het betreurd hebben, want later bleek dat Adolph deze schuld wel een paar duizend-voudig keer contant terug had kunnen betalen.

Hieronder het graf van Adolph Barsik Andreas, let wel: het opschrift is in het Duits. Dit graf ligt NIET op het terrein van de suikerfabriek maar in de dusun/desa Pason (Zie deel 2 van deze pagina.). Duits? Jawel: Opleiding in Duitsland gehad en ma was een Duitse, alhoewel oom Adolph wel de Nederlandse nationaliteit had. Volgens de kerkhof beheerder van Pason kpmen regelmagtig nazaten het graf bezoeken en tevens die van Casper Frederik Deuning.

Foto.'s ROEMAH TOEA.

 

 

Foto van ROEMAH TOEA:

Het graf van Mbah (grootvader) Drajat. (Zie helemaal bovenin voor mijn opmerkingen.) Dit graf ligt op het terrein van de suikerfabriek zelf.

 

 

Meer foto's zien over de fabriek? Klik dan op deze link: http://pandumanual.blogspot.nl/2013/05/the-sugar-factory-ceper-baru.html  (Bahasa Indonesia)

 

Meer lezen over Tjepper? In het Nederlands, klik dan op deze link van William Deyman over Julie een Indisch meisje. Oh ja, wie is die William ook al weer? Pa van der Steur, Kids from Dakar Senegal enz. Weten we het weer? Of zijn de gedachten stil blijven staan bij de pasar malam en de gado2 of de sateh kambing?

En vervolgend op het verhaal van William Deyman hierboven kan me ook nog de foto's vinden van Casper Frederik Deuning op de link:   op deze pagina Ceper deel 2.

 

 

 

 

 

 

Top