Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De dusun PASON nabij Tjeper Klaten. Deel 2 - vervolg op de SF Tjeper graven.

 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.) en Lengkong Sanggar.

 

Vlakbij de suikerfabriek Tjeper met de 2 graven op het eigen terrein, ligt de dusun PASON. (Zie ook de pagina Sukerfabriek Tjeper en de heer Breijman.)

 

In deze dusun/desa ligt nog steeds een oud Nederlands kerkhof, dat echter in de loop der tijden vermengd werd met de graven van de lokale bewoners. De Nederlandse graven zijn bijna alle verwoest of dusdanig verminkt om enige herkenning nog te kunnen ontwaren.

Slechts 2 graven zijn "ontsnapt" aan de tand des tijds en hieronder meer erover.

Eerst een scan van de desa Pason.(Zie pijlen op de kaart).

 

Verwacht van hetgeen ik hieronder plaats geen complete genealogie of iets dergelijks, want dat was voor mij niet na te pluizen.

Eerst maar het graf zoals hieronder te zien. Grotendeels is het opschrift NIET te lezen. Datgene dat wel te lezen is:

Casper Frederik Deuning..... gestorven te Tjeper 11-03-1905 Oud Administrateur van Tjokrotoeloeng (tegenwoordig op die plaats een pasar) in de ouderdom van 63 jaar. Voor verdere details kan me terecht op de site van William Deyman over Julie een Indisch meisje.

Foto onder: Kijk naar de ligging van de andere graven. In welke richting liggen zij? Nagedacht erover? Bent u eruit gekomen? Ik wel. Het antwoord heb ik boven al gegeven. Juist ja.

 

Dan hieronder enkele foto's van één bijzonder graf. Het graf van Arend Alexander Portier, geboren 22 aug 1880 en gestorven 13 januari 1886. In de almanakken was hij niet terug te vinden.(Noch zijn geboorte, noch het overlijden.)

In die contreien Solo en Jogja waren destijds veel familieleden Portier te vinden, veelal gehuwd met lokale vrouwen. Als ik afga op het gebruik van voornamen destijds (vernoemd worden naar ouders, grootouders, voorouders) dan kom ik slechts een nazaat tegen van de stamvader Arend Portier, zijnde Alexander Leendert Portier geboren 1845 en gestorven 1911 te Solo. De jonge Arend Alexander Portier zou dus van deze tak Portier af kunnen stammen. ???

Wat is het bijzondere aan het graf van de jonge Arend? Het volgende: er staan 3 opschriften op zijn graf: In het Nederlands , het oude Javaans en het Arabisch. M.i. duidt dat erop, dat hoogstwaarschijnlijk de jonge Arend een Javaanse moeder gehad moet hebben OF dat de vader van Arend bindingen had met de Javaanse en/of Arabische taal. (Wat de Javaanse en Arabische opschriften vermelden, weet ik niet.)

Nu was er in 1876 te Solo een boekhandelaar geheten Portier die samen met Jonas een zaak had: Jonas, Portier en Co. En deze boekhandel had een boekje uitgegeven in de oude Javaanse taal met betrekking tot het behandelen van sawah-gronden om een optimale oogst te verkrijgen. Zou er een verband bestaan tussen deze boekhandelaar Portier en de jonge Arend? Zo ja, waarom werd Arend in dat gehucht begraven? Solo had immers een Europees kerkhof? Of was dit stukje grond destijds in privé bezit van de boekhandelaar Portier???? Vóór 1881 werd in elk geval de boekhandel verkocht aan de heer C.L. Baier. De heer Portier zou derhalve van de opbrengst aldaar een stukje grond gekocht kunnen hebben. Zou gekund hebben, alhoewel ik mijn twijfels erover heb of het directe familie was.

Overigens deze boekhandelaar J.L. Portier bood zijn huis te koop aan op 1 okt 1880 en de locatie was Kedong Koppi en nasst het woonhuis was de drukkerij annex boekhandel.

 

 

 

 

 

Let wel, het bovenstaande met betrekking tot Arend Alexander zijn slechts veronderstellingen mijnerzijds gebaseerd op enkele feiten. Het zijn dus pertinent geen beweringen.

Dan is er nog een graf welk als tekst heeft genoteerd: Geboorte 14 juni 1880 en Overleden 8 sept 1921. Wie deze persoon ook geweest moge zijn: Voor hem/haar wens ik een eeuwige vrede toe

 

 

 

 

 

Top