Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Taman Prasasti - het voormalige Tanah Abang kerkhof Weltevreden- MIJN FAMILIE deel 1. (De Europese kant van de dames en heren).

 

Een verzameling van informaties over/van familie die er lag begraven en nadat het kerkhof een museum is geworden en zij er hun nieuwe plaats hebben gekregen. 

Het IGV heeft een "werkstuk" ( lees: Inventaris van de graven en namen) online geplaatst, welke men kan raadplegen en inzien. De lijst voorzien van details e.d. is samengesteld door het Het Museum van Geschiedenis Jakarta in samenwerking met het Indonesisch Gezelschap/Club/Societeit van Cultuur. 

De link = https://igv.nl/databronnen/tanah-abang-all-blocks/  (In het ENGELS, dus voor velen te lezen.)

Ik heb van deze lijst enkele namen eruit gelicht en hieronder in een soort verzameling neergeplaatst met her en der enkele aanvullingen. Deze namen betreffen familieleden van me en alle door mij hier geplaatste screenshots van de lijst zijn het eigendom van de hierboven genoemde instanties. Van sommigen heb ik al eerder aparte websites pagina's gemaakt voorzien van mijn privé foto's en daartoe heb ik links naar die pagina's geplaatst.

Met dank aan hen en aan het IGV voor het online beschikbaar stellen.


1) Laat ik maar beginnen met mijn overopa Tiemen Cornelis Johannes Kroesen gehuwd met mijn overoma Johanna Johannes en hun eerstgeboren dochter Laura Eleonora Annette Boers-Kroesen, die met mijn grootvader Julius Boers was gehuwd. Zie verder de pagina's EEN KNIL PENSIOEN (overopa Tiemen was Majoor Hoofdintendant en broer van Lt. Gen. Commandant KNIL Willem Egbert Kroesenen OUD EYKENDUIN waar mijn opa Julius begraven ligt samen met zijn tweede vrouw Cornelia Helena Geertruida Boers-Kroesen, een jongere zus van zijn eerste vrouw (die op 22-jarige leeftijd stierf)

Tiemen Cornelis Johannes Kroesen *Groningen 14-9-1823, gepensioneerd Majoor Hoofdintendant KNIL, zoon van Kapitein NL Frans Kroesen en Cornelia (de) Valk, huwde te Semarang 24 maart 1852 met Anna (Hanai) Johannes * Semarang 24 april 1831, dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan( op zijn Hollands genaamd Joseph Johannes) en Jacoba Helena Herwich.

Uit het huwelijk van Tiemen en Anna de volgende kinderen:

 

  1. Laura Eleonora Annette Kroesen *Semarang 12 jan 1852, +3 nov 1875 Batavia, huwde op 19 april 1871 te Batavia met Julius Boers *7 juni 1847 Nijmegen en +Den Haag 13 febr 1923, zoon van Johan Coenradus Boers en Jeanne Julienne Nijssen. Hij was oud Resident Banjarmasin en Z.O. Borneo. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Anetta Juliana Boers, Jan Cornelis Boers en Jules Boers. (Wat betreft Anetta Juliana Boers - zie verder op deze pagina item over John Scheel Ass. Res.)
  2. Cornelia Helena Geertruida Kroesen *18 mei 1854 Semarang en +3 okt 1904 Den Haag. Zij huwde op 5 aug 1878 te Batavia met haar zwager Julius Boers, weduwnaar van haar zuster Laura. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder de op één na jongste: mijn vader Theodoor Marie Cornelis.
  3. Tiemen Egbert Karel Theodoor Kroesen *Semarang 2 sept 1855 en +29 nov 1896 Soekaboemi. Hij was ex Ass. Res. en werd om gezondheidsredenen ongeschikt verklaard voor de functie en naar de bergen van Soekaboemie verkast Hij had een relatie met de Inlandsche vrouw Cornelia en hieruit een dochter Cornelia (Fort de Kock 24-5-1884  +Den Haag 12 jan1959). Zij kwam een tijdje onder de hoede van opa Julius in Den Haag en dreef later een pension voor oude Indische dames in Den Haag.
  4. Johannes Alexander Kroesen *19 juli 1857 Semarang en +14 nov 1936 Arnhem. Hij werd Ass. Resident en werd ook de eerste officiele Ass. Resident van Nieuw Guinea om aldaar de boel een beetje op poten te zetten voor het koloniale bewind. Hij huwde 1) Carolina Philipina Lange op 4 nov 1880 Leiden en hieruit 2 kinderen. Hij huwde 2) Jonkvr. Charlotte Louise Hubertha Nahuijs te Rotterdam op 30 april 1908, gescheiden echtgenote van Gijsbert de Kruijff van Dorsen, die ook op Tanah Abang werd begraven. Zie verderop deze pagina. Toen mijn vader studeerde te Wageningen, werd hij onder de hoede genomen door oom Johannes Alexander en tante Charlotte te Arnhem. Tante Charlotte werd geboren Pilang Wetan/Demak/Semarang 16 dec 1866 en overleed1 aug 1951 Arnhem. Geen kinderen uit het huwelijk met mijn oom.

2) De volgende in het rijtje:

Maria Cornelia Theodora Kroesen * Blitar 8 mei 1875 (NIET 1825) en + Weltevreden 3 sept 1915. Dochter van Johannes Theodorus Cornelis Kroesen (neef van overopa Tiemen Cornelis Johannes Kroesen-zie boven) en Henriette Cornelie Tobias. 

Maria huwde MR. George Louis MENS Fiers Smeding (NIET MIENS.) te Batavia 13 juni 1895.


3) En de volgende:

Ouders van hierboven.


4) En de volgende:

Sara Carolina Morrees. Amboina 29 okt 1808 en +Weltevreden 22 april 1877. Dochter van Johan Hubertus Jacobus Moorrees (Ex Resident Ternate) en Anna Carolina Treno.(Ex echtelieden).

Zij huwde okt 1823 (15 jaar) Mr. Daniel Francois Willem Pietermaat, zoon van Daniel Pietermaat en Anna Catharina Pichot.  Mr Daniel Pietermaat was: Magistraat en fiscaal te Amboine; commandant gewapende burgerij; resident van Banda; luitenant kolonel tit.; resident van Batavia; gouverneur van Madagascar, Resident van Soerabaja.

Moorrees was aangetrouwde familie aan de kant van Johan Coenradus Boers (mijn Nederlandse overgrootvader).


 

5) En alweer de volgende.

Mr. Alexander Loudon * Den Haag 2 dec 1822 en + Weltevreden 26 okt 1868. Zoon van Alexander Loudon *1789 Tannadice Parish Schotland + 12 okt 1840 Rotterdam en Susanna Gaspardina Valck *Kampen 10-4-1801 +Tenger Agoeng 30-11-1828.

Mr. Alexander Loudon was gehuwd te ?? in 1851 met Susanna Ignatia de Kock van Leeuwen. Vernoemd naar haar moeder Susanna Ignatia Reijnst.

Gerelateerd via de familie van Riemsdijk en de Stuers en ten Cate/Boers. (=mijn moeders kant)

 


6) En de volgende en hierbij verwijs ik naar de scan 1) hierboven met betrekking tot Johannes Alexander Kroesen, zoon van Tiemen Kroesen en Anna Johannes.

Gijsbertus de Kruijff van Dorssen. Het is geen familie van me, maar hij was gescheiden van Jkvr. Charlotte Huberta Nahuijs, die hertouwde met mijn oom Johannes Alexander Kroesen.... en ergens vind ik het rot voor Gijsbertus. Toen Gijsbertus en Charlotte nog gehuwd waren kwam dit echtpaar veelvuldig over de vloer thuis bij mijn overgrootouders Kroesen/Johannes en dat ging goed, totdat.....mijn oom Johannes Alexander Kroesen plots in het ouderlijk huis te Weltevreden wegens vakantie opdook en daar tante Charlotte tegenkwam...tja toen al op zijn Indisch...Op zijn Indonesisch ook wel genoemd  "Kecantol - spreek uit ketjantol" - of te wel "aan de haak geslagen".)

Uit zijn huwelijk met tante Charlotte had hij 2 kinderen: Johanna Catharina en Huibert Gerard Brian. Deze laatste was leger officier en in de jaren 30 vorige eeuw o.a. verantwoordelijk voor aankoop vliegtuigen uit de VS ter versterking van het leger. Hij huwde Jifke de Vaynes van Brakell Buys.

Zijn zuster Johanna huwde met Jan Marie Bernard Beuker (vernoemd naar zijn opa), zoon van Joan Beuker van de papierfabriek Van Gelder & Zn.(Op internet genoeg te vinden hierover.)

 

 Moge zij allen eindelijk hun eeuwige vrede en rustplaats hebben en niet over tig-jaren weer elders moeten liggen.

 

 

Top