Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Taman Prasasti - het voormalige Tanah Abang kerkhof Weltevreden- MIJN FAMILIE deel 1. (De Armeense kant van de dames en heren).

 

Een verzameling van informaties over/van familie die er lag begraven en nadat het kerkhof een museum is geworden en zij er hun nieuwe plaats hebben gekregen. 

Het IGV heeft een "werkstuk" ( lees: Inventaris van de graven en namen) online geplaatst, welke men kan raadplegen en inzien. De lijst voorzien van details e.d. is samengesteld door het Het Museum van Geschiedenis Jakarta in samenwerking met het Indonesisch Gezelschap/Club/Societeit van Cultuur. 

De link = https://igv.nl/databronnen/tanah-abang-all-blocks/  (In het ENGELS, dus voor velen te lezen.) Met dank aan alle samenstellers.

Ik heb van deze lijst enkele namen eruit gelicht en hieronder in een soort verzameling neergeplaatst met her en der enkele aanvullingen. Deze namen betreffen familieleden van me en alle door mij hier geplaatste screenshots van de lijst zijn het eigendom van de hierboven genoemde instanties. Van sommigen heb ik al eerder aparte websites pagina's gemaakt voorzien van mijn privé foto's en daartoe heb ik links naar die pagina's geplaatst.

Met dank aan hen en aan het IGV voor het online beschikbaar stellen. 


Op deze website heb ik reeds diverse uiteenzettingen geplaatst over diverse leden van mijn Armeense famile en derhalve zal ik hier slechts heel summier wat extra aanvullingen bij de screenshots plaatsen, want veel animo zal er hiervoor toch niet zijn bij het lezerspubliek..... Ik plaats de screenshot hoofdzakelijk voor mezelf en in eerste instantie voor hen die niet meer zijn, opdat zij nooit en nooit vergeten worden. Voor diegenen die TOCH interesse hebben, staan her en der zomaar extra screenshots met verborgen hints.

 

Hieronder Johan Arrathoon, samen met zijn eerste echtgenote en tweede echtgenote. En daaronder de samenstelling van zijn familie, zoals vastgeteld door Robin Martherus van www.martherus.com .... Koopman en filantroop.

De notitie "one line in foreign script" moet zijn: One line in Armenian script.

 

 


Hieronder Arriton (=- Aratoon) Zacara (Zacharia / Zakara ook wel eens geschreven)) , een der eersten die er begraven werd.... Hij werd geboren in 1762 en was ook bekend in Calcutta alvorens hij naar Batavia verhuisde. De familie had zich daar gevestigd. Koopman van beroep en samen werkend met Gavork Manuk. Een familielid Zacara was één der aandeelhouders van de Javaasche bank bij de oprichting in 1828 (samen met een familielid Johannes.)... Zacara wordt wel eens geschreven als ZAKARA..... Een familie lid Gavork Avit (George David) Zakara was koopman in Perzische tapijten, juwelen, kruidenierszaken van bisschuit tot tabak, was commissionair, kortom verdiende veel geld en was gerelateerd aan de heer Jordan Johannes, die ook weer was gerelateerd aan over-overopa Joseph Johannes. Gavork had zelfs bindingen met Nederland, want hij verkocht ook Edammerkaas.  ;-)... Hij huwde op 24 juli1847 met Mariamjan Gregory, weduwe van Johannes Gregory. Later huwde hij weer met M. G.A. Petrus (Geboren 1811 en overl. 24 maart 1873 Batavia) , dochter van mijn oudtante Shachnabat Stephen Petrus. (Petrus - Gasper - Galestin - Mesrope - Jophannes - JOHAN (zie Toontje Poland's dochter),  allemaal aan elkaar gerelateerd). Zie ook: https://www.imexbo.nl/aj-ii-petrus-blumb.html

Gavork was geboren in 1800, vlak voor zijn vader overleed en Gavork overleed op 19 november 1877 te Soerabaya. De heren ambtenaren maakten er wat van, as usual: RA1879/309 noteert GEWOORK ARIET.... Sukkels, een ARIET is een grassnijmes, soms sikkelvorming, soms langwerpig iets krom gebogen.

 

Grafopschrift volgens BRP GHG1GRAF pag 116/117

  

LVI. In ‘de hoeken vier ijzeren ringen; bovenaan een kruis en een

opschrift in Armenische letters.

Daaronder:

R u s t p l a a t s

v a n

A r r e t o n Z a c a r a

A r m e n i s c h K o o p m a n

g e b o o r e n t o t I s p a h a n

o v e r l e d e n t o t B a t a v i a

den 22 November 1801 

o u d z i j n d e 3 9 jaaren

No. 24.

(Zijn testament in Reg. 1801/2 fol. 177; Volgens het grafboek

werd hij eerst begr. voor rekening van den koopman G. M i n c k (Editor: Dit moet zijn Gavork MANUK)

in den huurkelder No. 2 (vermeld sub XxX11) uit sterfhuis Groote

Roea Malacca; later werd het lijk overgebracht naar zijn eigen kelder

No. 24).

 

Achter dezen steen is een monument, waarop:

Sacred / to the memory of the late / J a c o b A r a t h o on /

Esqr. / a pious Armenian merchant / born at Madras and died at

Batavia / on the 19th June 1844 / aged about 76 years. / This

tribute ‘of affection / was erected by his afflicted widow 6 sister /

M a r i a m Manuk / and / Miss Takoy Manuk / T h i s

tribute of affection of esteem / was likewise erected / to the memory

of the late / Jacob Arathoon Esqr. / by Zohrab Malcolm

Manuk / the nephew of / Mrs. Jacob Arathoon 1

ano Dni 1845.

Manuk J o r d a n

Born in Julpha 1800

died 1879

(Zij werden allen in dezen kelder bijgezet: M. J o r d a n was

suikerfabrikant en werd begr. 24 Feb. 1879; op 5 Mei 1864 was er

bijgezet M a r i a m Manuk vd., wed. J. Arathoon).

 

 

 


 

Gregory Nahapiet (Nahapit).

 

Meer weten over de familie Nahapiet? Zie https://www.imexbo.nl/ajiii-nahapit-marthe.html

Meer wil ik niet wijden hierover, aangezien er - in mijn ogen - een vrij onbetamelijke handeling plaats heeft gevonden, waarbij de zuster van mijn overoveropa Joseph Johannes niet heel erg netjes behandeld werd om het maar zo beleefd mogelijk uit te drukken. Nieuwsgierig? Lees dan de link hierboven.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten en speciaal extra voor mijn oud/oud/tante Mariana Hovhannes Amirkhan, die in Isfahan Nor Juga rust.

Top