Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

VAGARSHAK AVETIC OWENJOHN APCAR.

 

 

Hij was verre familie van mijn Armeense voorouders.(Via de APCAR familie Galuhan Estate Tulungagung Oost java)

 

Vagarshak was geboren te Nieuw Julfa/Nor Jugha Isfahan Perzie op 30 mei 1884, werd waarschijnlijk naar Calcutta gestuurd om daar de Armeense Hogeschool te volgen en kwam in Nederlandsch Indie aan om (RA1914) chef te worden bij het handelskantoor ZORAB EN MESROPE EN CO te Soerabaya. Ouders mij nog onbekend.

 

Hoogstwaarschijnlijk was hij al voorbestemd door zijn ouders om te huwen met NINA MARCAR (geboren 1 juli 1895 Nieuw Julfa) en zij huwden te Surabaya op 23 dec 1915.

Het echtpaar kreeg op 2 nov 1916 een dochter ELZIE APCAR.

Helaas, het noodlot sloeg toe: Vagarshak mocht de geboorte van zijn dochter niet meemaken, want hij overleed te Surabaya op 17 juli 1916, enkele maanden voor haar geboorte...

Zijn graf te Peneleh hieronder. Foto's zijn afkomstig van Krancher.com en de bijbehorende tekst op het graf is uit de Indische Navorscher 1991INN12.

Tja, toen bleven Nina en dochter Elzie alleen over in het leven.

Hoe zij in het dagelijks onderhoud zichzelf voorzagen is mij onbekend. Ik vermoed, dat zij hebben geleefd uit eigen opbrengsten en/of steun van de familie te Nieuw Julfa en te Surabaya; in elk geval aankloppen bij de Ned. Indische Steun was er niet bij.

De oorlog brak uit en Nina en dochter Elzie overleefden de oorlog en eind 1945 werden zij geevancueerd naar Singapore waar zij tot 1948 verbleven. (Waarschijnlijk bij familie, want Armeniers laten hun familie niet in de steek.)

In 1948 vertrokken Nina en dochter Elzie naar Nederland en verbleven te Den Haag.

Nina vroeg naturalisatie aan en in 1954 werd haar verzoek gehonoreerd. (Zitting 1954 nummer 3420.)

En bij de hoorzitting/kamerdebat kwam de ietwat arrogante Nederlandse "Beobachtung" tevoorschijn. Ik zeg uitdrukkelijk "Beobachtung" vanwege het feit, dat Nederland zelve in de oorlogsjaren 40-45 onder Nazi-Duits gezag stond en let goed op de tekst van het stukje hieronder, dan kunt u waarschijnlijk mijn ironische "Beobachtung" begrijpen.

 

Daar gaan we dan:

Note 1) Zij heeft zich in de oorlogsjaren in Indonesia gedragen zoals van een toekomstige Nederlandse verwacht mocht worden. Asjemenou. Een bek vol arrogantie van de beleidsbepalers. Hoe wist men wat de norm was om een goed Nederlander te zijn? Dus Nederlanders die de oorlog ontvlucht hadden waren geen goed Nederlander? LOL LOL LOL.... oei oei oei. Laat men het niet horen. Wie de schoen past trekke hem aan. Ik twijfel beslist niet aan het goed gedrag van Nina, maar ik twijfel wel aan de arrogantie van de beleidsbepalers, die dus de conditie stellen" Zoals van een toekomstige Nederlandse verwacht mag worden" en dat anno 1954 en dan ook nog gelet op de notitie nummer 3.

Note 3) De Perzische verzoekster. Mijn hemel, de Perzische verzoekster. Neen oelewappers, zij was een ARMEENSE geboren in Isfahan Perzie en dat is heel wat anders.

Toen jullie geld kwamen lenen in 1822 (920.000 guldens) van Agha Hovsep Hovhannes AMIRKHAN te Semarang om de JAVA oorlogen (1825-1830) tegen Prins Dipanegara te bekostigen, werd Agha Hovsep ook niet betiteld als PERS maar als ARMEEN. Oh ja, in deze zelfde oorlogen (voorloper Slag bij Demak sneuvelden zelfs Armeniers die vrijwillig het KNIL steunden. Zij werden toen toch ook Armeniers genoemd en niet PERZEN.)

Toen de Javaasche Bank opgericht werd in 1828 noemde men de heren JORDANS JOHANNES en ZAKARA toch ook niet PERZEN, maar Armeniers.

Note 2) Natuurlijk leefden zij en dochter Elzie van eigen middelen. Daar is het Armeense volk te trots voor om aan de deur van Sociale Zaken te kloppen. Dat doen andere volkeren wel regelmatiger toch???? En de heren beleidsvoerders worden regelmatig met open ogen in de zeik genomen, want men parkeert netjes voor de deur in een spiksplinternieuwe auto want werk heeft de verzoeker niet maar wel geld van de Soos vangen. rarara.

De PK van de gemeente Den Haag van Nina en dochter Elzie.

Kolom opmerkingen een datum 11/9/40 bij Elzie. Wat ervoor staat kan ik niet ontcijferen....iets van pers. ???? Ik meen dat deze datum niet de vertrekdatum naar Ned. Indie kan zijn geweest. Oorlog in Nederland en bij mijn weten werd Nederland vergrendeld door de Duitse bezetters of ik moet er faliekant naast zitten. In elk geval woonde Elzie Apcar te Surabaya Ketabang Boulevard nummer 4 in oktober 1940. (Indische Courant 15 okt 1940 Nieuwe ingezetenen Soerabaja).

 

Op 2 okt 1936 arriveren zij te Voorburg en vertrekken op 16 okt 1936 naar de Perenstraat te Den Haag.

 

Nina Marcar was een dochter van Mackertich Marcar en Flora Gregory.) Mackertich overleed te Makassar en Flora in Australie.) Zie voor meer details op de pagina FAMILIE MARCAR.

Haar broer Emile  (1914-1997)

Haar zuster Susan Lily (1906 -  )

Haar broer Thaddeus roepnaam Theddy (1900-1985)

Haar zuster Stella (1902 - )

Haar broer Mesrope (1911 -  )

 

En: zowel Emile en Susan Lily en NINA met dochtertje Elzie woonden in den Haag op het adres PERENSTRAAT 199 en te Voorburg op het adres Buitenruststraat 23. (Archief Den Haag PK kaarten Emile, Susan Lily en Nina/Elzie). Susan Lily vertrok in 1934 uit Indië richting Japan om aldaar te huwen.

De Buitenruststraat 23 te Voorburg en de Perenstraat 199 Den Haag hieronder via Google View.

.

 

Moge zij allen in elk geval in vrede rusten.

Top