Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

In de serie kerkhoven, iets over (een deel van) de familie van Motman, in de buurt nabij Bogor (Buitenzorg), te weten Dramaga.

Een bezoeker van deze pagina - de heer Erwin Mundt - attendeerde mij op 29 april 2017 op het feit, dat het mausoleum niet te Dramaga is gesitueerd (zie de regel hiervoor), doch op de volgende lokatie: 

Het van Motman Mausuleum is niet in Dramaga maar in kampung Pilar, Sadeng, Leuwisadeng, Bogor, West Java 16640 (vanuit Bogor/ Leuwiliang richting Jasinga) te vinden.

Ik dank de heer Mundt voor zijn behulpzame correcie in deze. 

 

De familie VAN MOTMAN .

 

Meer informatie over deze familie kunt u HIER vinden. Het betreft de familie site http://www.familievanmotman.nl/branch2.html

For those who do not master the Dutch language, please push the ENGLISH button .....Tidak paham bahasa Belanda? Ngklik ENGLISH....

Op deze site kunt terecht voor bijvoorbeeld een lijst van de begravenen op Jambu (Djamboe) en nog meer wetenswaardigheden over de familie van Motman.

 

Tidak paham bahasa Inggris / Bahasa Belanda? Silakan ngeklik dan baca: http://www.bogorheritage.net/2013/12/kisah-van-motman-sang-tuan-tanah-dari.html

Meer weten waar de nazaten van de familie van Motman mee bezig zijn: ga dan naar hun Facebook pagina https://www.facebook.com/vanmotman

 

Over deze familie van Motman is elders al veel geschreven en bekend en derhalve zal ik hier op deze pagina niet veel over hen schrijven.....

Waarom dan toch wel een pagina over de familie van Motman, als ik er niet veel meer over te vertellen heb en omdat er elders op het net al genoeg over te vinden is?

Simpel, omdat:

  1. de familie van Motman gerelateerd was aan de families van Riemsdijk en ten Cate. (En ondergetekende weer een moeder had die ten Cate heette en uit die hoek via via via afstamde... Tak Frederik Hendrik Constant van Motman/Jacoba Maria ---> Ten Cate.)
  2. ik foto's van enkele graven van de familie van Motman hieronder plaats - zie verklaring hieronder.

 

Ad punt 2. hierboven: Foto's courtesy and copyright of Endah Ayu Putriati and Sugimin Tukijan Gregorius, as known on Facebook by these names. (Except where it is stated otherwise.)

My thanks and gratitude for their cooperation and courtesy.

Ter informatie voor de beheerders van de website van de familie van Motman: De foto's die ik hier plaats zijn door mij verkregen van de genoemde personen hierboven via Facebook. Ik heb de foto's dus niet persoonlijk gemaakt , noch van de website van de familie van Motman gecopieerd en plaats ze te goeder trouw.

 

Een oude kaart van Buitenzorg met het landgoed Dramaga. (KITLV)

 

 

De begraafplaats van de van Motmans valt onder de culturele bescherming.

Nogmaals, voor nadere details, gelieve men de website van de familie van Motman te raadplegen.

Ik plaats hier slechts de door mij verkregen foto's ter (eventuele) aanvulling van bedoelde website en eventuele andere belangstellenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. P.R. van Motman staat voor Pieter Reinier van Motman.

 

 

 

 

Met dank aan meewerkenden/Thanks to/ Terima Kasih: Endah Ayu Putriati en Sugimin Tukijan Gregorius.

-------------------------------------------------

Ik vond in de www.kb.nl een krantenfoto over een nazaat van de van Motman familie in 1954. De zaak Jungschlaeger/Schmidt en het NIGO. Meer weten over deze kwestie? (Mind: Ik beweer NIET, dat deze nazaat van de familie van Motman iets van doen had met de NIGO.... Ik plaats enkel dit krantenbericht. puur omdat het een foto betreft van de administrateurswoning......) Zelf opzoeken graag, ben je van de straat af en heb je tenminste wat te doen. NIGO = Nederlandse Indische Geheime Ondergrondse.

 

 

 

 

 

 

 

Top