Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
De broers Gentis
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
Poesaka's maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Orang kecil
Ken Dedes
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
FOTO ZOEKT FAMILIE
Harry uit Maluku
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
't kampung Indootje
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
Voor kleine Laura
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor de kleine Laura uit Java en SEDIN de dienstknecht uit Madoera. Zij verbleven circa 2,5 jaar van hun leven in Nederland in dienst van een koloniaal gezin.

 

Een stukje leven van Bastiaan van der Zwaan en zijn gezin waar de kleine Laura en Sedin een deel van uitmaakten.


BASTIAAN VAN DER ZWAAN werd te Rotterdam geboren op 20 maart 1820, ging waarschijnlijk naar de zeevaartschool te Rotterdam en vervolgens naar Ned. Indië om zich later - na een poosje kapitein geweest te zijn op de bark BORA - definitief aan wal te vestigen in Oost Java en contreien en daar bij zijn brood verdiende als koopman te Soerabaya.

Op 19 juni 1848 huwde Bastiaan met Maria Krumphaar (geboren 20 maart 1830 te Riouw) en in 1857 had het gezin inmiddels 2 kinderen geheten:

 

  1. BASTIAAN HENDRIK PETER VAN DER ZWAAN, geboren 25 aug 1854 te Soerabaya en
  2. LENA PETRONELLA CATHARINE VAN DER ZWAAN, geboren 14 mei 1856 te Soerabaya. (Een geboorte advertentie vermeldt: 15 mei 1856 en memoreert de initialen van mevr. van der Zwaan - Krumphaar als E.H.) ??? Op 26 maart 1856 in de Oostpost plaatste B. VAN DER ZWAAN een advertentie dat men van plan is om naar Nederland te gaan voor een tijdelijk verblijf.

 

Hieronder een afbeelding van het gezin met 2 kinderen afkomstig van het Tropenmuseum Volkenkunde, waar ik wat vraagtekens bijzet in verband met de datering van het schilderij (1856-1858 te Amsterdam).

Waarom vraagtekens bij de datering en plaats? In elk geval zal dit schilderij NIET in de periode 7 mei 1857 tot en met 6 juli 1858, aangezien het gezin woonde te Hatert in wijk G huisnummer 111. Zie de bevolkingskaart hieronder afkomstig van het archief van Nijmegen. ( Ik mag aannemen dat het gezin van der Zwaan NIET het huisuit gaat en de dienstbode alleen achterlaat en daarom heb ik de bovenstaande datums van produktie van hets childerij als dusdanig aangenomen.)

Overigens op de kaart zelve heb ik ook wat aantekeningen te noteren:

De ambtenaar ( ja, alweer "de ambtenaar" ) maakte wat foutjes:

 

  • Maria wordt hier genoteerd als KRUMPHAEN in plaats van KRUMPHAAR.
  • De dienstmeid ALIDA ABBENHUIS geboren te 22 april 1835 te Groenlo vertrekt uit huis op 6 juli 1838 en dat moet natuurlijk zijn 6 juli 1858.
  • De dienstknecht THEODORUS SCHAMP geboren te Hatert op 4 aug 1830 vertrekt uit dit huis op 11 jan 1838 en dat moet natuurlijk ook 1858 zijn.

 

 

Tja en dan zie ik LAURA genoteerd staan, uit Java afkomstig en geloof Mohammedaansch volgens de kaart en geboren in 1843. Ze zal in 1857 dus circa 14 jaar oud geweest zijn en als kindermeisje gefungeerd hebben. Zelf nog een kind en daarom voor de kleine Laura mijn eerbetoon opdat haar naam ook voor immer op het internet bekend zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal de kleine Laura dus NIET Laura geheten hebben en zal zij de naam opgedrongen zijn door het gezin van der Zwaan.

Sedin uit Madura is dan al 23 jaar oud.

En gelet op de datering van het schilderij, zal de bediende op het schilderij dus SEDIN geweest moeten zijn. Bewijzen kan ik het niet, maar wel als hoogstwaarschijnlijk voor waar aan te nemen.

Op 6 april 1858 wordt het derde kind geboren te Amsterdam (Bron Tropenmuseum en een geboorte advertentie BS Amsterdam in De Tijd 9 april 1858) geheten MARIA HENRIETTA VAN DER ZWAAN.

Vreemd, aangezien volgens de bevolkingskaart van Nijmegen (zie boven) de dienstbode het huis en gezin te Hatert verlaat op 6 juli 1858. Zou mevr. van der Zwaan dan in een ziekenhuis bevallen zijn te Amsterdam? Ik heb GEEN geboorte akte kunnen vinden, waarin de geboorte stad als Amsterdam wordt aangeduid. !!!

Op 9 jan 1959 vertrekt het gezin B. van der Zwaan en echtgenote en 3 kinderen en 2 Javaanse bedienden per ss. JULIE CLAIRE terug naar Nederland en wordt hun 4de kind WILLEM HENDRIK BASTIAAN VAN DER ZWAAN op 26 mei 1860 te Soerabaya geboren.

In Indië overleed echtgenote Maria van der Zwaan-Krumphaar op 25 aug 1868 te Soerabaya, in de leeftijd van 38 jaar. Zij ligt te rusten in graf B488 te Peneleh Soerabaya. (Datalijst Graven Peneleh Dodenakkers.nl / Krancher.com).

Volgens Indische Navorser BRP11.pdf : In graf B488 Maria Krumphaar begraven 25 juni 1868 EN Bastiaan van der Zwaan begraven 18 dec 1899. (Volgens aktes was hij echter overleden 16 dec 1900) !!!!

Haar vader ligt te Kediri begraven, gestorven te Kediri in 1839. (Ind. Navorser.)

 

Het is inmiddels 10 okt 1872, als Bastiaan van der Zwaan zijn tweede huwelijk te LONDON sluit met SUZETTE GUILLETTE MICHELLE BRENKMAN, geboren te Semarang op 13 juni 1852 en overleden Kediri 17 okt 1903. Haar vader was CORNELIS JOHANNES BRENKMAN en haar moeder was SUZETTE GUILETTE MICHELLE DOORSCHODT. (Let op de verschillende schrijfwijze van Guilette/Guillette). Ind. Navorscher 2002INN15 vermeldt de geboorte van een broer van mevr. van der Zwaan-Brenkman geheten JAQUES CORNELLE BRENKMAN met als moeder genoemd LUSETTE GUILLETTE MICHELLE DOORSCHODT en vader CORNELIS JOHANNES BRENKMAN. (Almanak RA 1856 vermeldt de geboorte als JAQUES CORNELLE BRINKMAN.)

 

Ten behoeve van eventuele geinteresseerden in de familie Doorschodt/Brenkman, heb ik hieronder enkele data vergaard, maar niet verder uitgespit.

 

  • Op 5 juni 1868 geboren te Soerabaya: Cornelia Agatha Suzette Brenkman. Zij huwde 25 aug 1889 met Arnoldus Johannes Eerdmans.
  • Op 3 juni 1867 geboren te Soerabaya: Suzette Chiljette Michelle Brenkman. Zij overleed te Soerabaya op 1 juni 1868, krap een jaar oud.
  • Geboren 22 nov 1849 te Zwijndrecht: Susanna Guillette Michelle Doorschodt, met ouders Cornelis Volkert Jaques Doorschodt en Adriana Cornelia Brenkman.
  • Op 11 jan 1847 overleed teTegal: Susette Guillette Michiele Brenkman.
  • Wilt u meer weten: Ik zou zeggen gaat uw gang. Genoeg te vinden als u uw lange speurneus gebruikt, maar wel van te voren goed snuit.

Eveneens afkomstig uit het Tropenmuseum Volkenkunde de volgende afbeeldingen van 2 zusters van der Zwaan en hun "stiefmoeder" mevr. van de Zwaan-Brenkman een statie foto van van Heutz.

Op de "gezins" foto staat eveneens afgebeeld een Javaanse dienstbode en de foto is genomen in circa 1875. Deze dienstbode zou wel eens de kleine Laura geweest kunnen zijn, gelet op het feit, dat jonge kindemeisjes wel vaker heel lang bij de familie in dienst bleven. Geen bewijs, maar het ZOU kunnen geweest geworden zijn etc.

 

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn; moge zij allen rusten in vrede en mede vooral Laura en Sedin, die via deze wijze hun plaatsje in het huidige leven hebben, opdat men beseffe, dat vele "koloniale" nazaten weten wie voor hun gezorgd hebben destijds, toen alles zo vanzelfsprekend was...... Laura en Sedin, één der heel velen die om den brode meegingen naar een vreemd land...

Zie ook mijn pagina over Kliwon en Lina...ook zij gingen mee naar Nederland samen met mijn opa en oma en vader, ooms en tantes: Kliwon ging voorgoed, want hij stierf hier in Nederland...

en Lina ging na een 10-tal jaren terug naar Indië, want zij was niet meer nodig......(1899-1916)....,

oma was overleden en de kinderen waren groter gegroeid en de deur uitgegaan en opa kreeg een nieuwe vrouw en die had liever een Nederlandse huishoudster.......totdat opa ook overleed in 1923 en de nieuwe vrouw van opa aan haar zwerftocht begon tot zij ook overleed in 1935.....

 

 

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....