Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ergens in de jungle van Tanjung Bukit Pemangkat Sambas te West Borneo.

 

Ooit het slagveld van de KNIL tegen Chinese opstandelingen vanaf 1850 t/m 1854 en uiteraard vielen er slachtoffers, waaronder de meest bekende Luit.Kol F.J. Sorg.

En deze slachtoffers werden begraven ergens verweg van Batavia en al helemaal ver weg van huis en haard te Nederland. Dat was nu eenmaal het lot van gesneuvelde militaiuren voor vorst en vaderland en menigmaal een hongerloontje. (behalve als men officier was, maar ook niet in alle gevallen.)

De foto's van de graven zijn afkomstig van de documentaire Batu Tapak episode 1 t/m 6 Makam Obos Pemangkat te zien op Youtube. Ik moet er helaas bij vermelden dat de filmpjes (met name deel 5 en doelend op de grafplaten enigszins "onkundig" zijn geschoten door de filmer) en gepresenteerd door Letycia. De presentatrice zelf tracht nog het een en ander duidelijk te maken, doch het gebrek aan de Nederlandse taal veroorzaakt her en der wat spraakverwarring. Jammer, maar we mogen niet klagen toch...we hebben tenminste wat beelden...goed voor de nazaten mochten die hier langskomen en intersse hebben.

 

Luitenant Kolonel F.J. Johannes.

 

Hieronder een deel van zijn biografie, geschreven door van Kienschot en het hele verhaal is op de volgende link te lezen: https://www.kvbk.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1851/1851-0375-01-0054.PDF

 

Tja, Lt.Kol Frederik Johannes Sorg werd zwaar ziek na een verwonding opgelopen en na een ziekbed van circa een maand werd hij begraven en kreeg een soort monumentaal graf, mooi hek eromheen et voila: het leger had zijn plicht gedaan.

Dat was dus in 1850. Zie foto Collectie tropenmuseum. Maar des Hollanders eigen: "Zuinigheid met Vllijt " volgend, werd er aan de andere kant van het monument nog een naam vermeld, nl. die van V WINSHEIM. Zo , da's twee vliegen in een klap, dacht men. ( Ik heb me de blubber gezocht naar iets over V Winsheim, maar niente lire oftewel de Grote Onbekende.)

Hieronder de situatie vlak na het overlijden van de Lt.Kol. Sorg....Mooi ijzeren hek eromheen en de boompjes netjes gekortwiekt etc etc.....

En toen werd het 2017 en de wereld veranderde en zo ook de situatie waar de gedenknaald annex graf lag in die jaren 1850 en volgend, want anno 2017 ziet het er zo uit:

De naamplaten op de gedenknaald: F.J. Sorg met rang en aan de andere kant V Winsheim zonder toevoegingen.

De naam V Winsheim wordt bevestigd door diverse archiefbronnen Nederland en door de presentatrice van het filmpje waarin ze de letters stuk voor stuk spelt.

 

 

In 1842 vertrok er een Sergeant Majoor J.W. van Winsheim naar Indië. Ik weet niet of het deze sergeant majoor betreft. Ik vermeld het maar pro memorie.

 

Er liggen meerdere graven in die jungle, waarvan bijna alle kapot zijn...behalve dan de hieronder getoonde.

Het graf van de "onbekende" persoon WERTBRUN of iets dergelijks. Opvallend op onderstaande foto is het feit, dat de grafplaat binnenste buiten gekeerd staat...Tekst aan buitenzijde in plaats van binnenzijde graf. Op de foto kijkt men derhalve tegen de achterkant aan van de grafplaat. Het graf ziet er ook nog in redelijk staat uit.... 

Details van de grafplaat. Voor zover mogelijk er iets van te maken valt.... Ik heb nme suf gezocht doch niets kunnen vinden. De geboortedatum is ingesproken door de presentatrice in het filmpje. Op de foto onleesbaar.

 

HIER RUST / ? WERTBRUN / GEBOREN TE BONN ( UITGEPLOZEN NA DIVERSE HOEKEN BEKEKEN TE HEBBEN) 17 AUGUSTUS 1875. /OVERLEDEN OP  ??  DECEMBER 18/19?? TE PEMANKAT. (NA UITVERGROTING)

 

 

Met de beste wil van de wereld kan ik er niets meer van maken. Jammer.

 

Oh ja, tijdens rondstruinen op de Indonesische sites heb ik wat afgelachen over de nonsens die men schreef over dit graf en kerkhof waar Lt.Kol. Sorg en anderen liggen: Wat bleek? De één na de ander nam de nonsens over van elkaar en schreef dat het het graf betrof van Generaal van den Bosch...Maar men houdt wel van variatie want de namen werden behoorlijk verbasterd tot HERBUSH, van BOST, van BOCH, BOCHT en een enkeleng maakte er Gouverneur van de Bosch van....

Nog avontuurlijker maakten een paar anderen van dit kerkhof: De begravene was de "zwarte kunst" machtig en onverslaanbaar tot uiteindelijk een hogere macht de begravene had verslagen en de dood tot gevolg had. Men beweerde zelfs, dat men geweeklaag van vrouwen nabij het graf had gehoord....

Ach ja, we heten niet allemaal Hans Christiaan Andersen, sprookjesverteller,  van achternaam.

 

Hoe het ook geweest moge zijn en wie de begravenen waren: Moge zij in vrede rusten.

 

Top