Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 De Weduwe van Indië: Beynon

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag.
Ook veel Indische mensen die in Nederland een nieuw bestaan zochten, kozen voor deze stad en werden  daar  begraven.

Bijvoorbeeld  op  de begraafplaats  Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

 

Beynon uit Frankfurt ad Main en Johanna Kleynpenningh van Amsterdam. Aldaar gehuwd in 1737 en ze vertrokken met 6 kinderen op 30 dec 1751 naar Indië Een laatste kind werd kort na aankomst gedoopt in augustus 1752 te Batavia. Elias Jacob Beynon  was koopman, justitie-employée en militair officier in VOC-dienst.

Achterkleinzonen van hen waren de schilder Jan Daniel Beynon en  diens neef Christiaan Beynon.

 

Christiaan was geboren 2 jan 1844 in Batavia en overleed 3 juli 1917 te Den Haag.
Zoon van Hendrik Coenraad Daniel Beynon (1794 Bantam – 1856 Batavia)  en Anna Maria Dorothea Langwald ( geb en overl in Batavia 1803-1883).


Hij was weduwnaar van Elizabeth Bock (ca 1841 Keulen-1878 Batavia). dochter van Simon Bock en Anna Maria Schmitz. In 1885 hertrouwde hij met Antoinette Henriette Jacobsz (1863 Semarang-1928 Weltevreden), dochter van Johan Magnus Jacobsz (ca 1827 Batavia – 1874 Tjipannas) en Paulina Justina de Calonne ( ca 1832 -1895 Batavia). Christiaan was klerk op diverse gouvernementskantoren en vlak voor de pensionering in 1894 was hij assistent-resident van Tjitjalengka, In 1910 ging het gezin met drie kinderen naar Nederland. Antoinette keerde met jongste dochter Suzon terug in oktober 1918.


Dochter Dorothea heeft in 1932 haar kennis/vriend de wijnverkoper Wijnand Hubert Henri van Daelen (1889 Venlo-1932 Den Haag)  bijgezet in het graf van haar vader.

 


Ander graf: 

 

 

 


Edwin Paul Christy Beynon was geboren 4 aug 1920 in Loemadjang  en overleed 5 mei 1980 in Vlaardingen, zoon van Adrienne Dom  en  de controleur Binnenlands Bestuur, later assistent-resident Paul Anne Beynon, kleinzoon van Christiaan Beynon en Antoinette Jacobsz.


Edwin  was met zijn vader in hetzelfde jappenkamp Tjimahi.  In 1948 was hij mede-oprichter van veem-  en expeditiebedrijf  ‘de Unie’ te Batavia. Dit per 1 juni, tegelijkertijd was hij  met vrouw en dochter op de ms Oranje halverwege naar Nederland. Hij huwde ca 1946 met Jeanne Elisabeth Salomons, geboren 18 april 1920 in Batavia, overleden te Vlaardingen 22 okt 1982. Dochter van Hendrik Pieter Salomons ( 1883 Rotterdam – 1936  Amsterdam ) en Adolfine Amalie Elisabeth Bischoff (1891 Tjiandjoer – 1976). Adolfine was nichtje van ‘Jantje en Betsy’.


Zoon Pietje Salomons was waterpoloer op de Olympische Spelen van 1948
Vader Hendrik Pieter S werkte bijna 30 jaar bij importbedrijf Schnitzler en Co, totdat de zaak liquideerd werd in juli 1933 en hij employee werd bij persbureau Aneta en de kranten Locomotief en Nieuws van den Dag.

 

 

Top