Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.    

 

 

 1. 20 sept 2020: Voorlopig GEEN nieuwe pagina's in de maak, behalve enkele pagina's waar ik geen moelijkheden mee verwacht. Door één of andere rariteit in de software van de provider zijn er verminkingen ontstaan in de reeds gemaakte pagina's en wel hoofdzakelijk in de maanden vanaf maart 2020 tot en met augustus. Ik ben druk doende om de verminkte pagina's te herstellen, doch dat vreet tijd en energie en ik baal als een stekker want het zijn er een paar honderd pagina's schat ik in.

  

 

December 2020. (Zie mijn mutaties 20 sept 2020).   

 1. 01 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van Carel Frederik Winter en zijn echtgenote Jacoba Hendrika Logeman, oorspronkelijk begraven te Jebres Solo, maar door de Vereniging van Liefhebbers Javaanse Literatuur in 1984 overgeplaatst naar het terrein van de Keraton te Solo. Voorzien van details.
 2. 02 dec 2020: Geplaatst een pagina met mijn eerbetoon aan al die onbekende KNIL soldaten, die om den brode in dienst gingen en het leven lieten en ergens in de jungle van SIGLI Aceh liggen te rusten en te wachten tot de tand des tijds alls heeft weggeveegd.
 3. 04 dec 2020: Een pagina met het graf van Jan Brouwers, hoofdonderwijzer HIS te Pangkalpinang te Riouw, overleden in 1897 en voorzien van een foto van het graf anno juni 2020 en wat achtergrond details. Hij was gehuwd met Aaltje Hanzon die in 1941 te Hilversum overleed en nooit hertrouwd was.
 4. 07 dec 2020: Geplaatst een pagina met 2 graven gelegen op een stukje "jungle" grond in de desa DASUN nabij Lasem en vallend onder district Rembang met vraagtekens en wat details en voorzien van foto's. 
 5. 07 dec 2020: Geplaatst een pagina over het oude en nog steeds in gebruik zijnde christelijke kekrhof te Soekaboemi. Helaas zijn de graven uit de koloniale tijden niet meer herkenbaar. Ik heb hier slechts enkele beelden geplaatst om de rampzalige toestanden te tonen.
 6. 08 dec 2020: Aanvullingen met foto's van de graven wed Boonemmer geb.Steijger Lt SuersenLt Schmulling  en van der Linden op het kerkhof te Ngawi.
 7. 09 dec 2020: Geplaatst een pagina Ngawi kerkhof deel 6 met de graven van de heer F.A.J.A. Berg, Deetje Milder, G.F.A. Gout en echtgenote Portier en Johannes Cornelis Henricus Jeekel. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 8. 09 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van de kleine Willy Alfred Charles Andre apart en eenzaam verlaten ergens in de streek TEMPEL van het Sleman disctrict Jogja noord. Voorzien van achtergrond details en foto's van zijn eenzaam maar nog redelijk intact grafje.
 9. 13 dec 2020: Geplaatst een vervolgpagina OUDERS VAN JOHANNES CORNELIS HENRICUS JEEKEL ter ere en respect van de familie, voorzien van veel prive details en foto's. (Op 15 dec 2020 enkele aanvullingen gedaan op bedoelde pagina). Zie verder ook de pagina Ngawi kerkhof deel 6 met het graf van de kleine Johannes Cornelis Henricus Jeekel(De eerstgeborene zoon).
 10. 15 dec 2020: Enkele pagina's hersteld die vernield waren door de software storing op de servers van mijn provider.(Zie mijn bericht hierboven van 20 sept 2020. Het betreft de eerste twee pagina's van het "nieuwere" kerkhof Utaralaya te Djokja. (Jogya).
 11. 17 dec 2020: Een pagina over het kleine prive kerkhofje te Pageruyung/Soekamangli te Kendal, koffie onderneming in bezit van de familie Soeters. Tegenwoordig is het een rubber plantage. Er zijn in totaal 6 graven en ik heb er slechts 2 van kunnen ontcijferen, namelijk die van de eigenaar Petrus Hendrikus Soeters en echtgenote Anna Elisabeth van Deventer. Foto's beschikbaar gesteld door de heer Aga Yurista P. waarvoor veel dank.
 12. 19 dec 2020: Geplaatst een pagina over het mausoleum/graf van de heer Gerrit Lebret en echtgenote mevr. Hesselaar op de suikerfabriek KEDAWOENG nabij Pasuruan en welk graf onder monumentenzorg van Indonesia valt. Voorzien van enkele details en foto's van het graf.
 13. 19 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van de heer Petrus Jacobus Meijer en welker graf opgekalefaterd werd door de Indonesische Monumentenzorg op het terrein van de ex SF Gondang Winangoen (tegenwoordig suikerfabriek museum) voorzien van achtergrond details en foto's.(Zoals het was toen en heden ten dage.)
 14. 21 dec 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indie iets over het graf van de familie Ginkel Deurink, zoals samengesteld en geplaatst door het I4E.
 15. 21 dec 2020: Geplaatst deel 1 van het Protestants kerkhof te PENANG Georgetown waar enkele Nederlanders begraven liggen, ondanks dat het eiland Penang behoorde tot de Strait Settlements van de UK. (Bijv. Jan Rodyk ex gouverneur Ternate).Voorzien van foto's en wat achtergrond details. Zijn dochter Cornelia van Someren Rodyk was de laatst begravene aldaar.
 16. 21 dec 2020: Geplaatst deel 2 van het Katholieke kerkhof te PENANG Georgetown, waar enkele Nederlanders begraven liggen. En dit keer speciaal voor Charles Hugo Verhulst. Waarom? Lees het zelf maar. Foto's en details. Let wel: Katholiek schreef ik dus hierboven. Ligt vlakbij het Protestants kerkhof dat vroeger het Christelijk kerkhof heette.
 17. 22 dec 2020: Geplaatst deel 3 van het Protestants kerkhof te Penang Georgetown met de focus op het graf van mevr. Johanna Sara Wilhelmina van Rees van Braam Morris. Zij overleed april 1878 op de rede van Penang op het schip Torrington op weg naar Nederland. Haar echtgenoot Otto van Rees en hun 6 kinderen kwamen enkele maanden later aan in Nederland en lieten moeder Johanna achter in den vreemde.
 18. 22 dec 2020: Geplaatst deel 4 van het enigszins nieuwere Christelijk kerkhof te Penang Georgetown (Dit keer Western Road) met de focus op de heer Cornelis Kikkert 1ste stuurman Gouvernemenst Marine en geveld door een slopende ziekte en het graf van de vrijwel onbekende Hiepke Jan Crommers geboren te Groningen en ook vroeg overleden in de bloei van zijn leven. Enkele achtergrond details en foto's. Dit kerkhof aan de Western Road bevat oude alsmede nieuwe graven en is nog in gebruik. De Europeanen liggen apart en de lokale Chinezen ook.
 19. 23 dec 2020: geplaatst deel 5 van het Protestants kerkhof te Penang Georgetown met de focus op het graf van de heer Gustac Clemen, een handelsman geboren te Lippe Duitsland en veelvuldig naar Amsterdam (1851, 1856 en 1859) gekomen voor zaken en uiteindelijk mede-administrateur werd in de begin-oprichtingsjaren 1869 van de Deli Tabak Mij samen met de heer Jacobus Nienhuys. Gustav redde het niet en overleed enkele maanden na de oprichting, daar waar de heer Nienhuys wel zijn fortuin maakte.
 20. 24 dec 2020: geplaatst een pagina Prive kerkhofje familie Marshall te Boyolali met een foto van een 4 tal graven en heel veel vraagtekens. Een deel is opgelost via Boeroeng en het boek Marshall bij IGV.
 21. 24 dec 2020: geplaatst een pagina over een verlaten apart KNIL kerkhofje Pulo Sarok te Aceh, midden in de desa verscholen met circa 12 graven van gesneuvelden.
 22. 26 dec 2020: geplaatst een pagina over het kerkhof Bantaeng/Bonthain Celebes met uitvoerige uitleg en foto's van de graven. Helaas is de kwaliteit van de foto's soms niet al te best. Begravenen: Bosch, van Pamelen, Goudswaard, Mortodok, Karels. Het kerkhof bevatte tot 1973 honderden graven, doch een zware overstroming in 1973 heeft talloze graven vernield en zelfs weggespoeld.
 23. 27 dec 2020: geplaatst een pagina over een klein verborgen kerkhofje met circa 20 graven op de lokatie Asahan/Selawan Noord Sumatra en gelegen midden in de rubber plantages. Geen namen bekend, slechts van mijn kant een eerbetoon aan diegenen die er rusten.
 24. 28 dec 2020: geplaatst een pagina over het graf van Susanna Geertruid van Kempen geboren Haije, gelegen op het eiland Cingkuak (voorheen genaamd Poeloe TJINGKOE en diende het als een soort eiland Onrust Batavia maar dan voor deze streken te Sumatra) voorzien van details en foto's. Zij was de jong gestorven echtgenote van de laatste commandant van het VOC fort op het eiland Thomas van Kempen,alvorens het in 1781 door de Engelsen werd veroverd en verwoest. Thomas werd gevangen genomen en stierf te Amsterdam in 1784. Susanna stierf in 1764. In 1911 werd het graf door een achterkleindochter Sabine Hoogenstraaten geboren van Kempen verfraaid en tegenwoordig valt het graf onder Monumenten zorg van Indonesia. Op de grafplaat staat een geheel Franse tekst als eerbetoon.
 25. 28 dec 2020: geplaatst een pagina over een graf aan de kant van een bewoonde straat gelegen op een erf en waarvan Google View het waarmerkt als een "kuburan Belanda/ Nederlands graf" gesitueerd aan de Jl. Taebenu te Kupang Timor. Vreemd, want vlakbij is een offcieel Europees oud kerkhof.
 26. 29 dec 2020: geplaatst een pagina over het oude Europese kerkhof te Manado (tegenwoordig heet de straat Jl. Arie Lasut) voorzien van foto's van het kerkhof maar geen details helaas, omdat ik geen specifieke beelden heb van de graven zelf. 
 27. 29 dec 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Gonggrijp Reijneke , zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van de foto van het graf.
 28. 30 dec 2020: geplaatst deel 1 van het Engelse kerkhof te Benkoelen met de focus op een begravene geheten LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS rustend in een groot mooi praalgraf. Ik heb helaas veel vraagtekens open staan over Lourens.
 29. 30 dec 2020: geplaatst deel 2 van het Engels kerkhof te Benkoelen met de focus op de familie van Andel-Smits en voorzien van wat details en achtergrond informatie. Het gezin heeft veel leed ondervonden, verloor 3 kinderen op jonge leeftijd en mevr. van Andel-Smit stierf in het gevangenkamp enkele maanden voor het einde van de oorlog.
 30. 31 dec 2020: geplaatst deel  van het Engels kerkhof te Benkoelen met de focus op de familie Jansen-Stroot, voorzien van achtergrond details en foto graf.
 31. 31 dec 2020: geplaatst tevens de graven van de families:  de familie Spaans-Bohlander en de familie Geway die op het Engelse kerkhof te Benkoelen rusten.

 

Op naar het einde van 2020 en begin 2021. En uiteraard is het kleine Nederland weer groots in haar wandaden... Vuurwerk verbod en toch 400 gewonden en grote rotzooi etc etc. en ellende voor gedupeerden...Openbare vernielingen die voor rekening van de belastingbetaler komen en dat snapt het tuig niet..want hun hersenpan is zo leeg als een leeggescheten darm....

 

Januari 2021 (Zie mijn mutaties 20 sept 2020). 

 

 1. 01 jan 2021: Geplaatst een pagina over een nieuwjaarsgroet aan mijn moeder, die te Soekoen Malang kerkhof rust en waar men sinds 2017 tussen de graven in een koffie plantage heeft neergeplonkt. Men kan de koffie proeven en ik zou zeggen: gaat uwes gang.
 2. 05 jan 2021: Geplaatst een pagina over hotel Huize Hansje te Sarangan nabij Magetan/Madioen, gerund door mevr. Theresia Swaving, voorzien van foto's en achtergrond details. Mevr/ Swaving overleed in 1948 te Haarlem en zij was een aangetrouwd familielid van me.
 3. 05 jan 2021: Diverse verminkte pagina's hersteld. Dank je wel provider voor de extra moeite en energie die ik er nog steeds in moet steken. Zie mijn aantekening bij 20 sept 2020.
 4. 06 jan 2021: Diverse verminkte pagina's hersteld. De maand aug 2020 moet nu weer in orde zijn. Blijft over te restaureren: maanden april, mei, juni en juli 2020.
 5. 07 jan 2021: Geplaatst anvullingen op de pagina Peneleh 12 met betrekking tot het graf van de heer Franciscus van Delden.
 6. 08 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de heer Henri Gerard Nicolaas van Groll op het kerkhof Peneleh, ten eerste weduwnaar van Frederika Henriette Andreas (overleden op 24-jarige leeftijd), dochter van mijn oudoom Paulus Andreas  en oudtante Johanna Christina Kesler) en hij hertrouwde Mathilda van Casand. Het echtpaar runde een hotel te Bodjonegoro.
 7. 9 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf B775 Peneleh van de familie van Hien, voorzien van achtergrond details en foto van het graf. De heer  Hendrik Alexander Julius van Hien werd op zijn werk vermoord; hij was pakhuismeester.
 8. 10 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van mevr. K. Grunewald geboren Bhe Kim Nio op het kerkhof Pekalongan. Voorzien van foto graf en achtergrond details. Ter harer ere.
 9. 11 jan 2021: Geplaatst een pagina over het Duits militaire kerkhof te CIKOPO / Sukaresmi Preanger, geheten Arca Domas,  destijd opgericht door Emil Helfferich ter ere van de Duitse gevallenen 1914.
 10. 11 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Rozeboom - van Heuven van Staereling in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaats op en door het I4E.
 11. 12 jan 2021: Geplaatst een pagina met een link naar de website van de heer Martin Baltes, die foto's heeft gemaakt van het kerkhof Tanjung Pinang te Riou.
 12. 14 jan 2021: Geplaatst een pagina over het RK missie kerkhof te Mendut met foto's van enkele graven en achtergrond details erover. (Pastoor Schräder, Zuster Kievietsbosch en een onbekende dame Eulalie Tableg). Ik heb verbanden kunnen leggen tussen Schräder, Casparie en van Motman.
 13. 14 jan 2021: Geplaatst een pagina over een onbekend kerkhofje midden in de sawa's en gelegen naast een Muslim kerkhofje nabij Ceper Klaten. Zomaar voor diegenen die er rusten opdat zij niet vergeten worden.
 14. 15 jan 2021: Geplaats een pagina over een onbekend kerkhofje midden in de sawa's en gelegen in de desa Krajan. districh Gatak, gemeente Sukoharjo (nabij Solo).  Zomaar voor diegenen die er rusten opdat zij niet vergeten worden.
 15. 16 JAN 2021: Geplaatst op de pagina KERKHOF TANJUNG PINANG enkele aanvullende mededelingen en daarmee verwijzend naar de subpagina's van dit kerkhof met de focus op de begravene(n) waar ik details van heb geplaatst.
 16. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof graf Sophie Adelaide Holliger Rumpf, voorzien van foto en achtergrond details.
 17. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met grafzuil kind Cornelius Etienne van Epen en zusje Cecilia Francoise van Epen. Voorzien van foto en achtergrond details.
 18. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Jan Willem Keulemans en zijn echtgenote Adolphina Mathilda Hendriks. Voorzien van foto en achtergrond details.
 19. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Jan Antonij Scholten ex militair. Voorzien van foto en achtergrond details.
 20. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Maarten den Hartog, hoofdonderwijzer 2 Europese School Medan en hij overleed aan boord van de ss RUMPHIUS op weg naar Batavia in de leeftijd van 49 jaar. Voorzien van foto en achtergrond details.
 21. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van de familie VAN ANGELBEEK KOEK, waar ik via een oom van mijn grootvader Julius Boers aan gerelateerd ben. Voorzien van foto en achtergrond details.
 22. 18 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met de graven van enkele leden familie WALBEEHM, voorzien van foto's en achtergrond details.
 23. 19 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Anna Carolina Buitenhuis geb van Schelling die gekoppeld is aan het graf van Ferdinand Louis Nix. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 24. 19 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Maria Julia Bruigom geboren Lewis. Voorzien van foto en achtergrond details.
 25. 20 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van Johannes van Otterloo, srgt.majoor Geweermaker, te ruste gelegd op het kerkhof Pontianak Jl. RA Kartini en die onder verdachte omstandigheden het leven liet op 33 jarige leeftijd. Waarschijnlijk vergiftigd door zijn huishoudster daar waar het leger als doodsoorzaak influenza opgaf.
 26. 20 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van Justina Beljaars geboren van Ginkel op het kerkhof Pontianak te Borneo. Zij overleed op 20 jarige leeftijd en was slechts 3 maanden gehuwd. Zij huwde Gerrit Coenraad Beljaars en daar kan men meer over lezen op de website van Krancher dot com.
 27. 21 jan 2021: Geplaatst een pagina MANZ KANDOU in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E. Voorzien van foto en achtergrond details.
 28. 21 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van mevr. Maria Sophia Leunissen Brantz op het kerkhof Pontianak te Borneo. Zowel het geslacht Leunissen als mede geslacht Brantz waren bekende geslachten te BANDA. Voorzien van foto's met vermelding bronnen en achtergrond details.
 29. 22 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof met het graf van de twee gezusters Jeane en Othilde KLERKS. Voorzien van foto en achtergrond details.
 30. 22 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof inzake de nazaten van mevr. Jeane Livain geboren Klerks, voorzien van foto's familieleden en nazaten en achtergrond details.

 

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top