Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Maart 2019:

 

 1. Geplaatst 2 maart 2019: aanvullingen op de pagina Rienk Spekman. Hij was client van mijn oudoom notaris C.P.A. Boelen en destijds had ik vermoedens dat er een relatie bestaan moest hebben tussen de families Spekman en Boelen. Deze vermoedens blijken waarheid te bevatten. Dankzij mevr. Desiree Roell - die mijn website bezocht - verkreeg ik informatie die mijn vermoedens bevestigde. Zie hiervoor de pagina RIENK SPEKMAN onderaan de pagina.5
 2. Geplaatst 5 maart 2019: Een vervolgpagina Slag in de Javazee 2A met foto's van de herdenking Ereveld Kembang Kuning Surabaya op 27 febr 2019.
 3. Geplaatst 17 maart 2019: een pagina Eenzaam graf te Bangka van Dirk Willem Becking, mil. commandant KNIL Bangka. Zijn graf valt nu onder cagar budaya Indonesia (Monumentenzorg) en het is het enige graf wat bewaard is gebleven op dit kleine kerkhof te Soengei Slan (Sungai Selan) Midden Bangka. De rest van het kerkhofje is bebouwd onder andere door de PolSek (Politie). Kortom, één en ander voorzien van foto's en achtergrond details en links naar diverse Indonesische websites waaronder Bangkapos.com. In het stukje heb ik een link gelegd naar het boek geschreven door majoor van Rees 1865 in welke hij het gebeuren op Bangka in verband met de opstand door Depati (Depatty) Amir uit de doeken doet en waarbij majoor Becking een belangrijke bijdrage had aan de overgave van Amir.
 4. Geplaatst 21 maart 2019: een pagina Taman Prasasti museum kerkhof Jakarta deel 6 met daarin iets vermeld over de graven en achtergronden van de families Onno Reint Hugo van Harrevelt/de Rotte en iets over Franciscus Hendrikus Valkenburg, hofmeester KPM en voorzien van genealogische details.(de laatst genoemde tevens voorzien van wat trieste details.). Het graf van de familie van Harrevelt/de Rotte is - zoals door de leiding van Taman Prasasti echter ongevraagd en onvermoed verkeerd in elkaar gezet in het museum, want ten onrechte is bij dit graf een grafplaat extra bijgeplaatst welke toebehoort aan het graf van Johanna Gerarda Christina Lenshoek. Op de bewuste pagina heb ik hierover ook meer details vermeld. Voorzien van foto's welke gemaakt en eigendom zijn van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, afgestudeerd archeoloog.
 5. Geplaatst 25 maart 2019: Aanvullingen op de pagina Padang Sawah Lunto kerkhof met betrekking tot de families SüSSKIND, IDELKOWITZ, KULLA, FRANCKEL, GRIMBERG etc. Voorzien van foto's.
 6. Geplaatst 27 maart 2019: Een pagina SUKUN KERKHOF MALANG deel 5 met foto's en gegevens/achtergrond details over de graven van enkele leden van de families MAC GILLAVRY- de VICQ de CUMPTICH, HUMMELGENS, MULDER, SCHERER, PRUYS VAN DER HOEVEN, ZIMMER, URBACH. De foto's van de graven zijn afkomstig van de heer Bayu Sandi en dragen zijn copyright.
 7. Geplaatst 27 maart 2019: Een pagina SUKUN KERKHOF MALANG deel 6 met foto's en gegevens/achtergrond details over de graven van enkele leden van de families ALEXANDER-DEUX, DE JONG en LUTTER. De foto's van de graven zijn afkomstig van de heer Bayu Sandi en dragen zijn copyright.
 8. Geplaatst 28 maart 2019: Een pagina KERKHOF BODJONEGORO met foto's en achtergrond details van de begravenen. Het betreft enkele leden van de families GERRITSMA, JURHILL, JONKERS, CORES DE VRIES, BOER. En op één of andere manier hadden zij wat van doen met het leger.
 9. Geplaatst 29 maart 2019: enkele aanvullingen - verkregen van Boeroeng - inzake de familie Londt-Schultz op de pagina PADANG SAWAH LUNTO KERKHOF. Zie ook boven onder punt 5 d.d. 25 maart 2019
 10. Geplaatst 29 maart 2019: Een pagina over een klein familie kerkhofje Jarit/Lumajang ergens in de sawahs buiten het stadje Lumajang met enkele graven van een familie die - volgens mij de familie van Leeuwen uit Lumajang moet zijn - maar niet bewezen kan worden. De graven zijn vervallen en er zijn geen grafplaten. Maar gebasserd op de uitspraken van lokale inwoners en gegevens uit de almanakken, moet het volgens mij deze familie zijn. Voorzien van foto's.
 11. Geplaatst 29 maart 2019: Aanvullingen pagina Pangkalpinang 1 met foto's graven van BERT KUIJT en J.B. WATTIMENA en PAANS
 12. Geplaatst 30 maart 2019: Een pagina over het kerkhofje LONTHOIR te Banda met iets over het graf van Margaretha Martina Johanna Adriana Amalia Kruijt (dochter van ass.res. Pieter Kruijt) en zij was gehuwd met Albert Mulder (landhuurder Banda). Zij was 18 jaar toen zij huwde en 19 jaar toen zij overleed. De foto's heb ik ten dele verkregen via www.paulinegaspersz.com waarvoor dank.
 13. Geplaatst 31 maart 2019: Een pagina over een klein verscholen kerkhofje te Samarinda Oost Kalimantan (Borneo) met enkele graven. Helaas niet veel kunnen vinden over betrokkenen. Voorzien van foto's.


April 2019:

 

 1. Geplaatst 2 april 2019: Een pagina genaamd BUKITTINGGI kerkhofje Adriana van der Leer. Een en ander opgezet ter ere en respect van Adriana. Zij was een Inlandse kristenvrouw die huwde met de militair Adrianus Jacobus van der Leer en zij stierf ergens tussen 1911 en 1915. Het gezin kreeg 5 kinderen. Na haar verscheiden trok Adrianus met zijn kindertjes weer naar Nederland terug. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 2. Geplaatst 3 april 2019: Een pagina genaamd Banyuwangi kerkhof deel 1, namelijk net iets buiten de stad alwaar Indische mensen begraven liggen, die niet naar Nederland vertrokken zijn en daar na de onafhankelijkheid zijn gebleven om hun leven te vervolgen. Het betreft hier om enkele leden van de familie MARCUS (Frederik Johan) en de familie ANGELO-DAVIDSON. Te zien en te lezen op de Pagina Banyuwangi deel 1 Genteng Pandan Kembiritan.
 3. Geplaatst 5 april 2019: In vervolg op deel 1 hierboven: Een pagina genaamd Banyuwangi deel 2, ook buiten de stad gelegen en dat kerhofje heet Kalipuro, niet te verwarren met Kalibaru wat vlakbij ligt.... Deze pagina is geheel gewijd aan enkele leden van de familie de la CROIX (Francois Alexander, zijn zoon Benny en de oudere broer van Francois, zijnde Lodewijk Napoleon), die in de landbouw kolonie BRASSAN hun woon- en werkgebied hadden. De foto's en gegevens heb ik gekregen van een nazaat de heer George de la Croix. Te zien en te lezen op de Pagina Banywangi deel 2 Kalipuro en Brassan.
 4. Geplaatst 6 april 2019: Een pagina over de geboorte akte van mijn moeder Beatrix ten Cate met uiteenzetting over enkele eigenaardigheden in de akte en achtergronden van de getuigen bij de aangifte van de geboorte te Pasoeroean. Te zien en te zlen op de pagina Mijn Moeder Beatrix deel 1.
 5. Geplaatst 8 april 2019: Een pagina over een erfrecht akte te Pasoeroan uit 1909, waarbij mijn opa Gerrit Willen ten Cate als procuratie houder voor mevr. Bolderman-Weijdemuller mee gemoeid was. De akte werd door de Resident LODEWIJK KREISCHER opgesteld en ik hed de betrokken personen (Bolderman, Weijdemuller, Schoonheijt, ten Cate, van der Capellen) bij deze akte onder "de loep" genomen. Een en ander te zien en te lezen op de Pagina Mijn Moeder Beatrix deel 2.
 6. Geplaatst 13 april 2019: Een pagina genaamd De GG Charles Christiaan Tromp en iets over zijn nazaten. Niet over alle, maar slechts summier over Barthus Jan(us) Tromp en enkele van diens kinderen.
 7. Geplaatst 14 april 2019: Een pagina Kerkhof Cicalap deel 2 met details en foto's van de graven van B.E.C. Spreutels, Dr. Willem Smith en de onderwijzer Reurslag, allen overleden te Cilacap.
 8. Geplaatst 14 april 2019: Een pagina Kerkhof Cilacap deel 3 met details en foto's van de graven van Willem Piet Koster (hij was wees en kwam terecht op de pupillenschool militairen gelukkig anders werd het toch moeilijk voor hem), C.M. Wedding en Heins/Wedding, en Scott, allen overleden te Cilacap.
 9. Geplaatst 18 april 2019: Een pagina over het kerkhof te GOMBONG ( nabij Fort van der Wijk en waar veel KNIL militairen rusten) met foto's van de graven van Hermanus Heffelaar, Jacobus Robert Horst, Willem Hendrik Poepaart en Karel Emor. Één ander voorzien - waar mogelijk - van details.
 10. Geplaatst 20 april 2019: Een pagina over de graven van de familie Murk/de la Croix/van der Werf op Cimahi, Pandu Bandung, Purwokerto, Kali Banteng ereveld Semarang en voorzien van heel summiere details, aangezien op de pagina zelf al links staan, verwijzende naar websites waar veel te vinden is over de families en hun leven. Één en ander met verkregen foto's van George de la Croix waarvoor mijn dank.
 11. Geplaatst 21 april 2019: Een herschreven pagina Diverse Kerkhoven deel 5 maar nu omgedoopt tot pagina SEBELIMBINGAN BORNEO met behoorlijk wat aanvullingen, waaronder de graven van I.D. PARERA en F.D. BASTIAAN.
 12. Geplaatst 22 april 2019: Aanvullingen onderaan de pagina op de pagina PURBALINGGA KERKHOF met betrekking tot het graf van Wilhelmine Hoff.
 13. Geplaatst 22 april 2019: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Moentilan / Bojolali betreffende lokatie van het HUIDIG kerkhof, aangezien de garven destijds verkast werden. Op twee graven na: die van Clara Hortense Jüch en Karel Simon.

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....