Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Wist u dat er onder de Indischen meer dan
wijsneuzen zijn, die het allemaal beter weten....

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Het jaar 2017 is begonnen. Veel mist en dus weinig sier vuurwerk, maar de aso's staken destemeer de bommen af en lieten de rotzooi als gewoonlijk achter zich. Doen ze thuis toch ook een klerezooi achter zich laten, want het zijn zwijnen....

Zag een wildvreemde in zijn auto de parkeerplaatsen op rijden, parkeren, de achterklep opengooien en achter elkaar de bommen de lucht in laten knallen en na afloop er als een speer weer vandoor gaan. Zijn koelerezooi natuurlijk achterlatend. Nederland wordt met de dag groter wat betreft de aso en randdebielen bevolking. Het is dat ik geen bazooka had, anders.....

Zag een paar aso's de vuurwerkbommen in bomen gooien naar de angstige schuilende vogels en een lol dat de hondekoppen c.q. zwijnenbastaards hadden.... Idioot debiel inteelt gedrag. Leve de beschaving in een beschaafd land. Me oela.

  

 

 

Oktober 2017 

 

 1. 02 okt 2017: Geplaatst een speciale pagina over het oude 2de Europese kerkhof te Semampir Kediri hetgeen tegenwoordig TAMAN PEMAKAMAM UMUM (TPU) genoemd wordt. Ik had reeds eerder iets over dit kerkhof geschreven  zie hiervoor de pagina SEMAMPIR KEDIRI deel 1) en heb in aansluiting een tweede pagina hierover gemaakt. Dit heb ik kunnen bewerkstelligen met een zeer grote en welwillende medewerking van een speciale kennis, die er een treinreis voor over had om enkele graven voor mij te fotograferen en waarvoor ik zeer dankbaar ben.Het resultaat van mijn research over de begraven personen zelve in deze tweede serie is eigenlijk als nihil te beschouwen, maar de zijdelingse details hebben mij persoonlijk toch iets wijzer gemaakt over de achtergronden van de personen die hier begraven liggen. Bijvoorbeeld een vrouw die hier begraven ligt en wier familieleden (vader en broer DEPPMANN ) in de Jappenkampen zijn overleden.... Kediri, de stad van mijn ouders, waar ik zelf ben geboren, de hoofdstad uit het oude Javaanse rijk en tevens de stad waar zoveel ellende voor haar bewoners te vinden was. Te zien en te lezen op de pagina SEMAMPIR SPECIAAL.  Met heel veel dank aan Lianathal, dochter van Sofie en Hendra.
 2. 04 okt 2017: Geplaatst een pagina over een oud kerkhof te Majalengka in de Preanger, distric Cicurug (Tjitjoeroek) met slechts nog twee "leesbare" grafplaat namen. De rest van het kerkhof is leeggeroofd door de lokale bevolking. Jammer. Het betreft 2 namen JELEHADE en JOHANES SELANNO. Ik heb hierover heel weinig kunnen vinden in de almanakken en overige documenten. Jammer. Desondanks leekhet me de moeite waard om een pagina er aan te wijden. Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF CICURUG MAJALENGKA.
 3. 16 okt 2017: Geplaatst een pagina over ELISE ANTOINETTE JOHANNES, dochter van MACKERTIS JOHANNES en DOROTHE WILHELMINA CHARLOTTE DE GRAAF. Elise was gehuwd met de heer Swaving. In deze pagina heb ik getracht iets uit de doeken te doen betreffende de reaties tussen de families Jan en Gerrit Scheltes, die met zusters van Elise Antoinette waren gehuwd, de relatie tussen de families Godee en Godee Molsbergen en Soentken, die op één of andere manier door elkaars leven liepen. Te zien en te lezen op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3A. Er staan puzzels tussen en aan u om het op te lossen, als u er belang bij heeft.
 4. 19 okt 2017: Geplaatst een pagina over Vagarshak Avetic Apcar, begraven te Peneleh graf b3377. Hij stierf op 33 jarige leeftijd en liet zijn vrouw Nina Marcar en dochter Elzie achter. Deze pagina verhaalt over de gedachtengang van de regering destijds, toen Nina in 1954 naturalisatie vroeg en de regering haar betitelde als Perzisch, terwijl zij Armeens was en helemaal om uit je dak te gaan is de bewering van de regering, dat Nina zich in de oorlogsjaren had gedragen zoals het een toekomstige Nederlandse onderdaan betaamt. Een toekomstige Nederlandse onderdaan.... terwijl in die oorlogsjaren er helemaal geen Nederland was, want de Nazi's hadden Nederland bezet... En het verschil niet weten tussen een Perzische en Armeense....Wat een arrrrrrrrogantie..te zien en te lezen op de pagina Vagarshak Avetic Owenjohn Apcar. Succes ermee.
 5. 22 okt 2017: geplaatst 2 pagina's over het graf B574 van het Peneleh kerkhof, waarin te ruste liggen enkele familieleden WITTICH en tevens de heer Werner. Eén en ander uitgezocht omdat ik geen verband zag tussen de heer Werner en de familie Wittich. Een lid van de familie Wittich (Dora Augusta) was gehuwd met Sarkies Thaddeus Marcar, een Armeens koopman geboren in New Julfa Isfahan. Tevens iets over het eerste huwelijk van Dora met de heer Dirk Hoogslag waarbij enkele bzondere vreemde details tevoorschijn kwamen. Te zien en te lezen op de pagina GRAF PENELEH B574 SURABAYA en de pagina SARKIES THADDEUS MARCAR,
 6. 26 okt 2017: Geplaatst een pagina over het "geheime" leven van de jonge Raden Mas Noto Soeroto in Den Haag. En met name de nadruk op Reiniera Roghair, die op 16-jarige leeftijd van de Raden Mas zwanger raakte. Hun dochtertje Cecile Noto stierf op 3-jarige leeftijd in 1920. Reiniera en haar zussen trokken naar Indie, alwaar Reiniera op 31 jarige leeftijd te Soerabaja overleed. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Kembang Kuning Reiniera Roghair. Fotos van het graf met dank aan Aisha Krancher van www.krancher.com die mij de foto's toestuurde en toestemming gaf tot plaatsen.

 

November 2017

 

 

 1. 03 nov 2017: Geplaatst de pagina JOHANNESS EN JOHN. De levensverhalen van enkele leden van de Armenische families BASIL JOHANNESS en ABRAHAM JOHN die in Nieuw Julfa Isfahan Perzie geboren werden en via Calcutta en Singapore naar voormalig Nederlands Indië te Bandoeng trokken op zoek naar geluk en vrede. Zij maakten de verkeerde keuzes, de tijden zaten niet mee (er was een wereldwijde recessie), zij raakten failliet, zij geraakten in de gevangenis omdat zij - via oplichting - zochten naar oplossingen voor hun problemen; de oorlog brak uit en zij stierven in de kampen als slachtoffers van deze oorlog. Hun echtgenotes werden mede slachtoffer van de verkeerde keuzes van hun echtgenoten en ook zij vielen ten prooi aan de keuzes die zij maakten.
 2. 06 nov 2017: Geplaatst een pagina over Paulus Johannes Hartman, een Haagse volksjongen die in dienst trad van het leger, naar Indië werd overgeplaatst, daar met pensioen ging in 1930 en een zaakje begon in verkoop van geweren en ammunitie en reparaties van schrijfmachines e.d., een aanbod kreeg om wapens en ammunitie te verzenden naar Aden Protectoraat van de Engelsen, geen toestemming verkreeg van de Engelsen en zo verder gezapig zijn leventje leidde, tot hij in 1953 te Batavia op 74 jarige leeftijd overleed.
 3. 10 nov 2017: geplaatst - als vervolg op de pagina Paulus Johannes Hartman betreffende de wapenhandel in voormalig Ned. Indië - de pagina TOKO HELLERMAN, die eveneens aan wapenverkoop deed, naast andere huishoudelijke producten en motor-auto verkoop te Bandoeng. Ik heb getracht iets uit de doeken te doen wat betreft de achtergronden van de direkteur/eigenaren PIENEMAN  en HILLEBRANDT, die als derde eigenaren deze toko Hellerman overnamen van de heer Martinus van den Berg, die op zijn beurt de toko had overgenomen van de heer C.A. Hellerman - voormalig NIL -  en de "inmenging" van de Engelse regering op de wapenverkoop vanuit Ned. Indië naar Aden.
 4. 15 nov 2017: geplaatst een pagina ter ere van een klein Javaans meisje - oud 13 jaar - die Laura werd genoemd en een volwassen Madurese jongen genaamd Sedin - oud 21 jaar - , beiden in dienst van het gezin van Bastiaan van der Zwaan, die gedurende 2,5 jaar in Nederland verbleven (Hatert en Amsterdam??)  - 1856/1858 - en weer terugtrokken naar Ned. Indië. Tijdens het verblijf in Nederland werd het derde kind van het gezin van der Zwaan geboren, namelijk Maria Henriette van der Zwaan, die later huwde met de bekende legermeneer in het legeruniform geheten J.B. van Heutz.(o.a. Bekend van het Aceh gebeuren).  Één en ander voorzien van enkele afbeeldingen en achtergronden en te zien/lezen op de pagina Voor Laura en Sedin.
 5. 18nov 2017: geplaatst een pagina over PIETER HOETS uit New Canaan USA waar ik een internet vriendschap mee had. Pieter overleed helaas op 71 jarige leeftijd op 21 okt 2017 en ik meende uit respect voor Pieter, een webpagina te plaatsen, voorzien van enkele foto's van graven van zijn familie die rusten in het Taman Prasasti Museum te Jakarta. De foto's heb ik verkregen van Lourens Dinger die ze mij belangeloos ter beschikking stelde, waarvoor dank. Lourens is een achterkleinzoon van JAN DINGER, die de sporen van zijn overgrootvader opzocht in 2012 in Batoe Malang, waar het graf van Jan Dinger resulteert onder monumentenzorg. 
 6. 18 nov 2017: geplaatst een pagina met foto's van graven van Taman Prasasti Jakarta Verzamelpagina deel 2 (het oude Kebon Jahe Kober kerkhof). De foto's zijn gemaakt door Lourens Dinger in 2012 en dragen zijn copyright. Het betreft de graven van: Johan Anton Sonius, Johannes Ferdinandus Josephus Karthaus, Poppie Arnold Bik en haar moeder Jeannette Elisabeth de Nijs Bik, Anna Carolina Elisa Donleben en de Lt.t.Z. 1ste klasse Aart Voormolen.

 

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top

Copyrights imexbo.nl , imexbo.org , imexbo.eu | Why do you visit this website if you can't read.....