Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh te Soerabaja met de nadruk op:

de graven B 3318 en B 2218 waar leden van de familie Günthardt in rusten.

Deze pagina heb ik samengesteld ter eren en respect van deze genoemde familie Günthardt en vermeld expliciet dat ik hier niet uitgebreid de genealogie uit de doeken doe: Nogmaals geoon uit respect voor deze familie.

In het graf B3318 liggen te rusten de volgende leden van deze familie:

Van laatst naar eerst genoemden: 

  1. Thomas Günthardt: Overleden 31-10-1936(74 jaar.)... De RA film 1357858 akte 172 zegt: Overleden te Soerabaja 29 okt 1936. Zoon van Johannes Gunthardt en Wilhelmina Lemmers. Hij was gehuwd met:
  2. Carolina Henriette Ullmer en de huwelijksdatum was 20 mei 1896 te Semarang (RA1898).
  3. Eugenius Johannes Günthardt, geboren te Surabaya en overleden 9 nov 1918 te Soerabaja oud 28 jaar. Hij huwde Anna Marianna Jacoba Beneder 10-2-1912 te Soerabaya. Hij was een zoon van Thomas en Wilhelmina.
  4. Aalmenia overleden 3-8-1915. RA1916 zegt overleden 4 aug 1916. Zij werd 22 jaar oud geboren te Soerabaja en was een dochter van Thomas en Wilhelmina.

 

Graf B2218 familie Wiggers. Ik heb me NIET verdiept in de familie banden tussen de families Wiggers en Günthardt. Ternate en Soerabaja wijzen erop dat er een band bestaat. In dit graf zouden ook liggen: 

  1. Cornelia Pieternella Günthardt begraven 20 sept 1901 en
  2. Een doodgeboren kind van Thomas en Wilhelmina, begraven 8 nov 1907.

 

Volgens de stamboom Lapre op genealogie online hadden Thomas en Wilhelmine in totaal 7 kinderen, te weten:

Kind(eren):

  1. Naamloos Günthardt  1907- 1907
  2. Charles Günthardt  1912-1965 

Een andere website op My Heritage vermeldt dat het echtpaar 12 kinderen had.

Ik vermeld het bovenstaand slechts als extra informatie, omdat ik hier slechts mijn eer en respect betoon en ik geen genealogisch verhaal publiceer. 

 

Onderstaand een foto van Thomas Günthardt en zijn echtgenote Wilhelmina, welke als bron heeft de website van de familie BIK op Ancestry.com

Zowel de website BIK alsmede Lapre stellen vast dat Wilhemina Ullmer geboren moet zijn in 1871. De graftekst hierboven zegt, dat zij 59 jaar oud was toen zij in 1921 overleed, hetgeen inhoudt, dat zij dan in 1861 geboren moet zijn.

 

Dochter Wilhelmina Henriette Günthardt - zie hieronder een scan van de website Alsemgeest.

Deze website zegt, dat zij een dochter was van Thomas Günthardt en Doortje Don Lemmies, in tegenstelling tot wat haar akte van overlijden zegt. Ik vermeld het slechts als extra informatie.

Zij werd oorlogsslachtoffer. Zie onder de scan van het OGS.

 

 

Ik keer terug naar graf B3318 (zie boven) waarin ook te ruste ligt zoon Eugenius Johannes Günthardt, die huwde met Anna Marianna Jacoba Beneder.

Een trieste gebeurtenis in het jonge leven van deze twee echtelieden:

Eugenius overleed op 9 nov 1918 en werd op Peneleh begraven, hoewel hij werkzaam was op de SF Soekodono Loemadjang.

Echtgenote Anna overleed op de SF Soekodono op 4 nov 1918 , 5 dagen eerder dan haar echtgenoot en werd te Loemadjang begraven.

Zie scan uit de GHG1 Graf hieronder.

Uit hun huwelijk onder andere dochter Anna Carolina die met de heer Samethini huwde. Ik vermoed dat Anna Carolina na de dood van haar ouders in 1918 door haar grootouders opgevoed moet zijn.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top