Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

Juni 2021.

 

 1. 01 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden PASSAGE te Bandung die opteerden voor het Indon.staatsburgerschap en later alsnog werden genaturaliseerd en waarvan enkele leden ook oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details.(Namen: Henry Victor Pierre, broer Jozef Marinus, zonen Piet Max en Reinier Richard van Henry Victor Pierre, neefje Leopold zoon van halfbroer Julian Prudent Leopold Passage, Anna Maria Camoenié).
 2. 02 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie NIELS die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Ik heb wat achtergrond informatie toegevoegd. Het betreft de relaties tussen deze familie NIELS te Makassar en de families van den Vrijhoef te Makassar, echter wel met wat vraagtekens omdat de familie Niels behoorlijk groot was en ik te weinig bronnen heb om het beter uit te pluizen.
 3. 03 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam LEYTING/LEIJTING die opteerden voor het Indon.staatsburgeschap. Voorzien van achtergrond informatie en details. Ik heb van de op de pagina genoemde leden geen naturalisatie kunnen vinden.
 4. 05 juni 2021: Geplaatst aaanvullingen op de pagina W.M. JOAKIM JORDAN betreffende een familie lid namelijk FERNANDO JORDAN, die in 1951 opteerde voor het Indon.staatsburgerschap, alsnog naar Nederland trok en genaturaliseerd werd op 59 jarige leeftijf in 1963 en in het jaar dat hij de AOW leeftijd bereikte, overleed hij te Waalwijk in 1969. In de tropen was hij Werkbaas Irrigatie werken en in Nederland was hij Los Werkman. Welkom in Nederland !! Als los werkman mocht u blij zijn dat u de rotzooi van anderen mocht opruimen en bij Gods gratie mocht u helpen putjes scheppen. Oom Fernando: Voor u deze bijdrage van mijn kant, zodat de wereld weet wie u was.
 5. 06 juni 2021: Geplaatst een pagina over het graf van ROOS FREDRIKSZ te Jogja waar zij rust in een afgelegen Muslim kerkhof aan de Jl. Masjid. Voorzien van foto's genomen in juni 2021 en heel veel vraagtekens, waardoor ik NIET met duidelijkheid kan zeggen wie zij was. Er zijn overeenkomsten met de gegevens op de website van de familie Fredriksz, doch ook daarbij plaats ik vraagtekens. Hoe dan ook: moge mevr. Roos Fredriksz in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben.
 6. 08 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DRINHUYZEN /DRINHUIJZEN, die opteerden voor het Indon.staatsburgerschap en waarvan enkelen later spijtoptant werden en waarvan enkelen ook oorlogsslachtoffer werden/waren. Voorzien van achtergrond details en tevens mijn diepste respect voor mevr. JOANNA DRINHUYZEN geboren WAGENAAR die overgebracht werd naar het Bersiap kamp te KANDIJ CEYLON en daar in de leeftijd van bijna 94 jaar in het ziekenhuis aldaar overleed op 22 jan 1946. Zij ligt te rusten op de algemene begraafplaats te Kandy Ceylon.
 7. 09 juni 2021: Geplaatst een pagina over ELLY TROUERBACH die in 1930 huwde met JOHAN ALEXANDER KANDOU en Elly opteerde in dec 1951 voor het Indonesisch staatsburgerschap. Één en ander voorzien van bizonderheden over haar en haar familieleden. De grootvader van Johan Alexander was de heer A.H. SUPIT die majoor van Tondano was. Elly had een fokkerij van Duitse herdershonden met stamboom en Johan was Politie Commissaris o.a. te Solo en Soerabaya en Batavia. De familie van Elly woonde in Surabaya. Haar vader huwde 1) juf Bax en huwde als weduwnaar 2) juf Schmid waar Elly uit werd geboren en Elly's moeder ligt te rusten op Peneleh. (+1952). Elly's schoonvader was Elias Kandou, onderwijzer Kweekschool Amboina. De families Kandou en Supit behoorden tot de hogere klasse.
 8. 10 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van het Indon. staatsburgerschap in Den Haag door de heer F.A. Weerensteijn zich ook noemende HADIDIMULJO en nog vóór besluitvorming plaats vond al in juni 1951 naar Indonesia vertrok. Later keerde hij terug naar Nederland waar hij te Rotterdam in 1971 overleed. Omwille van privacy van nabestaanden en of overige familieleden en ter vermijding dat men meent dat  ik roddelpraat publiceer heb ik op de pagina GEEN verwanten, noch ex echtgenote en kinderen genoemd, doch slechts feiten die door de kranten werden gepubliceerd te zijner nadele.
 9. 10 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de weduwe IDA BERTHA WESTHOFF geboren BERTRAM voorzien van enkele achtergrond details en wat op-/aanmerkingen mijnerzijds. Haar wijlen echtgenoot's familie werd ook door de oorlog getroffen en haar echtgenoot Benjamin Westhoff was één der eerste slachtoffers van die destijds beestachtige Jappo's, die wat mij betreft tot in eeuwigheid verdoemd mogen zijn. Let wel: ik zeg niet ALLE Jappo's, maar wel die zich minder dan beesten en monsterlijk gedroegen, mensonterend waren zij. 日本の獣 
 10. 11 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië een pagina over het graf van MIEN FÜHRI-MIEROP te Den Haag zoals geplaatst door het I4E op het I4E. Van mijn kant uit enkele links toegevoegd in welke ik eerder iets over Mien had geschreven. Voorzien van foto's.
 11. 12 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van 3 gebroeders WEVER uit Bandung, zonen van oorlosslachtoffer ROELOF WEVER en echtgenote NJI WARTI. Vader Roelof werd oorlogsslachtoffer en ligt te Pandu. Voorzien van iets meer achtergrond details dan gebruikelijk door mij gedaan in deze serie ZIJ DIE OPTEERDEN. Voorzien ook van foto's.
 12. 12 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van MARY HENRIETTE VAN DER SIJP in dec 1950. Haar vader en broer werden slachtoffer van de oorlog en Mary en haar moeder Auguste Henriette van der Sijp-Monod de Froideville keerden naar Nederland terug in 1947 en in 1949 keerde Mary weer naar Indië voorgoed. In 1951 overleed haar moeder te Baarn Haar vader ligt op het ereveld Kembang Kuning en haar broer op het ereveld Thailand. Voorzien van achtergrond details.
 13. 13 juni 2021: Geplaatst een pagina over LEOPOLD SWITSMA, die naar Japan geinterneerd was in de oorlog, die in juni 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, die alsnog naar Nederland vertrok en genaturaliseerd werd, die samen met zijn echtgenote DORA ANTJE DE BRACONIER in GOOR woonden en werkten en beiden aldaar overleden (Leopold 63 jaar oud in 1975 en Dora 70 jaar oud in 1985)  en hun grafmonument te Goor is heden ten dage anno 2021 al verwijderd.
 14. 14 juni 2021: Geplaatst een pagina over WILLEM HENDRIK SWAVING, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en over zijn vader eveneens Willem Hendrik (op zijn beurt had hij als vader resident Otto Willem Swaving als vader) geheten (1868-1945) die oorlogsslachtoffer werd. Voorzien van achtergrond details. Ondergetekende webmaster is gerelateerd aan Willem Hendrik via de families Boudriot en terug naar mijn over2x opa Joseph Johannes. Voorkomende namen: d'Abo, van Prehn.
 15. 15 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam STRUWER dragen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap met wat achtergronden, vraagtekens en tegenstrijdigheden. Ik heb me er niet verder in verdiept, want dan is het end zoek. De familienaam STRUWER was wijd en zijd uitbundig aanwezig in de contreien Pekalongan, Purwokerto, Cheribon en ik raad nieuwsgierigen aan om tenminste de Indische Navorsers erbij te sleuren, te openen en te bestuderen. Geen zin? Jammer dan, maar ik doe het niet. Teveel hoofdpijn ervan gekregen.
 16. 15 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van FILIP THOMAS SMITH en zijn broer CHRISTIAAN WILLIAM SMITH. Beiden werden geinterneerd evenals hun vader GERARD ALEXANDER SMITH en hun zwager WILLEM FREDERIK DE JONG. Voorzien van achtergrond details.
 17. 17 juni 2021: Geplaatst deel II over de FAMILIE BOLDY met de nadruk op NICO BOLDY die vermoord werd door een stel schurftachtige pelopors in okt 1945 te Jakarta en zijn oom Emanuel Jacob Boldy die in het kamp overleed. Voorzien van foto en achtergrond details en een verwijzing naar deel I FAMILIE BOLDY. Oh ja, het betreft Armeens, dus .... anders snel wegwezen maar voor diegenen die afkerig zijn van Armeens. 
 18. 17 juni 2021: Geplaatst een pagina over EMIJ SARAH BETSIJ SOEKIAS geh met ANTONIUS HUBERTUS KLOOSTERMAN en zij overleed in het kamp. Tevens op deze pagina ook BARBARA SOEKIAS die gehuwd was met nn. KLOOSTERMAN. Ook zij overleed in het kamp. Een en ander getracht uit de doeken te doen maar nog heel veel vraagtekens, want er zitten behoorlijke tegenstrijdigheden in de info van de instanties. Van Barbara is trouwens helemaal niets te vinden. Ik ben aan de Soekias familie gerelateerd via BOUDRIOT en JOHANNES FAMILIES. Oh ja, het betreft Armeens, dus .... anders snel wegwezen maar voor diegenen die afkerig zijn van Armeens.
 19. 19 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de herenHERBERT MEINDERT SCHLETTE en zijn zonen MAX en FRITS en voorzien vanachtergrond details met een ietwat meer, want de gootvader van Herbert Meindert Schlette was FREDRIK THEODORUS SCHLETTE die gehuwd was met een oudtante van mij, namelijk ANNA ELIZE VAN LANGEN (kleindochter van PAULUS ANDREAS gehuwd met Christine Johanna Kesler). Vader Herbert en zoon Max werden later alsnog genaturaliseerd. Van zoon Frits heb ik niets gevonden.
 20. 20 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E het graf van de familie RUMPF PORTIER te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 21. 21 juni 2021: Geplaatst een pagina over Dokter FERDINAND LAMBERT SCHEEPE (geinterneerd) en waarvan 2 van zijn zonen in Den Haag opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en later alsnog genaturaliseerd werden. Dokter Frederik Lambert werd promovendus DOCTOR in 1953 aan de Geneeskundige Universiteit Indonesia Wetenschappen. Zijn zoon Ernest Reginald werd later huisarts te Nederland en zoon Eugene Henri vertrok naar Duitsland en richtte zijn eigen bedrijf (kosmetica) op en overleed aldaar. Voorzien van achtergrond details en foto's. In Soerabaja was het voor de oorlog "dichtbevolkt" door familieleden Scheepe. Bij mijn weten heeft men op Peneleh tenminste 2 familie graven.
 22. 21 juni 2021: Geplaatst een pagina over een klein Muslim kerkhof nabij Klaten waar een 4-tal graven liggen van de familie van EMILE EUGENE VAN DEN ENGH. Voorzien van foto's en achtergrond details. Ik heb getracht de graven te ontcijferen, hetgeen me ten dele slechts is gelukt. Een van de dochters van Emile huwde met Breton van Groll (Klaten) waar ik eerder over had geschreven. Een andere dochter Sophie overleed 1-1-1945 te Malang, doch er is geen OGS dossier te vinden. Verder veel vraagtekens op deze pagina waar ik niet uitkom.
 23. 22 juni 2021: De pagina MARIA SENDEN met foto's uit het album 1071 van FOTOZOEKTFAMILIE aangevuld met gegevens die ik verkreeg van Boeroeng webmaster I4E met betrekking tot haar familie leden. Met dank aan Boeroeng.
 24. 25 juni 2021: In de serie Kerhof Tanjung Pinang graf van Jeanne Eschweiler Dezentjé heb ik aanvullingen geplaatst met betrekking tot het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951 en tevens de doodsoorzaak van haar echtgenoot Johannes Marianus Otgar Eschweiler te Singapore. Volgens het OGS dossier werd hij geëvacueerd naar Singapore wegens Bersiap onlusten te Surabaya en overleed hij in het ziekenhuis en kreeg van de OGS een vermelding in het Gedenkboek wegens zijnde een oorlogsslachtoffer. Wat ik echter niet kan begrijpen is, waarom mevr. Eschweiler Dezentjé niet erkend werd als oorlogsslachtoffer. Immers, ik mag toch aannemen dat beiden van uit Surabaya door de RAPWI weggebracht werden? Jeanne overleed een jaar later te Dabo Singkep Riou eilanden.
 25. 26 juni 2021: Geplaatst een pagina over de graven van ERNEST DEZENTJÉ en zijn echtgenote SITI RASMINA DEZENTJÉ te Muara Bogor Barat midden in een klein durp en voorzien van wat achtergronden over de nazaten en familie van Ernest. Tevens ook diverse foto's waaronder een foto van zijn schoonzus CAROLINE LIJNIS HUFFENREUTTER, die met zijn broertje Fernand was gehuwd. GEEN UITGEBREIDE GENEALOGIE, aangezien er al genoeg is gepubliceerd over de familie DEZENTJÉ.
 26. 27 juni 2021: Geplaatst een pagina over Kerkhof Peneleh Surabaya Graf B2340 TIMMERMAN, waarin liggen te rusten mevr. Midja (moeder van Jan Timmerman) en haar 2 kleinkinderen. Het trieste verhaal van Jan Timmerman die verraden werd en overleed in de Werfstraat gevangenis aug 1945 en het verhaal van zijn echtgenote Stephanie Eleonore Beemer, eveneens verraden en 15 maanden opgesloten. Kreeg een boete van 80 guldens omdat zij een stuk zeep verkocht met een beetje winst en daar werd zij ook voor verraden....Verraden door een mede stadgenoot Eddy Freddy Deenstra, die in 1947 15 jaar aan zijn broek kreeg voor zijn wandaden tegenover zijn naasten en buren. Het trieste verhaal van een familie die in de oorlog trachtte te overleven zoals velen dat ook deden. Ik heb zo'n situatie meegemaakt waarbij mijn pleegouders zich een slag in de rondte draaiden om maar rijst op tafel te toveren. Ik vraag me af wat men tegenwoordig begrijpt van het woord "overleven"..... Voorzien van een foto van het graf zoals "opgeknapt in maart 2020" en een foto van Stephanie Timmerman en wat achtergronden.
 27. 28 juni 2021: Geplaatst in de serie Zij die opteerden, een pagina over mevr. MARIA JOSEPHINE DIETS - MEULEMANS. Haar echtgenoot ALBERTUS BERNANRDUS CORNELIS DIETS was oorlogsslachtoffer en het OGS heeft zijn naam geeerd in gedenkboek 40. M.I met een onjuiste geboortedatum conform de verklaring van echtgenote Maria. Het OGS heeft de geboortedatum van Maria vermeld als zijnde die van Albertus. Voorzien van details en achtergronden.
 28. 29 juni 2021: Geplaatst in de serie Zij die opteerden, een pagina over enkele personen die de familienaam DE MEY/DE MEIJ droegen/dragen en waarvan enkelen tevens oorlogsslachtoffer werden. Onder andere details over EDUARD MAURITS DE MEY, WILLEM DIRK DE MEY en zijn schoonzoon JACQUES CASPAR HUNSLIP. De jongste dochter van Eduard Maurits heette Margaretha de Mey (geb 1947) en haar werd door Nederland de toegang ontzegd voor een beter leven in Nederland, daar waar haar vader Eduard wel genaturaliseerd werd en daar waar haar vader gedwongen aan de Birma spoorweg werkzaam was....Oh oh Nederland, je hebt héél héél veel op je geweten en velen zullen je het niet vergeven en noch zal het vergeten worden.
 29. 29 juni 2021: In vervolg op de pagina FOTOZOEKFAMILIE ALBUM 862 VAN MILT heb ik in de serie Zij die opteerden een pagina over de heer GERRIT ADRIAAN EVERARDUS VAN MILT en zijn familie. Een zoon geheten Willem Frederik van Milt overleed/vermist a/b van een Jappo Maru boot 1944 nabij de Filipijnen. Voorzien van foto's, details en achtergrond informatie. Een ietsje meer dan gewoonlijk. Waarom? Een familielid van Milt was in de jaren '80 vorige eeuw een buurman. Derhalve hierbij mijn eer en respect voor de familie. 
 30. 30 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  PORTIER KLIJSELIJ GEPHARDT te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.

Juli 2021: 

 

 1. 01 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam KRIJGSMAN die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van foto's en achtergrond details. Deze pagina heb ik opgedragen aan een verloren vriend van me JOHN KRIJGSMAN die in 2009 "bye bye en ik zie je wel ooit weer" tegen me zei. In die periode verloor ik 3 goede vrienden bijna allen tegelijkertijd waarvan John er één was....... John kende in zijn leven een héél groot verdriet maar heeft het tegen derden nooit laten merken.
 2. 02 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam LUFTING droegen, die opteerden en waarvan enkele ook oorlogsslachtoffer waren. Madoera was ruimschoots bevolkt door de familie Lufting. Voorzien van achtergrond details.
 3. 04 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam MAAGDENBERG droegen, die opteerden en waarvan ook enkelen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en een ietwat meer details dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik jaren geleden al iets had geschreven en uit de doeken gedaan over Elly Maagdenberg en haar familie. Zie hiervoor de pagina's KINDEREN MAAGDENBERG en pension HAVERKAMP.  Zie ook de website FOTOZOEKTFAMILIE als men meer wil weten.
 4. 05 juli 2021: Geplaatst een pagina over vader Jacobus Philippus MANDELS en zijn 3 zonen Julius Lodewijk, Johannes Wilhelmus en Johan Gerard, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Julius Lodewijk was geinterneerd en trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam MAPHAR die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap. Ik heb bitter weinig aanvullingen geplaatst, omdat er in de Indische navorschers 1996INN9 bladz 97 t/m 104 het hele hebben en houwen van de familie Maphar uit de doeken wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze gegevens kopen bij het IGV.nl 
 6. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam CALAMÉ die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dit keer een ietwat meer extra achtergrond info. Misschien wel omdat de naam Boers erin voorkomt?
 7. 07 juli 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina CALAMÉ en ook andere familieleden die opteerden en later genaturaliseerd werden. (Johannes Jacobus Antonius Calamé en echtgenote Melanie Coelen.)
 8. 08 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren. De register almanakken vermelden als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR maar ook als achternaam VAN SCHOOR met de voornaam MEIJNHARD. Voorzien van details en achtergrond info, doch ik ben er niet geheel uitgekomen.
 9. 09 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel I, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details, foto's graven en achtergrond info. 
 10. 10 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel II, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details en achtergrond info.
 11. 10 juli 2021: Geplaatst MENICK deel III van de familienaam MENICK en dit keer een teken van eer en respect voor de heer FRANS FREDERIK MENICK. De OGS had aangenomen dat hij in 1945 (leeftijd 72 jaar) overleden was met onbekende begraafplaats en reden van overlijden onbekend. Hij kreeg geen eregraf en ook geen erevermelding in het Gedenkboek. IK heb onderzocht wie hij precies was en nog meer van dat soort aanverwanten zaken en heb onderaan een foto geplaatst van pasarbloemen die men in Indonesia gebruikt om te strooien. Zijn moeder was Johanna Frederika de Blij die met zijn vader Willem Menick gehuwd was en haar graf ligt net buiten Jogja in een klein desa kerkhofje.  
 12. 10 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  POOL HOLTAPPEL te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 13. 11 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUNTENAAR die opteerden en oorlogslachtoffer werden. De berichtgevingen van diverse instanties stemmen niet met elkaar overeen en ook niet met de verklaringen gedaan in de aanvraag van het wni-schap. Ik heb getracht het één en ander op een rijtje te zetten en verder uit te pluizen. Voorzien van achtergrond details en foto's graven. Het betreft de personen Eduard Oscar Muntenaar, Francisca Maria Christina Muntenaar-Leeman, Johannes Antonie Muntenaar, Caroline Desson en nog wat andere namen van de kinderen.
 14. 12 juli 2021: Geplaats een pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 1 met de focus op DICK TOM NATHALIA en ALEX RUDOLF NATHALIA die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap en vervolgend met de pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 2 met de focus op JOHNSON GERTBERT NATHALIA en MAXIMIMILAAN NATHALIA die eveneens opteerden. Voorzien van achtergrond details en foto's van graven. Er zit iets bij voor een "geheime bezoeker" van mijn website die bezig is om namen te verzamelen van Bersiap slachtoffers en die het moeilijk vindt om zelf op sjouw te gaan en iets te vinden, maar wel commentaar geeft omdat anderen wel iets vinden en het publiceren maar niet alfabetisch volgens hem, omdat dan daardoor zijn hersenpan gaat overkoken en er dan rooie tomaten puree begint te pruttelen in het koppie van bedoelde persoon. Succes ermee en vergeet niet Ctrl+C te gebruiken in je Grote Maten (XL) sheet.
 15. 12 juli 2021: Geplaatst en pagina over CHARLY NAZARETH die opteerde en naar Nederland trok en slechts 2 jaar pensioen kreeg wegens opheffing KNIL (vanaf zijn 65ste tot hij overleed in 1967). Hij was KNIL militair vanaf zijn 18de (1918) en werd geinterneerd. Oh ja, NIET toegankelijk voor diegene die hier wel eens rondstruint, kommentaar geeft, maar wel Ctrl-C hanteert en die eens uitriep: "Daar heb je hem met zijn Armeniers."
 16. 14 juli 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE PECHLER, waarvan enkelen opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van veel achtergrond informatie en details en foto's MAAR nog VEEL meer voorzien van vragen en tegenstrijdigheden in de documentatie. Héél véél tegenstrijdigheden/onwaarheden/misleidingen of wat dan ook. Ik heb uiteindelijk 8 paracetamolletjes moeten slikken. Deel 2 volgt. Wanneer? Weet ik niet, als de paracetamol zijn werk heeft gedaan, denk ik.
 17. 15 juli 2021: Geplaatst DEEL 2 FAMILIE PECHLER. Voorzien van véél foto's. Eventuele belangstellenden kunnen het boekje 200 jaar Pechler in Indië raadplegen. Uitgegeven  Zwolle sept 1988. Ter verkijgen via de IGV o.a. zoals ingesloten in de Indische almanak noem ik het maar. 
 18. 16 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. ALEIDA JOHANNA DOUWES gebr PELSMAEKER, die haar echtgenoot verloor in en door de rottige oorlog, die opteerde in 1951, die in zware tijden haar kinderen grootbracht en later genaturaliseerd werd in 1964 en in Rotterdam overleed en begraven werd. Voorzien van achtergrond details en foto's. 
 19. 18 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele pesonen met de familienaam VAN POLANEN PETEL, die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog waren. Ik heb doelbewust NIET al teveel details vermeld, aangezien de complete stamreeks van deze familie op het internet te zien is en ook in de Indische navorschers. Dus geen dubbel werk mijnerzijds. Ik heb wel een link geplaats naar de website https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html
 20. 19 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam PORTIER deel I, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorkomende namen in dit deel deel 1 zijn Julius Cesaere Portier, Leentje Johanna Latumeten, Johan Karel Portier, Christiaan Portier,Richard Rijnhold Nitschmann. Ook op19 juli 2021: Geplaatst deel 2 familienaam PORTIER en de voorkomende namen zijn Victor Herdinus Portier, Johanna Wilhelmina Portier, Annie Wilhelmien Portier, Albertine Wilhemine Portier, Johan Nicolaas Pechler, Albertus Wilhelmus Portier. In het familysearch archief zijn nog meer personen te vinden met de familienaam Portier, doch dat werd me te gortig en bovendien zeer tot bitter weining aanknopingspunten te vinden over hen. 
 21. 20 juli 2021: Geplaatst een pagina over KAREL ALPHONS PRINS (commies BB en 4 echtgenotes) te Makassar en diens zonen die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te lezen op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 1. Vervolgend op deze pagina de KLEINKINDEREN van Karel die eveneens opteerden op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 2. Op deze pagina tevens 2 files van andere personen PRINS die geen familie waren maar wel opteerden.
 22. 21 juli 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de wed. mevr. RATMI KREBSER, die - notabane een Javaanse van originie en Nederlandse geworden door huwelijk - de Indonesische nationaliteit moest aanvragen. Boordevol vraagtekens en vraagtekens en vraagtekens.

 

 

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top