Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.    

 

 

 

 Maart 2021.(Zie mijn mutaties van 20 sept 2020 op Laatste Arcief updates deel 2.)

 

 1. 01 maart 2021: Geplaatst een pagina over mijn oudoom Theodorus Boudriot, geboren 1886 Pasoeroean en overleden op 15 aug 1945 Ambarawa aan de gevolgen van de tropische ziekte typhus opgelopen in het kamp. Voorzien van genealogische details en wat achtergronden. 
 2. 02 maart 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E, een vervolgpagina over het graf van de familie Landzaat Monfils, voorzien van details en graffoto Den Haag.
 3. 03 maart 2021: Geplaatst een pagina over Arsen Zorab en enkele van zijn familieleden. Arsen werd oorlogsslachtoffer en staat te boek bij de OGS. Zijn broer Joseph Zorab werd vermoord in 1945 te Bali, maar niets daarover te vinden bij de OGS. Voorzien van details en wat achtergronden.
 4. 05 maart 2021: Geplaatst 2 pagina's over 2 van mijn achterneven van de tak Boelen. Beiden werden oorlogsslachtoffer en overleefden de oorlog niet. Voorzien van details en achtergronden. Neef Louis  Bernardus Vincentius  Boelen en zijn jongere broer Karel Frederik Boelen. Hun vader was Antonius Lambertus Vincentius Boelen waar ik al eerder over had geschreven. Hij geraakte al vroeg in het weeshuis en overleed jong op 37 jarige leeftijd. Hun oom was notaris te Magelang geheten Constantinus Petrus Antonius Boelen, die tevens mijn oudoom was, want hij had o.a. een dochter tante Pauline Constance die gehuwd was met mijn oom Willem Egbert Boers.
 5. 06 maart 2021: Geplaatst een pagina over Landstormsoldaat GEORGE JOHANNES CHRISTIAAN GOSENSON. Het hele internet staat bol van schrijverijen over de geëxecuteerde kolonel GEORGE FRANK VICTOR GOSENSON (zelfs op deze website van me) en niets over de George waar ik nu dan ook een pagina aan wijd. Deze George overleed in 1942 in krijgsgevangenschap te Singapore aan de dysenterie. Voorzien van details, achtergrond details, foto's en een uitleg welke familie verbanden er zijn tussen beide oudooms George en ondergetekende.
 6. 07 maart 2021: Geplaatst een pagina over CHARLES JACOB JOHANNES, overleden kamp Ambarawa 8 en zijn zoon EDUARD JOHANNES, overleden Thailand 1943. Zij werden slachtoffers van de oorlog en waren verre familie. Voorzien van details, achtergrond info en foto.
 7. 08 maart 2021: Geplaatst een pagina over JOHN GERARD JOHANNES, leraar Engels MO, geboren Batavia en overleden kamp Tjimahi als oorlogsslachtoffer. Hij was ongehuwd. Voorzien van achtergrond details en iets extra's over zijn zuster Medora Melanie Johannes en haar kennis/vriendin Anna Margaretha Wilhelmina Emma Bergmann.
 8. 09 maart 2021: Een pagina ter ere van mijn oom Jus (MARIUS AURELIUS) ten CATE, overleden kamp Ngawi als oorlogsslachtoffer op 30 juli 1945, slechts 2 weken voor de beëindiging van de oorlog. Voorzien van foto's en feiten. Hij was mijn moeder's (Beatrix ten Cate) jongere broer en zoon van Gerrit Willem ten Cate en Louisse Albertine Meijer.
 9. 09 maart 2021: Op de pagina Von Schmidt auf Altenstadt - KARIB (Gharibian) aanvullingen geplaatst met betrekking tot Tigran Albert Karib, zoon van Aratoon Jacob Karib (Armeens koopman) en de Javaanse vrouw Bibit, wat betreft zijn beroep als fuselier en overlijden als gevolg van opgelopen verwondingen in het aangezicht tijdens een slag te Aceh Biloel Zuid in juni 1877. Hij ging uit het leger in juli en overleed in september te Cheribon. Hij werd slechts 23 jaar oud.
 10. 10 maart 2021: Op de pagina GEORGE LAZAR APCAR aanvullingen gedaan betreffende zijn oudste zoon Alex George Apcar, die in 1950 koos voor het Indonesische staatsburgerschap. Voorheen was Alex gehuwd met Wiesje (Wilhelmina Louise) Monteiro en sedert 1937 kreeg hij een relatie met een Sundanese vrouw genaamd Nji Erum bij wie hij 4 kinderen kreeg en waarvan er heden ten dage nog 3 in leven van zijn anno maart 2021. 
 11. 11 maart 2021: Geplaatst een pagina over GREGORY DAVID JORDAN, geboren Nor Jugha 1870 en overleden Surabaya 4 sept 1942. Hij was werkzaam bij het Oranjehotel Soerabaja en was volgens het OGS een burger slachtoffer maar met een onbekende identiteit. (Onbekend? Waarom kan ik dan wel te zijner ere en respect iets over Gregory schrijven?). Voorzien van achtergrond details en foto.
 12. 11 MAART 2021: Geplaats in de serie de Weduwe van Indie zoals op het I4E geplaatst, een vervolg pagina over ANNA ADRIANA LANS geb. CARLI.... Destijds had ik ook iets geschreven over haar broer PHILIP GERARD CARLI, filmmaker en regisseur. Voorzien van achtergrond details en foto's.
 13. 12 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer MALCOLM JOSEPH en zijn nazaten, voorzien van achtergrond details en wat meer info over wat er met de nazaten gebeurde.(Oorlogsslachtoffer Thailand) Malcolm was Armeens koopman die bijna "geruisloos" zijn leven leidde in Batavia en het is mij onbekend wanneer hij geboren werd en overleed. Niet na te gaan. Zelfs in de mij ter beschikking staande Armeense archieven komt hij bijna niet in voor. Hij was gehuwd met juff Tollens.
 14. 12 maart 2021: Geplaatst een pagina over CHARLOTTE ELISABETH JOHANNA HEIJLIGERS die in het Ambarawa kamp overleden was tijdens internering. Zij ligt volgens de OGS begraven op buiten erevelden. De grote hamvraag bij mij is: Waar ligt dat buitenereveld? Ik heb de kwestie onderzocht omdat zij 1) gehuwd was met een Armeense oom Lucas Martin Sarkies (jaja, eigenaar Oranje hotel Soerabaja in die dagen) en 2) ik het triest vindt, dat haar rustplaats onbekend is. Voorzien van details en feiten en een sneer naar de verantwoordelijken destijds die het gewaagd hadden om het woord ONBEKEND te gebruiken. Een paar stappen verder lopen dan naar de plek van hun bureau en ze hadden gevonden wat ik wel weet en vele anderen na al die jaren nog steeds niet.
 15. 13 maart 2021: Gerepareerd de sedert sept 2020 door een fout in de software verminkte pagina over het graf van HERMAN ABRAHAM ZILVERSMIT te Kembang Kuning Surabaya. Tevens toegevoegd zijn aanvraag tot het WNI-schap van jan 1950.
 16. 17 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer VICTOR ADRIAAN JOHANNES die geinterneerd werd, het kamp overleefde en in 1950 koos voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond informatie en wat details.
 17. 17 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer GUSTAAF ADOLF JOHAN, die op 23 jarige leeftijd overleed in het kamp Thailand als oorlogsslachtoffer. Voorzien van achtergrond informatie en details.
 18. 18 maart 2021: Geplaatst een herschreven pagina over het prive kerkhofje van de familie FRANCOIS ORD MARSHALL te Bradjan Boyolali. Voorzien van foto's van de graven en wat achtergrond informatie. Tevens aansluitend geplaatst de gerepareerde pagina (fout software sept 2020) over de dames E. Marshall en Ch. Marshall.
 19. 18 maart 2021: Geplaatst een pagina ter en respect van/voor de heer ANTOINE LOUIS ten CATE die in de gevangenis van Sukamiskin door de Japanse bezetter om het leven kwam mei 1945. Er zijn bindingen met de tak van mijn moeder Beatrix ten Cate, de familie JOHAN/POLAND. Één en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Op de pagina zelf heb ik de links geplaatst naar de families JOHAN en (TOONTJE )POLAND.
 20. 19 maart 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor de heer JACOB LODEWIJK PHEFFERKORN ROSENQUIST. Hij werd slachtoffer kamp Thailand en bereikte slechts de leeftijd van 22 jaar. Hij was ook familie van mijn pleegvader Ferdinand Thomas Phefferkorn. Één en ander voorzien van details, vragen en geen antwoorden gelet op de discrepanties die ik vond, zoals bijv. 3 verschillende geboorte datums.
 21. 20 maart 2021: Geplaatst een pagina ter ere en respect van/voor de heer CHRISTIAAN EMILE PHEFFERKORN. Hij werd oorlogsslachtoffer, overleefde het kamp en opteerde in nov 1950 voor het Indonesisch staatsburgerschap, huwde in 1946 kreeg 2 dochtertjes Victoria en Tea in 1947 en 1948. Werd 4 maanden na zijn keuze voor het WNI-schap op zijn werk rubberonderneming SUMBER WULU Pasirian Lumajang Oost Java op 5 maart 1951 vermoordt door rampokkers.  Geen erekruis van de OGS, geen vermelding niets en daarom van mijn kant een stuk eer en respect voor Christiaan Emile Phefferkorn en zijn familie/nazaten, opdat hij niet vergeten worde
 22. 21 maart 2021: Geplaatst in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E, een pagina over het graf van mevr. Ida Margot Marks geboren de Liser de Morsain, voorzien van achtergrond informatie en details.
 23. 21 maart 2021: Geplaatst een pagina over een moeder mevr. HERMINA WILHELMINA ADRIANA VAN SCHOOR, die in 1920 huwde met de heer Ferdinand van Sörnsen de Koste en uit deze verbintenis werden kinderen geboren, waarvan 2 zonen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1951. En de deze twee zonen wisten niet precies wanneer de geboorte datum van hun moeder was. Voorzien van achtergrond details en wat foto's.
 24. 22 maart 2021: Geplaatst een pagina over de familie FELIX LOUIS GAYET die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond details en zelfs ok nog wat extra informatie.
 25. 23 maart 2021: Geplaatst een pagina over een paar familieleden MANUEL te  Surabaya die slachtoffer van de oorlog werden. Het gaat om de 2 broers MAURITS en LOUIS MANUEL. Maurits werd door de Kenpetai vermoord wegens ondergrondse activiteiten en Louis sneuvelde samen met mijn broer Cornelis in de Slag Javazee. Tevens een pagina over de oom van de twee genoemde broers, te weten JOHANNES MARTINUS MANUEL, eveneens slachtoffer van de oorlog geworden. Een en ander voorzien van feiten en details. (Johannes Martinus huwde met een jonger nichtje geheten Dora Claudina Ruben, van zijn schoonzuster Virginie Ruben die met zijn broer Carel Lodewijk Manuel huwde = vader van de twee broers.) Tevens geplaatst een pagina over de heer ALEXANDER VICTOR RUBEN, familie van hier  genoemden en ook oorlogsslachtoffer Thailand.
 26. 24 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer JEAN JOZEF BUTTERS RUBEN. Oorlogsslachtoffer op 78-jarige leeftijd in het kamp overleden. Alle genoemden onder item 25 en 27 hierboven waren familie.
 27. 25 maart 2021: Geplaatst een pagina over zoon WILLEM FREDERIK RUBEN en een pagina over vader HEINRICH BURGHARD RUBEN. Zoon Willem Frederik koos voor het Indonesisch staatsburgerschap en vader Heinrich Burghard werd oorlogsslachtoffer Panarukan 1943. Voorzien van details en achtergrond informatie. Alle genoemden onder item 25 en 26 hierboven waren familie.
 28. 26 maart 2021: Geplaatst een pagina over twee broers RUDOLPH, die opteerden voor het Indonesisch Staatsburgerschap. Zij stammen af van Carl Ludwig Otto Rudolph geboren Maagdenberg Pruisen en die in 1873 genaturaliseerd werd. Voorzien van wat achtergrond details en beschikbare informatie.
 29. 26 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer CHRISTIAAN LOUIS RUDOLPH, die geopteerd had voor het Indonesisch Staatsburgerschap en oorlogsslachtoffer was. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Op het internet zijn diverse sites over de ouders van Christiaan en alle sites berichten slechts dat de ouders van Christiaan slechts 3 kinderen hadden, namelijk 3 dochters. Op deze pagina ben ik zo vriendelijk om te vermelden dat er ook nog 3 zonen waren, waaronder Christiaan.
 30. 27 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer FRIDOLIN FERDINAND ELISA CORNELIS BRITT. Hij was oorlogsslachtoffer, opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en werd spijtoptant. Voorzien van heel veel details en foto's. Gerelateerde familienamen: BRITT, SCHEFFER, VELTHOVEN, GENTIL DE SULLY, NEIJS, RÖDLICH.
 31. 27 maart 2021: Geplaatst een pagina over 2 neven Rudolph, te weten RUTHE ADRIANUS RUDOLPH tijdens uitoefening van zijn militaire activiteiten in 1947 gesneuveld als 1ste Ltnt Para te Bandung en BERNARD PAUL CONSTANT RUDOLPH, opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van wat details.
 32. 28 maart 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie VAN OMMEN uit West Sumatra. Zij opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap; een enkele werd spijtoptant en werden ook oorlogsslachtoffer. Voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 33. 29 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer BERNARD JOZEF MANUEL, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, geinterneerd werd in de oorlog en na het opteren alsnog voor Nederland koos. Voorzien van details en overige informatie.
 34. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina over WILLEM KOENRAAD EMILE KAIN. Hij werd geinterneerd, overleefde de oorlog en werd uit het KNIL ontslag wegens opheffing KNIL en kwam aan in jan 1950 in Nederland en woonde in Rotterdam. Had schijnbaar zijn buik vol van Nederland want hij opteerde via de Indonesische ambassade Den Haag voor het Indonesisch staatsburgerschap. Of hij daadwerkelijk gebruik maakte van het opteren is mij onbekend. Een en ander voorzien van details.
 35. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer SIMON ANTON VAN CASPEL. Hij was KNIL militair en oorlogsslachtoffer en ligt te Thailand te rusten op het ereveld. Zijn tweede echtgenote en hun kinderen vertrokken naar Nederland. Voorzien van achtergrond detail en andere informatie met betrekking tot zijn eerste echtgenote mevr. NICOLIA WILHELMINA EBEN, die in 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij bleef in Indonesia.
 36. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over het graf en de familie Bastiaans-Hofland / Panhuyzen. Voorzien van achtergrond details.

 

April 2021: 

 

 1. 01 april 2021: Geplaatst een pagina over vader en zoon AALBERTSBERG, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950 te Sumenep Madura. Vader overleed te Madura in 1966. Voorzien van veel achtergrond details en overige informatie.
 2. 01 april 2021: Geplaatst een pagine over PETRUS JACOBUS TADEMA, geb 1898 Medan en zoon van Petrus Jacobus Tadema (Deli tabaks planter en zoon van Petrus Jacobus Tadema notaris Friesland)  en een Japanse vrouw. Zijn vader huwde in 1907 met Bregje Doedens. Hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1951, kreeg die en bleef er wonen tot hij overleed in 1969. Voorzien van details en foto's van zijn graf en dat van zijn echtgenote Theresia Undina de Mey(de Meij).
 3. 02 april 2021: Geplaatst een pagina over een vader THORAL die met 2 andere zonen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en alsnog later naar Nederland vertrokken. Een andere zoon Thoral werd oorlogsslachtoffer en ligt op Menteng Pulo.
 4. 02 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie TOERS BIJNS en met name over 2 zusters van de geexcuteerde Emanuel Victor Toers Bijns (wegens verzet), De zusters opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Van één der beiden heb ik kunnen vinden, dat zij alsnog naar Nederland vertrok. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. (Denk bij de naam van Vic Toers Bijns ook aan Adriaan van Dis.) 
 5. 03 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden van de familie VAN BRAAM uit Klaten/Boyolali, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van details en informatie en hun onderlinge familie verbanden. Zie ook de pagina: http://www.imexbo.nl/bojolali-van-braam-1.html
 6. 04 april 2021: Geplaatst een pagina over de 3 broers FINSCHI die in Buitenzorg e.o. op 12 okt 1945 door extremisten werden vermoord. Tevens wat achtergrond details en overige info over de familieleden.
 7. 05 april 2021: De pagina oom Marcar Johannes Amirian weer verbeterd welke op 20 sept 2020 beschadigd werd door een software fout.
 8. 06 april 2021: Geplaatst 2 pagina's over de familie leden DIAS te Tanjung Pinang die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap jaren 1950, voorzien van details, foto's en overige informatie. Te lezen op pagina FAMILIE DIAS DEEL 1 en pagina FAMILIE DIAS DEEL 2. En ook de vervolgpagina FAMILIE DIAS DEEL 3.
 9. 09 april 2021: Geplaatst een pagina over vader HERMAN MEULENHOFF en zoon LOTHAR WILHELM MAXIMILIAAN MEULENHOFF die voor het Indonesisch staatsburgerschap opteerden in 1950. Voorzien van achtergrond info en wat details.
 10. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer MARTINUS EMANUEL DAVID, geïnterneerd door de Japanse bezetter en het gelukkig overleefde en in 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, later alsnog naar Nederland vertrok met zijn gezin en over Martinus en zijn gezin is een boek uitgegeven. Voorzien van details en nadere info. Eveneens waar het boek te koop is en wie het heeft geschreven, nl zijn schoonzoon de heer Wilkens.
 11. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over Zuster ELISA MARIA ISABELLA DAVID, geboren Terneuzen, in 1931 naar voormalig Indië vertrokken, in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap.
 12. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer JULIUS ALBERTUS DAVID, die in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en voorzien van details en nadere info. Zijn vader was Jan Frederik Johannes David en zijn moeder Pauline Minco.
 13. 11 april 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over het graf van en de familie Elias Wermuth Voorzien van foto van het graf en achtergrond details.
 14. 12 april 2021: Geplaatst de pagina FAMILIE DAVID-RICHARD deel 1 en de pagina FAMILIE DAVID-RICHARD deel 2. Voorzien van details en achtergrond informatie maar ook met wat vraagtekens naar een officiële instantie toe.
 15. 13 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer NICOLAAS ALEXANDER RICHARD. Hij was politie-inspecteur en werd in juni 1944 vermoord te Pontianak. (Pontianak moorden door de Japanse bezetter). Voorzien van achtergrond details en foto's.
 16. 13 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie WILHELMUS AARDENING. Hij en een paar zonen opteerden voor het WNI. Wilhelmus zelve was bijna 80 jaar oud. De zonen trokken later naar Nederland. Voorzien van hun belevenissen en wetenswaardigheden en foto's.
 17. 14 april 2021: Geplaatst een pagina over FRIEDRICH WILHELM AUGUST ALBERT, ex KNIL en ex klerk Woningbouw Bandung. Hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 18. 15 april 2021: Geplaatst een pagina over GEORGE DE WINDT, die in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Hij was werkzaam bij het Boschwezen en hoe weinig kon hij bevroeden, dat een tante van hem gehuwd was met een telg uit het geslacht LOUDON. Voorzien van details en overige informatie.
 19. 15 april 2021: Geplaatst een vervolgpagina Resident WESTENBERG geheten de Familieleden WESTENBERG DEEL 2  , voorzien van achtergrond informatie en details. Focus op 2 broers van deze familie, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te weten HANS de jongste zoon en MAXIMILIAAN GEORGE zijn oudere broer. Hans bleef in Indonesia voorgoed en deed veel research op landbouwgebied voor Indonesia.
 20. 16 april 2021: Geplaatst een pagina over andere familieleden WESTENBERG, die voor het Indonesisch staatsburgerschap opteerden, te weten JOHAN ERNST, zijn dochter ANITA ERNESTINA, KAREL HENDRIK en CORNELIS WESTENBERG. Één en ander voorzien van achtergrond informatie en details en wat wetenswaardigheden.
 21. 16 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie WESTERLINK en met name een vader VICTOR WESTERLINK en zijn dochter VICTORIA ADOLPHINE WESTERLINK, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Éen en ander voorzien van details en achtergrond informatie en hoe het hun verder verging. Victoria vertrok naar Nederland met de Waterman 1/2/1958 te Rotterdam. Haar echtgenoot Willem Marius Sebo vertrok in mei 1958 naar Nederland. Victor Westerlink en Willem Marius Sebo waren geinterneerd.
 22. 17 april 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de heer CORNELIS THEODORUS SEBO, die verraden werd en opgepakt door de Kenpetai en aan de "behandeling" door die Japanse schoften bezweek in 1944. Hij werd door zijn weduwe mevr. Marie Kulenkamp Lemmers begraven te Malang Soekoen. Voorzien van nadere informatie en enkele details.
 23. 18 april 2021: Geplaatst een pagina met diverse personen die de familienaam van EGMOND droegen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en wat achtergrond informatie voor zover mogelijk. Sommigen van hen keerden naar Nederland, het land waar hun vader vandaan kwam, om er hun uiteindelijk geluk en vree te vinden. Het betreft de personen CORNELIA VAN EGMOND, WILLEM ANTONIUS VAN EGMOND, JOHANNES NICOLAAS VAN EGMOND, JOHANNES JACOBUS FREDERIK VAN EGMOND en aanverwante namen zoals Hugo van Egmond en Helena van der Vlugt, Nicolaas van Egmond en Nji Oersinah, Georgina Muller, Mariem.
 24. 19 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLEUR, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later toch naar Nederland repatrieerden. Één van hun nazaten was een schoolgenoot uit Soerabaja, genaamd Eddy Fleur. Voorzien van details en achtergrond informatie. Het betreft de namen CAREL FREDERIK WILLEM JOHAN FLEUR, CAREL JOHAN FLEUR, HENDRIK LODEWIJK FLEUR, LOUIS GERARD FLEUR, JONAS ROBBERT HITIPEUW, ADDELLE PHILIPINA FLEUR, ADELE FREDERIKA FLEUR. Sommigen werden oorlogsslachtoffer.
 25. 19 april 2021: Geplaatst een pagina over het gezin van mijn oudoom PIET ANDREAS echtgenote SOPHIE HELENA ULVELING en waarvan 2 van hun zonen oorlogsslachtoffer werden. Althans volgens het OGS wordt slechts de in sept 1945 overleden jongste zoon BENJAMIN ELIAS ANDREAS als oorlogsslachtoffer gekenmerkt en de oudere zoon JOHANNES PETRUS ELIAS ANDRES overleefde de internering (Overleden 1962) en wordt niet als slachtoffer gekenmerkt. Beide zonen lagen op het niet meer bestaande KOBONG kerkhof Semarang en werden op verzoek van de familie herbegraven op Kali Banteng Ereveld met de conditie dat enkel de naam van de jongste zoon vermeld is op het grafkruis. Vak III graf 266 Kali Banteng. Zij waren familie van mij, omdat hun overgrootvader Paulus Andreas een neef was van mijn over2x grootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.
 26. 20 april 2021: Geplaatst een pagina over mijn Armeense familieleden (althans ten dele Armeens omdat zij zich vermengd hadden met andere rassen weet ik veel hoe men het ook wilt benoemen) die in de jaren 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. En omdat zij familie van me waren/zijn en ook nog Armeens bloed in zich dragen/droegen, heb ik natuurlijk een ietsje meer gepubliceerd dan gebruikelijk. Het betreft nazaten/afstammelingen van de 3 broers PAULUS, BARSEKH en CARAPIT ANDREAS, neefjes van mijn over2x grootvader Joseph Johannes ( Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan) en die van hem het vak hedden geleerd om enorm veel geld te verdienen en ook geleerd hadden om Blauwe Brieven te ontlopen ten koste van falende belasting ambtenaren. (LOL LOL) NAZATEN GEBROEDERS ANDREAS die opteerden deel 1. In de betreffende pagina verwijs ik naar andere pagina's teneinde een duidelijk(er) beeld te hebben, hoe precies alles in elkaar stak en zat. (Mits men geinteresseerd is natuurlijk, anders snel wegwezen naar de a.s. Vreetpartij op het Haagse Malieveld sept.2021)
 27. 20 april 2021: Het tweede deel van item 26 hierboven Nazaten gebroeders Andreas die opteerden.
 28. 21 april 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever blog, over het graf van de familie Mulder-Butin Bik  in Den Haag Nieuw Eijkenduijn.
 29.  

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top