Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh 18 ELLY MB
Peneleh deel 19
Peneleh B2307
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
Peneleh B2341 Scheep
Penl. Corbet Bianchi
Peneleh B574
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 11 ....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 11.

Met hulp van her en der, wederom erin geslaagd om een aantal foto's van de graven van Peneleh bij elkaar te schrapen en te voorzien van de aanverwante gegevens en overige informatie.

De foto's zijn eigendom en copyrights van de genoemde eigenaren en dienen respectvol te worden behandeld. 

Op www.krancher.com is een lijst in te zien, welke personen in welk graf liggen. Belangstellenden kunnen derhalve aldaar hun licht opdoen. Mijn doel is enkel een soort opstapje te zijn voor de zoekenden door hier de foto's van de graven te tonen en indien noemenswaardig ook nog voorzien van enkele wetenswaardigheden.

 

 

Onderstaande foto's van Keasberry, van den Berg, Mourits, Nicolai, Rufi en Salomon zijn copyright en eigendom van Javaisbeautiful.com 

 

De familie Keasberry zeer ruim vertegenwoordigd in het voormalig Indië.

 


 

Foto copyright en eigendom Laurentiadewi.com

Graf B2110: Gustav Kirchner. Geen verdere bizonderheden bekend.

7 sept 2014: Aanvulling met een foto van de ligging van het graf. (Jelajahpeneleh.com)

 


 

Graf B239: Willem Klaas van der Eb. Geboren te Rotterdam en overleden den 1sten febr 1861. Oud 54 jaar. Hij is op 7 okt 1807 geboren. Zijn ouders waren Dirk van der Eb en Gerretje Tolsma. Geen verdere bizonderheden bekend.

Maar in Semarang liggen de volgende leden van de van der Eb familie. 

Johannes (hieronder op de scan uit het IGV) was een broer van Willem Klaas die op Peneleh begraven ligt. Willem Klaas van der Eb geboren te Amboina is een zoon van Johannes van der Eb die gehuwd was met Catharina Johanna Dielwart. Vader en zoon liggen dus naast elkaar te Oenarang. Zoon Willem Klaas was gezworen landmeter te Semarang.

Over Johannes van der Eb heb ik iets meer geschreven op een andere pagina. Hij was Resident Pekalongan en startte zijn carriere op Amboina. Zie hiervoor de pagina Mackertich Carapiet.

 

 

Hieronder het graf te Peneleh van Willem Klaas van der Eb, de broer van Johannes van der Eb. Deze Willem Klaas van der Eb was suikerfabrikant. De overlijdens advertentie werd geplaatst door zijn weduwe zonder toevoeging van haar naam. (Zij heette echter Eliza Davidson - zie Staatscrt van 2 okt 1862).

 

 


 

Graf B385: Johannes Frederik Mourits. 

 

 


Graf B139 Pieter Nicolai:

Veel leden van de Nicolai familie in voormalig Indië.


Copyright en eigendom Laurentiadewi.com

Albertus Levinus Rosenquist.

Uit bovenstaand huwelijk kwamen 15 kinderen voort. Heeft men interesse? Gaat uw gang en zoek ze op. Voor mij wordt het teveel om de hele stamboom hier neer te plonken.

Antoinette Mathilde was het zesde kind. (Almanak zegt: Mathilde Anthonetta !!!). Johanna Frederika Wilhelmina Portier was weer familie van zijn vrouw's kant.

Ik laat het hierbij, want de familie Rosenquist was deels ook weer gerelateerd aan de familie Phefferkorn en daar heeft ondergetekende weer wat mee van doen... Bingung, al sudah laat maar.


Johan Jacob Rufi, zoon van Johann(es) Rufi en Saima. Geboren op 8 dec 1850 te Soerabaja, gehuwd met Dorothea Wilhelmina Susanna Ambosina Postma op 9 mei 1874 te Soerabaya en gestorven te Soerabaja op 15 juni 1913.

Uit dit huwelijk werden geboren:

  1. Johan C Rufi, b. 26 Aug 1875, Tjilatjap, Indonesia, d. date unknown, Soerabaja, Indonesia.
  2. Wilhelmina J Rufi, b. 17 May 1877, Banjoemas, Indonesia, d. 14 Aug 1945, Den Haag, Netherlands.
  3. Hendrik Rufi, b. 26 Apr 1879, Banjoemas, Indonesia, d. 16 Apr 1934, Soerabaja, Indonesia.
  4. Wilhelmina D Rufi, b. 17 Feb 1881, Banjoemas, Indonesia, d. 14 Aug 1945, Ngawi, Indonesia.
  5. Susanna Rufi, b. 13 Sep 1883, Semarang, Indonesia, d. date unknown, Malang, Indonesia.
  6. Mathilda Rufi, b. 26 Feb 1887, Soerabaja, Indonesia, d. 12 Apr 1887, Soerabaja, Indonesia.
  7. Dorothea A Rufi, b. 05 Jun 1888, Soerabaja, Indonesia, d. 10 Oct 1967, 's Gravenhage, Netherlands.
  8. Alexander Rufi, b. 27 Nov 1890, Soerabaja, Indonesia, d. 11 Apr 1930, Magelang, Indonesia.
  9. Gerald Rufi, b. 09 Mar 1894, Soerabaja, Indonesia, d. 15 Apr 1944, 's Gravenhage, Netherlands.
  10. Wilhelmina Rufi, b. 19 Jun 1897, Soerabaja, Indonesia, d. 01 Jun 1973, 's Gravenhage, Netherlands.

Kind nummer 2: Wilhelmina J. en kind nummer 4: Wilhelmina D. sterven tegelijkertijd op dezelfde dag 14 aug 1945, één dag vóór de beëindiging van de oorlog in Indië, circa 14000 km van elkaar verwijderd. Ngawi was een berucht kamp en Den Haag was al 2 jaar vrij. Hoe het lot de levens van een familie kan bezegelen.

In graf B2665 liggen andere leden van de famiie Rufi en aangetrouwden. Helaas heb ik daar tot nog toe geen foto's van.

 

 


Graf B773 Johannes Albertus Salomon.

 

  


Aanvulling d.d. 03 april 2016. Foto's graf privé eigendom. Advertentie uit kb.nl

Het graf van de familie Couwenberg/van Gijen. Let wel: De almanakken vermelden de naam "van GIJEN" alsmede de naam "van GEIJEN".

 

Scan onder: Uit de Indische Navorscher. Zie toestemming Inleiding Peneleh Leo Janssen,

 Het echtpaar huwde te Banjoemas op 9 januari 1858. (RA1859)

Hij heette voluit Johannes Cornelis Hubertus Couwenberg en zijn echtgenote heette voluit: Ernestine Theodore Adriana Petronella Louise Susanna van GIJEN. (Almanak RA1859 vermeldt VAN GEIJEN en RA1869 vermeldt VAN GIJEN.)

Einde aanvulling 3 april 2016.


 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com