Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.  
 

 

Juni 2019

 

 1. Geplaatst 01 juni 2019: een pagina over het kleine kerkhofje te Rante Pao Zuid Celebes alwaar de zendelingen Anthonie Aris van de Loosdrecht (vermoord 1917 te Rante Pao) en Cornelis Balke liggen begraven alsmede nog 8 andere zendelingen wier namen ik niet weet. Beide genoemde zendelingen stierven op hun jonge leeftijd van 31 jaar. Een en ander voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 2. Geplaatst 02 juni 2019: een pagina over het voormalig kerkhof Banjarmasin dat in 1989 verkast werd naar Banjar Baru en aldaar een puinhoop werd  en een onbekend kerkhofje in de jungle van Kota Baru nabij Pulau Laut waar vroeger de steenkolen maatschappij in bedrijf was. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 3. Geplaatst 03 juni 2019: een pagina over een monument uit 1850, een paar graven, een beetje jungle en neerlands indisch koloniaal verleden en dat alles op een dotje op de pagina BORNEO WEST ergens in de buurt van Sambas. Voorzien van feiten en wat foto's en een troosteloos verleden. 
 4. Geplaatst 05 juni 2019: een pagina over het kerkhof TPU Kebonsari te Jember, waar enkele leden van de familie de la Croix begraven liggen. Voorzien van de foto's van de graven die onderhouden worden door de familie aldaar en wat achtergrond informatie. U gelieve de pagina's Kerkhof Banyuwangi 1, 2 en 3 en Bandung Banyuwangi er bij te betrekken. De links naar deze pagina's heb ik vermeld op de pagina Kebonsari. Met dank aan George de la Croix voor het verstrekken van de foto's en de familie informatie.
 5. Geplaatst 08 juni 2019: een pagina over het kleine kerkhofje Sleman nabij Jogya waar in 1828 het grafmonument voor kapitein Hermanus Folkers (met een "s") van Ingen werd geplaatst, een massagraf voor 31 van zijn militaire ondergeschikten en een graf van een dochtertje van Bloemhof. Voorzien van begeleidend commentaar, foto's en wat uitleg mijnerzijds. In de door mij aangehaalde stukken zitten behoorlijk wat discrepanties en ik vermeld ze derhalve in mijn artikeltje..... van Ingen viel in een hinderlaag toen hij een deel van de troepen van Dipanegara (Java oorlog 1825-1830) achterna zat. De foto van het graf dateert van 2012 en ter vergelijking is er ook een schets geplaatst van het kerkhofje zoals het was in 1828. (Toen waren er nog geen Pentax en Rolex en Canon apparaten.)
 6. Geplaatst 09 juni 2019: Aanvullingen wat betreft de grafplaat van mevr. Hinse Rieman te Banudng, welke als wassteen werd gebruikt door de lokale bevolking en nu in beheer rust van het kerkhof Pandu. Ter memorie: Mevr. Rieman was gehuwd met de heer D.W. Hinse, binnenhuis architekt van het NIS gebouw te Semarang welker architekt was de heer C. Citroen in opdracht van prof. Klinkhamer. Te zien onderaan de pagina BANDUNG PANDU RIEMAN en de pagina NIS SEMARANG HINSE.
 7. Geplaatst 10 juni 2019: Aanvullingen op de pagina BANDUNG PANDU wat betreft het graf van de heer Schoemaker, vermaard architekt van o.a.villa Isola en de moskee van Bandung. Het betreft foto's van een zooitje ongeregeld, dat al dansende en poserende op zijn graf, hun wezenloze achterlijkheid demonstreerden op 29 april 2019.
 8. Geplaatst 15 juni 2019: Een pagina over het kleinere kerkhof te Depok Jl. Puring nummer 1 met wat graven van enkele leden van de families Bacas en Laurens, behorende tot de "nazaten" van Chasteleijn. Zie de pagina Dat Andere Kerkhof Depok.
 9. Geplaatst 15 juni 2019: Aanvullingen op de pagina MADIOEN MARY MANUEL betreffende het kerkhof te Madioen waar Mary Manuel en anderen begraven lagen.... Enfin, kijk zelf maar, onderaan de pagina, hoe de toestand anno 2019 is na 90 jaren !!!
 10. Geplaatst 16 juni 2019: Een pagina over de heer Antonius Johannes Bieshaar, (hij was onderwijzer) ooit begraven op het kerkhof te Madiun. Vanwege maatregelen (welke???)  van de plaatselijke bewindvoerders is het kerkhof zowat voorgoed verdwenen op 14 graven na van ooit 232 in totaal die er waren. De grafplaat van het graf van de heer Bieshaar is tegenwoordig als loopplankje over een afvoergoot in gebruik. Triest.
 11. Geplaatst 19 juni 2019: Een pagina PETAMBURAN JAKARTA DEEL 8 met de nadruk op het familie graf van DAALEN / PALMER, voorzien van achtergrond details.
 12. Geplaatst 21 juni 2019: Een pagina over WILLEM BOERS (1855-1910) te Soerabaja destijds woonachtig en werkzaam, die de doodsksstenmaker zaak van zijn zwager overnam tot circa begin jaren 1900, daarna zich wierp op de huizenmarkt en 4 panden in bezit had op Kajoon sedert 1896 en een eeuw (100 jaar) na zijn dood een zaak voor het Hooggerechtshof te Surabaya in maart 2010 ( !!!) diende met betrekking tot de eigendomsrechten van deze panden. 
 13. Geplaatst 30 juni 2019: Een pagina over enkele leden der families: Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira, Ronkes en hun aanhang. Beetje lulverhalen erbij, wat genealogische details en openstaande vragen. Want er waren zoveeeeel Phefferkorns daar op Madura en in Probolinggo en omstreken en veelal ook nog dezelfde voornamen   ...attenooie, dat is echt zwaar klooien om dat allemaal uit te zoeken. Zo einde maand en voorlopig nog NIET het einde van de warmte van deze vroege zomer.

 

Juli 2019 

 

 1. Geplaatst 3 juli 2019: Een vervolg pagina over enkele leden der families Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira met de nadruk op de enkele leden WENDELSTIGH en FLEM. Allemaal op een klutje daar in Oost Java en Madura.
 2. Geplaatst 6 juli 2019: Aanvullingen op de pagina Slag in de Javazee 2a  naar aanleiding van het feit, dat er wederom 2 onderzeeers in de Malaysische wateren zijn gesloopt en verdwenen. Tevens ook op de pagina Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira en de pagina Wendelstigh en Flem.
 3. Geplaatst 9 juli 2019: Een pagina over een eenzaam vervallen graf te Kaliceret (Ooit een basis vande zending SZ Salatiga Zending) waar begraven ligt KAROLINE AUGUSTA ALWINA KÜHNEN geboren BÜLTE. Zij was de eerste echtgenote van CARL RUDOLPH KÜHNEN, zendeling aldaar van 1894 / 1904. Carl hertrouwde later met baroness Esther de Kock. Carl en Esther bleven in Nederland zeer actief in het zendingswerk. Een en ander voorzien van foto's en achtergrond details.
 4. Geplaatst 11 juli 2019: Een pagina Kerkhof NGAWI deel 4 met foto's van diverse begravenen en wat nadere details waar mogelijk. Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris. Voorkomende namen: van der Steijger, Bruns, Trentzsch, van der Linden, de Groene, Schutz, Schomaker.
 5. Geplaatst 14 juli 2019: Een pagina over de jong gestorven onderwijzer George Ernst Raket. Hij stierf op 28-jarige leeftijd tijdens een autoritje op de hellingen van de Mergoyoso nabij Magelang door een ongeluk waarbij hij in het ravijn stortte. Een en der voorzien van details en achtergronden en foto's. Op zijn begrafenis te Magelang waren ook aanwzig Pa van der Steur en Moe van der Steur.
 6. Geplaatst 17 juli 2019: Een pagina over het interneringskamp JESSELTON te Sabah Noord Malaysia. Tegenwoordig heet Jesselton KOTA KINABALU en is de hoofdstad van Sabah. Destijds onder Engels bestuur in koloniale tijden. Volgens de OGS zijn in JESSELTON overleden 6 personen: De heer Willem Arie Knibbe, de heer Jozias Usmany, De heer Dirk Frederik Bunte, mevr. Cornelia Pals-Schühmacher en haar twee kinderen Katrinus (*1935) en Wouter (*1938). Ik heb op deze pagina details vermeld en tevens grote vraagtekens waarom deze personen in Jesselton overleden zijn, terwijl zij uit Pontianak kwamen (Ned. bestuursgebied) en volgens de kampatlas alle gevangenen van Pontianak naar KUCHING Sarawak werden getransporteerd, hetgeen logisch was in verband met de afstand. Afstand JESSELTON naar Pontianak bedraagt 1353 kilometers en afstand KUCHING naar Pontianak bedraagt slechts 210 kilometers. !!!
 7. Geplaatst 19 juli 2019: Een pagina over de Inspecteur Inlandsch Lager onderwijs de heer J.W. van den Heuvel. Hij begon zijn carriere te Amboina als hulponderwijzer in 1905, maakte carriere en ging in aug 1928 met groot verlof naar Nederland voor 8 maanden. (Geldig t/m maart 1929). Meldde zich ziek in maart 1929 en kreeg 3 maand vervolg ziektevervolg t/m mei 1929. Nam daarna en verkreeg eervol ontslag ontslag per juli 1929. Verdwijnt daarna geheel uit de boeken en kranten. Voorzien van foto's afkomstig van het Tropenmuseum.

 

 

 

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com