Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

 

 December 2019 

 1. Geplaatst 01 dec 2019: Een pagina ter ere en respect van de heer A.A. de Bruijn en zijn gezin. Hij werd geboren uit een onbekende Armeense vader en zijn moeder stierf toen hij amper één jaar oud was. Werd naar de pupillenschool gestuurd en na een jaar er weer van af gehaald.  Hij kreeg te maken met ontzettend grote droeve tegenslagen in het leven, worstelde zich echter door het leven en werd gepensioneerd als administrateur van de Panaroekanse Afdelingsbank. Zijn zoon was Majoor Mariniers Jules Albert Jean de Bruijn. Zie de pagina KLATEN DE BRUIJN.
 2. Geplaatst 02 dec 2019: Updates op de pagina's KLATEN BRETON VAN GROLL  en  KLATEN DE BRUIJN aan de hand van nieuwe foto's en gevolgtrekkingen betreffende de afkomst van diverse personen op de pagina's genoemd. Het betreft voornamelijk de nazaten de Bruijn waaronder de heer Arathoen Abzar de Bruijn. (Zoon van een Armenier.) die vader was van MajMariniers commandant Marbrig JULES ALBERT JEAN de BRUIJN. (1903-1972).
 3. Geplaatst 03 dec 2019: Een pagina over de grootwild jager Arakiel Chetter Vardon - van Armeense afkomst - die zich te Soerabaja (toko eigenaar) en Bali (klapper plantage Sedang) gevestigd had. Voorzien van foto's en enkele annekdotes c.q. achtergrond informatie. Zie de pagina Arakiel Chetter Vardon.
 4. Geplaatst 04 dec 2019: Een pagina over een monumentaal graf op het Muslim kerkhof te Patjitan (Pacitan) en welk graf een Ned.Indische voorhistorie heeft. Het graf werd gebouwd (naar gegevens van de heer Remmelink die onderzoek heeft gedaan) door de heer van Erp Taalman Kip. Op het graf is een grafplaat geplaatst welke in cryptische taal te lezen valt en welke werd ontcijferd door de heer Remmelink (auteur historicus o.a.) en de wetenschappelijke medewerker van de ambassade te Japan, de heer Stumpel in 1991.Voorzien van foto's en achtergrond details maar met de opmerking dat tot op heden ten dage alle raadselen rond dit graf nog NIET zijn opgelost. Ook voorzien van mijn persoonlijke opmerking inzake de beweringen van de heer Remmelink welke ik ten dele betwist wat betreft welke heer van Erp Taalman Kip het graf heeft laten bouwen.
 5. Geplaatst 05 dec 2019: Een pagina over de heer G.J. Apcar en zijn gezin en de heer J.C. Jordan familie van elkaar en die samenwerkten op de Galoehan Estate van Golan Apcar nabij Kediri Tulungagung. Voorzien van foto's en wat achtergrond details. Zie verder pagina's Golan Apcar en de pagina Sarkies Apcar. (Zij waren twee broers).
 6. Geplaatst 06 dec 2019: Een pagina over de "stomme films" tijden in Nederlands Indië en met name de hoofdrollen weggelegd in dit verhaal voor PHILIP GERARD CARLI filmmaker en de Leading Lady Diva ANNIE KROHN. Met achtergrond details en foto's. Annie was DE diva uit haar tijden en werd de Pola Negri van Java genoemd.
 7. Geplaatst 07 dec 2019: Een pagina over de militair apotheker Paulus Vierhout, wiens foto geplaatst werd in album 985 van FotozoektFamilie. Volgens mij onterecht in dit album 985, aangezien het album 985 een beetje een ratjetoe is en diverse lege plaatsen zomaar opgevuld worden met losse "flodders".  In elk geval Paulus Vierhout's foto uitgelicht en voorzien van details en achtergronden.
 8. Geplaatst 08 dec 2019: Een pagina over de hoofdonderwijzer HIS de heer Wilhelmus Louwe en zijn gezin, wier foto te vinden is in album 985 Fotozoektfamilie en ook dit keer mijn opmerking dat deze foto niet thuis hoort in dit album. In elk geval heb ik de familie Louwe uitgelicht om sowieso mijn eer en respect te betonen aan deze familie; immers dit gezin verloor 2 zonen die geinterneerd werden in interneringskampen en overleden op zeer jonge leeftijd en twee andere zonen  werden eveneens geinterneerd doch overleefden de kampen.
 9. Geplaatst 10 dec 2019: Een pagina over de familie Pieter Hendrik Maasdam deel 2, burger ambtenaar bij de Genie en vader van een zoon Hendrik Pieter Maasdam die samen met zijn 2 vrienden de broers van Deelen, om het leven kwamen op de Kawah Ratoe van de Tangkoeban Perahoe nabij Bandung. Deze pagina is een vervolg op de pagina familie Maasdam deel 1, welke ik op 3 november samenstelde en heden heb herschreven (ten dele), omdat ik aanvullende informatie en foto's kreeg van de heer F. Maasdam, een kleinzoon. De pagina is nog niet geheel klaar omdat er nog enkele niet genoemde details nader onderzocht dienen te worden.
 10. Geplaatst 12 dec 2019: Een pagina over de familie van Milt (Pasoeroean/Probolinggo) voorzien van een foto uit Fotozoektfamilie album 862. Een en ander voorzien van enkele achtergrond details en een paar opmerkingen mijnerzijds.
 11. Geplaatst 14 dec 2019: Een aanvulling op pagina Peneleh deel 19 met foto's van het graf van de jonge Thedorus Paul Bernard Kampschuur oud 14 jaar en zoon van de onderwijzer Johannes Bernard Kampschuur en Theodora Pauline Abels. Tevens een ietwat voorzien van achtergrond details.
 12. Geplaatst 17 dec 2019: Een pagina Familie Maasdam deel 3 met aanvullende details en foto's. Zie hiervoor ook de pagina's Familie Maasdam deel 1 en Familie Maasdam deel 2.
 13. Geplaatst 17 dec 2019: Aanvullingen op de Pagina John Theodoor Petrus Blumberger (geboren als John Theodoor Petrosian) met betrekking tot diens kleinzoon Jan Jose Petrus Blumberger, geboren 1926 en op 8 jan 1945 uit huis gegaan om naar Zuidelijk Nederland te trekken waar de geallieerden al zaten. Hij is nooit meer teruggevonden. Jan Jose was een achterneef van de Armeense tak van mijn familie.
 14. Geplaatst 20 dec 2019: Een pagina over de Residentie arts Roelof Dunnewold gehuwd met Jenneke Ehrmann, die in febr 1942 een brief schreef aan zijn echtgenote te Malang met daarin enkele mededelingen over de nadere oorlog. Of de brief ooit in handen is gekomen van zijn echtgenote is onbekend. (Scan gekregen van Peter Storm van Leeuwen). Na de oorlog is weinig meer te vinden over Roelof Dunnewald en zijn echtgenote Jenneke Ehrmann. Voorzien van achtergrond details en foto's.
 15. Geplaatst 23 dec 2019: Een pagina over de jongedames van de RK Mulo te Noordwijk Batavia in de jaren 1937/1940 en een ietsje over hun wel en wee. Geschreven door mij naar aanleiding van een aantal foto's in de Moesson Online over deze school en haar leerlingen en de foto's en bijbehorende informatie werd naar de Moesson opgestuurd door een oud leerlinge van deze MULO, namelijk Ella Sundah die in 2000 te Jakarta overleed in het ziekenhuis waar zij zelf van 1947 tot 1952 werkte.
 16. Geplaatst 24 dec 2019: Kerstavond. Een pagina kerkhof Peneleh met het graf van Neeltje van Dijk, gedoopt Delft 1807 rn overleden 1853 te Krian (durp nabij Surabaya) en zij was in 1841 te Den Haag gehuwd met George Pieter de Neufville. Voorzien van summiere details en een foto van een deel van het graf.
 17. Geplaatst 25 dec 2019: Eerste Kerstdag en ik doe NIET mee aan alle uitbundige vreetpartijen, terwijl miljoenen anderen op de wereld met een lege pens elke avond naar bed gaan of moeten schuilen wegens raketten en bommen die men veelvuldig de lucht instuurt en laat neerdalen etc. Wat een vreselijk hypocriet gedoe. De geboorte van Jezus Christus vieren en zich volproppen met van alles wat terwijl anderen elders van honger en armoe de pijp uitgaan. Ik heb een pagina gemaakt PENELEH KERKHOF FAMILIE POLACK EN AANVERWANTEN voorzien van foto's en details.
 18. Geplaatst 26 dec 2019: Tweede Kerstdag. Een pagina Peneleh Kerkhof met delen van graven van de families: van Middelkoop, Sleebos, van Ligten, Swart en aanverwanten. Voorzien van foto's en wat extra's over het spookhuis te Surabaya dat ooit eens eigendom was van de familie van Middelkoop.
 19. Geplaatst 27 dec 2019: Een pagina Peneleh Kerkhof december 2019 deel 1 met recentelijke foto's van dec 2019 gemaakt door de heer Bima Bagus Pambudhi en aansluitend een pagina Peneleh Kerkhof december 2019 deel 2.Voorzien van wat achtergrond details. Deel 2 is in behandeling en wordt z.s.m. afgemaakt.
 20. Geplaatst 28 dec 2019: Een pagina over het kerkhof Madjalengka in de Preanger. Totaal naar de knoppen en geen touw aan vast te knopen wie er begraven liggen volgens de beschikbare bronnen. Desondanks enkele foto's van dit kerkhof, want dat verdienen deze begravenen dat ze niet vergeten zijn en worden. De foto's zijn afkomstig van Cirebon Heritage.
 21. Geplaatst 30 dec 2019: De laatste pagina voor het jaar 2020. Iets over het graf van Pieter Johannes James van Rossum nabij het fort te Siak aan de Siak rivier in de provincie Riouw te  Oost Sumatra. Er liggen meerdere graven doch het zijne is nog het enige herkenbare graf. De andere graven van mede begravenen aldaar zijn totaal verruineerd en overwoekerd. Hij werd geboren te Den Haag 1884 en overleed te Siak in 1919. Dit jaar 2019 een eeuw geleden..... Moge hij in eeuwige vrede rusten.

 

januari 2020:

 

De gebruikelijke shit met het vuurwerk; wederom een record verkoop van vuurwerk en ook de daarbij behorende ellende heeft records gebroken. De stommelingen begrijpen het niet en zullen het nooit begrijpen tenzij het stel mooiweerpraters daar in dat achterkamertje in den Haag nu eindelijk eens wat doet en op één lijn gaat staan: Weg met vuurwerk, jammer dan van de BTW en invoerrechten op het vuurwerk; laat ze het maar elders uit halen voor de staatskas. Het is bezopen en zeer triest dat er nu ook al onschuldige mensen overleden zijn, naast de gewonden en schade aan voertuigen en gebouwen.... Mijn condoleances aan de nabestaanden van de overleden vader en zijn dochtertje die op bezoek waren bij oma..Triest, dat het Haagse kliekje het niet in wil zien, dat dit ooit wel eens zou gebeuren. Oweeee als hun deze trieste gebeurtenis overkomen zou zijn....owee oweeee, dan staan ze vooraan de rij om het hardst te brullen en tranen (krokodillen-?) te huilen, stelletje labbekakkende zakkenvullers op zijn tijd......

 

 1. Geplaatst 2 jan 2020: Een pagina over het Nederlandse kerkhof te Malacca in de St. Paul kerk met een ietsie pietsie meer over die oude VOC tijden. En als toetje iets over MARIA DE QUEILLERIE, een Franse Hugenote, die toevallig ook nog de eerste vrouw was Johan Anthoniszoon (Jan) van Riebeeck, die daar ook begraven lag en in 1915 naar Kaapstad werd overgbracht.
 2. Geplaatst 3 jan 2020: Een pagina deel 2 over een ander voormalig Nederlands kerkhof nabij de St. Paul kerk. Met wat toelichtingen.
 3. Geplaatst 5 jan 2020: Een pagina over het VOC kerkhof te Cochin Zuid West India Malabar met diverse graven en de nadruk op het graf van de heer Johannes van Blankenberg.
 4. Geplaatst 6 jan 2020: Een pagina over een klein kerkhofje te Magelang (in de wijk Kerkopan) wat ooit was maar totaal verdwenen en bebouwd is. Slechts enkele grafplaten herinneren eraan. Deze grafplaten worden gebruikt als opvulling van de straten en looppaden. Op deze pagina iets over het ex-graf van Paulus Petrus Nicolaas Martherus en zijn familie. In de looppaden zijn nog meer grafplaten te vinden als opvulling , bijvoorbeeld die van familieleden DOM, maar die heb ik op deze pagina niet nader belicht. (Zie hiervoor Theodorus Dom en Johan Christiaan Dom. )
 5. Geplaatst 8 jan 2020: Een pagina over een klein kerkhofje te Magelang (in de wijk Kerkopan) wat ooit was maar totaal verdwenen en bebouwd is. Slechts enkele grafplaten herinneren eraan. Deze grafplaten worden gebruikt als opvulling van de straten en looppaden. Op deze pagina iets over de ex-graven van 2 familieleden DOM.
 6. Geplaatst 10 jan 2020: Idem als boven 6 en 8 januari 2010 maar dan iets over Hermanus Gerlach en voorzien van een boel veel vraagtekens.
 7. Geplaatst 13 jan 2020: Een pagina over enkele graven van het Kerkhof Kupang deel 2 met foto's van Sena Gumilsng welke geplaatst werden op facebook. Ik heb niet al te veel details kunnen vinden. Graven die geplaats zijn: Mevr. Josephine Antoinette Maier geboren Albrecht, echtgenote van oud Resident Maier; de kleine Joris Alexander Louis Polidor Vermeer, mevr. Lena Laibabas geboren Johannes.(In dit geval is mevr. Johannes NIET van Armeense oorsprong, alhoewel er in 1833 wel een Armeens koopman Lazar Johannes woonde en werkte te Koepang).
 8. Geplaatst 15 jan 2020: Een pagina met iets over het niet meer bestaande europees kerkhof te Pasuruan, waar mijn grootouders Gerrit Willen ten Cate en Louise Albertine Meijer samen met andere familieleden in de familie kelder lagen. Het kerkhof is nu een bewoonde wijk geworden. Andere familieleden in het graf waren: Hermanus Nicolaas Meijer, Marijntje Jannetje Meijer (roepnaam Marie) en een drietal kinderen van opa en oma.
 9. Geplaatst 17 jan 2020: De pagina Madioen Kerkhof SOEPNEL herschreven en aanvullende foto's geplaatst van het graf van de kleine PAM VALENTIJN SOEPNEL. Op verzoek van de familie Soepnel zijn er op 11 jan 2020 nieuwe foto's gemaakt van het graf en de opdracht van de familie Soepnel is tot hun grote vreugde en voldoening heel goed uitgevoerd door een kennis van me, de fotografe Nathallia Fidrawati uit Mojokerto.
 10. Geplaatst 19 jan 2020: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 31 met de graven van JAN SEVENHUIJSEN en dochtertje van echtpaar MUNRO/THESING en iets over de tweeling ERICH geboren en overleden 20-2-1918/20-2-1918/22-2-1918. Hun vader Hermanus Erich was hoofdonderwijzer en verbleef circa 21 jaren in Indië (met onderbreking van groot verlof) van 1912 t/m 1933.  
 11. Geplaatst 19 jan 2020: Een pagina Peneleh Kerkhof Deel 32 m.b.t. het graf van Mathilde Anette Theodora Cornelie BIK. Zij was het op één na jongste kind van Bruno Bik en Johanna Margaritte van Doorninck. (Landeigenaar in de Preanger). Tevens verwijs ik naar een studie van mevr. Lia Nuralia inzake het cultuurgebied Cisarua (Tjisaroea), waar ik aan mee mocht werken in 2017/2018. Te lezen op: https://www.researchgate.net/publication/326715479_Traces_of_the_History_of_South_Cisarua_Plantation_Archives_and_Inscription_of_the_Dutch_Tomb_in_Kebon_Jahe_Cisarua-Bogor_Jawa_Barat/fulltext/5b60648b0f7e9bc79a71591e/Traces-of-the-History-of-South-Cisarua-Plantation-Archives-and-Inscription-of-the-Dutch-Tomb-in-Kebon-Jahe-Cisarua-Bogor-Jawa-Barat.pdf
 12. Geplaatst 21 jan 2020: Enkele aanvullende foto's van het familiegraf VERSTEEGH op Peneleh Kerkhof deel 6.
 13. Geplaatst 23 jan 2020: Een pagina over GRABAG Magelang waar ergens een in zeer goede staat verkerend graf en door middel van een muur omheind, staat met slechts de namen van 2 personen - zonder overige data vermeld - te weten Ch.M.J. Toorop en J.P. Daum
 14. Geplaatst 23 jan 2020: Een pagina over Kembang Kuning kerkhof en wel iets over een deel van mijn Armeense familieleden oom Minas Owen Ohan Gregory, tante Armenuhi Sarkies Paulus en tante Sandoegt Carapiet Michael en wat foto's over armoe van de loakle bewoners die op het kerkhof hun domicilie gedwongen hebben moeten aanvaarden.
 15. Geplaatst 24 jan 2020: Een pagina over het oude europese kerkhofje te Sabang dat te boek staat als Monumenten zorg (Cagar Budaya) en er liggen circa 42 graven volgens de BRP6. Voornamelijk soldaten, burgers boeren buitenlui, zeevarenden en allen van diverse pluimage en landsaard.

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com