Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.  
 Augustus 2019 

 1. Geplaatst 01 aug 2018: Een pagina met foto's uit album 915 van FotoZoektFamilie betrekking hebbend op de heer Jacobus Simon Sänger, voormalig administrateur van een grote suikerfabriek te Brebes. Hij overleefde de Japanse bezetting in kamp Tjimahi 4 maar werd door de Darul Islam vermoord in nov 1950 tijdens zijn ochtend inspectietocht. Zijn chauffeur werd eveneens vermoord.
 2. Geplaatst 03 aug 2019: Een pagina met foto's van graven van het oude kerkhof Tegal (Tegalsari). De begravenen die ik heb kunnen ontcijferen zijn van Anna Jacoba Hendrika(Henriette) Beekveld, Pieter van de Poel oud Resident Tegal, Willem Buurman en zijn gade Raland en nog wat foto's van desolate graven. Voorzien van achtergrond details en openstaande vragen inzake Beekveld. Te lezen en te zien op TEGAL (TEGALSARI) OUD EUROPEES KERKHOF.
 3. Geplaatst 04 aug 2019: Een pagina over de heer Pieter Maarten Feenstra gedurende 26 jaar in dienst bij Drukkerij annex Boekhandel van Dorp te Semarang en te Soerabaja. Een jaar na zijn 25-jarig jubileum overkwam hem een auto-ongeluk te Wonokromo waarbij hij het leven liet. Circa 4 maanden na zijn overlijden vertrok zijn weduwe mevr. Maria Petronella Feenstra-Link met dochter Johanna Jacoba (roepnaam Annie) terug naar Nederland. Hoogstvermoedelijk werd de heer Feenstra te Kembang Kuning begraven en helaas heb ik geen foto van zijn graf. Te zien en te lezen op de pagina Drukkerij van Dorp en Feenstra.
 4. Geplaatst 07 aug 2019: Een kleine aanvulling onderaan de pagina TED GRASHUIS AMBENGAN één en ander naar aanleiding van een gezellige en hartelijke middag en al roddelend over toen fan vroeher in Surabaya. Het was goed en hartverwarmend. En als topje op de beker met ijs: geen slagroom maar een stukje proza/poezie van de heer E.M. :-) 
 5. Geplaatst 08 aug 2019: Een aanvulling onderaan de pagina ADRIAAN KOEK UIT MALACCA EN ZIJN MILJOENEN ERFENIS met een explikatie over de genealogie en betreffende families KOEK, VON RANZOW, NIESSEN, VAN ZUIJLEN, BOUDIER, BEERSCHOT etc etc. Uitzgeocht door NAVORSER en geplaatst in Moesson 14-1-1961 pag. 11-16. Het betreft een 3-delioge scan van het artikel boordevol genealogie.
 6. Geplaatst 09 aug 2019: Een pagina JOANNES OOSTENBROEK - onderwijzer, die in 1871 naar Indie vertrok, zijn gezin stichtte en zijn carriere maakte. In  mei 1906 ging hij met groot verlof naar Nederland, niet vermoedend dat zijn vertrek uit Indië definitief werd bezegeld door het lot, want in januari 1907 overleden hij en zijn echtgenote mevr. Oostenbroek-Moolenaar beiden op dezelfde dag te Haarlem, aan de gevolgen van een opgelopen winterse koude en werden zij in hun geboortestad Haarlem begraven. Het echtpaar Oostenbroek-Moolenaar liet 9 kinderen na, allen in Indië geboren en allen de liefde van hun vader voor Indië overgenomen en in hun hart meegedragen.
 7. Geplaatst 10 aug 2019: Een pagina gewijd aan Sarah Catharina Carapiet, die huwde 1) met de heer Reisiger en 2) met de heer Pownall. Naar aanleiding van een roddelbrief van de heer Leendert Molenaar uit maart 1898 in welke hij op sensatie-achtige wijze á la Prive en Story een beetje valselijk het sexuele leven van Sara Catharina Carapiet te Banjoewangi uit de doeken deed. Ik heb de inhoud van deze sensatie brief wat betreft Sarah Catharina ontkracht aan de hand van diverse stukken uit de RA's Delpher, openarch etc. etc.
 8. Geplaatst 11 aug 2019: Een pagina gewijd aan de heer Andries De Liefde Meijer, geboren in Haarlem en in 1914 vertrokken met zijn gezin naar Soerabaja om aldaar bij het Marine Etablissement te werken. Hij keerde niet meer terug en overleed in 1941 en ligt te rusten op Kembang Kuning. Zijn echtgenote overleed in 1927 en ligt daar ook begraven. Deze pagina had ik opgezet naar aanleiding van een schoolfoto van de Chr. LS op de Ambengan weg waar zijn schoondochter onderwijzeres gaf en waar ze ook op de foto staat.. Één en ander voorzien van wat details en achtergronden.
 9. Geplaatst 12 aug 2019: Een pagina met iets over de Gentengkali school Surabaya waar ik kort op had gezeten, maar waar diverse leraren/leraressen toch indruk op me hadden gemaakt. Met wat foto's en jeugd herinneringen.
 10. Geplaatst 14 aug 2019: Een pagina over de familie Pieter Alexander Karel MANUEL gehuwd met Josephine Elisabeth LANGBOOM en in hun pensioendage woonachtig te Madioen alwaar zij ook overleden waren. Deze pagina heb ik gemaakt aangezien ik gerelateerd ben aan de familie Mary Manuel(Tak Dorrepaal/Johannes Amirkhan) eveneens te Madioen. Één en ander over Pieter Alexander Karel Manuel te zien en te lezen op de pagina MANUEL LANGBOOM. Het is het verhaal van een naamsverandering welke zorgt voor hoofdbrekens als men als speurneus op zoek gaat in het verleden. Want LANGBOOM  was voorheen LOMBO....kom er maar op...achteraf gezien: de letters LOMBO zitten verweven in de naam Langboom.
 11. Geplaatst 19 aug 2019: Een pagina Tineke en Bobby Hangabehi, samengesteld naar aanleiding van een schoolfoto uit 1937 uit de Moesson. De foto laat de leerlingen uit de 5de klas zien van de Neutrale Europese lagere school. Bobby en Tineke (broer en zus) en Bobby werd op zijn 20ste de nieuwe Paku Buwono XII. Tineke werd van het hof verbannen omdat zij haar hart volgde en niet de wens van haar ouders. Een jonger zusje Gusti Nurul was eveneens een "rebel" en ook zij verdween van het hof.
 12. Geplaatst 21 aug 2019: Een pagina ter ere en rspect van de familie Leonardus Gerardus Emmels gehuwd met Maria Catharina Theresia Kuen naar aanleiding van een foto uit Fotozoektfamilie alb 862. Een en ander voorzien van achtergrond details en nadere informatie.
 13. Geplaatst 23 aug 2019: Een pagina over het meisjesinteraant PPPI aan de Kembodjaweg te Surabaya uit album 1037 van 1932.(Foto zoekt familie). Maar meer nog de nadruk op enkele bewoners van het internaat en de directrice Mevr. Raden Ajoe Sriati Mangoenkoesoemo, weduwe van de arts Goenawan en zuster van Dr. Soetomo naar wie een ziekenhuis te Soerabaya is vernoemd. Een en ander voorzien van wat achtergrond details.
 14. Geplaatst 25 aug 2019: Een pagina over Johannes Willem de Groot. Commandant Leger des Heils. Vertrok in 1912 naar Indië, realiseerde diverse projecten zoals o.a. scholen, tehuizen voor militairen, oogziekenhuis Willam Booth Semarang en ging in 1938 voorgoed terug naar Nederland. 
 15. Geplaatst 29 aug 2019: Een pagina over Johan Ch. Bordeaux en W. van Ligten n.a.v. een foto waarbij zij samen op staan. Bordeaux geboren en getogen te Padang e.o. en in Pasoeoeran terecht gekomen en van Ligten afkomstig uit Pasoeroean. Waren zij vrienden? Collega's ? Ik weet het niet en heb weinig kunnen vinden over hen beiden.
 16. Geplaatst 29 aug 2019: Een pagina over mijn schooljuffrouw van de lagere school (nabij de Ambengan weg Soerabaja) juff. de Raad(t) en ook iets over een andere schooljuffrouw Dina Maria de Raadt-Prange. Zo maar een pagina voor alle schooljuffrouws waar dan ook.
 17. Geplaatst 30 ug 2019: Een pagina met wetenswaardigheden - maar bovenal met "vreemde" noteringen van betreffende ambtenaren, die maar wat rotzooiden - over mevr. Catharina Ferdinanda de Vos geboren Loust, voorzien van wat foto's en achtergrond details. Mevr. de Vos werd op jonge leeftijd weduwe en keerde terug naar Indië en dreef te Soerabaja een meisjeskosthuis tot en met 1905. Zij keerde nog één keer terug na 1905 naar Nederland en kwam weer terug naar Indie en overleed op 87-jarige leeftijd te Ambarawa na een bewogen leven.

 September 2019: 

 

 1. Geplaatst 02 sept 2019: Een pagina met enkele informaties over RA Siti Soepadmi Djoewito en haar familie. Haar vader was de Raden Toemenggoeng Djoewito van Soerabaja en voorziiter van het parlement van de Negara Djawa Timoer. Mevr. S.S. Djoewito huwde later de heer Strik en zij overleed te Nijmegen in 1997. 
 2. Geplaatst 03 sept 2019: Een pagina over de familie Karel Versfeld te Soerabaja en enkele detaisl, maar GEEN uitgebreide geneaologische toestanden. De heer Karel Versfeld was een KNIL militair die in 1910 gepasporteerd werd te Soerabaya, daarna managziijnmeester bij de staatsspoorwegen en later beheerder werd van het Kranggan theather naast het Capitoltheater. Een van zijn kinderen, mevr. E. Heil-Versfeld schreef ankele artikelen in de Moesson. Via de takken Martherus-Versfeld en Rosbak Burgemeestre ben ik gerelateerd aan de familie Versfeld.
 3. Geplaatst 6 sept 2019: Een pagina over de familie Slothouwer te Soerabaja. Hij was eerst commies PTT, ging in 1908 naar Nederland met verlof, verbleef daar en studeerde aldaar voor eigen rekening en kosten voor wiskunde leraar, keerde in 1915 terug naar Indie, nam ontslag als commies en werd leraar wiskunde aan de HBS te Soerabaja. Met foto's uit album 878 Fotozoekfamilie.
 4. Geplaatst 7 sept 2019: Een pagina over de Resident Carel Johan Westenberg en zijn gezin en iets meer over zijn jongste zoon Johan Westenberg en beider liefde voor de Batak Karo bevolking. Meer lezen en weten: Zie de pagina Carel Johan Westenberg.
 5. Geplaatst 8 sept 2019: Een pagina over schooljuffrouw Wilhelmina Philippina Louisa de Roos, o.a. te Kedirie en Semarang en die op 70-jarige leeftijd gepensioneerd werd in 1912 en in 1913 terug ging naar haar geboortestad Utrecht om nog tot haar 92ste levensjaar te genieten van haar pensioen en oude dag. Zij overleed in okt 1935 te Amersfoort, was en bleef ongehuwd en had geen nazaten. Voorzien van een enkele foto en wat nadere details.
 6. Geplaatst 9 sept 2019: Een pagina over Louise Christina van Vianen met roepnaam Wies. Zij was een Indische beeldhouwster te Den Haag in de jaren 1959/1961 en zei Nederland vaarwel in jan 1962 om zich wat beter te voelen in California. Jammer, want Nederland verloor een begaafde Indische kunstenares. Zij maakte i.o.v. Tong Tong de plaquette van Multatuli. Één en ander voorzien van foto's en wat details.
 7. Geplaatst 10 sept 2019: Een pagina over de familie Eugene Jean Joseph van Alphen de Veer gehuwd met juffr. Mathilde Maurenbrecher. Hij was employee sf Poerwodadi en zij was onderwijzeres. De familie had 4 kinderen waaronder mevr. Greet Gaudreau-van Alphen de Veer, die regelmatig stukjes plaatste in de Moesson voorzien van foto's.
 8. Geplaatst 11 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie Maurenbrecher, die direct gerelateerd waren aan Mevr Mathilde van Alpen de Veer-Maurenbrecher. (Zie hierboven onder nummer 7). Voorzien van wat foto's en details.
 9. Geplaatst 13 sept 2019: Een pagina over de broodfabriek de Groot te Soerabaja in de jaren 30 van de vorige eeuw met foto's uit Fotozoektfamilie album 1023. Een en ander voorzien van wat achtergrond details en informatie.
 10. Geplaatst 15 sept 2019: Een pagina over de Armeense familie Paul Thadeus Aganoor gehuwd met Virginie Catharina Zorab en hun gezin en aanverwanten. Voorzien van foto's en achtergrond details. Niet geschikt om te lezen door blinde vinken die enkel oog hebben voor pasar malams, kumpulans en overige Indische/Indonesische vreterijen. Ook niet geschikt voor boerenpummels die het verschil niet weten tussen het voormalige Ned. Indië , tegenwoordig(e) Indonesia en het land India. 
 11. Geplaatst 16 sept 2019: Een pagina over de gezusters Minny (Wilhelmina Frederika) en Jetty (Henriette Maatje) Potter. Minny spendeerde zowat haar hele leven aan de begeleiding van geestelijk gehandicapte kindertjes en Jetty deed het op een ander vlak en was onderwijzeres. Een en ander te zien en te lezen op de pagina Gezusters Potter voorzien van foto's en achtergrond details.
 12. Geplaatst 18 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie van Asdonck en met de nadruk op mevr. Jettie van Asdonck ter hare ere en respect. Tevens iets over de familie relatie met de Armeense familie Zorab. Te zien en te lezen op de pagina van Asdonck en Zorab.
 13. Geplaatst 19 sept 2019: Aangevuld opde pagina Padang Sawah Lunto kerkhof een foto van het graf van de heer Süsskind en een foto van zijn voormalig huis. Foto's in dank ontvangen van de heer Lengkong Sanggar Ginaris.
 14. Geplaatst 22 sept 2019: Een pagina over het gezin Frans Butteling, die als klein landbouwer te Suriname de kost verdiende, Van het oostelijke tropenland verkaste het gezin naar het westelijke tropenland. Mijn hoed af voor dit gezin. Hij was een vriend van Tjalie Robinson, die ooit bij hun logeerde in Suriname en van dichtbij de kommer en kwel van een kleine Pak Tani meemaakte. We spreken over de beginjaren 1960, toen er in hun keuken geen electra was en verlichting via een stormking lantaarn plaats vond.

 

 

 

 

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com