Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

April 2020

  

 1. Geplaatst 3 april 2020: Een pagina over de heer Karel Jan Elias Kimmijser en nog iets over zijn dochter Ine. Karel was werkzaam op diverse suikerfabrieken Oost Java (o.a. ook bij de sf Besito te Kudus Midden Java Noordkust) , verloor zijn echtgenote in 1945 door de oorlog in het interneringskamp Struijswijck Batavia, ging terug naar Nederland en werd ook gewaardeerd medewerker van de Tong Tong. Dochter Ine eveneens.(Zij werd te Mojokerto geboren).
 2. Geplaatst 5 april 2020: Een pagina over de heer Jan van Jaarsveld en zijn echtgenote mevr. Hertha A. van Jaarsveld geboren Bruno en hun lief en leed voor de oorlog en na de oorlog. Zij werden geinterneerd en bouwden hun jonge leventje na de oorlog verder op. Een pagina gemaakt uit respect voor hen en de foto's zijn afkomstig uit de Moesson Online. 
 3. Geplaatst 6 april 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Prins - Vaillant. Via mijn overovergrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en door uithuwelijking van zijn dochters, ben ik verwant. Zie ook de pagina BOGOR KERKHOF met daarin details over PRINS / VAILLANT / PIETERMAAT / MIJER etc.
 4. Geplaatst 7 april 2020: Een pagina over achterneven William Galstaun (roepnaam Willy) en zijn broer Georg Galstaun (roepnaam Djodjo). Beiden waren spelers van de voetbalclub Hercules Batavia in de jaren '20 van de vorige eeuw. Willy was makelaar in rijst en Djodji was procuratiehouder bij RUHAAK. Één en ander voorzien van details en foto's. George huwde Elisabeth Jetta Agerbeek en uit dit huwelijk dochter Ilse en George overleed 1935 te Batavia. Elisabeth en Ilse vertrokken naar de USA. Willy werd geinterneerd en na de oorlog verdween hij uit beeld. Zij waren neven van Vic Boldy en Elisabeth's oom was Gijsbert Agerbeek - controleur die te Halmaheira werd vermoord tijdens dienst uitoefening.
 5. Geplaatst 8 april 2020: Een pagina over Thelma en Mary Galstaun voorzien van foto's en daarop aansluitend maar nog wat details toegevoegd met betrekking tot de verbanden GALSTAUN, ARAKIEL, MARKAR, JOHANNES. Deze pagina is niet geschikt voor afstandelijke lezers die geen drol snappen van het Armeens gebeuren in voormalig Indië. Maar wat is nu het leuke aan mijn bewering? Heel veel Non-Armenians hebben wel op één of andere manier een binding met Armeense personen en daarmee dus een stukje Armeens bloed in zich. Niet te geloven die state of denial.
 6. Geplaatst 9 april 2020: Een pagina over Markar Johannes Amirian, een neefje van mijn over over opa Joseph Johannes en voorzien van wat details en trouwfoto's waar oom Markar bij uitgenodigd was, want het betrof het huwelijk van zijn nichtje Charlotte Ghatchick die met Greg Marcar huwde te Shiraz.
 7. Geplaatst 12 april 2020: Een vervolg pagina over Markar Johannes Amirian deel 2 en wat nader uitleg over de aanwezige personen op de touwerij van Charlotte Ghatchick, zijn nichtje.
 8. Geplaatst 15 april 2020: Een pagina met foto's van het gezin MARCAR DAVID en echtgenote ELIZABETH MANOOK destijds wonend en werkend te Dacca Bengalen. Marcar was oprichter en eigenaar van één der grootste jute bedrijven te Dacca.
 9. Geplaatst 16 april 2020: Een pagina met foto's over ELIZABETH  DAVID GEBOREN MANOOK , de echtgenote van Marcar David zoals geschreven in item 8 hierboven. Voorzien van haar afstamming.
 10. Geplaatst 19 april 2020: Een pagina over het kerkhofje in de plantentuin Buitenzorg deel 2. Met foto's van kennis Bert van Willigenburg uit 2013. Hier en daar voorzien van summiere informatie. 
 11. Geplaatst 20 april 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Sleebos van der Linden.
 12. Geplaatst 20 april 2020: Een pagina met foto's en een ietwat informatie over Eugenie Pogose geboren Manook. Zij was een zuster van Elizabeth Manook (zie item 9 hierboven genoemd). Eugenie en echtgenoot Peter Nicholas Pogose vertrokken wegens gedwongen omstandigheden naar de USA alwaar zij ook overleden en begraven werden.
 13. Geplaatst 21 april 2020: Twee pagina's over het Armeens kerkhof c.q. Armeense kerk te Dhaka (Dacca Bangladesh) met de nadruk op de kerk zel, enkele graven en in het bizonder een eerbetoon aan de caretaker 1986-2014 de heer Michael Joseph Martin (Martirosian). Hij overleed op 89-jarige leeftijd zeer recenteljk te Toronto Canada op 10 april 2020, waar hij na zijn pensionering naar toe vertrok om bij zijn naaste familie te verblijven en van zijn oude dag te mogen genieten.
 14. Geplaatst 25 april 2020: Een pagina over de familie George Jordan te Soerabaja gehuwd met Goegoelie Jacob. Ik heb nog niet kunnen ontdekken wat precies de binding is tussen George Jordan en Jordan Carapiet Jordan die in de zelfde periode te Soerabaja woonde en werkte en ongeveer even oud waren.
 15. Geplaatst 26 april 2020: Een pagina over oom Mesrope Johannes op de pagina Andere families Johannes, voorzien van details en foto's.
 16. Geplaatst 28 april 2020: Een pagina over oom Eleazar Eugene Mesrope, voorzien van foto's en details. Hij was een achterkleinzoon van de zuster van mijn overovergrootvader Joseph Johannes. Oom Eugene was - evenals oom Cornelis Laurens Frederik Boers in 1904 te Mittweida en beiden huwden een Duitse echtgenote. Op de pagina tevens ook enkele details over dochter Irene Lina Louisa Anna Mesrope, die later onderwijzeres was aan de Burg. de Monchyschool, Steenwijklaan 10 Den Haag. Zie ook de pagina John Theodoor Petrus Blumberger om het familieverband te begrijpen.

 

Mei 2020 

 

 1. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over het graf te Kembang Kuning van de heer Gustaaf Rademaker, voorzien van enkele details en achtergronden. Ik hou me aanbevolen voor rectificaties.
 2. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over de resident Johan Gerard Friedrich Riedel (zoon van de zendeling Riedel die in 1831 voet aan wal zette te Menado) en met ambtsgebied te Menado/Amboina, voorzien van diverse foto's van de families Tower, Riedel en de Paauw die aan elkaar verwant waren. Ook iets over zijn carriere.
 3. Geplaatst 02 mei en 03 mei 2020: Een tweetal pagina's over de familie Rijkee, de familie Lavell, de familie Petrus Blumberger en hun onderlinge aangetrouwd verwantschappen. Voorzien van foto's afkomstig uit het Krul Antiquariaat Photographs (waar ik enkele vraagtekens bij heb gezet) en wat achtergrond details. Te zien en te lezen op de pagina Familie Rijkee/Lavell/Petrus Blumberger deel 1 (met de nadruk op George Martinus Rijkee - landrechter) en de pagina deel 2 met de nadruk op broer Johan Willem Rijkee gehuwd met Mary Anna Petrus Blumberger en hun grootvader Georg Christiaan Lavell. 
 4. Geplaatst 04 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf van Vermeij - Loen.
 5. Geplaatst 04 mei 2020: Een pagina over de ritmeester cavalerie PIETER SORGDRAGER, zijn echtgenote Geertuida Maria DEBUS (en NIET DE BRES zoals sommige websites neerplonken)  en hun verbanden met - via een omweg - MULTATULI en fam. ABRAHAMSZ, mijn oudoom de notaris BOELEN te Magelang en een latere Nederlandse minister,, een prof.dr. Pharmacy P. Sorgdrager, een schrijver van het boek Kamperen met oom Nippon door D. Sorgdrager,  voorzien van foto's en feiten en wetenswaardigheden. Jaja, Friezen op Java, behalve in Nederland ;-) 
 6. Geplaatst 05 en 06 mei 2020: Een nieuwe hoofdgroep KRUL ANTIQUARIAAT PHOTOGRAPHS MET DAARONDER SUBPAGINA'S per familienaam. Uit de website van Krul Antiquariaat heb ik diverse foto's geplukt van personen en daar per familienaam een subpagina van gemaakt voorzien van wat feiten en wetenswaardigheden en enkele verbeteringen op de informatie die Krul verstrekt. De familie VALETON en de familie In'tVeld (Deze laatstgenoemde heeft familie bindingen met o.a. Von Schmidt auf Altenstadt en Pfeifer waar ik onder andere ook bindingen mee heb - en natuurlijk via over overopa Joseph Johannes vanwege het liedje van W.Sonneveld Poen poen poen poen.)
 7. Geplaatst 06 en 07 mei 2020: Vervolgpagina's op de hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina MARINUS JOHANNES TIELE (Hoofdadministrateur Arendsburg tabaksplantage Sumatra) en de pagina PIETER HERMAN PRAGER waar ik zelf (via zijn oom gehuwd met een dochter van over overopa Joseph Johannes) aan gerelateerd ben. Voorzien van foto's en feiten/wetenswaardigheden.
 8. Geplaatst 8 mei 2020: Een vervolgpagina op de Hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina Dr. J. Noordhoek Hegt en echtgenote Susanne Elvire Riedel en hun dochter Elvire Susanne . Voorzien van foto's en details. Zie tevens mijn reeds eerder geschreven pagina's SEMARANG SPECIAAL en de Resident RIEDEL te Menado. 
 9. Geplaatst 10 mei 2020: Een pagina als eerbetoon aan al die KNIL soldaten die om welke reden dan ook via de Pupillenschool het soldatenvak beoefenden. Op deze pagina iets over 2 broers  Johannes Wilhelmus Kroesen en Johannes Kroesen, die al heel jong in het Djatigesticht Batavia (Opvangtehuis wezen) terechtkwamen (waarschijnlijk door dood van hun vader en moeder hen niet kon grootbrengen) en op de leeftijd van respectievelijk 9 en 11 jaar naar de pupillenschool werden gebracht, alwaar zij tot soldaat werden opgeleid. De oudere broer sloeg zich door het leven heen en overleed te Den Haag en het jonger broertje overleed aan de koorts op 24-jarige leeftijd in het kampement Moeara Tewe te Midden Borneo. Eer en respect aan allen.
 10. Geplaatst 12 mei 2020: Een pagina over 2 neven von Schmidt auf Altenstadt, beiden in het KNIL gediend hebbend in navolging van enkele meer beroemde ooms van hen, beiden een adelijke titel geërfd maar toch gewoon werken voor de kost en op vrij jonge leeftijd al het leven verloren.Voorzien van details. 
 11. Geplaatst 14 mei 2020: Een pagina met iets over Idzert Jacobus JOHAN, kleinzoon van Toontje Poland en Fientje en waar mijn familie ten Cate ook aan gerelateerd is. Voorzien van de trouwfoto van Idzert en Margot Döderlein de Win. Zij waren neef en nicht.
 12. Geplaatst 15 mei 2020: Een pagina over Sophie Galistan Buitenzorg, die als commies werkzaam was op het Planteninstiuut te Buitenzorg, dochter van Carapiet Galestin en mevr Tjoe Oeat Nio Nio. Sophie kende in haar latere leven veel tegenslagen zoals de internering van haar zelf en de dood van haar echtgenoot in oktober 1945 door Pemuda's te Buitenzorg. Voorzien van foto's en enkele details.
 13. Geplaatst 16 mei 2020: Een pagina Fam.Galistan te Cheribon in vervolg op de pagina Sophie Galistan Buitenzorg. Een en ander vorzien van wat uitleg, doch nog lang niet kompleet. Tevens een uitleg over de familie betrekkingen Galistan. Walkaar, Simon, Demetrius allen te Cheribon.
 14. Geplaatst 17 mei 2020: Een pagina over de moord op de suikerbaron Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier te Den Haag, gepleegd door een waanzinnige uitvinder (en zijn kornuit) die zijn financiële zin niet kreeg van de heer Eschauzier. Voorzien van wat foto's en details. 
 15. Geplaatst 18 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever.  Het graf van Maria Hampar gehuwd met Sarkies en hun zoon. De familie Sarkies was bekend uit de hotel wereld. Lucas Martin Sarkies bijv. runde het Oranje Hotel te Surabaya tegenwoordig Mojopahit geheten.
 16. Geplaatst 19 mei 2020: Een pagina over mevr. Thörig - van Wijk en haar kinderen. Haar echtgenoot overleden in een Japans kamp, zelf ook in de kampen, dan de vrijheid en dan het "hartelijke welkom in Nederland in kamp Westerbork" begin jaren 1950 en toch uiteindelijk haar vrede gevonden naast onze Schepper. Voorzien van details en foto's.
 17. Geplaatst 21 mei 2020: Een pagina over Willem Christiaan Cramer, die 26 jaar (vanaf 1921) van zijn leven doorbracht in Nede. Indië en werkzaam was in diverse hotels waaronder het Oranjehotel te Surabaya en het Sarkies hotel te Surabaya. Enkele details en foto's op de pagina. Ik moet wel erbij zeggen dat de termijn 26 jaar onafgebroken (zoals vermeld in het stukje uit Moesson) niet strookt met de erin genoemde werkjaren en plaatsen. Eigen bewoordingen van Willem Christ.Cramer: Hij arriveerde 1921 in Indië en op 1 april 1946 van Tjimahi naar Nederland en ook nog in Tjimahi kamp 4 gezeten.
 18. Geplaatst 23 mei 2020: Een pagina Kerkhof Cilacap deel 7 met enkele graven maar weinig details hierover kunnen vinden. Helaas.

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top