Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De voormalige ALTINGSTRAAT 77 te Soerabaya (tegenwoordig Jl. Trunojoyo); een paar leden van de Armeense gemeenschap van Soerabaya en overige slachtoffers tijdens de oorlogsjaren.

Deze aflevering wordt vervolgd met deel 2.

Hieronder een afbeelding van de voormalige Altingsstraat 77 waar destijds oorlogsdrama's zich afspeelden in die beruchte oorlogsjaren en dit huis was destijds het kwartier van een Japanse militair o.i.d. genaamd Misuotshi. Natuurlijk is het huis in de jaren na de oorlog verbouwd en verfraaid, maar links op de foto is nog enigszins te zien hoe het eruit gezien moet hebben.

 

Het is niet mijn bedoeling om hier een beschuldigende vinger uit te steken naar wie dan ook. Het was oorlog en een ieder was slachtoffer van dze oorlog, aan welke kant je ook stond en wat je daden ook waren; je had slechts één doel en dat was proberen te overleven en de oorlog door te komen hoe dan ook. En een ieder deed dat op zijn of haar manier: proberen te overleven, proberen geen pijn en ellende te moeten ondergaan.

Vel geen oordeel over mensen en situaties als je het niet zelf hebt meegemaakt en als je zelf niet overgoten bent met ellende en alles wat er bij een oorlog en een bezetting bij komt.

Voor hen die het slachtoffer werden op welke manier dan ook, hetzij door verkeerde keuzes, hetzij door martelingen, hetzij door wat dan ook.

 

Hieronder scans van een deel van het verslag van het proces tegen beklaagde de heer Daniel Latuhamallo aka Cor Schram uit de Delpher.nl

Hij werd beschuldigd van collaboratie met de Japanse bezetter, nadat hij zelf eerst het slachtoffer werd van de bezetter en op zijn manier probeerde te overleven en uiteindelijk zijn straf moest ondergaan na schuldig verklaring en opgelegde straf van 12 jaren. In de strafbepaling werd rekening gehouden met het feit, dat ook hij een slachtoffer was van de oorlog en kreeg 6 jaar starfvermindering.

 

In de Delpher oude kranten kunt u het hele relaas inzien.

 

Een kleine uitleg. 

De eerste scan rechterkolom en vervolgend met de tweede scan rechterkolom:

M.R. Zwart = Marius Reinier Zwart geboren 23 april 1897 te Bangil.

J.C. Veldhuijzen = Johan Cornelis Veldhuijzen geboren Soerabaja 21 okt 1903.

A.F. Davidson = Adolf Frederik Davidson geboren Soerabaja 11 aug 1885 en overleden in de gevangenis 14 aug 1945 nadat hij in nov 1944 al opgepakt werd. De OGS heeft een oorlogskruis geplaatst op Kembang Kuning Ereveld.

L.J.N. Moorrees. Roosjeroos vermeldt het overlijden van LOUIS JOHAN NICOLAAS MOORREES op 27 april 1945, hetgeen overeenkomt met initialen LJN in het verhaal van MWC Moorrees  als getuige in het proces. Hij werd op 8 nov 1944 opgepakt en in de gevangenis gemarteld en vermoord. Film 1357859 akte 86. (Zie ook scan 1). De OGS echter vermeldt hem NIET doch vermeldt WEL het overlijden van LOUIS NICOLAAS JACOBUS MOORREES op 27 april 1945 en heeft GEEN kruis op het Ereveld doch ligt volgens OGS op de Buiten erevelden. Vreemd. Waarom Buiten erevelden? Zou hij dan door de familie begraven zijn op een burger kerkhof?

F. Moorrees zou een oom zijn van de getuige mevr. Magdalena Wilhelmina Carolina Moorrees en gehuwd met de heer Zavarion/Zavanon (??). Het relaas in de krant vermeldt NIET dat haar oom ook vermoord werd door de Japanse bezetter, maar dat hij op 8 nov 1944 juist werd losgelaten. De OGS heeft wel een kruis geplaatst op het Ereveld met de naam FERDINAND MAXIMILIAAN ROBBERT MOORREES geboren Ambon 17 april 1890 en overleden 19 juni 1945 te Soerabaja.

Hieronder een scan van een deel van de stamboekkaart van LOUIS NICOLAAS JACOBUS MOORREES waarin de naam van zijn dochter Magdalena Wilhelmina Carolina Moorrees.

 

Mej. J. Happee. Zij huwde R. Th. Ronkes Agerbeek,  O.M.S.D. IIde klas op 3 dec 1947 en de receptie vond plaats op Modderlust Marine Societeit. Zij was onderwijzeres lagere school. Hij was in 1941 korporaal adelborst Marine Stoomvaartdienst.

 

De eerste scan linkerkolom en vervolgend met de tweede scan linkerkolom. Ga hiervoor naar deel 2 met gegevens over de Armeense inwoners.

 

Top