Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Armeense Sports Club ASC te Soerabaya en hun leden.

Ik verwijs hierbij naar de pagina's KAMARZARIAN DEEL 1 en

KAMARZARIAN DEEL 2 en met name verwijs ik naar Freddy Kamarzarian wat betreft het sportieve deel van zijn levensloop.

 

Hieronder iets meer over een andere ASC  Hockey clubgenoot en medespeler TZOLACK "TOM" JOHANNES.

Ik heb tot op heden 28 juni 2020 nog niet kunnen ontdekken wiens zoon hij was. Vermoedelijk moet ik het in de hoek zoeken van Basil Johannes. Wordt vervolgd t.z.t.

Kortom, waarom iets meer over Tzolack? Simpel toch; kijk naar zijn achternaam en trouwe bezoekers van mijn website weten dan meteen het waarom.

 

Hieronder een foto van het hockeyteam van ASC: Nummer 4 moet B. Messchaert zijn.

 

En... nog eens extra mijn aandacht voor oom Tzolack, want hij woonde slechst 3 huizen verwijderd van mij vandaan op de Jl Kacapiring nummer 3 en ik woonde op nummer 11.

Huize Kacapiring nummer 3 hieronder. Één der weinige woningen die nu eens een keer NIET zijn verbouwd, vergroot of wat dan ook. Een schril contrast met de huizen op nummer 5 en nummer 7 die er vroeger eender uitzagen.

 

Tzolack Johannes huwde met mej. M. Stalder op 11 mei 1948. Hij had op enige manier bindingen met de nv. Aniem  en de Colibri fabrieken omdat hij hen noemde in de dankzegging. Het is mij onbekend welke binding. Werkzaam en handelsagent? De Aniem was de electriciteits maatschappij en ik meen dat de Coilibri fabrieken iets van doen hadden met de productie van zeep.

 

De binding tussen zijn echtgenote mevr. M. Johannes geboren Stalder en de bekende voetballer uit die dagen Willy Stalder is mij ook onbekend. Wellicht familie en uit hoofde van het sport gebeuren elkaar leren kennen?

 

Tzolack en zijn echtgenote moeten Indonesia verlaten hebben op of omstreeks de jaren 1956+ zols velen deden en het echtpaar vertrok naar de USA om zich aldaar te vestigen. Waar hij voor 1970 woonde is mij eveneens onbekend. (Zie scan hieronder).

Volgens USA websites met betrekking tot huizen (Clustmaps.com), was op het bovengenoemd adres te Anaheim ook ingeschreven MARGRIET JOHANNES aannemende dat zij dan de echtgenote M. Stalder geweest moet zijn. In de RA is zij  niet te vinden.

Volgens Death Index USA moet Tzolack T. Johannes overleden zijn in 2011 met laatst adres onbekend.

 

Aanvulling 14 aug 2020:

Oom Tzolak stuurde een telegram op 24 febr 1956 naar de zuster van zijn voetbalgenoot Freddy Kamarzarian, die op die dag huwde met de heer van der Ven te Amsterdam. Een afschrift van dat telegram hieronder, welke afkomstig is uit de verzameling foto's en brieven van mevr. van der Ven-Kamarzarian. Zie verhaal krant AD 5 aug 2020 in welke een oproep werd gedaan naar rechtmatige eigenaren, aangezien deze verzameling ergens op een zolder werd gevonden.

De kink naar het artikel: https://www.ad.nl/woerden/lidewij-37-vindt-honderden-oude-foto-s-en-telegrammen-op-haar-zolder-en-begint-speurtocht-naar-familieleden~a8861b2d/?referrer=https://www.google.com/

 

Einde aanvulling.

 

Hoe het ook was: Moge zij die niet meer onder ons zijn, in vrede rusten.

Top