Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Cilacap (Tjilatjap) deel 7.

 

Bronnen: RA's , Delpher, Openarch.nl , WieWasWie.nl  

Bron foto's: Youtube: https://youtu.be/VlEx-31-Ms8   (Hendro Setiadi Dec 2019)

en via Google View Kerkhof Cilacap.   ... Behalve waar ik afwijkende bronnen heb genoemd. 

 

Ach ja, ook de doden moeten van tijd tot tijd schone kleding aan:

 


 

Casper Mathijs van Lottum, jong overleden en zijn moeder de weduwe verzorgde zijn graf. Vreemd, waarom worden de overige familieleden niet genoemd, gelet op de tekst? Er was ook nog een andere zoon Jan.

De weduwe zelf overleed op 30 juni 1896, 7 jaren na de dood van haar jongste zoon Casper en de overl. advertentie zegt: mijne moeder, getekend door zoon Jan.

Zie verder ook de pagina's KERKHOF CILACAP DEEL 1 (Casper Mathijs Wedding, broer van de weduwe) en KERKHOF CILACAP DEEL 3 (kinderen Heins Wedding)

 


Niet te traceren wie hij was. (Ook niet vermeldt in grafteksten INN).Maar daarom niet minder waard om getoond te worden.

"Hier rust onze dierbare zoon ..... Leendert...te...

Ik heb helaas geen betere schreenshot kunnen maken uit het filmpje. 

Ook een uitvergroting en scherpstellen helpt niet om te traceren wie hij/zij was.

 

 


 

Dorothea Eugenia Clara Gout +2 sept 1864 na een kortstondig huweijk met Coenraad Ravesteijn op 30 okt 1863 te Soerakarta (Solo). Hij was militair geboren te Utrecht.

 


 

Ook van deze heer geen nadere details te vinden , ook niet via grafteksten INN. Hoogstwaarschijnlijk van Duitse/Poolse Joodse komaf en als militair naar Indië gegaan.

  • Geboren 14 aug 1852 te Gocdel??? en overleden 30 sept 1909. Hij huwde Susanna Wilhelmina Hetaroewa te Pekalongan op 2-3-1887.
  • Hij dreef een toko in 1902 en volgende jaren (bericht KB.nl) en verkocht o.a. de ETJO Kedoe cigarillos.
  • In 1905 huwde Emma Stern met Johannis Willem v.d. Sluis te Tjilatjap (Zijn dochter?) 
  • Kreeg in 1906 vergunning om zijn koffiehuis tot 12 uur 's nachts open te houden volgens besluit KB 1853.
  • In dec 1910 te Tjilatjap een nieuw hotel Tjilatjap (voorheen hotel Bellevue) geopend onder naam van P. Stern. (Zijn zoon?) Verloofd met K. Lesquellier. 

 

 

Zijn nagelaten betrekkingen. Helaas geen namen.

 


 

Louis van Rhoon. Hij huwde de lokale vrouw Wilhelmina  op 10-6-1882. Geboren te Ternate 1 dec 1849. Geen details verder.

Mogelijkheid: Zoon van Johan Godlieb van Rhoon en Antoinette Tapada die te Ternate huwden op 26 aug 1840.

 


Geen overige details te vinden. Zie de door mij vermelde tekst op de foto. Helaas.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top