Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
KRUL ANT. 1 Laveton
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Fam. Jan van Jaarsveld gehuwd met Hertha A. Bruno.

Zomaar iets over deze familie ter ere en respect. Want zij waren en zijn een stukje voormalig Nederlands Indië.

 

In de Moesson Online vond ik diverse oude schoolfoto's ingezonden door mevr. Hertha van Jaarsveld geboren Bruno.

Mevr. Hertha Bruno en haar familie woonde Oost Java (Batoe Malang en Soerabaja). Wellicht misschien ook nog elders te Oost java, maar in elk geval woonde het echtpaar van Jaarsveld - Bruno ook te Manokwari. 

Die oude schoolfoto's doen me denken aan mijn eigen schooljaren te Soerabaja en Batoe / Malang ken ik natuurlijk ook heel goed. Mijn ma woonde te Malang voordat zij huwde met pa en verkaste naar Blitar en Kediri en ma ging later na de oorlog (gedwongen door de Bersiap) terug naar Malang en rust daar voorgoed op het Soekoen Kerkhof. Pa bleef (ook al gedwongen door de oorlog) achter in Kediri en rust daar ook. Helaas bestaan beider graven niet meer (kader van opruiming und das war einmal), maar hun zielen blijven daar voorgoed.

De foto's plaats ik hier zonder al te veel in details te treden over wie nu precies wie was e.d. Dat mogen lezers zelf uitzoeken als ze daar trek in hebben. Mij gaat het puur om een stuk respect voor de mensen uit dat voormalig stukje kolonie.

Wat ik wel bemerk is dat mevr. Hertha van Jaarsveld geboren Bruno tenminste 2 zusters heeft gehad, want bij de teksten van de foto's schreef zij over zusje Eetje en een andere zuster Meiske gehuwd met de heer Hoffler en vertrokken destijds naar Calgary Canada.

Ik heb de originele teksten van de foto's tevens bijgevoegd en de foto's zelve uitvergroot ter verduidelijking voor de slecht-zienden.

 

Hieronder de 5de klas Ned. Eur. Lager School te Batoe. Geen jaargang vermeld.

 

Hieronder een schoolfoto van 7de klas van de Neutrale Europese Lagere School te Batoe leerjaar 1941 uit de Moesson Online. Er wordt als opschrift vermeld Neutrale etc..... , dit in tegenstelling tot bovenstaande foto waar het opschrift luidt Nederlandse....etc. Deze foto is afkomstig van de zuster van Hertha, namelijk Meiske Bruno die met de heer Hoffler gehuwd. Meiske Bruno zou dat staande meisje in het midden geweest moeten zijn.

 

 

Hieronder de MMS Genteng uit 1949. Volgens krantenbericht Nieuwe Courant 8-2-1949, zou in 1949 geslaagd zijn voor de mulo afd. C in 1949 mej. H.A. Bruno. Dan zou deze foto de afscheids klassefoto geweest moeten zijn.

 

Hieronder de voorklas van de SSV Genteng in 1947. En vraag me niet wie Hertha was op deze foto.

Hieronder een link naar een website waarbij meer te lezen valt (en ook te zien) over de familie Jan van Jaarsveld - mevr. Hertha van Jaarsveld geboren Bruno. De heer van Jaarsveld overleed in 2016 en mevr. van Jaarsveld-Bruno schreef een heel mooie samenvatting over het leven van haar echtgenoot. Te zien en te lezen op:

http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1090

 

De schoonvader, die bij de politie werkzaam was,  van mevr. Hertha A. van Jaarsveld geboren Bruno. (Zie ook link hierboven).

 

 

Op het oude kerkhof Peneleh liggen diverse graven van diverse familieden Bruno. (Bron Ind.Navorscher).

 

Met dank aan alle bronnen en moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten.

Top