Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Iets over de families RIJKEE, LAVELL, PETRUS BLUMBERGER (=Armeens). Deel 1.

Zie ook de pagina John Theodoor Petrus Blumberger. 

Bronnen: Almanakken, KB.nl, Openarch.nl, Krul Antiquariaat, prive archief.

Alle hier getoonde foto's van de familie Rijkee (Didi) zijn van de website Krul Antiquariaat Photographs afkomstig. Op genoemde website staat vermeld dat de foto's gedateerd zijn 1934, hetgeen ik zeer sterk betwijfel, aangezien het jongetje dat afgebeeld staat op de foto's in 1899 geboren was.  

 

Het begon met Willem Rijkee, geboren te Alblasserdam in 1863 (en overleden 1942 Den Haag), naar de kweekschool voor onderwijzers werd gestuurd door zijn ouders (Martinus Rijkee en Annigje Tempelaar), slaagde en naar voormalig Indië trok om er onderwijzer te worden.

Hij kwam aldaar juffrouw Maria Elisabeth Lavell tegen waar hij mee huwde op 28 dec 1896 te Bojolali alwaar hij ook het vak van onderwijzer uitoefende.

Uit dit huwelijk werden onder andere 2 kinderen geboren: 

  1. GEORGE MARTINUS RIJKEE (roepnaam DIDI) op 6 jan 1899 te Bojolali en 
  2. JOHAN WILLEM RIJKEE op 8 juni 1901 te Batavia. (Over Johan heb ik nadere details geschreven op de pagina Pagina Didi's Grootouders Lavell. ) Incl. de binding tussen de families Rijkee en Petrus Blumberger.

Geheel volgens de wensen van de ouders volgden beide broers een gedegen opleiding en beiden droegen later de titel van Mr = Meester in de Rechten/Financien.....

George werd Landrechter en Johan werd Inspecteur Financiën.

Van de website van Krul Antiquariaat de volgende foto's van Didi. (Helaas zijn er geen foto's van Johan Willem). Ik geloof de datering 1934 van Krul Antiquariaat niet. Didi zal hier hooguit een jaar of 6 zijn en dan zal het circa 1905 moeten zijn.

Hieronder Didi met zijn grootouders Lavell / Frölich.

 

Didi's grootouders van moeders kant doe ik op een vervolgpagina uit de doeken. Zie Pagina Didi's Grootouders Lavell.

 

In Openarch.nl is de studkaart te vinden van Didi en is zijn loopbaan in te zien. Gehuwd met juff Betsij Niermeijer uit Arnhem en welker huwelijk plaats vond op 22 maart 1926.

 

 

Ook Didi ontkwam niet aan het leed van de 2de WO en hij werd geinterneerd. Waarschijnlijk was het huwelijk tussen Didi en Betsij niet meer bestaand, want het viel mij op dat eventuele correspondentie naar een ander persoon (de heer van der Heide te Salatiga) gestuurd diende te worden en niet naar Betsij. De heer van der Heide was militair apotheker en kwam in 1932 van Palembang naar Salatiga (Soerabajaasch Handelsblad 18 okt 1932). Wat de binding was tussen Didi en de heer van der Heide is mij onbekend. Hoogstwaarschijnlijk goede kennis of buren te Salatiga, alwaar ook Didi resideerde.

 

De interneringskaart van Didi:

 

Didi overleefde het kamp en het leven ging door en in 1955 vond een aankondiging plaats van de ondertrouw tussen Didi en mevr. Voogel.

 

In 1942 overleed Didi's vader te Den Haag:

 

 

In 1958 overleed Didi's moeder, mevr. Rijkee geboren Lavell en op de advertentie is de naam van Didi en zijn echtgenote te lezen.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Voor het vervolg zie: Pagina Didi's Grootouders Lavell.

Top