Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
KRUL ANT. 1 Laveton
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De ex suikerfabriek Besito nabij Kudus noordkust Midden Java.

 

Zomaar iets over deze fabriek, eigenlijk meer over enkele personen die destijds aldaar werkzaam waren. Geen algemene praat met winstcijertjes e.d. en hoeveel er niet gemalen werd etc. etc. 

Één en ander naar aanleiding van een groepsfoto van werknemers uit de Tong Tong van Moesson Online.

Neerlands cultuurtelsel en de vergane glorie door de economische crisis in de jaren '30 van de vorige eeuw.

Deze pagina daarom voor diegenen die aldaar werkzaam waren - via enkele details van de personen die op de foto staan - mijn respect en eer...net als wij zochten zij een goed bestaan toch en vormden zij een onderdeel van dat voormalig Nederland Indië. 

Ik heb de tekst en namen letterlijk overgenomen samengesteld door de inzender van deze foto en ben daarop voort gaan borduren, dus mea culpa als er iets niet juist is vermeld.

WANT naar aanleiding van het geplaatste artikel in de Moesson Online kwam er een corrigerende mededeling, welke ik hieronder plaats. Aangezien ik totaal onbekend ben met de gezichten, heb ik derhalve geen oordeel wie er gelijk heeft.

De corrigerende bemerkingen hieronder:

 

 

Te beginnen van links naar rechts op de foto (LET WEL: de onderstaande details zijn dus samengesteld aan de hand van de omschrijvingen van de heer KIMMIJSER.) In rood heb ik de vermeende korrekties er achter gezet.

 

  1. Connie Jonker, zij huwde de heer Baron helemaal rechts op de foto en zij was een zuster van de heer Jonker 2de van rechts op de foto. (RA1920: Huwelijk tussen Jules Gerard Baron en Hillegonda Helena Maria Jonker te Koedoes 16-4-1919). Hillegonda overleed te Malang op 27 febr 1958 op 60-jarige leeftijd. Jules Gerard overleed te Amsterdam 15 aug 1958 op 64-jarige leeftijd.
  2. Mevr. de Graaf: Volgens mij moet dit zijn mevr. Barbara de Graaf die huwde met de heer W.G.N. de Keizer te Semarang Koedoes op 26 juli 1929. (Adv. Locomotief 12-7-1929). In geval dat de correkties juist zijn, moet dit dan mevr. Wittebroodt zijn - zie 3 hieronder.)
  3. Staand de heer August de Graaf. Hij huwde met mevr. Cornelia Johanna Wittebroodt te Koedoes op 8 april 1914 (RA 1915). (In geval dat de korrekties juist zijn, moet dit dan de heer Hans de Graaf zijn.)
  4. Mevr. Dondorff. Zij was mevr. A.M.J. Dondorff-Scholten (militieregister 1938 van haar zoon zegt moeder was Alida Jacoba Maria Scholten, lerares HBS Haarlem 1938) en werd weduwe op 29 nov 1927 toen haar echtgenoot de heer Willem Dondorff in het ziekenhuis van Semarang overleed op 53-jarige leeftijd. Hij werd geboren te Enkhuizen (akte 102). Het echtpaar had 2 kinderen: Pieter Jacob Willem (*25-6-1914 RA1915) en zal vermoedelijk het kind op de foto zijn en L. Dondorff. (Overl. adv. Locomotief 29-11-1927). (In geval dat de korrekties juist zijn, moet dit dus de echtgenoyte van de heer Hans de Graaf zijn met hun zoontje Hans jr.)
  5. De heer Kimmijser volgens bijschrift en de inzending van de foto was getekend door de heer K.J.E. Kimmijser. Ik neem derhalve aan dat deze heer de bedoelde inzender van de foto was. Adv.Locomotief 6-5-1925: Verloofd mei 1925 K.J.E. Kimmijser Modjokerto en Tine Mathol de Jongh Den Haag. De heer Kimmijser had dus in 1925 de sf Besito al verlaten.
  6. Mevr. van Lelyveld. Zij was Maria Luijks en huwde te Bangil met Ludolphe Alexandre van Lelyveld op 9 dec 1899. In het jaar 1918 was zij al weduwe en verloor zij tevens haar geliefde zoon Jan op 18-jarige leeftijd. (Overl.adv. getekend 23 nov 1918). Jan moet dus circa 1900/1901 geboren zijn.
  7. Cornelia Johanna Wittebroodt - zie 3. (In geval dat de korrekties juist zijn, weet ik niet wie deze dame moet zijn.)
  8. De heer Jonker - zie 1.  Hij moet de heer Louis Jonker zijn, geboren 1894 Bangil (sf) terwijl zijn zuster Hillegonda geboren werd 1895 Modjokerto(SF). Hun vader heette Louis Jr en overleed te Bussum (Ovl. ad.Ind. Courant 1926) Adv. geplaatst door L. Jonker. In 1923 huwden te Bandoeng de heer L. Jonker en mevr. A. Willems. 
  9. De heer Baron - zie 1. 

Hieronder enkele scans ter staving van het bovengenoemde en wat algemenere zaken over Besito.

Moge zij allen rusten in eeuwige vrede.

 

Top