Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
KRUL ANT. 1 Laveton
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Adolph Bertling - hoofdadministrateur van de thee fabrieken SEDEP nabij Bandung in de Preanger West Java.

 

Zomaar een eerbetoon aan de heer Adolph Bertling, geboren te Zwolle 7 mei 1875 uit Duitse ouders: Johann Jacob Christian Ferdinand Bertling en moeder Ida Hief.

Eerbetoon? Waarom? Omdat onder zijn leiding de onderneming SEDEP groot werd en daardoor de Ned. Staat weer inkomsten uit dierf natuurlijk.(via Belastingen en Rechten e.d.). Dat is dus al een reden genoeg, dacht ik, alhoewel met en door zijn toedoen nog veel meer goeds is gedaan....

Wat hem ertoe bewoog om in dienst te treden van de Suid Afrikaanse Spoorweg Mij is me onbekend, maar in elk geval werd hij werknemer en ergens eind van de 19de eeuw brak de Boerenoorlog uit en trok hij partij voor de Boeren, werd gevangen genomen en te Ceylon gevangen geplaatst, alwaar hij na ontslag uit gevangenschap ergens medio 1902 naar Java trok en aldaar zijn carriere in de thee begon. Wellicht beinvloed door de Ceylons thee en de cultuur ervan?

Behalve het cultuurwezen trokken andere financiële zaken ook zijn aandacht. Hij werd mede-eigenaar van "Argalingga"samen met de heer Arianus Hubertus Chamot. Adolph huwde Amerentia Wouterina Chamot en waar hij later weer van scheidde. Uit dit huwelijk kinderen. 

Na de scheiding van Amerentia Chamot op 29-9-1920, huwde hij ten tweede op 29-10-1920 ( een maand na scheiding) met de 19-jarige Margarete Hortense Röhr (RA 1921 zegt  Margarethe Harteuse Röhr). Margarethe was een dochter van Fritz Röhr; in die dagen een zeer bekende biljarter en zij had een zuster Herta Röhr die huwde met de ingenieur Cebrat. (Dit huwelijk eindigde na een paar jaren ook in een scheiding.)

 

Het leven kabbelde voort en Adolph werd gepensioneerd en trok zich terug te Patjet (nabij Trawas.Malang) om aldaar te genieten van de rest van zijn leven in het eveneens koele bergklimaat.

De oorlog brak uit en Adolph werd geinterneerd (alhoewel van Duitse origine) en stierf in het kamp te Ambarawa. 

Te Pandu ereveld werd zijn kruis door de OGS geplaatst.

Na de oorlog moest zijn weduwe in haar levensonderhoud voorzien en dat deed zij door het geven van piano- en zanglessen. Zij was toen woonachtig op de jalan Riau in 1952. In 1953 plaatste zij wederom een advertentie, nu echter in een ancdere straat (Jl. Merdeka) en aldaar in een (omgebouwde) garage vertoevend. Zij moet dan daarna naar Nederland vertrokken zijn.

Margarthe overleed na een langdurige ziekte te Oosterbeek en haar zuster Herta was inmiddels woonachtig te Emmerich Duitsland. Ik vermoed dat Margarethe op dit adres op kamers woonde? Het is een vrij groot pand en het lijkt me stug dat Margarethe hier alleen in woonde, terwijl ze ook nog zwaar ziek was. Echter, niets is onmogelijk en het is slechts een veronderstelling van me.

 

 

Nog wat extra details over Adolph.

Het administrateurshuis te Sedep. (De fabriek Sedep 2 die in 1930 gereed was. Het huis zelve moet later gereed gekomen zijn, volgens bronnen architect Gmelig Meijling in 1940-1941)

 

Foto onder: Het administrateurshuis anno maart 2020. De tweede etage is niet meer.  Bron mevr. Lia Nuralia, S.S., M.Hum.

De betekenis van haar titels zijn als volgt: S.S. = Sarjana Sastra (Geschiedenis) en M. Hum - Magister Humaniora (S2 Pasca Sarjana Arkeologi)

 

De ouders van Adolph hadden de volgende kinderen: 

  1. Louis Joseph Albert *1866 en overleden 1890, later gehuwd met E. van Tongeren.
  2. Karel Evert *1867 en overleden 1900. Ongehuwd.
  3. Ferdinand *1869 en overleden 1876. Ongehuwd.
  4. Ida *1870 en overleden 1871. Ongehuwd.
  5. Clementine *1872 en overleden 1946. Later gehuwd met A.H. Veenhuizen.
  6. Adolph *1875 en overleden 1945. Later gehuwd met Chamot en ten tweede met Röhr.
  7. Elise *1876 en overleden 1944. Later gehuwd met A.P. Vrijburg. Was ook gehuwd met P. Tersteeg.
  8. Louisa * 1878 en overleden 1967. Later gehuwd met J.J. Rozendaal.
  9. Drieling Anna, Selma en Ottilia * 21-4-1881 en resp. overleden 23/4/1881, 24/4/1881 en 25/4/1881. Ongehuwd.

 

Hieronder de overl.adv. van de vader van Adolph met namen van verwanten.

De gedenkplakken op de theefabriek Sedep. Foto's Lia Nuralia, S.S., M.Hum. , medewerkster gemeente Bandung afdeling Cultures en auteur van diverse artikelen hierover. 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten waar dan ook.

Top