Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Dokter Johanna Cornelia van de Kaaden (vrouwenarts en schrijfster).

gehuwd met

Dokter Mas (Gond) Soewarno  (Oogarts en leraar NIAS- Maarten Soewarno per KB4368 22-6-1956 naturalisatie en naamsvaststelling)

en beiden apart praktijkhoudend, destijds hoofdzakelijk te Soerabaja.

 

Ik moet eerlijk bekennen, dat niet enkel zakkenvullers en uitbuiters naar Indië trokken. Er waren ook hele goede mensen, die met een nobel doel naar Indië trokken en met hun kennis, ziel en zaligheid een goede duit in het zakje deden ten faveure van de bevolking. Dokter Soewarno (oogarts), zijn echtgenote en Vrouwenarts Dokter Soewarno-van der Kaaden en Dokter van der Kaaden (broer) waren bijvoorbeeld zulke personen.

Zie ook de pagina Dokter Soetomo, huid- en geslachtsziekten specialist die een praktijk had in de Jalan Slamet te Soerabaja naast een leerstoel op de NIAS. (Gehuwd met Brühring).  

Zie ook onderstaand stukje over gemengde huwelijken tussen een "Inlandsche" man en een "Europese" vrouw:

Johanna Cornelia van der Kaaden werd geboren op 24 januari 1892 te Bergambacht, uit het huwelijk van Jacobus Johannes van der Kaaden (1860-1923) en Maria van der Straaten (1868-1936). Zij was de op één na oudste van totaal 8 kinderen. De oudste van haar twee jongere broers was Johannes Enno van der Kaaden, eveneens arts (dermatolooog) te Soerabaja. Hem trof het trieste lot, dat hij in een Jappenkamp stierf in juni 1945 te Pakanbaru Riouw aan de beri beri, juist waar hij een beroep uitoefende ten dienste van de gezondheid van de medemens en zelf door deze tropische ziekte getroffen werd en geen geneesmiddelen beschikbaar waren.

Uittreksel GaHetNa.nl van de POW kaart.

 

Zij studeerde te Amsterdam in 1917 af als arts en waarschijnlijk ontmoette ze te Amsterdam haar latere echtgenoot Mas Gond Soewarno, waar ze in 1919 te Almkerk mee huwde.

Mas Gond Soewarno (geboren 10 okt 1889 te Pitoeroeh-Kedu-Poerworejo-Jogja-Magelang ergens daartussen) was afgestudeerd als Dokter Djawa en kreeg een Prof. Erestoel aan de NIAS als leraar oogheelkunde. Mij is onbekend wanneer hij is overleden. Op het net worden diverse verschillende namen van zijn ouders vermeld. (Mij is onbekend waar men deze namen vandaan heeft.)

 

Fraai is dit stukje van Lt. Clockener Brousson b.d. uit okt. 1904 , toen hij de Vorstenlanden een bezoek bracht en stomverbaasd was over het feit, dat er een zoontje , genaamd SOEWARNO van de Mandoer KARTO SOEDIRA op de gouvernements school zat en tot één der besten behoorde en later Dokter Djawa wilde worden en vrijelijk omging met de aristocratische medescholieren.

 

Op 15 okt 1920 werd uit hun huwelijk geboren de zoon Winneton (Winnetou) Soewarno te Soerabaja. In het boek "Di negeri penjajah orang Indonesia 1600-1950 van Harry Poeze, Cornelis Dijk en Inge van der Meulen wordt hij genoemd op pagina 325.

Het echtpaar Soewarno - van der Kaaden hadden beiden hun praktijk (alsmede woonhuis) op de adressen Lemah Poetro nummer 2, 4 en 10 ( of 2, 4 t/m 10 ??) Ik kan dit niet meer nagaan omdat de huidige wijk Lemah Putro nu verdeeld is in diverse gangen met bijbehorende gangnummers.

Hij (dokter Soewarno) had een praktijk als oogarts, naast zijn leerstoel aan de NIAS en zij had haar praktijk als vrouwenarts naast haar taak als huisvrouw en moeder en broer Johannes (Jan) Enno had zijn praktijk op nummer 2 als dermatologist.

Een overlijdensadvertentie in 1923 van haar vader Johannes Jacobus van der Kaaden, notaris te Almkerk, toont aan dat nog 2 zusters mee waren getrokken naar Soerabaja, maar mij is ten dele bekend wat hun ( of echtgenoot's ) broodwinning was.

Mevr. A. van der Slooten-van der Kaaden (type fout "van der Kaade") was zuster Adriana geboren in 1894. Mevr. de weduwe M.J.J. van der Kaaden was zuster Maria Johanna Jacoba. (Hoogstwaarschijnlijk een tweelingzuster, aangezien zij ook geboren was in 1892 te Bergambacht en zij was gehuwd met Hendrik Willem Verharen- Prof. Hogere Wiskunde.) Broer Johannes Enno zal waarschijnlijk nog in Nederland geweest zijn, omdat hij niet mede tekende.

In tegenstelling tot broer Jan Enno, ging het echtpaar Soewarno - van der Kaaden voorgoed terug naar Nederland in 1933 alwaar dokter Soewarno een oogartsen praktijk in Den Haag opende en zij haar man hierbij assisteerde. Op 22-6-1956 werd Mas Gond Soewarno genaturalisseerd en werd zijn naam vastgesteld als Maarten Soewarno. (KB 4368)

Foto onder afkomstig uit NTVG.nl

Een vervolgpagina en wel over de relatie van deze familie van der Kaaden  (zoals hier genoemd op deze pagina) tot de familie Godée van Molsbergen is te vinden op de pagina E.C. Godée Molsbergen. De bekende dokter E.C. Godée Molsbergen was namelijk landsarchivaris en woonde ook jarenlang in Zuid Afrika alwaar hij daar onder meer les gaf en een studie deed over de Boeren en de Slavernij en de VOC. (Hij was ten tweede gehuwd met Annie de Geus.)

Want - in verband met het bovenstaande - : er verschijnt in 1932 een overlijdens advertentie inzake het overlijden van mevr. Petit-Hoek, welke getekend wordt door de arts Johannes Enno van der Kaaden en zijn echtgenote mevr. van der Kaaden geboren Godée Molsbergen

 

Een extra noot m.b.t. Dokter Mas Soewarno.

De voormalige STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen) is heden ten dage omgetoverd tot het Museum Kebangkitan Nasional en is nog steeds gesitueerd aan wat tegenwoordig heet: Jl. Dr. Adul Rachman Saleh No.61, Jakarta Pusat.

In dit museum zijn diverse portretten te vinden van bekende dokter Djawa, waaronder ook die van Dokter Mas Soewarno. Hier doet zich echter de volgende eigenaardigheid voor, namelijk de gegevens van deze dokter Mas Soewarno kloppen niet met de gegevens zoals die in de Nederlandse archieven bekend zijn gemaakt. Zouden er soms twee verschillende personen de STOVIA bezocht hebben en die beiden Mas Soewarno heetten?

Mas Soewarno afkomstig van de website http://mellysabinaesterl.blogspot.nl/2013/12/museum-kebangkitan-nasional-stovia.html

Hieronder een compilatie van beide foto's hierboven. Let op de verschillen van de neusbrug, de oren en met name de oorlellen, de ogenstand en oogmodel en de breedte van het totale gezicht.  Zou het museum soms even uit zijn dak gegaan zijn en er maar wat van gemaakt hebben ter meerdere glorie van het nationaal gevoel.

 

 

 

 

 

 

Top