Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

J(ohannes) DUNNEWOLD.

 

Nog een assitent resident die vermoord werd tijdens uitoefening van zijn dienst. 

(Zie ook de voorgaande pagina B.W. van GORKOM)

 

Johannes Dunnewold werd op 8 dec 1859 te Amsterdam geboren.

Hij vertrok naar Delft in 1879 om aldaar zijn studie te vervolgen voor BB ambtenaar en werd in 1884 Adsp. Controleur te Semarang, controleur 2de klasse in 1888, controleur 1ste klasse in 1896 en in 1907 was hij Ass.Resident te Ponorogo (Madioen).

Op 28 maart 1891 huwde hij te Cianjur (Preanger) met LOUISE ANGELINE GERRITS. (Geboren 13 maart 1871 Pangkal Pinang Banka en overleden te Laren 13 mei 1959.). In die bewuste jaren was er slechts één persoon in de almanakken van Pangkal Pinang genoteerd en dat was Charles Louis Gerrits. Ik vermoed dat hij de vader van Louise was, maar heb geen bewijzen gevonden.

 

Het echtpaar kreeg 4 kinderen: 

  1. Charles Louis Herman Theodorus geboren 01 febr 1892 
  2. Herman Theodorus geboren 21 okt 1894 
  3. Willem geboren 23 dec 1896 en
  4. Johanna geboren 2 nov 1902. Ik heb niet kunnen ontdekken of er tussen Willem en Johanna nog een kind werd geboren en wellicht vroeg overleden. (Persoonlijk is het verschil  in geboorte jaren 1896 en 1902 groot).

Mevr. Dunnewold-Gerrits moet een enorm verdriet in haar leven hebben gehad, want zij overleefde haar echtgenoot en twee van haar zonen, doe op volwassen leeftijd stierven. Wat een toevallig detail trouwens betreffende de overlijdens jaren van haar echtgenoot en haar 2 kinderen die zij overleefde en haar zelve.

Alle jaren van overlijden eindigden op het getal "9": 1909, 1919, 1939 en 1959

 

Op 8 okt 1909 's morgens trof het noodlot de familie, want de heer Dunnewold werd door een wedana te Tangerang doorgeschoten, tijdens uitoefening van zijn ambt te zijne kantore. Zie bericht hieronder. Helemaal onderaan de vermoedelijke reden van de moord.

 

Op 9 okt 1909 werd de heer Dunnewold begraven; hoogstwaarschijnlijk te Tanah Abang, Helaas heb ik hier geen zekerheid over, want het kan ook Petamboeran zijn geweest. Maar een beetje elite werd altijd te Tanah Abang begraven.

 

 

Hieronder de overl. advertentie geplaatst door de familie met de initialen van de kinderen. Exact 2 maanden voor zijn 50ste verjaardag liet hij het leven door de moordaanslag.

 

Hieronder een beschouwing waarom (waarschijnlijk) de heer Dunnewold vermoord werd. Amersfoort Dagblab okt 1909.

 

 

 

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top